НПАОП 0.00-1.08-94Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

с. 21

18. Особа, відповідальна за справний стан
і безпечну експлуатацію котла

Номер і дата

наказу про призначення

Посада, прізвище, ім’я,

по батькові

Дата перевірки знань

цих Правил

Підпис

Закінчення дод. 3

с. 22

19. Відомості про встановлену арматуру
(при ремонті або реконструкції)

Назва

Кількість

Умовний прохід, мм,

тип, марка

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

корпусів

Місце встановлення

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

марка

ГОСТ або ТУ

с. 23

20. Відомості про заміну і ремонт елементів котла, які працюють під тиском

Дата і номер

документа

Відомості про заміну

і ремонт

Підпис особи, відповідальної за справний стан

і безпечну експлуатацію

1

2

3

_________________________

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених (замість зношених) елементів котла, використаних при ремонті матеріалів, електродів, а також зварювання, повинні зберігатись нарівні з паспортом.

с. 24–27

21. Креслення приміщень котельні (план і поперечний переріз,

а при необхідності і поздовжній переріз) і посвідчення про якість
монтажу прикладаються до даного паспорта

с. 28–66

22. Результати опосвідчення

Дата

опосвідчення

Результати опосвідчення і підпис особи, яка проводила опосвідчення

Дозволений тиск, МПа (кгс/см2)

Термін наступного опосвідчення

с. 67

23. Реєстрація

Котел (автономний пароперегрівач, економайзер) зареєстрований за №______в____________

______________________________________________________________________________________

(реєструючий орган)

В паспорті прошнуровано всього аркушів_______, в тому числі креслень на____________ аркушах і окремих документів__________________________аркушів згідно з описом, що додається.

________________________________________ ______________________

(посада, П.І.Б. (підпис)

особи, яка зареєструвала об’єкт)

М.П.

Таблиця 1

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові механічні

випробування1,2

Контроль1

на лист

на сталь

S, мм

р, МПа (кгс/

см2)

t,°C

σB

σт

δ

y

КС

КСА

на згин

макроструктури

дефектоскопія4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ст3пс3

Ст3сп3

Ст4пс3

Ст4сп3

Ст3Гпс3

Ст3пс4

Ст3сп5

Ст3Гпс4

ГОСТ 14637-895

ГОСТ 380-883

12

1,6

(16)

200

+

+

+

-

+

+

+

-

-

20

ГОСТ 1577-81

ГОСТ 1050-88

12

1,6

(16)

300

+

+

+

-

+

+

+

-

-

15К, 16К,

18К, 20К

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

не обмежено

не обмежено

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22К

ГОСТ 5520-79

ТУ 108.1025-81

ГОСТ 5520-79

ТУ 108.1025-81

також

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15ГС

ТУ 108. 1268-84

ТУ 108. 1268-84

не обмежено

не обмежено

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17ГС,

17Г1С

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 19281-89

також

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14ХГС

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 19281-89

25

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГС, 09Г2С,

10Г2С1

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 19281-89

не обмежено

також

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГНМА,

14ГНМА

ОСТ108.030.118-78

ТУ 108-11-617-81

ОСТ108.030.118-78

ТУ 108-11-617-81

також

також

360

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12МХ

ТУ 14-1-642-73

ГОСТ 20072-74

також

також

530

+

+

+

+

+

-

+

+

+

12ХМ

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

також

також

540

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Закінчення табл.1 дод.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10Х2М

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

також

також

570

+

+

+

+

+

-

+

+

+

12Х1МФ

ГОСТ 5520-79

ТУ 14-1-1584-75

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 20072-74

також

також

570

+

+

+

+

+

-

+

+

+

15Х1М1Ф

ТУ 108.11-888-87

ТУ 108. 1267-84

також

також

575

+

+

+

+

+

-

+

+

+

08Х18Н1ОТ

12Х18Н9Т

12Х18Н1ОТ

ГОСТ 7350-77

ГОСТ 5632-72

не обмежено

не обмежено

600

+

+

+

+

-

-

+

+

+

___________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю листів повинні відповідати вказаним в НД. Категорія якості і додаткові види випробувань, передбачених НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого ці вимоги стають обов’язковими.

2Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4 – 4.2.7.

3Вуглецеві сталі звичайної якості (ГОСТ 380-88) не допускаються до використання для деталей, що огріваються радіаційним випромінюванням топки або гарячими газами з температурою більше 600°С.

4УЗК підлягають листи товщиною більше 20 мм, що призначені для деталей котла при робочому тиску більше 6,4 МПа (64 кгс/см2), а також листи товщиною більше 60 мм.

5Для плоских флянців при робочому тиску до 2,5 МПа (25 кгс/см2) і температурі до 300°С допускається використання листа із сталі Ст3сп 3-ї, 4-ї і 5-ї категорій і при тиску до 1,6 МПа (16 кгс/см2) і температурі до 200°С – листа із сталі Ст2сп, Ст3сп, Ст3пс, Ст2пс, Ст3кп, Ст2кп 2-ї і 3-ї категорій.

Продовження дод. 4

Таблиця 2

Безшовні труби

2.1. Труби6для поверхні нагріву котла

Марка сталі

НД

Граничні

параметри

Обов’язкові

випробування1,3

Контроль1

на труби

на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/см2)

механічні ви­пробування1,2

технологічні випробування3

дефектоскопія

мікроструктури

σB

σт

δ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10, 20

ГОСТ 

8731-87  (група В)

ГОСТ 

8733-87  (група В)

ТУ 14-3-858-79

ГОСТ 1050-88

400

5(50)

+

+

+

+

-

-

10, 20

ТУ 14-3-190-82

ГОСТ 1050-88

450

6,4(64)

+

+

+

+

-

-

20

У 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

500

не обмежено

+

+

+

+

+

-

12МХ

ТУ 14-3-610-77

ГОСТ 20072-74

530

також

+

+

+

+

+

-

15ГС

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

450

також

+

+

+

+

+

-

15ХМ

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

550

також

+

+

+

+

+

-

12Х1МФ

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

5855

також

+

+

+

+

+

+

12Х2МФСР

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

5855

необмежено

+

+

+

+

+

+

12Х11В2МФ

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-460-75

620

також

+

+

+

+

+

+

12Х18Н12Т

(12Х18Н10Т)9

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-796-79

ТУ 14-3-460-75

ТУ 14-3-796-79

640

також

+

+

+

+

+

+

Плавникові труби7

20

ТУ 14-3-341-75

ТУ 14-3-341-75

500

також

+

+

+

+

-

-

12Х1МФ

ТУ 14-3-341-75

ТУ 14-3-341-75

585

також

+

+

+

+

-

-

Продовження дод. 4

2.2. Труби для колекторів і трубопроводів

Марка сталі

НД

Граничні

параметри

Обов’язкові

випробування1,3

технологічні

випробування3

Контроль2

на труби

на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

механічні випробування2

макроструктури

дефектоскопія4

мікроструктури

σB

σт

δ

y

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10, 20

ГОСТ

8731-8710(група В)

ГОСТ 8733-87 (група В)

ГОСТ

1050-88

300

1,6

(16)

+

+

+

-

-

+

-

-

-

10, 20

ТУ

14-3-190-82

ГОСТ

1050-88

425

6,4

(64)

+

+

+

+

+

+

+

-

-

20

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-460-75

450

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

+

-

20

ГОСТ 550-75 

(група А)

ГОСТ

1050-88

425

5(50)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15ГС

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-420-75

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-420-75

450

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

+

-

16ГС

ТУ

108. 1267-84

ТУ 3-923-75

ОСТ 108.030.113-87

ТУ 3-923-75

450

також

+

+

+

+

+

-

+

+

-

12МХ

ТУ

14-3-610-77

ГОСТ

20072-74

530

також

+

+

+

+

+

+

+

+

-

15ХМ

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-460-75

53

також

+

+

+

+

+

+

+

+

-

12Х1МФ

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-460-75

570

також

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12Х18Н12Т

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-460-75

610

також

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15Х1М1Ф

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-420-75

ТУ

14-3-460-75

ТУ

14-3-420-75

575

також

+

+

+

+

+

+

+

+

+

08Х16Н9М2

ТУ

14-3-446-76

ТУ

14-3-446-76

610

також

+

+

+

+

-

+

+

+

+

12Х18Н12Т

(12Х18Н10Т)

ТУ

14-3-796-798

ГОСТ

9941-818

ГОСТ

14162-798

ТУ

14-3-796-79

ГОСТ

5632-72

610

також

також

також

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

__________________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю листів повинні відповідати вказаним в НД. Додаткові види випробувань, що передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючій НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого ці вимоги стають обов’язковими.

2Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3Технологічні випробування належить проводити при діаметрі зварних труб: до 60 мм – на загин довколо оправки або на роздачу; більше 60 мм до 108 мм – на роздачу або сплющування; більше 108 мм до 273 мм – на сплющування або на загин; більше 273 мм і товщині стінки до 25 мм – на загин штаби. Для труб, що використовуються у вальцьованих з’єднаннях, випробування на роздачу обов’язкові.

4При тиску більше 6,4 МПа (64 кгс/см2) радіографічному, УЗК або іншому рівноцінному контролю повинні піддаватись всі труби поверхні нагріву (крім плавникових труб) і колекторів, а також ті труби котлів, що не огріваються.

5Для тих ділянок, що не огріваються і які з’єднують змієвики із аустенітної сталі з колекторами із перлітної сталі, допускається використання труб з хромомолібденованадієвих сталей (12Х1МФ і 12Х2МФСР) при температурі до 600°С.

6Для тих ділянок труб поверхонь нагріву, що не огріваються (крім труб із аустенітної сталі), допускається збільшення температури на 20°С, але не більше ніж до 500°С – для вуглецевих, 470°С – для кремніймарганцевистих, 570°С – для хромомолібденових, 600°С – для хромомолібденованадієвих, 630°С – для високохромистих сталей.

7Граничні параметри, а також вимоги до матеріалів проставок між трубами газощільних конструкцій встановлюються відповідною НД, погодженою з Держнаглядохоронпраці України.

8Труби із зовнішнім (або внутрішнім) діаметром менше 20 мм із сталі марок 12Х18Н12Т і 12Х18Н10Т згідно з ГОСТ 9941-81, ГОСТ 14162-79 і ТУ 14-3-796-79 допускаються для використання для трубопроводів відбору проб пари і води.

9Для експериментальних установок допускається використання труб із сталі 12Х18Н12Т (ГОСТ 9941-81 і ГОСТ 14162-79) для температур до 630°С за умови виготовлення їх відповідно до вимог ТУ 14-3-460-75 до сталі 12Х18Н12Т.

10Допускається використання труб згідно з ГОСТ 8731-87 і ГОСТ 8733-87, виготовлених із виливка методом пілігрімового прокатування за умови проведення суцільного ультразвукового контролю у виготовлювача.

Продовження дод. 4

Таблиця 3

Зварні труби

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування

Дефектоскопія зварного шва1,4

на труби

на сталь

t, °C

р, МПа (кгс/

см2)

механічні випробування2,5

технологічні випробування1,3

Основний метал

зварний шов

σB

σт

δ

КС

σB

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1. Труби поверхонь нагріву для котлів продуктивністю до 1 т/год

Ст2сп2

Ст3сп2

Ст3пс2

ГОСТ 10705-80 (група В)

ГОСТ 380-88

300

1,6

(16)

+

-

+

-

-

-

+

+

08, 10, 20

ГОСТ 10705-80 (група В)

ГОСТ 1050-88

300

2,5

(25)

+

-

+

-

-

-

+

+

3.2. Труби для трубопроводів в межах котла

3.2.1. Прямошовні труби

Ст3сп3

Ст3сп4

ГОСТ 10706-76 (група В)

ГОСТ 380-88

115

1(10)

+

+

+

+

+

+

-

+

СТ3сп5

ГОСТ 10705-80 (група В)

ГОСТ 380-88

300

1,6

(16)

+

+

+

+

+

-

+

+

10, 20

ГОСТ 10705-80 (група В)

ГОСТ 1050-88

300

1,6

(16)

+

+

+

+

+

-

+

+

20

ГОСТ

20295-85

ГОСТ 1050-88

350

2,5

(25)

+

+

+

+

+

+6

-

+

17ГС, 17Г1С,

17Г1СУ

ТУ

14-3-620-77

ТУ 14-1-1921-76

ТУ 14-1-1950-89

300

1,6

(16)

+

+

+

+

+

-

-

+

17ГС, 17Г1С

ГОСТ

20295-85

ГОСТ 19281-89

425

2,5

(25)

+

+

+

+

+

+6

-

+

17ГС, 17Г1С,

17Г1СУ

ТУ

14-3-1698-90

ТУ 14-1-1950-89

425

6,5

(65)

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2.2. Труби зі спіральним швом

Ст3сп5

ТУ

14-3-954-80

ТУ 14-1-4636-89

300

2,5

(25)

+

+

+

+

+

+

+

+

20

ГОСТ

20295-85

ГОСТ 1050-88

350

2,5

(25)

+

+

+

+

+

+6

-

+

17ГС, 17Г1С

17Г1С,17Г1СУ

ГОСТ

20295-85

ТУ

14-3-954-80

ГОСТ 19281-89

350

2,5

(25)

+

+

+

+

+

+6

-

+

__________________________________

1Нормовані показники і обсяг контролю зварних труб повинні відповідати вимогам, вказаним в НД. Додаткові види випробувань, передбачених НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого ці вимоги стають обов’язковими.

2Контроль механічних властивостей проводиться при випробуванні на розтяг відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуванні на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3Технологічні випробування належить проводити при діаметрі зварних труб: до 60 мм включно – на загин довколо оправки або на роздачу; більше 60 мм до 108 мм включно – на роздачу або сплющування; більше 108 мм до 152 мм включно – на сплющування; більше 152 мм до 530 мм включно – на сплющування або на загин штаби. Для зварних труб, що використовуються у вальцьованих з’єднаннях, випробування на роздачу обов’язкові.

4Радіографічному контролю або УЗК повинні піддаватись зварні шви на всій довжині.

Продовження дод. 4

5Механічні випробування на розтяг і на ударну в’язкість зварного з’єднання проводяться для труб діаметром 425 мм і більше.

6Для труб діаметром 530–820 мм включно.

Таблиця 4

Стальні поковки

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Контроль3

на поковки4

на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/см2)

механічні випробування 2

макроструктури

дефектоскопія

σB

σт

δ

y

КС

Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ст2сп3

Ст3сп3

Ст4сп3

ГОСТ 8479-70 (група IV)

ГОСТ 380-88

200

1,6

(16)

+

+

+

-

+

+

-

-

15, 20, 25

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)5

ГОСТ 1050-88

450

6,4

(64)

+

+

+

+

+

+

-

-

20

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

450

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

+

10Г2, 10Г2С

ГОСТ 8479-70

ГОСТ 4543-71

450

також

+

+

+

+

+

+

-

+

22К

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

350

також

+

+

+

+

+

+

+

+

15ГС, 16ГС

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

450

також

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГНМА

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

350

також

+

+

+

+

+

+

+

+

12МХ

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)

ГОСТ 20072-74

530

також

+

+

+

+

+

+

-

+

15ХМ

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)

ГОСТ 4543-71

550

також

+

+

+

+

+

+

+

+

12Х1М1Ф

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

570

також

+

+

+

+

+

+

+

+

15Х1М1Ф

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

575

також

+

+

+

+

+

+

+

+

Завантажити