НПАОП 64.11-1.01-03Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку

otipb.at.ua

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці України)ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІНПАОП 64.11-1.01-03

ПРАВИЛА

безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів

поштового зв'язку

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України від 05.06.2003 № 100НПАОП 64.11-1.01-03

ПРАВИЛА

безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів

поштового зв'язкуКиїв

Передмова1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом зв’язку

2. ВНЕСЕНО відділом організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України.

3. ВВЕДЕНО замість ДНАОП 5.2.10-1.01-96 "Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 р. № 86.

Зміст

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 4

2.1. Нормативні посилання 5

2.2. Визначення основних термінів та скорочення 14

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 16

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 18

4.1. Вимоги до персоналу та організація навчання 18

4.2. Вимоги безпеки до території та виробничих приміщень 19

4.3. Вимоги безпеки щодо розміщення виробничого обладнання. 22

4.4. Вимоги безпеки щодо виробничого обладнання та робочих місць 23

4.5. Електробезпека 25

4.6. Вимоги безпеки під час переміщення вантажів 25

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОШТИ 27

5.1. Вимоги безпеки під час виймання письмової кореспонденції з поштових скриньок 27

5.2. Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції. 28

5.3. Вимоги безпеки під час приймання та обробки поштових відправлень, пачок з пресою

5.4. Вимоги безпеки на робочих місцях, обладнаних електронно-обчислювальною технікою 29

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ДОСТАВКИ ПОШТИ 29

6.1. Загальні вимоги 29

6.2. Вимоги безпеки на доставній дільниці 30

7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ОБМІНУ ПОШТИ 31

7.1. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту. 31

7.2. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з 35

використанням автомобільного транспорту 35

7.3. Вимоги безпеки під час обміну пошти з використанням авіаційного транспорту 36

7.4. Вимоги безпеки під час експлуатації технологічного (внутрішньовиробничого) транспорту 37

7.5. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням поштових контейнерів 38

НАРЯД - ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою 41НПАОП 64.11.-1.01-03Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку

___________________________________________________________ Дата введення

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯПравила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку" (далі - Правила) поширюються на всі діючі об’єкти операторів поштового зв’язку, та ті, що проектуються і реконструюються, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги безпеки під час виконання робіт щодо приймання, обробки, обміну, перевезення і доставки поштових відправлень та використання засобів поштового зв’язку.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України ДНАОП 5.2.10-1.01-96 "Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 р. № 86.2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ   ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ2.1. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на нормативні документи, що наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

№№п/п

Позначення нормативного актаНазва

Ким, коли затверджено,реєстрація в Мін’юсті України

1

2

3

4

1

Закон України "Про охорону праці”

Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.92

№  2695-ХІІ в редакції

від 21.11.02

Закон України "Про поштовий зв’язок"

Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 4.10.2001

№  2759-ІІІ

2

Закон України "Про дорожній рух"

Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 28.01.93

Зміни: Постанови від

10.11.94 № 234/94-ВР

24.03.99 № 557-XIY (557-14)

3

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92

№442

4

Правила надання послуг поштового зв’язку

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 №1515

5

Правила дорожнього руху

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306

6

ДНАОП

0. 00-1. 02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці

України від 03.11.99 № 208

Зміни: Наказ Мінпраці Ук-раїни від 25.06.01 № 275

7

ДНАОП 
0. 00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 №409

8

ДНАОП 
0. 00-1. 07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 №104

Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці України

від 11.07.97 № 183.

Наказ Мінпраці України

від 22.03.02 № 161

9

ДНАОП 
0. 00-1. 08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51

Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці України

від 11.07.97 № 182

Наказ Мінпраці України

від 22.03.02 № 161

10

ДНАОП 
0. 00-1. 09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Укаїни від 31.03.94 № 26

Зареєстровано в Мін’юсті України 12.05.94 за

№  98/307

11

ДНАОП 
0. 00-1. 11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177

Зареєстровано в Мін’юсті України 07.10.98 за

№  636/3076

Зміни; Наказ Мінпраці України від 06.03.02 № 131

Зареєстровано в Мін’юсті України 27.03.02 за

№  306/6594

12

ДНАОП 
0. 00-1. 20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.10.97 № 254

13

ДНАОП 
0. 00-1. 21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС)

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4.

Зареєстровано в Мін’юсті України 10.02.98 за

№  93/2533

14

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони пра­ці на автомо­біль­ному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

15

ДНАОП 
0. 00-1. 31-99

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Укпаїни від 10.02.99 № 21.

Зареєстровано в Мін’юсті України 17.06.99 за

№  382/3675

15а

ДНАОП

0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок

Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено наказом Мінпраці України від 21.06.01 № 272

15б

ДНАОП

0.00-3.04-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку

Затверджено Держнаглядохоронпраці України

від 08.07.98 № 139

Зареєстровано в Мін’юсті

України 30.07.98 за

№  490/2930

Зміни: Наказ Мінпраці України від 03.07.02 за

№  305.

Зареєстровано в Мін’юсті України 30.07.02 за

№  616/6904

16

ДНАОП 
0. 00-4. 03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1094

17

ДНАОП 
0. 00-4. 12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27.

Зареєстровано в Мін’юсті України 21.04.99 за

№  248/3541

18

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9

Зареєстровано в Мін’юсті України 07.04.98 за
№ 226/2666

19

ДНАОП 
0. 00-4. 24-94

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 № 130.

Зареєстровано в Мін’юсті України 20.01.95 за

№  14/550

20

ДНАОП 
0. 00-8. 02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123.

Зареєстровано в Мін’юсті України 23.12.93 за № 196

21

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником норма­тивних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132.

Зареєстровано в Мін’юсті України 07.02.94 № 20/229

22

ДНАОП
0. 03-3. 28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом Мін-охорони здоров ’ я України від 10.12.93 № 241.

Зареєстровано в Мін’юсті України 22.12.93 за № 194

23

ДНАОП
0. 03-4. 02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом Мінохорони здоров ’ я України від 31.03.94 № 45.

Зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.94 за

№  136/345

24

ДНАОП 
0. 03-8. 07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мін’юсті України 28.07.94 за

№  176/385

25

ДНАОП

5.1.11-1.48-00

Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.00 № 120

Зареєстровано в Мін’юсті України 08.06.00

№  340/4561

26

НАОП

1.4.32-1.05-79

Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта

Затверджено Мінелектрон-пром СРСР

ЦК галузевої профспілки 24.12.79

27

ГОСТ

12.0.003-74

Опасные и вредные произ-водственные факторы. Классификация

28

ГОСТ 
12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

29

ГОСТ
12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

30

ГОСТ

12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

31

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

32

ГОСТ 
12.2.007. 0-75

ССБТ. Изделия электротех-нические. Общие требования безопасности

33

ГОСТ

12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

34

ГОСТ

12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при вы-полнении работ сидя. Общие эргономические требования

35

ГОСТ

12.2.033-78

ССБТ. Рабочее место при вы-полнении работ стоя. Общие эргономические требования

36

ГОСТ

12.2.049-80

ССБТ. Оборудование произ-водственное. Общие эргоно-мические требования

37

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием

38

ГОСТ

12.3.002-75*

ССБТ. Процессы производст-венные. Общие требования безопасности

39

ГОСТ

12.3.009-76*

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

40

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях Общие требования безопасности

41

ГОСТ
12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

41а

ГОСТ 16215-80

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия

41б

ГОСТ 18962-97

Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта

42

ГОСТ 21130-75

ИЭТ. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

43

ДСН

3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Затверджено наказом МОЗ України від 01.12.99 № 37

44

ДСН

3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату

виробничих приміщень

Затверджено наказом МОЗ України від 01.12.99 № 42

45

ДСанПіН
3.3.2. 007-98

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7

46

СН 245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

Затверджено Держбудом СРСР 5.09.71

47

СН 3044-84

Санитарные нормы вибрации рабочих мест

Затверджено Мінздравом СРСР 1984

48

СНиП ІІ-4-79

Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение

Затверджено постановою Держбуду СРСР

від 27.06.79 № 100

49

СНиП ІІ-89-80

Строительные нормы и правила. Генеральные планы промышленных предприятий

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.80 № 213

50

СНиП ІІІ-4-80*

Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве

Затверджено постановою Держбуду СРСР

9.06.80 № 82

51

СНиП 
2.04.05-91

Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Затверджено постановою Держбуду СРСР

28.11.91

52

ДБН

В.2.2-9-99

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди

Затверджено наказом Держбуду України від 04.08.99 № 187

53

СНиП

2.09.02-85*

Строительные нормы и правила. Производственные здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287

54

СНиП 
2.09.04-87

Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

55

СНиП

2.11.01-85*

Строительные нормы и правила. Складские здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280

56

ВСН 
45. 122-77

Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи

Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від

6.04. 1977 № 172

57

ВНТП 333-82

Ведомственные нормы техно-логического проектирования Проводные и почтовые средства связи. Производственные и вспомогательные здания

Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 13.09.82 № 315

58

ВНТП 311-86

Ведомственные нормы техно-логического проектирования. Предприятия почтовой связи и Союзпечати

Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 25.02.86 № 121

59

НАПБ 
Б.07. 005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86)

МВС СРСР 01.01.87

60

НАПБ 
В.01. 053-2000/520

Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку

Затверджено наказом Держкомзв’язку України від 26.10.2000 № 156.

Зареєстровано в Мін’юсті України 22.01.2001 за № 54/5245

61

Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Затверджено наказом Головного санітарного лікаря Мінздрава СРСР від 12.08.86 № 4137-86

62

Правила устройства электро-установок / изд. 6-е, доработанное и дополненное /(ПУЭ)

Затверджено Міненерго СРСР 1985

63

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей / изд. 5-е, доработанное, с изменениями/ (ПТЭ)

Затверджено Головенергонаглядом СРСР 21.12.84

64

Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України

Затверджено наказом Міністерства зв’язку та Міністерства транспорту України від 20.03.97 № 29/90

Зареєстровано в Мін’юсті України 14.04.97 за

№  121/1924

65

Інструкція з супроводження та охорони пошти при перевезеннях

Затверджено наказом Держкомзв’язку України від 29.12.99 № 158

66

Інструкція з сигналізації на залізницях України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 8.07.95 № 259

67

Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий

Затверджено наказом Головного санітарного лікаря СРСР від 31.12.66 № 658-66

70

Правила перевезення пошти автомобільним транспортом

Затверджено Мінзв’язку України, Мінтранспорту України від 12.03.97

№  32/76

Зареєстровано в Мін’юсті України 28.05.97 за

№  195/1999

71

Правила технічної експлуатації залізниць України

Затверджено наказом

Міністерства транспорту України від 20.12.96

№  411

72

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Затверджено наказом

Міністерства транспорту України від 28.07.98

№  297

73

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

Затверджено наказом

Міністерства транспорту України від 08.07.95

№  260

74

Інструкція провідника-елект-ромонтера поштового вагона

Затверджено наказом

Державного комітету

зв’язку та інформатизації України від 19.07.99 № 16

75

Порядок пересилання поштових відправлень

Затверджено наказом УДППЗ "Укрпошта" від 31.10.2001 № 445

76

Инструкция об организации перевозки почты в почтовых вагонах

Затверджено наказом Міністерства зв’язку СРСР від 14.07.76 № 11025

77

Правила перевезення пошти повітряними суднами

Затверджено Держком-зв’язку України, Мін-транспорту України від 08.06.99 № 105/297

Зареєстровано в Мін’юсті України 5.07.99 за

№  435/3728

78

Інструкція з обробки, перевезення та обміну пошти з використанням контейнерів типу КПС-400

Затверджено наказом

УДППЗ "Укрпошта"

від 21.01.02 № 242.2. Визначення основних термінів та скороченняСкорочення,

термін

Визначення

ВПЗ

Відділення поштового зв’язку

ВуПЗ

Вузол поштового зв’язку

ВВП

Відособлений виробничий підрозділ (поштамт, вузол зв’язку, центр оброблення та перевезення пошти)

ВП

Виробничий підрозділ (відділення зв’язку, цех, дільниця)

ДОПП

Дирекція оброблення та перевезення пошти

ЗВ

Зональний вузол

ЕОМ

Електронно-обчислювальна машина

КМ

Контактна мережа

КПМ

Контейнер поштовий магістральний

КПС

Контейнер поштовий складаний

ЛЕП

Лінія електропередавання

ОПЗ

Об’єкт поштового зв’язку

ПБЕЕС

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ПВПЗ

Пересувне відділення поштового зв’язку

ПЕОМ

Персональна електронно-обчислювальна машина

ПЕМ

Провідник-електромонтер

ПЛЗ

Повітряна лінія зв’язку

ПЛ

Повітряна лінія електропередавання

ПО

Пункт обміну

ППЗ

Пункт поштового зв’язку

ПТЭ

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПУЭ

Правила улаштування електроустановок

ЦОПП

Центр обробки і перевезення пошти

ЦОП

Центр обробки пошти

ЦПП

Центр перевезення пошти

Абонентська поштоваскринька

Спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень

Абонентська поштова шафа

Спеціальна шафа з абонентськими поштовимискриньками із засобами для запобіганнянесанкціонованому доступу, яка встановлюється у під’їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштовихвідправлень

Засоби поштового зв’язку

Поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв’язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв’язку

Об’єкти поштового зв’язку)

Поштамти, центри обробки та перевезення пошти,зональні вузли, вузли поштового зв’язку, відділення поштового зв’язку, пункти поштового зв’язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничому технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку

Оператор поштового зв’язку (оператор)

Суб’єкт підприємницької діяльності, який взаконодавством порядку надає послуги поштового зв’язку

Поштовий зв’язок

Приймання, обробка, перевезення та доставка(вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій

Поштові відправлення

Листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України

Поштова скринька

Скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відповідних місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток

Письмова кореспонденція

Прості та рекомендовані листи, поштові картки,бандеролі, секограми та дрібні пакети

Послуги поштового зв’язку

Продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потребкористувачів

Секограми

Письмові повідомлення , написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначений виключно для сліпих, за умови, що вони відправляютьсяофіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу

Завантажити