НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3. УЗК підлягають листи товщиною більше 60 мм, а також листи товщиною більше 20 мм, що призначені для деталей при робочому тиску більше 6,4 МПа (64 (кгс/кв. см).

4. Для плоских флянців при робочому тиску до 2,5 МПа (25 (кгс/кв. см) і температурі до 300 град. С дозволяється використання листа зі сталі Ст3сп 3-ї, 4-ї і 5-ї категорій, а при тиску до 1,6 МПа (16 (кгс/кв. см) і температурі до 200 град. С - листа зі сталі Ст3пс, Ст2пс, Ст3кп,Ст2сп, Ст2кп 2-ї і 3-ї категорій.

5. Вуглецеві сталі звичайної якості (ГОСТ 380-88) не допускаються до використання для деталей, що обігріваються радіаційним випромінюванням або гарячими газами з температурою більше 600 град. С.

 

II. Безшовні труби

Марка
сталі  

НД  

Граничні
параметри  

Обов'язкові
випробування*

Контроль***

на труби  

на сталь  

р, МПа
(кГс/кв. см  

t,
град. С  

механічні**

техноло-
гічні*

макро-
струк-
тури****

дефек-
тоско-
пія*****

мікро-
струк-
ктури  

sв  

st  

б   

ш   

КС  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

10, 20  

ГОСТ 8731-87******
(група В)
ГОСТ 8733-87******
(група В)  

ГОСТ 1050-88  

1,6 (16)  

300  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

+  

-  

-  

10, 20  

ТУ 14-3-190-82  

ТУ14-1-1545-75
ТУ14-1-2560-78
ТУ14-1-1787-76
ТУ14-1-2228-77
ОСТ 14-21-77  

6,4 (64)  

425  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

20  

ТУ 14-3-460-75  

ТУ 14-1-1529-93
ТУ 14-1-5319-96
ТУ-14-1-2560-78  

Не обме-
жено  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20-ПВ  

ТУ 14-3-1881-93  

ТУ 14-1-5185-93  

- " -  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+   

20  

ГОСТ 550
(група А)  

ГОСТ 1050-88  

5(50)  

425  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

10Г2  

ГОСТ 8731-87******
(група В)
ГОСТ 8733-87******
(група В)  

ГОСТ 4543-71  

5,0 (50)  

350  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

-  

-  

09Г2С  

ТУ 14-3-1128-82  

ТУ14-1-890-74
ТУ14-1-2379-78
ТУ14-134-209-84
ОСТ 14-21-77  

5,0 (50)  

425  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

15ГС  

ТУ 14-3-460-75
ТУ 14-3-420-75  

ТУ 14-1-1529-93
ТУ 14-1-2560-78
ТУ 14-1-1787-76  

Не обме-
жено  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

16ГС  

ТУ 108-1267-84
ТУ 3-923-75  

ОСТ 108.030.113  

Не обме-
жено  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

-  

12МХ  

ТУ 14-3-610-77  

ГОСТ 20072-74  

- " -  

530  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

-  

+  

-  

15ХМ  

ТУ 14-3-460-75  

ТУ 14-1-1529-93
ТУ 14-1-2560-78  

- " -  

550  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

12Х1МФ  

ТУ 14-3-460-75  

ТУ 14-1-1529-93
ТУ 14-1-2560-78  

- " -  

570  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

15Х1М1Ф  

ТУ 14-3-460-75
ТУ 3-923-75  

ТУ14-1-1529-93
ТУ14-1-2560-78  

Не обме-
жено  

575  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

12Х1МФ-ПВ  

ТУ14-3-1952-95  

ТУ14-1-5271-94  

- " -  

570  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

12Х18Н12Т  

ТУ14-3-460-75  

ТУ14-1-1529-93
ТУ14-1-2560-78  

- " -  

610  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

0816Н9М2  

ТУ14-3-546-67  

ТУ14-1-1045-74  

- " -  

610  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

+  

12Х18Н12Т  

ТУ 4-3-796-79*******

ТУ14-1-1529-93  

- " -  

610  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

-  

+  

+  

(12Х18Н10Т  

ГОСТ 9941-81********

ГОСТ 5632-72  

   

   

+  

-  

+  

-  

-  

+  

-  

+  

-  

ГОСТ14162-79********

   

   

   

+  

-  

+  

-  

-  

+  

-  

-  

+  

10Х9МФБШ  

ТУ14-3-1892-93  

ТУ14-1-4607-89
ТУ14-1-4616-89  

- " -  

600  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

-  
Примітки:

1. Технологічні випробування необхідно проводити при діаметрі труб: до 60 мм - на загин навколо оправки або на роздачу; більше 60 мм до 108 мм - на роздачу або сплющування; більше 108 мм до 273 мм - на сплющування або загин смуги; більше 273 мм і з товщиною стінки до 25 мм - на загин смуги. Для труб, що використовуються у вальцьованих з'єднаннях, випробування на роздачу обов'язкові.

2. Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться згідно з вимогами пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - пунктів 9.10 - 9.12.

3. Нормовані показники і обсяг контролю труб повинні відповідати вказаним в НД. Додаткові види випробувань, що передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, що передбачені в таблиці (знак +), але відсутні в чинній НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводів.

4. Контроль макроструктури проводиться для труб з товщиною стінки, що вказується в НД.

5. Радіографічному, ультразвуковому або іншому рівноцінному контролю підлягають всі труби для трубопроводів I і II категорій.

6. Дозволяється використання труб згідно з ГОСТ 8731-87 і ГОСТ 8733-87, виготовлених із виливка методом пілігрімового прокатування при умові проведення суцільного ультразвукового контролю у виготовлювача.

7. Труби малого діаметру (менше 20 мм) із сталі марок 12Х18Н10Т і 12Х18Н12Т згідно з ГОСТ 9941-81, ГОСТ 14162-79 і ТУ 14-3-796-79 допускаються для використання для трубопроводів відбору проб пари і води.

8. Для експериментальних установок допускається використання труб зі сталі 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81 і ГОСТ 14162-79) для температур до 630 град. С при умові виготовлення їх відповідно з технічними вимогами ТУ14-3-460-75 для сталі 12Х18Н12Т.

 

III. Зварні труби

Марка
сталі 

НД  

Граничні параметри  

Обов'язкові випробування* 

Дефек-
тоско-
пія
звар-
ного
з'єдн.*,****  

на
труби 

на
сталь 

р, МПа
(кгс/кв.
см) 

t, град C 

механічні** 

Техноло-
гічні*,***  

основний метал 

зварний шов 

s в 

s т  

б  

КС 

sв 

КС 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

III.1. Прямошовні труби  

Ст3сп3
Ст3сп4  

ГОСТ 10706-76
(група В)  

ГОСТ 380-94  

1 (10)  

115  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

Ст3сп5  

ГОСТ 10705-80
(група В)  

ГОСТ-380-94  

1,6 (16)  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

Ст3сп(С345Т)  

ТУ У 322-8-14-96
ТУ14-3-1698-90  

ТУ 14-15261-91  

2,5(25)  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

10, 20  

ГОСТ 10705-80
(група В)
ТУ 14-3-377-87  

ГОСТ 1050-88
ТУ 14-1-3579-93  

1,6 (16)  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

20  

ГОСТ 20295-85  

ГОСТ 1050-88  

2,5 (25)  

350   

+  

+  

+  

+  

+  

+******  

-  

+  

13ГС, 13ГС-У,
13Г1С-У  

ТУ У 322-8-14-96  

ТУ 14-1-3636-96  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

13ГС, 13Г1С-У  

ТУ У 322-8-14-96  

ТУ 14-1-5346-97  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

13ГС
12Г2С  

ТУ 14-3-1895-93  

ТУ 14-1-3836-96
ТУ 14-1-1921-76  

- " -  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

17ГС, 17Г1С,  

ТУ 14-3-620-98  

ТУ 14-1-1921-76  

2,5 (25)  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

17Г1С-У  

ТУ 14-3-1698-90  

ТУ 14-1-1950-89  

2,5(25)  

425  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

17ГС, 17Г1С  

ГОСТ 20295-85  

ГОСТ 19281-89  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+*  

-  

+  

17Г1С-У
13Г1С-У  

ТУ 14-3-1424-94  

ТУ 14-1-1950-89
ТУ 14-1-3636-96  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

III.2. Труби зі спіральним швом  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

Ст3сп5  

ТУ 14-3-954-80  

ТУ 14-1-4636-89  

2,5 (25)  

300  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20  

ТУ 14-3-808-78  

ТУ 14-1-2471-78  

- " -  

350  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20  

ГОСТ 20295-85  

ГОСТ 1050-88  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+*  

-  

+  

17ГС, 17Г1С,  

ГОСТ 20295-85  

ГОСТ 19281-89  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+*  

-  

+  

17Г1С, 17Г1С-У  

ТУ 14-3-954-80  

ТУ 14-1-4248-87  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  
 

Примітки:

* Нормовані показники і обсяг контролю зварних труб повинні відповідати вимогам, вказаним в НД. Додаткові види випробувань, що передбачені в НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, що передбачені в розділі 3 (знак +), але відсутні в чинній НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводу.

** Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - до пунктів 9.10 - 9.13.

*** Технологічні випробування необхідно проводити при діаметрі зварних труб: до 60 мм - на загин оправки або на роздачу; більше 60 мм до 108 мм - на роздачу або на сплющування; більше 108 мм до 152 мм - на сплющування; більше 152 мм до 530 мм - на сплющування або на загин смуги. Для зварних труб, що використовуються у вальцьованих з'єднаннях, проведення випробувань на роздачу обов'язкове.

**** Зварні шви підлягають радіографічному контролю або УЗК по всій довжині.

***** Механічні випробування на розтяг і на ударну в'язкість зварного з'єднання проводяться для труб діаметром 425 мм і більше.

****** Для труб діаметром 530 - 820 мм.

IV. Сталеві поковки

Марка
сталі 

НД 

Граничні параметри 

Обов'язкові механічні випробування**,*** 

Контроль**

на
поковки*

на
сталь******

р, МПа
(кгс/кв. см) 

t,
град.

sв 

sт 

б  

ш  

КС 

Н 

макро-
структури 

дефекто-
скопія****

Ст2сп3
Ст3сп3 

ГОСТ 8479-70
(група IV) 

ГОСТ 380-88 

1,6 (16) 

200 

15, 20, 25 

ГОСТ 8479-70
(група IV, V)*****

ГОСТ 1050-88 

6,4 (64) 

450 

20 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

не обме-
жено 

- " - 

10Г2, 10Г2С 

ГОСТ 8479-70 

ГОСТ 4543-71 

- " - 

- " - 

22К 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

- " - 

350 

15ГС, 16ГС 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

- " - 

450 

16ГНМА 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

- " - 

350 

12МХ 

ГОСТ 8479-70
(група IV, V) 

ГОСТ 20072-74 

- " - 

530 

15ХМ 

ГОСТ 8479-70
(група IV, V) 

ГОСТ 4543-71 

- " - 

550 

12Х1МФ 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

- " - 

570 

15Х1М1Ф 

ОСТ 108.030.113-87 

ОСТ 108.030.113-87 

- " - 

575 
Примітки:

* Круглий прокат, що використовується відповідно до пункту 9.25 цих Правил, допускається використовувати згідно з НД на прокат на умовах, зазначених у розділі 4, тобто виготовляти із тих же марок сталі, на ті ж параметри, при виконанні того самого контролю механічних властивостей (на розтяг і ударну в'язкість) і суцільного радіографічного контролю або УЗК. Якщо діаметр прокату більше 80 мм, то контроль механічних властивостей необхідно проводити на зразках тангенціального напрямку.

** Нормовані показники і обсяг контролю зварних труб повинні відповідати вимогам, вказаним в НД. Категорія, група якості поковок і додаткові випробування, передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені в розділі 4 (знак +), але відсутні в чинній НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводу.

*** Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - відповідно до пунктів 9.10 - 9.12.

**** Всі поковки деталей трубопроводів I і II категорій, що мають один із габаритних розмірів більше 200 мм і товщину більше 50 мм, підлягають радіографічному контролю або УЗК.

***** Дозволяється використання поковок із сталей 20, 25 і 12Х1МФ згідно з ГОСТ 8479-70 (група II) при Dу < 100 мм без обмеження тиску; при температурах до 350 град. С для сталей 20 і 25 і до 570 град. С для сталі 12Х1МФ.

****** Матеріал для поковок і штампувань з листової сталі повинен відповідати вимогам, що зазначені до листової сталі в розділі І додатка 2 Правил.

V. Сталеві виливки
  

Марка
сталі  

НД  

Граничні параметри  

Обов'язкові механічні випробування*,**  

Дефекто-
скопія***

на
виловок  

на
сталь  

р,
МПа
(кгс/кв.
см)  

t,
град.
С  

sв  

sт  

б   

ш   

КС  

Н  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

15Л, 20Л, 25Л,
30Л, 35Л  

ГОСТ 977-88
(група 2)  

ГОСТ 977-88  

5 (50)  

300  

+  

+  

+  

-  

-  

-  

-  

20Л, 25Л,
30Л, 35Л  

ГОСТ 977-88
(група 3)  

ГОСТ 977-88  

не
обмежено  

350  

+  

+  

+  

-  

+  

-  

+  

25Л  

ОСТ 108.961.03-79  

ОСТ 108.961.03-79   

- " -  

425****

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20ГСЛ  

ОСТ 108.961.03-79  

ОСТ 108.961.03-79  

- " -  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20ХМЛ  

ОСТ 108.961.03-79  

ОСТ 108.961.03-79  

- " -  

520  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20ХМФЛ  

ОСТ 108.961.03-79  

ОСТ 108.961.03-79  

- " -  

540  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

15Х1М1ФЛ  

ОСТ 108.961.03-79  

ОСТ 108.961.03-79  

- " -  

570  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

12Х18Н9ТЛ  

ГОСТ 977-88
(група 3)  

ГОСТ 977-88
(група 3)  

- " -  

610  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

12Х18Н12М3ТЛ  

ГОСТ 977-88
(група 3)  

ГОСТ 977-88
(група 3)  

- " -  

610  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

Завантажити