НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої водиПримітки:

* Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати тим, що вказані в НД. Група якості і додаткові види випробувань, що передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені в розділі 5 (знак +), але відсутні в діючих НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводу.

** Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - до пунктів 9.10 - 9.12.

*** Виливки для трубопроводів I і II категорій підлягають радіографічному контролю, УЗК або іншому рівноцінному контролю. Обсяг контролю встановлюється технічними умовами на виливки. При цьому обов'язковому контролю підлягають кінці патрубків, що зварюються.

**** Для виливків, що виготовляються згідно з вимогами ОСТ 108.961.03-79 зі сталі 25Л з товщиною стінки у позафлянцевій частині до 55 мм, гранична температура їх використання встановлюється до 450 град. С.

 

VI. Кріплення
 

Марка
сталі  

НД  

Граничні параметри робочого середовища  

Обов'язкові
випробування*

Макро-
структура  

на
кріплення  

на
сталь  

шпильки** і болти***

гайки****

механічні
(шпильок і болтів*****)  

р, МПа
(кгс/кв.
см)  

t,
град.
С  

р, МПа
(кгс/кв.
см)  

t,
град.
С  

sв  

sт  

б   

ш   

КС  

Н  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Ст5сп2
Ст3сп3
Ст4сп3  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 380-886******

2,5 (25)  

200  

2,5 (25)  

350  

+  

+  

+  

-  

-  

-  

-  

Ст3сп6
Ст3 сп5  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 380-88******

1,6 (16)  

350  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

-  

+  

-  

-  

Ст3сп3
Ст3пс3*******
Ст3кп3*******

ГОСТ 1759.0-87*******

ГОСТ 380-886  

-  

-  

- " -  

- " -  

-  

-  

-  

-  

-  

+  

-  

10, 10кп  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 1050-88  

-  

-  

- " -  

- " -  

-  

-  

-  

-  

-  

+  

-  

20  

ГОСТ 20700-75
ГОСТ 1759.0-87*******

ГОСТ 1050-88
ГОСТ 10702-78  

2,5 (25)  

400  

10,0 (100)   

400  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

25  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 1050-88
ГОСТ 10702-78  

2,5 (25)  

- " -  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

30, 35, 40  

ГОСТ 20700-75
ГОСТ 1759.0-87*******

ГОСТ 1050-88
ГОСТ 10702-78  

10,0 (100)  

425  

20,0 (200)  

425  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

45  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 1050-88
ГОСТ 10702-78  

10,0 (100)  

- " -  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

09Г2С  

ОСТ 26-.2043-91  

ГОСТ 19281-89  

10,0 (100)  

- " -  

-  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

35Х, 40Х  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 4543-71
ГОСТ 10702-78  

20,0 (200)  

- " -  

20,0 (200)  

450  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

30ХМА, 35ХМ  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 4543-71
ГОСТ 10702-78  

не обме-
жено  

450  

Не обме-
жено  

510  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

38ХН3МФА  

ГОСТ 23304-78  

ГОСТ 4543-71  

Не обмеж.  

350  

Не обмеж.  

350  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

25Х1МФ
(ЭИ10)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 20072-75  

- " -  

510  

- " -  

540  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20Х1М1Ф1ТР
(ЭП182)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 20072-75  

- " -  

580  

- " -  

580  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20Х1М1Ф1БР
(ЕП44)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 20072-75  

- " -  

- " -  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20Х13  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 18968-72  

- " -  

450  

- " -  

510  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

13Х11Н2В2МФ
(ЭИ961)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 5949-75  

- " -  

510  

- " -  

540  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

20Х12ВНМФ
(ЭП428)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 28969   

- " -  

560  

- " -  

560  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

18Х12ВМБФР
(ЭИ993)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 5949-75  

- " -  

- " -  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

08Х16Н13М2Б
(ЭП680)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 5632-72  

- " -  

625  

- " -  

625  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

31Х19Н9МВБТ
(ЭИ572)  

ГОСТ 20700-75   

ГОСТ 5632-72   

- " -  

- " -  

- " -  

- " -  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

ХН35ВТ
(ЭИ612)  

ГОСТ 20700-75  

ГОСТ 5632-72  

- " -  

650  

- " -  

650  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  
Примітки:

* Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним у стандартах. Категорії, групи якості і додаткові випробування, що передбачені стандартами, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, що передбачені в розділі 6 (знак +), але відсутні в чинній НД, виконуються виготовлювачем елементів трубопроводу.

** Використання шпильок згідно з ГОСТ 1759.0-87 дозволяється до температури 300 град. С.

*** Використання болтів дозволяється згідно з ГОСТ 20700-75 тиском до 3 МПа (30 кгс/кв. см) і температурі 400 град. С і по ГОСТ 1759.0-87 тиском до 3 МПа (30кгс/кв. см) і температурі 300 град. С. В інших випадках повинні використовуватись шпильки.

**** Матеріал для гайок підлягає контролю тільки на твердість. 

***** Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до пунктів 9.9 і 9.14, а при випробуваннях на ударну в'язкість - до пунктів 9.10 - 9.13.

****** Матеріал шпильок, болтів із вуглецевих сталей згідно з ГОСТ 380-88, що призначені для роботи при температурі вище 200 град. С, необхідно випробовувати на ударну в'язкість після механічного старіння.

******* Гайки із напівспокійної і киплячої сталі допускається використовувати, якщо температура в приміщенні, де встановлено устаткування, більше 0 град. С. Згідно з ГОСТ 1759.4-87 і ГОСТ 1759.5-87 слід використовувати болти і шпильки зі сталі 20 класів міцності 4 або 5, зі сталей 30 і 35 - класів міцності 5 або 6; гайки зі сталей Ст3 і 20 - класу міцності 4, сталей 30 і 35 - класу міцності 5.

******** Для шпильок, болтів із аустенітних сталей накатування різьби є припустимим при температурі середовища до 500 град. С.

 

VII. Чавунні виливки

Марка чавуну 

НД 

Граничні параметри 

Обов'язкові механічні випробування*

Dу, мм 

t,
град. C 

р, МПа
(кгс/кв. см) 

sв 

sт 

б  

Н 

Сч10**, Сч15 

ГОСТ 1412-83 

80
300 

130
200 

3,0 (30)
0,8 (80) 

Сч20, Сч25,
Сч30, Сч35 

ГОСТ 1412-83 

100 

300 

3,0 (30) 

  

  

  

  

200 

  

1,3 (13) 

300 

  

0,8 (80) 

  

  

  

  

600 

130 

0,64 (6,4) 

  

  

  

  

1000 

  

0,25 (2,5) 

  

  

  

  

Кч33-08, Кч35-10,
Кч37-12 

ГОСТ 1215-79 

200 

300 

1,6 (16) 

Вч35, Вч40,Вч45 

ГОСТ 7293-85 

200
600 

350
130 

4,0 (40)
0,8 (80) Примітки:

* Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним в стандартах.

** Використання чавуну Сч10 дозволяється із тимчасовим опором не нижче 120 МПа (12 кгс/кв. мм). 

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 
 

  

Додаток 3
до пункту 9.1 Правил будови і
безпечної експлуатації
трубопроводів пари та
гарячої води 
NN
з/п 

Тип, клас сталі 

Марка сталі 

1. 

Вуглецеві 

Ст2сп2, Ст2сп3, Ст3сп2, Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3Гпс3, Ст3пс4, Ст3сп4, Ст3сп5, Ст2сп6, Ст3Гпс4, Ст4пс3, Ст4сп3, Ст5сп2*, 08, 10, 15, 20, 25, 30*, 35*, 40*, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15Л, 20Л, 30Л, 35Л 

2. 

Низьколеговані марганцевисті і кремніймарганцевисті 

10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ, 09Г2С, 10Г2С1, 14ХГС 

3. 

Низьколеговані хромисті 

35Х*, 40Х* 

4. 

Низьколеговані молібденові, хромомолібденові та хромомолібденованадієві 

12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 10Х2М, 15Х1М1Ф, 12Х1МФ, 20ХМЛ, 20 ХМФЛ, 15Х1МФЛ, 20Х1МФ*, 25Х1М1Ф1ТР*, 20Х1М2Ф1БР* 

5. 

Низьколеговані хромонікельмолібдено-ванадієві 

38ХН3МФА* 

6. 

Мартенситні хромисті 

20Х13, 12Х11В2МФ*, 13Х11М2В2МФ*, 20Х12ВНМФ*, 18Х12ВМВФР* 

7. 

Аустенітні хромонікелеві 

08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, ХН35ВТ Примітка.* При використанні вказаних матеріалів для деталей кріплення, вони не підлягають зварюванню.

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 


 

  

Додаток 4
до пункту 10.17 Правил будови
і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та
гарячої води 

1. Однотипними зварними з'єднаннями є група зварних з'єднань, що мають такі спільні ознаки:

1.1. Спосіб зварювання.

1.2. Марка (сполучення марок) основного металу. В одну групу є припустимим об'єднувати зварні з'єднання, виконані з використанням різних зварювальних матеріалів однакових марок (сполучення марок).

1.3. Марка (сполучення марок) зварювальних матеріалів. В одну групу є припустимим об'єднувати зварні з'єднання, виконані з використанням різних зварювальних матеріалів, марки (сполучення марок) яких, згідно з технологією, можуть використовуватись для зварювання деталей з однієї і тієї ж сталі; електроди повинні мати однаковий вид покриття згідно з ГОСТ 9466-75 (основний, рутиловий, целюлозний, кислий).

1.4. Номінальна товщина деталей, що зварюються в зоні зварювання. В одну групу є припустимим об'єднувати з'єднання з номінальною товщиною деталей в зоні зварювання в межах одного із наступних діапазонів:

до 3 мм включно;

більше 3 до 10 мм включно;

більше 10 до 50 мм включно;

більше 50 мм.

Для кутових, таврових з'єднань і з'єднань внапуск вказані діапазони відносяться до деталей, що приварюються; товщину основних деталей дозволяється не враховувати.

1.5. Радіус кривини деталей в зоні зварювання. В одну групу є припустимим об'єднувати зварні з'єднання деталей з радіусом кривини в зоні зварювання (для труб - з половиною зовнішнього номінального діаметра) в межах одного із наступних діапазонів:

до 12,5 мм включно;

більше 12,5 до 50 мм включно;

більше 50 до 250 мм включно;

більше 250 мм (включаючи плоскі деталі).

Для кутових, таврових з'єднань і з'єднань внапуск вказані діапазони відносяться до деталей, що приварюються; радіуси кривини основних деталей дозволяється не враховувати;

1.6. Вид зварного з'єднання (стикове, кутове, таврове, внапуск). В одну групу можуть бути об'єднані кутові, таврові з'єднання і з'єднання внапуск, крім кутових зварних з'єднань приварювання штуцерів (труб) до елементів котлів.

1.7. Форма підготовки кромок. В одну групу допускається об'єднувати зварні з'єднання з однією із наступних форм підготовки кромок:

з одностороннім обробленням крайок (кромок)і кутом їх скосу більше 8 град.;

з одностороннім обробленням крайок (кромок) і кутом їх скосу до 8 град. включно (вузьке розчищання);

з двостороннім обробленням крайок (кромок);

без оброблення крайок (кромок).

1.8. Спосіб зварювання кореневого шару:

на підкладці (підкладному кільці), що залишається;

на підкладці, що розплавляється;

без підкладки (вільне формування зворотного валика);

з підварюванням кореня шва.

1.9. Термічний режим зварювання:

з попереднім і супровідним підігріванням;

без підігрівання;

з охолодженням кожного шару.

1.10. Режим термічної обробки зварного з'єднання.

2. Контрольним зварним з'єднанням є з'єднання, що вирізане із числа виробничих зварних з'єднань або зварене окремо, але є ідентичним або однотипним по відношенню до виробничих зварних з'єднань і призначене для проведення руйнівного контролю під час атестації технології зварювання або перевірки якості і властивостей виробничих зварних з'єднань.

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 


 

  

Додаток 5
до пунктів 10.57, 10.111, 10.113, 10.117
Правил будови та безпечної
експлуатації трубопроводів пари та
гарячої води 
Дефект 

Допустимий максимальний розмір, мм 

Число дефектів 

Випуклість стикового шва із зовнішньої сторони 

Встановлюється НД або конструкторською документацією залежно від виду зварювання і типу з'єднання. 

Западини (заглиблення) між валиками і лускоподібність поверхні шва 

0,12РП* + 0,6, але не більше 2 

Поодинокі включення 

0,12РП* + 0,2, але не більше 2,5 

При РП від 2 до 10 - 0,2РП + 3
При РП більше 10 до 20 - 0,1РП + 4
При РП більше 20 - 0,05РП + 5, але не більше 8 

Випуклість кореня шва при односторонньому зварюванні труб без підкладних кілець 

1,5 - при Dвн до 25 включно;
2,0 - при Dвн більше 25 до 150 включно;
2,5 - при Dвн більше 150; 

Увігнутість кореня шва при односторонньому зварюванні труб без підкладних кілець 

0,12РП + 0,4, але не більше 1,5 * РП - розмірний показник, вказаний в п. 1.2.

Таблиця 2

Норми допустимих дефектів зварних з'єднань,
що виявлені при проведенні радіографічного контролю

Дефект 

Розмірний показник зварного з'єднання (РП), мм 

Максимальний розмір, мм 

Кількість дефектів на 100 мм шва 

Поодинокі включення 

Від 2,0 до 15 включно
Більше 15 до 40 включно
Більше 40 

0,15РП + 0,5
0,05РП + 2,0
0.025РП + 3,0 але не більше 5 

Сумарна кількість поодиноких включень і скупчень:
0,25РП + 12 - при РП від 2 до 40;
0,1РП + 18, але не більше 27 - при РП більше 40 

Поодинокі скупчення 

Від 2,0 до 15 включно
Більше 15 до 40 включно
Більше 40 

1,5(0,15РП+0,5)
1,5(0,05РП+2,0)
1,5(0.025РП+3,0)
але не більше 8,0 

Поодинокі протяжні включення 

Від 2,0 до 5 включно
Більше 5 до 50 включно
Більше 50 

0,15РП + 5, але не більше 14 

2
3
Примітка: Норми за сумарно приведеною площею встановлюються НД.

 

Таблиця 3
Вимоги до результатів випробувань зварних з'єднань
на згин і сплющення

Тип (клас) сталі
деталей, що
зварюються 

Номінальна товщина
деталей, що зварені,
S, мм 

Кут згину при
випробуванні на
згин, град.
(не менше) 

Просвіт між
поверхнями, які
стискаються при
випробуванні на
сплющення
(не більше), мм 

Вуглецеві 

До 20 включно
Більше 20 

100 (70)
80 

4S

Марганцеві і
кремніймарганцеві 

До 20 включно
Більше 20 

80 (50)
60 

5S

Марганцевонікель-
молібденові,
хромомолібденові і
хромомолібденова-
надієві перлитного
класу і
високолеговані
хромисті
мартенситно-
феритного класу 

До 20 включно
Більше 20 

50
40 

6S

Хромонікелеві
аустенітного класу 

До 20 включно
Більше 20 

150
120 

4S

Примітка: В дужках указані значення кута згину для зварних з'єднань, що виконані газовим зварюванням.

Начальник науково-технічного управління 

В.В. Толмачов 

 

  

Додаток 6
п. 11.3 п.п. 3 Правил будови
та безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води 

Дозвіл на виготовлення трубопроводу N ___ від __________________ 199 __ р.

Видано _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування органу Держгірпромнагляду, що видав дозвіл)

____________________________________________________________________

(найменування підприємства - виготовлювача)

 

СВІДОЦТВО N ___
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРУБОПРОВОДУ

___________________________________________________________________

(назва трубопроводу за призначенням)

___________________________________________________________________

(найменування підприємства - виготовлювача і його адреса)

Замовник __________________________________________________________

Замовлення N _____________ Рік виготовлення __________________________

Робоче середовище ________ Робочий тиск,_______ МПа (кгс/кв. см) _______

Завантажити