НПАОП 40.1-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів

Додаток 12

до пункту 19.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми електричних приймально-здавальних випробувань
засобів захисту

Найменування
засобів захисту

Напруга електроустановок, кВ

Випробна напруга, кВ

Трива-лість випробування, с

Струм, що про­тікає че­рез виріб, не більше, мА

1

2

3

4

5

Ізолювальні штанги
(крім вимірювальних)

До 1

До 35
включно

110 і більше

2

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна

300

300

300

Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими елементами

110 – 220

330 – 500

750

50

100

150

300

300

300

Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500

750

100

150

300

300

Вимірювальні штанги

До 35
включно

110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна фазна

300

300

Головки вимірювальних штанг

35 – 500

35

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300

Ізолювальні кліщі

До 1

6 – 10

35

3

3-кратна лінійна, але не менше 40

3-кратна лінійна

300

300

300

Покажчик напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:

– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

До 10

10 <U< 20

20 <U< 35

12

24

42

60

60

60

– ізолювальна частина

До 10

10 <U< 20

20 <U< 35 110

110 <U< 220

Не менше 40

Не менше 60

Не менше 105

Не менше 190

Не менше 380

60

60

60

60

60

– напруга індикації

2 – 10

6 – 10

10 <U< 20

20 <U< 35 35 <U< 220

Не більше 0,55

Не більше 1,5

Не більше 2,5

Не більше 5,0

Не більше 9,0

Покажчики напруги понад1000 В безконтактного типу:

– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

Покажчики напруги
до 1000 В:

– напруга індикації

До 1

Не більше 0,09

– ізоляція корпусів

До 0,05

0,5 <U< 1

1

2

60

60

– перевірка справності схеми:

а) однополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

б) двополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

10

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:

– ізолювальна частина

До 10

10 <U< 20 20 <U< 35

110

40

60

105

190

300

300

300

300

– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

До 10

10 <U< 20

20 <U< 35 110

12

24

70

190

60

60

60

60

– напруга індикації:

– за схемою збігу фаз

3 – 6

10

20

35

110

Не менше 7,6

Не менше 12,7

Не менше 28

Не менше 40

Не менше 100

–за схемою зустрічного увімкнення фаз

3 – 6

Не більше 1,5

– з'єднувальний провід

10

20

35

110

До 20

35 – 110

Не більше 2,5

Не більше 10

Не більше 20

Не більше 50

20

50

60

60

Електровимірювальні кліщі:

– ізолювальна частина

До 1

1<U<10

3

3-кратна лінійна, але не менше 40

300

300

Рукавички гумові діелектричні

Всі напруги

За технічними
умовами

Боти діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 13385

Калоші діелектричні

До 1

За ГОСТ 13385

Килими гумові діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 4997

Ізолювальні підставки

До 10

36

60

Ізолювальні накладки:

– жорсткі

До 0,5

1

60

– гумові

0,5 <U< 1

1 <U< 10

15

20

До 0,5

0,5 <U< 1

2

20

30

40

1

2

60

300

300

300

60

60

6

6

Ізолювальні ковпаки:

– на жили відімкнених кабелів

До 10

20

120

–на відімкнені ножі роз'єднувачів

До 10

10

120

Ізолювальний інструмент:

– з одношаровою ізоляцією

До 1

6

60

1мА/

20 см

–з багатошаровою ізоляцією,

у тому числі головки торцевих ключів

До 1

До 1

10

6

180

180

1 мА/

20 см

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

Iнші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:

– гнучкі ізолювальні покриття

До 1

6

60

1 мА/

1 дм2

– гнучкі ізолювальні

накладки

До 1

9

60

9

Примітка. Приймально-здавальні і періодичні випробування засобів захисту проводяться тими самими методами, що й експлуатаційні випробування.

Додаток 13

до пункту 42.13.4 Правил експлуатації

лектрозахисних засобів

Протокол
вимірювання напруженості електричного поля

(рекомендована форма)

Назва
електроустановки

Дата проведення вимірювань

Номер і дані
вимірювача

Місце проведення вимірювань

Робоча напруженість електроустановки, кВ

Температура і відносна вологість повітря

Результати
вимірювань

Висновок

Прізвище і посада працівника, який проводив вимірювання

Підпис працівника, який проводив
вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

78


Завантажити