НПАОП 0.00-1.08-94Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

с. 1

Дозвіл на виготовлення

№____від____________________199__р.

Виданий ___________________________

теруправлінням Держнаглядохоронпраці України

ПАСПОРТ КОТЛА1

(автономних пароперегрівача і економайзера)

Реєстраційний №__________2

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

1. Загальні дані

Назва і адреса підприємства-виготовлювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Заводський номер

Розрахунковий термін служби, років

Розрахунковий ресурс2, год.

котла

поверхонь нагріву

вихідного колектора

пароперегрівача

Розрахункова кількість пусків3

із холодного стану

із гарячого стану

___________________________

1Обсяг паспорта допускається скорочувати за рахунок виключення даних, що не від­носяться до даного котла; формат паспорта – 210%297 (218%290) мм.

2Заповнюється власником котла після його реєстрації.

3Допускається не вказувати для котлів з робочим тиском менше 6 МПа (60 кгс/см2).

с. 2

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива, їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розпалювальне паливо і його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

в барабані

у вихідному колекторі

пароперегрівача

Розрахункова температура перегрітої пари (рідини), °С

Паропродуктивність, т/год (кг/с)

Теплопродуктивність, МДж/год (ккал/год)

Теплова потужність, кВт

Поверхня нагріву парового котла, м2

Випаровування1

Перегрівача

Проміжного перегрівача

Економайзера

Поверхня нагріву водогрійного котла1, м2

Об’єм, м3

Парового котла

з природною

циркуляцією

водяний при максимально допустимому рівні во­ди в барабані2

паровий при максимально допустимому рівні во­ди в барабані

прямоточного

паровий

водяний

Водогрійного котла

_____________________________

1Допускається більш докладний поділ згідно з прийнятим виготовлювачем, наприклад, «екранна, ширмова» та ін.

2Дані про допустимі верхній і нижній рівні води згідно з кресленням №__________.

с. 3

3. Дані про запобіжні клапани (пристрої)

Тип запобіжного клапана

Кіль-кість

Місце встановлення

Площа перерізу клапана,мм2

Коефіцієнт витрати пари aпабо рідини aр

Тиск початку відкриття і діапазон тисків початку відкриття, МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

___________________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера). Для водогрійних котлів належить вказати перелік пристроїв для захисту від підвищеного тиску (або температури).

с. 4

4. Дані про покажчики рівня води

Тип покажчика

рівня води

Кількість

Місце

встановлення

1

2

3

Прямої дії

Дистанційної дії

_____________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла.

Продовження дод. 2

с. 5

5. Дані про основну арматуру1

Назва арматури

Кіль-кість

ГОСТ

або ТУ (мар-ка)

Умов-ний

прохід, мм

Умовний тиск,

МПа (кгс/см2)

Робочі параметри2

Матеріал корпусу

Місце

встановлення

тиск,

МПа (кгс/см2)

температура, °С

Марка

ГОСТ

або ТУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

___________________________

1Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера).

2Заповнюється при поставці арматури згідно з робочими параметрами.с. 6

6. Дані про основну апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації,

регулювання і автоматичного захисту

Назва

Кількість

Тип (марка)

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

_________________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера) у випадку поставки апаратури разом з котлом. В інших випадках заповнюється власником котла.

с. 7

7. Живильні та циркуляційні насоси

Тип насоса

Завод-виготолювач

Кіль-кість

Максимально допустима температура на вході води в живильний насос, °С

Параметри

Тип приводу (паровий, електричний та ін.)

Номінальна подача, м3/год

Напір насоса при номінальній подачі, МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

7

______________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера) у випадку поставки живильних або циркуляційних насосів разом з котлом. Для енергоблоків теплових електростанцій заповнюється власником котла.

Продовження дод. 2

с. 8

8. Дані про основні елементи котла1

Назва обичайки

і днища барабанів або корпусів котлів, обичайки (труби) колекторів, включаючи пароохолоджувачі, трубні решітки, жарові труби

Кількість

Розмір, мм

Матеріал

Дані про зварювання

Дані про термообробку2

діаметр

внутрішній

товщина стінки

довжина або

висота

марка сталі

ГОСТ або ТУ

вид

зварювання

електроди і

зварювальний дріт

(тип, марка, ГОСТ або ТУ)

Метод

контролю

без

руйнування

Вид

застосованої термообробки

температура

термообробки, °С

тривалість

витримки,

год.

спосіб

охолодження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

______________________________

1Для котлів з тиском 6 MПa (60 кгс/см2) і вище за вимогою замовника, що міститься в договорі, крім передбачених таблицею даних повинні бути прикладені копії сертифікатів на метал заготовки з даними про хімічний склад, механічні властивості в обсязі, передбаченому ГОСТ або ТУ.

2Допускається заміна даних граф 11—14 діаграмою термообробки, що містить всі вказані дані для елемента (барабана, колектора та ін., включаючи вигини).

Продовження дод. 2

с. 9

9. Дані про труби котла і трубопровід в межах котла

Назва

(за призначенням)

Кількість

Зовнішній діаметр,

мм

Товщина стінки,

мм

Довжина, м

Матеріал

Дані про зварювання стиків

Метод і обсяг контролю

марка

ГОСТ

або ТУ

вид зварювання

електроди і зварювальний дріт (тип, марка, ГОСТ або ТУ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_____________________________

Примітка. Допускається не заповнювати для труб зовнішнім діаметром менше 36 мм, які не огріваються.

Продовження дод. 2

с. 10

10. Дані про штуцери, кришки, плоскі днища, переходи,

фланці з деталями кріплення (болти, шпильки, гайки)

Назва

Кількість

Розміри, мм, або номер специфікації

Матеріал

марка сталі

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

____________________________

Примітка. Штуцери вказуються при внутрішньому діаметрі 36 мм і більше.

с. 11

11. Результати вимірювань корпусів котлів, барабанів,

колекторів, виготовлених із листової сталі або поковок

Назва елемента котла

Номер формуляра

Номер перерізу (через 1 м

довжини)

Зовнішній (внутрішній) діаметр

горизонтальний, мм

вертикальний (під кутом 90°), мм

овальність, %

1

2

3

4

5

6

_____________________

Завантажити