НПАОП 0.00-1.08-94Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

_______________________________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним в НД. Категорія групи якості поковок і додаткові випробування, передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого вони стають обов’язковими.

2Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3Всі поковки деталей парових котлів, що працюють під тиском більше 6,4 МПа (64 кгс/см2), які мають один із габаритних розмірів більше 200 мм або товщину більше 50 мм, підлягають радіографічному контролю або УЗК.

4Круглий прокат, що використовується згідно зі ст. 4.5.2 Правил, допускається використовувати згідно з НД на прокат за умови, вказані в табл. 4, тобто виготовляти із тих самих марок сталі, на ті самі параметри, при виконанні того самого контролю механічних властивостей (на розтяг і ударну в’язкість) і суцільного

Продовження дод. 4

радіографічного контролю або УЗК. При діаметрі прокату більше 80 мм контроль механічних властивостей належить проводити на зразках тангенціального напрямку.

5Допускається використання поковок із сталей 20, 25 і 12Х1МФ згідно з ГОСТ 8479-70 (група II) дляDуџ100 мм без обмеження тиску при температурах до 350°С для сталей 20 і 25 і до 570°С для 12Х1МФ.

Таблиця 5

Стальні виливки

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Дефектоскопія3

на виливок

на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

механічні випробування 2

σB

σт

δ

y

КС

Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л

ГОСТ 977-88 (група ІІ)

ГОСТ

977-88

300

5(50)

+

+

+

-

-

-

-

20Л, 25Л, 30Л, 35Л

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ

977-88

350

не обмежено

+

+

+

-

+

-

+

25Л

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

4254

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ГСЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

450

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ХМЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

520

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ХМФЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

540

Також

+

+

+

+

+

+

+

15Х1М1ФЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

570

Також

+

+

+

+

+

+

+

12Х18Н9ТЛ

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ 977-88

(група ІІІ)

610

Також

+

+

+

+

+

-

+

12Х18Н12М3ТЛ

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ 977-88

(група ІІІ)

610

Також

+

+

+

+

+

-

+

__________________________________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати НД. Група якості і додаткові види випробувань, передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого стають обов’язковими.

2Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3Виливки для парових котлів і трубопроводів, які працюють при тиску більше 6,4 МПа (64 кгс/см2), підлягають радіографічному контролю, УЗК або іншому рівноцінному контролю. Обсяг контролю встановлюється технічними умовами на виливки. При цьому обов’язковому контролю підлягають кінці патрубків, що зварюються.

4Для виливків, що виготовляються за ОСТ 108.961.03-79 із сталі 25Л із товщиною стінки у позафланцевій частині до 55 мм, гранична температура їх використання встановлюється до 450°С.

Продовження дод. 4

Таблиця 6

Кріплення

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Макроструктура1

на кріплення

на сталь

шпильки3

і болти2

гайки6

механічні випробування

шпильок і болтів4

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

σB

σт

δ

y

КС

Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ст5сп2

Ст3сп3

Ст4сп3

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 380-885

200

2,5

(25)

350

2,5

(25)

+

+

+

-

-

-

-

Ст3сп6

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 380-885

350

1,6

(16)

350

2,5

(25)

+

+

+

-

+

-

-

Ст3сп3

СТ3пс37

Ст3кп37

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 380-885

-

-

350

2,5

(25)

-

-

-

-

-

+

-

10, 10кп

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

-

-

350

2,5

(25)

-

-

-

-

-

+

-

20

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

400

2,5

(25)

400

10

(100)

+

+

+

+

+

+

-

25

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

400

2,5

(25)

400

10

(100)

+

+

+

+

+

+

-

30, 35, 40

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

425

10

(100)

425

20

(200)

+

+

+

+

+

+

-

45

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

425

10

(100)

425

20

(200)

+

+

+

+

+

+

-

09Г2С

ОСТ 26-2043-91

ГОСТ

19281-89

425

10

(100)

-

-

+

+

+

+

+

+

+

35Х, 40Х

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 4543-71

ГОСТ

10702-78

425

20

(200)

450

20

(200)

+

+

+

+

+

+

+

30ХМА, 35ХМ

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 4543-71

ГОСТ

10702-78

450

не обмежено

510

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

38ХН3МФА

ГОСТ 23304-78

ГОСТ 4543-71

350

також

350

також

+

+

+

+

+

+

+

25Х1МФ

(ЭИ10)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

510

також

540

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х1М1Ф1ТР(ЭП182)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

580

також

580

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х1М1Ф1БР (ЭП44)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

580

також

580

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х13

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

18968-73

450

також

510

також

+

+

+

+

+

+

+

13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 5949-75

510

також

540

також

+

+

+

+

+

+

+

Продовження табл. 6 дод.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20Х12ВНМФ (ЭП428)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

18068-73

560

не обмежено

560

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

18Х12ВМБФР

(ЭИ993)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 5632-72

560

також

560

також

+

+

+

+

+

+

+

08Х16Н13М2Б (ЭИ680)

ГОСТ 20700-758

ГОСТ 5632-72

625

також

625

також

+

+

+

+

+

+

+

31Х19Н9МВБТ (ЭИ572)

ГОСТ 20700-758

ГОСТ 5632-72

625

також

625

також

+

+

+

+

+

+

+

ХН35ВТ (ЭИ612)

ГОСТ 20700-758

ГОСТ 5632-72

650

також

650

також

+

+

+

+

+

+

+

________________________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним у стандартах і НД. Категорія групи якості і додаткові випробування, передбачені стандартами і НД, вибираються конструкторською організацією. Передбачені таблицею вимоги (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого вони стають обов’язковими.

2Використання болтів допускається згідно з ГОСТ 20700-75 до тиску 3 МПа (30 кгс/см2) і температури 300°С. В решті випадків повинні використовуватись шпильки.

3Використання шпильок згідно з ГОСТ 1759.0-87 допускається до температури 300°С.

4Контроль механічних властивостей при випробуванні на розтяг проводиться відповідно до статей 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

5Матеріал шпильок, болтів із вуглецевих сталей згідно з ГОСТ 380-88, що призначені для роботи при температурі, вищій за 200°С, повинен бути випробуваний на ударну в’язкість після механічного старіння.

6Матеріал для гайок повинен піддаватись контролю тільки на твердість.

7Гайки із напівспокійної і киплячої сталі допускається використовувати, якщо устаткування встановлено в приміщенні з температурою більше 0°С. Згідно з ГОСТ 1759.4-87 і ГОСТ 1759.5-87 слід використовувати болти і шпильки із сталі 20 класів міцності 4 або 5, із сталей 30 і 35 – класу міцності 5.

8Для шпильок, болтів із аустенітних сталей накатування різьби допускається при температурі середовища до 500°С.

Таблиця 7

Чавунні виливки

Марка

чавуну

НД

Назва елемента

Граничні параметри

Обов’язкові випробування1

D у, мм

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

механічні ви­пробування

σB

σт

δ

Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.1. Чавунні виливки для елементів котлів, які не огріваються

Сч105, Сч15

ГОСТ 1412-85

-

80

300

200

130

3(30)

0,8(8)

+

-

-

+

Сч20, Сч25,

Сч30, Сч35

ГОСТ 1412-85

-

100

200

300

300

3(30)

1,3(13)

0,8(8)

+

-

-

+

Сч20, Сч25,

Сч30, Сч35

ГОСТ 1412-85

-

600

1000

130

0,64

(6,4)

0,25

(2,5)

+

-

-

+

Кч33-8,

Кч35-10,

Кч37-12

ГОСТ 1215-79

-

200

300

1,6(6)

+

-

+

+

Вч35, Вч40,

Вч45

ГОСТ 7293-85

-

200

600

350

130

4(40)

0,8(8)

+

+

+

+

Продовження табл. 7 дод.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.2. Чавунні виливки для елементів котлів, які огріваються2

Сч105, Сч15,

Сч20, Сч25

ГОСТ 1412-853

Чавунні котли: секційні з ребристими трубами

60

130

1,5(15)

+

-

-

+

Сч105, Сч15,

Сч20, Сч25,

Сч30, Сч35

ГОСТ 1412-853

Конвективні економайзери: ребристі труби4, фасонні деталі (коліна, дуги, колектори та ін.)

60

300

3(30)

+

-

-

+

Кч33-8,

Кч35-10,

Кч37-12

ГОСТ 1215-793

60

350

5(50)

+

-

+

+

Кч33-8,

Кч35-10,

Кч37-12

ГОСТ 1215-793

Котли-утилізатори з ребристими трубами

60

350

5(50)

+

-

+

+

Вч35, Вч40, Вч45

ГОСТ 7293-85

60

350

2,5(25)

+

+

+

+

_________________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним в стандартах і НД.

2Внутрішній діаметр чавунних виливків для елементів котлів, які огріваються, не повинен бути більше 60мм.

3Температура гарячих газів для елементів із сірого чавуну (ГОСТ 1412-85), які огріваються, не повинна бути вище ніж 550°С і з ковкого чавуну (ГОСТ 1215-79) – 650°С.

4Граничні параметри ребристих труб із залитими стальними трубами визначаються властивостями металу стальних труб, але не вище, ніж 9 МПа (90 кгс/см2) і 350°С.

5Використання чавуну Сч10 допускається із тимчасовим опором не нижче 120 МПа (12 кгс/мм2).

(довідковий)

Підрозділ сталей на типи і класи

п/п

Тип сталі

Марка сталі

1.

Вуглецеві

Ст2сп2, Ст2сп3, Ст3сп2, Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3Гпс3, Ст3пс4, Ст3сп4, Ст3сп5, Ст3сп6, Ст3Гпс4, Ст4пс3, Ст4сп3, Ст5сп21

08, 10, 15, 20, 25, 301, 351, 401, 451, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л

2.

Низьколеговані марганцевисті і кремніймарганцевисті

10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ, 09Г2С, 10Г2С1, 14ХГС, 10Г2С, 20ГСЛ

3.

Низьколеговані хромисті

35Х1, 40Х1

4.

Низьколеговані молібденові, хромомолібденові та хромомолібденованадієві

12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР,

20ХМЛ, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, 25Х1МФ1, 25Х1М1Ф1ТР1, 30ХМА1,

30ХМ1, 20Х1М1Ф1БР1, 20Х1М1Ф1ТР

5.

Низьколеговані марганцевонікельмолібденові та хромонікельмолібденованадієві

16ГНМА, 14ГНМА,

38ХН3МФА1

6.

Мартенситні хромисті

20Х13, 12Х11В2МФ1,

13Х11Н2В2МФ1,

20Х12ВНМФ1,

18Х12ВМБФР1

7.

Аустенітні хромонікелеві

08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т,

08Х16Н9М2, 12Х18Н9ТЛ,

12Х18Н12МЗТЛ,

08Х16Н13М2Б1,

31Х19Н9МВБТ1, ХН35ВТ1

____________________________

1Матеріали не підлягають зварюванню – деталі кріплення.

Визначення понять однотипних і контрольних зварних з’єднань

Однотипними зварними з’єднаннями є група зварних з’єднань, що мають такі загальні ознаки:

а) спосіб зварювання;

б) марка (сполучення марок) основного металу. В одну групу допускається об’єднувати зварні з’єднання деталей із сталей різних марок, для зварювання яких, згідно з технологією, передбачено використання зварювальних матеріалів тих самих марок (сполучення марок);

в) марка (сполучення марок) зварювальних матеріалів. В одну групу допускається об’єднувати зварні з’єднання, виконані з використанням різних зварювальних матеріалів, марки (сполучення марок) яких, згідно з технологією, можуть використовуватись для зварювання деталей із однієї і тієї ж сталі; електроди повинні мати однаковий вид покриття згідно з ГОСТ 9466-75 (основний, рутиловий, целюлозний, кислий);

г) номінальна товщина деталей, що зварюються в зоні зварки. В одну групу допускається об’єднувати з’єднання з номінальною товщиною деталей в зоні зварювання, в межах одного з таких діапазонів:

до 3 мм включно;

більше 3 до 10 мм включно;

більше 10 до 50 мм включно;

більше 50 мм.

Для кутових, таврових з’єднань і з’єднань внапуск вказані діапазони відносяться до деталей, що приварюються; товщину основних деталей дозволяється не враховувати;

д) радіус кривизни деталей в зоні зварювання. В одну групу допускається об’єднувати зварні з’єднання деталей з радіусом кривизни в зоні зварювання (для труб – з половиною зовнішнього номінального діаметру) в межах із таких діапазонів:

до 12,5 мм включно;

більше 12,5 до 50 мм включно;

більше 50 до 250 мм включно;

більше 250 мм (включаючи плоскі деталі).

Для кутових, таврових з’єднань і з’єднань внапуск вказані діапазони відносяться до деталей, що приварюються; радіуси кривизни основних деталей дозволяється не враховувати;

е) вид зварного з’єднання (стикове, кутове, таврове, внапуск). В одну групу можуть бути об’єднані кутові, таврові з’єд­нання і з’єднання внапуск, крім кутових зварних з’єд­нань, приварювання штуцерів (труб) до елементів котла;

ж) форма підготовки кромок. В одну групу допускається об’єднувати зварні з’єднання з однією із таких форм підготовки кромок:

з односторонньою обробкою кромок і кутом їх скосу більше 8°;

з односторонньою обробкою кромок і кутом їх скосу до 8° включно (вузька обробка);

з двосторонньою обробкою кромок;

без обробки кромок;

з) спосіб зварювання корінного шару: на підкладці, що залишається (підкладне кільце), на підкладці, що розплавлюється, без підкладки (вільне формування зворотного валка), з підварювання кореня шва;

і) термічний режим зварювання: із попереднім і супровідним підігріванням, без підігрівання, з охолодженням кожного шару;

к) режим термічної обробки зварного з’єднання.

Контрольним зварним з’єднанням є з’єднання, що вирізане із числа виробничих зварних з’єднань або зварене окремо, але є ідентичним або однотипним по відношенню до виробничих зварних з’єднань і призначене для проведення руйнівного контролю при атестації технологій зварювання або перевірки якості і властивостей виробничих зварних з’єднань.

Коротка таблиця співвідношень між одиницями Міжнародної системи (СІ)

та іншими одиницями фізичних величин, які прийняті в даних Правилах

1 т (тонна) = 1·10Зкг

1 т/год = 0,278 кг/с

1 кг/год = 278·10–6кг/с

1 м3/год = 278·10–6м3/с

1 кгс = 10 Н

1 кгс/см2=0,1 МПа

1 МПа = 10 кгс/см2

1 мм вод.ст. = 10 Па

1 мм рт.ст.=1,33·102Па

1 кгс/см2= 760 мм рт.ст.

1 ккал = 4,19 кДж (кілоджоуля)

1 кДж = 0,24 ккал

1 Мкал = 4,19 МДж1(мегаджоуля)

1 Гкал= 4,19 ГДж1(гігаджоуля)

1 МДж = 0,24 Мкал (мегакалорій)

1 ГДж = 0,24 Гкал (гігакалорій)

1 к.с. = 0,736 кВт

1 кВт = 1,36 к.с.

1 Гкал/год = 1,163 МВт (мегават)

1 МВт = 0,86 Гкал/год (гігакалорій в годину)

1 Н/мм2= 0,1 кгс/мм2

1 ккал/кг = 4,19 кДж/кг

1 кДж/кг = 0,24 ккал/кг

1 МДж/кг = 0,24 Мкал/кг

______________________________

1Мега – мільйон (106), гіга – мільярд (109).

Умовні позначення та одиниці виміру

р– робочий тиск котла, МПа (кгс/см2);

р п– значення пробного тиску при гідравлічному випробуванні, МПа (кгс/см2);

t– температура стінки, °С;

tw – температура робочого середовища, °С;

ta – розрахункова температура зовнішнього повітря, °С;

tn – температура води при гідравлічному випробуванні, °С;

ts – температура насичення (кипіння) води при робочому тиску, °С;

t 1– температура води на вході в котел, °С;

G min– мінімально допустима витрата води через котел, кг/год (кг/сек);

V– водний об’єм котла, м3(л);

Q max– максимальна теплопродуктивність котла, МВт (ккал/год);

с– питома теплоємність, кДж/кг·°С (ккал/кг·°С);

Da – зовнішній діаметр елемента, мм;

Dm – середній діаметр елемента, мм;

D– внутрішній діаметр елемента, мм;

D y– умовний прохід трубопроводу, мм;

s т– середня товщина стінки елемента, мм;

σв – тимчасовий опір при температурі 20 °С, МПа (кгс/мм2);

σт– фізична границя текучості при температурі 20 °С, МПа (кгс/мм2);

σ0,2– умовна границя текучості при температурі 20 °С, МПа (кгс/мм2);

δ – відносне видовження, %;

y – відносне звуження, %;

σд.м– границя довготривалої міцності, МПа (кгс/мм2).

(обов’язковий)

Норми оцінки якості зварних з’єднань

1. Загальні положення

1.1. Даний додаток встановлює основні вимоги до норм оцінки якості зварних з’єднань, які працюють під тиском і виконані дуговою, елект­рошлаковою, електронно-променевою і газовою зваркою, при візу­альному, вимірювальному, капілярному, магнітопорошковому і ультра­звуковому контролі, а також при механічних випробовуваннях і метало­графічних дослідженнях.

Завантажити