НПАОП 64.11-1.01-03Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку

Експлуатація, наладка та ремонт електроустановок мають здійснюватися у відповідності з ПТЭ [63] та ПБЕЕС [13].4.6. Вимоги безпеки під час переміщення вантажів4.6.1. Переміщення вантажів та вантажно-розвантажувальні роботи на об’єктах поштового зв’язку повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.009-76* [39], ГОСТ 12.3.020-80 [40], а також граничним нормам підіймання та переміщення вантажів вручну, встановленим Мінохоронздоров'я України і узгодженим Держнаглядохоронпраці України.

4.6.2. Вантажопідйомні механізми мають відповідати ДНАОП 0.00-1.02-99 [6], ДНАОП 0.00-1.03-93 [7], вимогам безпеки, передбаченим технічною документацією на конкретні вантажопідйомні механізми.

4.6.3. Для забезпечення нагляду за безпечною експлуатацією засобів внутрішньовиробничого транспорту має бути призначена особа з числа інженерно-технічного персоналу, який повинен:

здійснювати нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією цього транспорту;

проводити щорічний технічний огляд транспорту;

проводити первинні, чергові і позачергові огляди транспорту;

контролювати зберігання технічної документації на транспорт .

4.6.4. Транспортні шляхи та площадки для проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати тверде і рівне покриття, мати достатній вільний простір для розміщення вантажів і маневру транспортних засобів, бути обладнаними знаками безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-76 [41], а в зимовий час очищатися від снігу та льоду, посипатися піском або шлаком.

4.6.5. На площадках для укладання вантажів мають бути позначені межі штабелів, проходів і проїздів між ними. Розміщення вантажів у проходах і проїздах не дозволяється.

Ширина проїздів має забезпечувати безпеку руху транспортних засобів.

4.6.6. На місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт має бути природне або штучне освітлення згідно ВСН 45.122-77 [56] (не менше 100 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і не менше 50 лк у разі освітлення лампами накалювання).

4.6.7. Під час навантажування або розвантажування транспортних

засобів, а також під час переміщення вантажів вантажопідіймальними механізмами, знаходження людей і транспортних засобів в зоні можливого падіння вантажу не дозволяється.

4.6.8. Способи укладання і кріплення вантажів мають забезпечувати їх стійкість під час транспортування та складування, розвантаження транспортних засобів і розбір штабелів, а також можливість механізованого навантаження і вивантаження. Маневрування транспортних засобів з вантажами після зняття кріплення з вантажів не допускається.

4.6.9. Переміщення вантажів за допомогою вантажних ліфтів повинно проводитися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-02 [6].

4.6.10. Встановлення і експлуатація підйомно-транспортного обладнання і вантажо-захоплювальних пристроїв має виконуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-93 [7].

4.6.11. Вага вантажу не повинна перевищувати граничні норми підіймання та переміщення важких речей згідно ДНАОП 0.03-3.28-93 [22].

4.6.12. Переміщення вантажів масою більше 20 кг у технологічному процесі має виконуватися за допомогою підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації.

4.6.13. Переміщення вантажів у технологічному процесі на відстань більше 25 м має бути механізовано.

Для переміщення поштових вантажів (посилок, мішків та пачок з пресою) повинні використовуватися конвеєри, ручні та причепні поштові візки, контейнери, електротягачі, електрокари тощо.

4.6.14. Вантажно-розвантажувальні роботи вантажопідіймальними механізмами слід проводити тільки за відсутності людей в кабіні транспортного засобу.

4.6.15. Під час підготовки транспортних засобів для вантажно-розвантажувальних робіт мають бути прийняті заходи, що виключають їх самовільний рух.

4.6.16. Переміщення (перевезення) вантажів у поштових вагонах має відповідати вимогам Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64].

4.6.17. Для навантажування та розвантаження вантажів мають бути передбачені спеціальні площадки (платформи, естакади, рампи) на рівні підлоги кузова транспортного засобу. Рампи зі сторони під’їзду транспортного засобу мають бути завширшки не менше 1,5 м з кутом нахилу не більше 5  .

Ширина естакади, призначена для переміщення по ній транспортних засобів, має бути не менше 3 м.

4.6.18. У виробничих приміщеннях швидкість руху транспортних засобів не повинна перевищувати 5 км/год .5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОШТИ5.1. Вимоги безпеки під час виймання письмової кореспонденції з поштових скриньок5.1.1. Згідно Правил перевезення пошти автомобільним транспортом [70] для виймання кореспонденції з поштових скриньок мають бути розроблені розклади руху і маршрути прямування транспорту, що затверджуються керівником об’єкту поштового зв’язку та узгоджуються з автотранспортним підприємством, що обслуговує ОПЗ. Схеми маршрутів повинні бути вивішені у відповідних виробничих підрозділах.

5.1.2. Перед виїздом на новий маршрут для виймання кореспонденції з поштових скриньок з листоношами та водіями, які суміщують обов’язки листоноші по супроводженню, має бути проведений позаплановий інструктаж з охорони праці.

5.1.3. Водії мотоциклів, моторолерів мають бути забезпечені мотошоломами.

5.1.4. Працівники поштового зв’язку, на яких покладаються обов’язки виймання кореспонденції та функції водіїв, допускаються до роботи на транспортних засобах при наявності посвідчення водія на право управління транспортним засобом відповідної категорії, а також медичного огляду з метою визначення можливості їх допуску до управління транспортним засобом.

5.1.5 . Поштові скриньки мають бути надійно закріплені на стінах будівель або окремих опорах (рамах) у зручних для користувачів місцях; не дозволяється встановлення поштових скриньок на деревах, парканах, на опорах повітряних ліній зв'язку, електрифікації та інших небезпечних місцях.5.2. Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції.5.2.1. До самостійної роботи з обробки письмової кореспонденції на поштообробному обладнанні повинні допускатися працівники, які ознайомлені з експлуатаційною документацією на відповідний тип обладнання.

5.2.2.  Вимоги безпеки до обладнання, що застосовується для обробки письмової кореспонденції, повинні відповідати розділу 4.4.

5.2.3. Не дозволяється експлуатувати несправні машини і механізми. У разі виявлення несправності їх робота має бути припинена до усунення несправності.

5.2.4. Робочі місця для сортування письмової кореспонденції вручну мають бути обладнані спеціальними виробничими меблями, що відповідають ергономічним вимогам згідно ГОСТ 12.2.032-78 [34], ГОСТ 12.2.033-78 [35].

5.2.5. Для штемпелювання кореспонденції вручну мають бути обладнані спеціальні столи або тумби з твердими гумовими прокладками.

5.2.6. Розрізання шпагату та пластмасових застібок (пломб) дозволяється тільки спеціальним ножем або ножицями. Не дозволяється користуватися лезами для гоління, рвати шпагат та пластмасові застібки (пломби) руками, зламувати замикаючий пристрій та перерізати його тросик.

5.2.7. Знепилювання мішків і кореспонденції повинно проводитися на спеціальному знепилюючому обладнанні.5.3. Вимоги безпеки під час приймання та обробки поштових відправлень, пачок з пресою5.3.1. Робочі місця для приймання поштових відправлень (листів, бандеролей, дрібних пакетів, посилок) мають бути обладнані справними і безпечними пристроями та обладнанням.

5.3.2. Ваги для зважування поштових відправлень повинні встановлюватися на підставках або столах.

У разі розміщення і експлуатації електронних ваг необхідно дотримуватись вимог безпеки, наведених в підрозділах 4.4. і 4.5. цих Правил, ергономічних вимог та вимог, викладених у технічній документації на конкретний тип обладнання.

5.3.3. Гирі повинні знаходитися у спеціальному пеналі, що виключає можливість падіння гир на підлогу.

5.3.4. Для накладання сургучу на поштові відправлення повинні застосовуватися дерев’яні або металеві лопатки з теплоізольованими ручками довжиною 23-25 см.

5.3.5. Не дозволяється приймання поштових відправлень з предметами та речовинами, що за своїми властимостями, упаковкою або масою можуть становити небезпеку для працівників ОПЗ.

5.3.6. Для очищення верстатів по запиловці посилочних ящиків від тирси слід використовувати щітки.

5.3.7. Комори для збереження посилок мають бути обладнані стелажами з глибиною полиць не менше 60 см. Стелажі не повинні мати гострих кутів та задирів. Стелажі мають бути разраховані на відповідне навантаження і надійно закріплені так, щоб виключалося їх падіння.

5.3.8.   Стелажі і полки своїм конструктивним виконанням не повинні змушувати працюючих до підйому на висоту. Стелажі можуть бути немеханізованими, якщо висота їх не перевищує   1,5 м, і механізованими ( із полками, що переміщаються у вертикальному напрямку або інших устроях ), коли висота перевищує   1,5 м.5.4. Вимоги безпеки на робочих місцях, обладнаних електронно-обчислювальною технікою5.4.1. Під час роботи з використанням електронно-обчислювальної техніки, слід дотримуватися вимог ДНАОП 0. 00-1. 31-99 [15].6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ДОСТАВКИ ПОШТИ6.1. Загальні вимоги6.1.1. Доставка пошти (транспортом, у тому числі і гужовим, пішки) має здійснюватися з урахуванням місцевих умов.

6.1.2. Під час доставки пошти (транспортом та пішки) повинні виконуватися Правила дорожнього руху [5].

6.1.3. Рух транспортних засобів під час доставки пошти має здійснюватися відповідно до маршруту, затвердженого керівником ОПЗ.

6.1.4. Схеми маршрутів доставки пошти розміщують в приміщенні біля робочих місць працівників, які здійснюють доставку пошти.

6.1.5. Автотранспорт для доставки пошти має бути обладнаний місцями для супровідників.

6.1.6. У разі використання листоношами для доставки пошти службових мопедів і велосипедів, начальник виробничого підрозділу перед виїздом листонош на доставну дільницю повинен провести перевірку технічного стану цих транспортних засобів з розписом у журналі.

6.1.7. Мопеди і велосипеди мають бути оснащені приладом звукової сигналізації (дзвінком), мати справні кермо, гальма, багажник, фару спереду і червоний відбивач світла позаду.

6.1.8. У випадку доставки пошти гужовим транспортом мають використовуватися коні, які привчені до ходи в упряжці і з надітими шорами. Віз (сані) мають бути обладнані відповідно до Правил дорожнього руху [5].

6.1.9. Прохід листоноші пішки за зміну не повинен перевищувати 10 км згідно "Гигиенической классификации труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса" [61]. У разі більшої протяжності доставних дільниць та у разі відсутності на маршрутах руху листонош громадського транспорту вони мають бути забезпечені транспортними засобами.

6.1.10. Абонентські поштові шафи мають бути у справному стані, розташовані в зручних і безпечних для листонош місцях та надійно закріплені.

6.1.11. У будинках на три та більше поверхи абонентські поштові шафи мають бути розміщені на першому поверсі у визначених місцях. Дозволяється розміщувати абонентські поштові шафи в спеціальних приміщеннях.

6.1.12. Рівень освітлення місць розміщення абонентських поштових шаф має бути не менше 150 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і 75 лк у разі освітлення лампами накалювання.

6.1.13. Абонентські поштові скриньки приватних жилих будинків мають бути розміщені ззовні територій дворів у безпечних і зручних для листонош місцях.

6.1.14. Не дозволяється розміщувати абонентські поштові скриньки на деревах, опорах ЛЕП і ПЛЗ та інших небезпечних місцях.6.2. Вимоги безпеки на доставній дільниці6.2.1. Листоноші мають бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту згідно ДНАОП 0.00-3.04-98 [15б].

6.2.2. Для забезпечення безпечної роботи листонош на доставних дільницях керівник об’єкта поштового зв'язку повинен:

–звертатися до відповідних місцевих органів влади щодо упорядкування доставних дільниць, поліпшення освітленості вулиць і нумерації будинків, відлову безпритульних собак тощо;

–вимагати від громадян встановлення поштової абонентської скриньки у безпечному місці.

6.2.3. Для організації безпечної роботи листонош на доставних дільницях мають бути:

–складена для кожного листоноші схема маршруту руху на його доставній дільниці з визначенням небезпечних переходів і переїздів. Схема має бути затверджена керівником відповідного виробничого підрозділу;

–під час ожеледі вивішувані у приміщенні доставки застереження "Обережно! Ожеледь" і перевірена наявність у листонош взуття з протиковзкою підошвою, або спеціальних пристосувань проти ковзання;

–проконтральовано, щоб вага сумок з поштовим відправленням для листонош-жінок не перевищувала 7 кг .

6.2.4. Робоче місце листоноші має бути обладнане спеціальним столом. Листоноші мають бути забеспечені губкою з водою.

6.2.5. На робочому місці листоноші повинна знаходитися схема доставної дільниці з нанесеним маршрутом руху листоноші.

На схемі мають бути визначені червоним кольором небезпечні місця переходів і переїздів (через шляхи, залізниці, річки, яри тощо), вузькі вулиці, що не мають тротуарів, виїзди транспорту, будівельні майданчики з винесенням стріли крана на вулицю, відкриті канави та котловани, усі інші небезпечні для листоноші місця.

Маршрут руху листоноші має бути нанесений на схему безперервною лінією зеленого кольору по одній стороні вулиці до переходу. Переходи мають бути визначені у безпечних місцях.

Із схемою доставної дільниці листоноша має бути ознайомлений під розпис на схемі із зазначенням дати ознайомлення. У разі зміни маршруту листоноші повинна складатися нова схема. Виправлення в схемах не допускаються.7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ОБМІНУ ПОШТИ7.1. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту.7.1.1. Вимоги безпеки, що викладені в цьому підрозділі, поширюються на процеси перевезення та обміну пошти з використанням поштових вагонів та вагонів залізничного транспорту в ДОПП, ЗВ, центрах оброблення та перевезення пошти (ЦОПП), ЦПП, ЦОП, ВуПЗ, інших підрозділах поштового зв’язку (далі- пунктах обміну (ПО) .

7.1.2. Під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту повинні виконуватися вимоги, що викладені у:

Правилах перевезення пошти та експлуатації вагонів на залізницях України [64];

Правилах технічної експлуатації залізниць України [71];

Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України [72];

Правилах безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях [25];

НАПБ В.01. 053-2000/520 [60];

Інструкції з сигналізації на залізницях України [66];

Інструкції з супроводження та охорони пошти при перевезеннях [65];

Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України [53];

Інструкції провідника-електромонтера поштового вагона [74];

Порядку пересилання поштових відправлень [75];

Инструкции об организации перевозки почты  в почтовых вагонах [76], цих Правилах.

7.1.3. Згідно Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64] поштові вагони, їх обладнання повинні відповідати технічній документації на конкретні моделі поштових вагонів.

7.1.4. Відповідальність за забезпечення вимог безпеки в поштовому вагоні покладається на начальника поштового вагона згідно "Инструкции об организации перевозки почты в почтовых вагонах "[76].

7.1.5. Згідно Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64] для приймання поштового вагона перед рейсом, забезпечення безпечного руху його на маршруті має бути призначений провідник-електромонтер поштового вагона, обов’язки якого викладені в Інструкції провідника-електромонтера поштового вагона [74].

7.1.6. На об’єктах поштового зв’язку має бути забезпечено:

- своєчасне інформування працівників, які займаються обміном пошти з поштовими вагонами, про прибуття та відправлення поїздів;

- додержання схеми і графіку подачі поштових вагонів під навантаження (розвантаження) пошти;

- доведення до відому бригад поштових вагонів місць набору питної води на всіх станціях за маршрутами слідування поштових вагонів, місць заправки вугіллям для опалення поштових вагонів і водою.

7.1.7. Рівень освітлення місць обміну пошти з поштовими вагонами в темний час доби має бути не менше 100 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і 50 лк у разі освітлення лампами накалювання згідно ВСН 45. 122-77 [56].

7.1.8. Залізничні платформи та навантажувально-розван-тажувальні площадки мають задовольняти вимогам ВНТП 311-86 [58].

Ширина платформ по обміну пошти на території ПО у разі механізованого навантажування та розвантажування вагонів має бути не менше :

12 м - у разі двустороннього розташування поштових вагонів;

8 м - у разі одностороннього розташування поштових вагонів.

Ширина платформ по обміну пошти на території ПО у разі навантажування та розвантажування пошти в контейнери та візки має бути не менше:

6 м - у разі одностороннього розташування поштових вагонів;

8 м - у разі двустороннього розташування поштових вагонів.

По краю платформ по обміну пошти на території ПО мають бути обладнані огороджувальні (відбойні) пристрої висотою не менше 0,05 м і шириною 0,15 м.

7.1.9. На поверхні платформ по обміну пошти на території ПО має бути нанесена обмежувальна розмітка двох різних кольорів:

жовтого - на відстані 0,5 м від краю платформи, ближче якої до краю платформи не дозволяється встановлювати та загальмовувати транспортні засоби під час обміну пошти з поштовими вагонами;

білого - на відстані 1 м від краю платформи, ближче якої до краю платформи не дозволяється рух транспортних засобів.

7.1.10. У разі відсутності на станціях обміну пасажирських платформ місця обміну пошти мають бути обладнані у вигляді площадок з твердим і рівним покриттям.

7.1.11. Під час експлуатації поштового вагона повинні виконуватися вимоги безпеки визначені Правилами перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64], Інструкцією провідника-електромонтера поштового вагона [74] та "Инструкцией об организации перевозки почты в почтовых вагонах "[76].

7.1.12. Поштові відправлення повинні розміщуватись тільки в коморах поштових вагонів. Проходи до дверей комор мають бути вільними.

7.1.13. У разі укладання посилок (пачок) штабелем його висота не повинна перевищувати 1,5 м, при цьому посилки в твердій упаковці та вагою більше 10 кг повинні розміщуватися унизу. На полицях повинні укладатися тільки посилки легші за 10 кг так, щоб вони не виступали за межі полиць.

7.1.14. Прийом пошти у вагон з платформ у пунктах відправлення має припинятися за 3 хв. до відправлення потягу. На проміжних станціях двері комор мають зачинятися перед відправленням потягу.

7.1.15. Для забезпечення безпеки працівників у разі відстані між залізничною платформою і вагоном понад 0,2 м повинні використовуватися міцні перехідні містки, які перекривають простір між платформою і дверима вагона та мають кріплення, що виключають можливість зміщення містків.

7.1.16. Під час оброблення пошти в поштовому вагоні слід дотримуватися вимог безпеки, що викладені в підрозділі 5.2. цих Правил (Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції).

7.1.17. Рух технологічного самохідного транспорту (електрокари, електротягачі, електронавантажувачі, колісні трактори) на залізничних станціях від об’єкта поштового зв'язку до поштового вагону повинен здійснюватись за "Схемою руху внутрішньовиробничого транспорту ПО по платформах станції ... ", яка погоджується з керівником станції та затверджується керівником ПО. Схема руху доводиться до відома кожного водія транспортного засобу ПО.

7.1.18. Типи транспортних засобів, що використовуються для транспортування поштових відправлень на території залізничної станції, узгоджуються з керівництвом станції.

7.1.19. У разі виїзду для обміну пошти на залізничні платформи дозволяється причіпляти не більше трьох візків до будь-якого виду транспорту.

7.1.20. Проїзд транспортних засобів через рейкові колії дозволяється тільки у встановлених для цього місцях (переїздах, проїздах, переходах).

7.1.21. Перед тим, як переїхати через залізничні колії, транспортний засіб має бути зупинений на відстані не менше 3 метрів від найближчої рейки. Переконавшись , що шлях вільний, можна в'їжджати на переїзд.

7.1.22. Під час наближення потягу (локомотива) до платформи або його руху вздовж платформи транспортний засіб необхідно зупинити.

7.1.23. Рух транспортних засобів, візків, контейнерів по пасажирських (поштових) платформах дозволяється на відстані не ближче 1 м від краю платформи.

7.1.24. Рух транспортного засобу по платформах дозволяється лише в один ряд в кожному напрямку. Рух транспортного засобу під час посадки та висадки пасажирів не дозволяється.

7.1.25. Не пізніше як за 10 хвилин до прибуття потягу має бути доставлена пошта до місця зупинки поштового вагону.

7.1.26. До прибуття потягу візки, контейнери з поштою та порожні візки встановлюються вздовж пасажирської платформи на відстані не ближче 1м від її краю і загальмовуються.

7.1.27. Для навантаження та розвантаження пошти візки, контейнери, електрокари (електротягачі) встановлюються не ближче ніж 0,5 м від краю платформи і загальмовуються.

Після обміну пошти не слід залишати на пасажирській платформі порожні поштові візки та контейнери.

7.1.28. Під час обміну пошти двері комор поштового вагону необхідно закріпляти відповідними пристроями.

7.1.29. На залізничних станціях, де нема платформ, пошта повинна укладатися між двома коліями до висоти штабелю не більше 1м та не ближче 1,3 м від головки рейки.

Завантажити