НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Робоча температура (град. C) __________________________________________

1. Відомості про труби, з яких виготовлені елементи трубопроводу

N
з/п 

Назва
елемента 

Кіль-
кість 

Зовнішній діаметр і
товщина стінки
труб, мм 

Марка сталі,
ГОСТ або ТУ 

Труби,
ГОСТ або ТУ 

 

 

  

  

  

  

  

  
Для трубопроводів I категорії, крім вказаних в таблиці даних, до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані щодо контролю в обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.

2. Відомості про основну арматуру і фасонні частини
(литих, зварних або кованих) трубопроводу

N
з/п 

Назва
елемента  

Місце
встановлення 

Умовний
прохід,
мм 

Умовний
тиск,
МПА
(кгс/кв. см) 

Марка
матеріала  

ГОСТ, ТУ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


 

Примітка.Для фасонних частин трубопроводів, що працюють з тиском 10 МПа (100 кгс/кв. см) і більше, крім передбачених таблицею даних підприємством-виготовлювачем, замовнику також подаються дані контролю якості металу (сертифікати) кожної фасонної частини в обсязі, передбаченому ТУ і НД. 

3. Відомості про флянці і деталі кріплення

N
з/п 

Назва
елемента 

Кіль-
кість 

ГОСТ на
флянець,
деталь
кріплення 

Умовний
прохід,
мм 

Умовний
тиск,
МПа
(кгс/кв. см) 

Матеріал
флянця 

Матеріал
шпильок,
болтів 

марка
сталі 

ГОСТ
або
ТУ 

марка
сталі 

ГОСТ
або
ТУ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Відомості про зварювання

Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і номери їх посвідчень _____________________________________________________________

Дані про присадочні матеріали 

_________________________________________
(тип, марка, ГОСТ або ТУ) 

Зварювання виконано згідно з вимогами Правил, НД на зварювання зварниками, які пройшли випробування відповідно з Правилами атестації зварників.

5. Відомості про термообробку труб, згинів і зварних з'єднань (вид, режим)

______________________________________________________________________

6. Відомості про контроль зварних з'єднань(обсяги і методи контролю)

______________________________________________________________________

7. Відомості про стилоскопіювання_________________________________

______________________________________________________________________

8. Відомості про гідравлічне випробування___________________________

______________________________________________________________________

9. Висновок.

Елементи трубопроводу ___________________________________________

(назва елемента, їх кількість)

______________________________________________________________________

виготовлені і випробувані в повній відповідності з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, НД на виготовлення і визнані придатними до роботи на розрахункових параметрах.

Опис поданих документів __________________________________________

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________
(керівник (заступник керівника) підприємства-виготовлювача)
______________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
______________________________________________________
(начальник ВТК)
______________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
"___" ________________ 199 __ р. 

  

М. П. 

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 


   

Додаток 7
до п. 11.3 п.п. 4 Правил будови
та безпечної експлуатації
трубопроводів пари та
гарячої води 
Дозвіл на монтаж трубопроводу N ____ від ________ 19 ____ р.

Виданий ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування органу Держгірпромнагляду, що видав дозвіл на монтаж)

 

Свідоцтво N ____
на монтаж трубопроводу

___________________________________________________________________

(назва трубопроводу і його категорія)

___________________________________________________________________

(найменування монтажної організації)

Робоче середовище ____________________________________________________

Робочий тиск ____________________________________ МПа (кгс/кв. см)

Робоча температура ______________________________ (град. C)

 

1. Дані про монтаж

Трубопровід змонтований у повній відповідності з проектно-технічною документацією, розробленою ____________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування проектної організації)

і виготовлений _________________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача)

за робочими кресленнями ________________________________________________

(номер вузлових креслень)

 

2. Відомості про зварювання

Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і номери їх посвідчень _____________________________________________________________

Дані про присадні матеріали 

______________________________________
(тип, марка, ГОСТ або ТУ) 
Методи, обсяги та результати контролю зварних з'єднань _______________

______________________________________________________________________

Зварювання трубопроводу виконано згідно з вимогами НД на зварювання, зварниками, які пройшли випробування відповідно з Правилами атестації зварників.

 

3. Відомості про термообробку зварних з'єднань(вид і режим)

______________________________________________________________________

 

4. Відомості про матеріали, з яких виготовлено трубопровід

______________________________________________________________________

(ці відомості записуються тільки для тих матеріалів, дані про які не ввійшли до свідоцтва підприємства-виготовлювача)

 

4.1. Відомості про труби

N
з/п 

Назва
елемента 

Кіль-
кість 

Зовнішній діаметр і
товщина стінки
труби, мм 

Марка
сталі,
ГОСТ або ТУ 

Труби,
ГОСТ або ТУ 

 

 

  

  

  

  

  

  
Примітка:Для трубопроводів I категорії, крім вказаних в таблиці даних, до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані щодо контролю в обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.

4.2. Відомості про основну арматуру і фасонних частинах
(литих і кованих)

N
з/п 

Назва
елемента  

Місце
вста-
новлення 

Умовний
прохід,
мм 

Умовний
тиск,
МПа
(кгс/кв. см) 

Марка
матеріалу
корпуса 

ГОСТ, ТУ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

4.3. Відомості про флянці і деталі кріплення

N
з/п  

Назва
елемента  

Кіль-
кість  

ГОСТ на
фланець,
деталь  

Умовний
прохід,
мм  

Умовний
тиск, МПа
(кгс/кв. см)  

Матеріал
фланця  

Матеріал
шпильок,
болтів, гайок  

марка сталі
  

ГОСТ або ТУ  
  

марка сталі
 

ГОСТ
або ТУ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5. Відомості про стилоскопіювання_______________________________

______________________________________________________________________

6. Результати гідравлічного випробування трубопроводу.

Зображений трубопровід на схемі, що додається, випробуваний пробним тиском __________ МПа (кгс/кв. см). При тиску ___________ МПа (кгс/кв. см) трубопровід був оглянутий. При цьому виявлено ___________________________

_____________________________________________________________________

7. Висновок.

Трубопровід виготовлений і змонтований згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, НД, проекту та визнаний придатним для роботи під тиском ____________ МПа (кгс/кв. см) і при температурі _______________ град. C.

Опис документів, що додаються: ____________________________________

______________________________________________________________________

  

_________________________________________________ 

  

(найменування монтажної організації) 

  

Керівник__________________________________________ 

  

(підпис, прізвище та ініціали) 

  

Головний інженер _________________________________ 

  

  

(підпис, прізвище та ініціали) 

  

  

"____"___________________199__р. 

  

М. П. 

  

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 


 

  

Додаток 8
до п. 13.17 Правил будови
і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та
гарячої води 
Записи власника про ремонт і реконструкцію трубопроводу

Дата
запису 

Перелік робіт, що проведені при ремонті та реконструкції трубопроводу, дата їх проведення 

Підпис відповідальної особи 

 

 

  

  

  
 

Начальник науково-технічного управління 

В. В. Толмачов 
 

Завантажити