НПАОП 63.21-1.25-07Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

до проходу прискореного або швидкісного поїзда по сусідній колії роботи на колії мають бути припинені завчасно (відповідно до вимог підпункту 2.4.3);

у випадках, коли прискорений або швидкісний поїзд за розкладом не пройшов, необхідно проявляти особливу пильність, а керівник робіт уточнює час його проходження у чергового по станції;

не дозволяється відновлювати роботи до уточнення часу проходження поїзда.

2.4.3. Не менше ніж за 10 хв. до проходу прискореного або швидкісного поїзда всі роботи на колії і колійному оснащенні, у тому числі їхній огляд і перевірка, повинні бути припинені; колія, споруди та пристрої приведені в стан, що забезпечує безпечний пропуск поїзда, і не пізніше ніж за 5 хв. до проходу поїзда всі працівники зобов'язані відійти на відстань не менше 4 м від крайньої рейки під час пропуску поїзда із швидкістю 141 - 160 км/год. і не менше 5 м при швидкості 161 - 200 км/год.

2.4.4. Не менше ніж за 10 хв. до проходу поїзда, що рухається із швидкістю більше 140 км/год., усі знімні рухомі одиниці (дефектоскопні та колієвимірювальні візки, колійні вагончики та ін.) мають бути зняті з колій по маршруту прямування прискорених або швидкісних поїздів, а також з колій, що мають вихід на ці маршрути, і надійно закріплені.

Не дозволяється виїзд на перегін знімних рухомих одиниць, а також моторно-рейкового транспорту незнімного типу, якщо до проходу прискореного або швидкісного поїзда залишається менше 30 хв.

2.4.5 Огляд колії монтерами чи обхідниками колії та штучних споруд дозволяється виконувати тільки у світлий час доби та відповідно до вимог нормативно-технічних актів.

2.4.6. На дільницях руху прискорених або швидкісних поїздів з метою забезпечення безпеки працівників, що обслуговують робочі поїзди і знаходяться на відкритому рухомому складі, керівник робіт зобов'язаний під час прямування по перегону або під час виконання робіт за 10 хв. до проходу по сусідній колії швидкісного поїзда припинити роботи, зупинити робочий поїзд і за 5 хв. усім працівникам слід відійти з колії і з відкритого рухомого складу в бік з колії на безпечну відстань.

2.4.7. Машиністи колійних машин і поїздів за 10 хв. до проходу прискореного або швидкісного поїзда повинні привести робочі органи машини з боку сусідньої колії в габаритне положення та вжити необхідних заходів щодо безпечного проходу цього поїзда, знаходячись у кабіні керування.

2.4.8. Керівники робіт, які виконують роботи на коліях і спорудах, а також виконують їхній огляд, повинні бути забезпечені ключами від телефонів перегінного зв'язку і телефонними трубками, а також радіостанціями.

2.4.9. Під час виконання робіт, які вимагають зупинки поїзда, усім сигналістам, а також керівникам робіт слід користуватися біноклями і радіозв'язком.

2.4.10. Про всі випадки запізнень прискорених або швидкісних поїздів диспетчер зобов'язаний повідомити всіх чергових по станції дільниці, а останні повинні сповістити чергових по переїздах за телефоном.

У разі, коли поїзд за розкладом не пройшов, керівник робіт повинен за телефоном уточнити в чергового по станції час проходження поїзда, що очікується.

2.5.1. Розрядка температурних напружень і остаточне відновлення рейкової пліті безстикової колії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Порядок виконання робіт з розрядки температурних напружень і остаточного відновлення рейкової пліті та склад бригади працівників визначаються технологічним процесом.

Керівником робіт може бути призначений працівник за посадою не нижче майстра шляхового.

2.5.2. Керівник робіт перед тим, як приступити до розрядки напружень або остаточного відновлення рейкової пліті, зобов'язаний перевірити наявність стикових зазорів у зрівняльних прольотах, при цьому на електрифікованих лініях він повинен забезпечити дотримання вимог пункту 2.8 цих Правил.

2.5.3. Під час виконання розрядки температурних напружень або вирізання дефектного місця з пліті, якщо в стиках відсутні зазори, перед звільненням рейок і плітей від закріплення на шпалах створюється зазор штучно обрізкою рейки газовим або гасовим різаком, закріпивши клеми на суміжних ділянках рейок чи плітей.

Працівникам слід знаходитись з протилежного боку від очікуваного викиду рейки.

2.5.4. Перед початком звільнення рейкової пліті під час остаточного її відновлення повинна бути забезпечена можливість вільного переміщення кінців пліті.

Для цього слід у разі очікуваного подовження плітей зняти або зсунути зрівнювальні рейки, а в разі скорочення плітей - зняти або послабити рейкові накладки.

2.6.1. Перед початком робіт огороджуються місця робіт сигналами або сигнальними знаками в установленому чинним законодавством порядку.

Сигналістами призначають монтерів колії не нижче ІІІ-го розряду, які пройшли навчання, перевірку знань і мають відповідне посвідчення.

Сигналісти, які призначаються для огородження колійних робіт, дефектоскопних візків та інших знімних пересувних одиниць, забезпечуються комплектом ручних сигналів, духовими ріжками, запасом петард (у коробках).

2.6.2. Під час виконання робіт двома монтерами колії вони розташовуються так, щоб один міг спостерігати за наближенням поїздів одного напрямку, а інший - поїздів протилежного напрямку.

Один з монтерів колії призначається старшим.

2.6.3. Під час виконання робіт працівникам слід постійно стежити за тим, щоб інструмент не заважав пересуванню та не знаходився під ногами, а старі і нові матеріали (рейки, шпали, скріплення) були акуратно складені поза габаритом рухомого складу і не заважали сходити з колії при наближенні поїзда.

2.6.4. Для загвинчування гайок уручну слід застосовувати типовий ключ.

Не дозволяється бити чим-небудь по ключу, збільшувати його довжину, нарощуючи іншим ключем, а також застосовувати несправний ключ, уставляти прокладки між гайкою та губками ключа, а також збивати гайки ударом молотка.

Заржавілі гайки для полегшення відгвинчування слід змазувати гасом.

Під час зрубування гайки зубилом слід застосовувати захисні окуляри.

2.6.5. Перевіряти збіг отворів у накладках і рейках дозволяється тільки бородком або болтом.

2.6.6. Під час заміни рейок знімати і встановлювати накладки, а також утримувати кінець рейки необхідно за допомогою лома.

Кантувати рейку довжиною 12,5 м дозволяється також ломом, уставляючи його в крайній болтовий отвір тільки з одного кінця рейки.

Не дозволяється під час кантування рейки знаходитися в напрямку можливого викиду лома.

Кантування рейок довжиною 25 м слід виконуватись тільки спеціальним пристроєм (лом із скобою) двома монтерами колії.

2.6.7. Для розгонки рейкових зазорів застосовуються гідравлічні розгоночні прилади.

Не дозволяється розгонка зазорів ударами в накладку.

2.6.8. Витягувати костилі необхідно лапчатим ломом.

У разі потреби слід застосовувати надсмикувач колійних костилів.

2.6.9. Під час перешивання колії рейкову нитку слід зсувати стяжним приладом або гострим ломом, заглибленим у баласт.

Не дозволяється користуватися забитими в шпалу костилями як упором.

Не дозволяється знаходитись ближче 2 м від місця виконання роботи із застосуванням костильного молотка.

2.6.10. Витягувати старі, затягувати нові шпали і перевідні бруси слід тільки шпальними кліщами.

2.6.11. Замінювати поодинокі залізобетонні шпали необхідно групою в складі не менше 6 чол. під керівництвом бригадира колії.

Шпали перед заміною розвозять, розкладають, а після заміни забирають рейковим або автомобільним транспортом, обладнаним вантажопідіймальними кранами або підіймальними пристосуваннями.

Витягувати та затягувати шпали слід по металевому листу за допомогою тросу або вірьовки, що охоплює шпалу петлею.

2.6.12. Під час укладання та зняття регулювальних прокладок для відкручування та закручування клемних і закладних болтів застосовуються тільки типові торцеві гайкові ключі та справні гідравлічні домкрати.

Укладати монтажні та регулювальні прокладки слід спеціальними пристосуваннями типу кліщів або іншим інструментом.

Не дозволяється укладати та поправляти прокладки руками.

2.6.13. Під час установлення та зняття протиугонів слід застосовувати костильний молоток.

Не дозволяється при цьому стояти напроти протиугону.

2.7.1. Інструменти повинні бути інвентарними і завжди справними.

Клемні ключі повинні бути завдовжки 1200 мм (що забезпечує нормальні та безпечні умови монтажу та демонтажу пружних клем) і мати клеймо.

2.7.2. Під час зняття ізолювальних вкладишів слід застосовувати скребки.

2.7.3. Очищати отвори анкера від бетону необхідно тільки бородком або металевим прутком відповідного розміру.

2.7.4. Під час зсуву або укладання рейкової пліті працівникам слід стояти тільки з боку, протилежного напрямку зсуву рейки.

Заводити рейкову пліть на шпалу монтерам колії слід за допомогою ломів.

Не дозволяється заведення рейкової пліті ломами за головку анкера.

2.7.5. Замінювати поодинокі залізобетонні шпали необхідно відповідно до вимог підпункту 2.6.11 цих Правил.

Під час виконання цієї роботи шпала охоплюється петлею ближче до середини з метою запобігання зісковзуванню троса.

2.7.6. Замінювати поодинокі пружні клеми дозволяється одним монтером колії.

2.7.7. Слід дотримуватись заходів безпеки під час монтажу та демонтажу пружних клем, передбачених нормативно-технічними документами.

2.7.8. Не дозволяється під час монтажу та демонтажу пружних клем застосування ломів, підручних інструментів та інших пристосувань.

2.7.9. Не дозволяється під час заміни прокладок, пружних клем та ізолювальних вкладишів застосовувати замість монтажного ключа ломи, підручні інструменти та інші пристосування.

2.8.1. Колійні роботи на електрифікованих лініях виконуються відповідно до вимог розділу 7 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 N 120, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561 (далі - НПАОП 60.1-1.48-00), та Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209 (далі - Правила охорони електричних мереж).

2.8.2. Усі роботи на електрифікованих дільницях керівник зобов'язаний організувати так, щоб унеможливити наближення працівників і застосовуваних ними пристосувань на відстань менше 2 м до неогороджених проводів або частин контактної мережі, повітряних ліній, що перебувають під напругою.

2.8.3. Працівники стають до роботи з дозволу керівника робіт після одержання ним письмового дозволу від відповідального працівника району контактної мережі, спеціально призначеного для обслуговування цих робіт.

2.8.4. Зняття напруги та заземлення контактної мережі та повітряних ліній здійснюються відповідно до вимог НПАОП 60.1-1.48-00.

2.8.5. Нагляд за виконанням працівниками колійного господарства вимог електробезпеки здійснюється спеціально призначеним відповідальним працівником району контактної мережі чи району електричних мереж.

Його вимоги з питань електробезпеки є обов'язковими для виконання керівником колійних робіт.

2.8.6. Не дозволяється наближатися до неогороджених проводів чи частин контактної мережі, що перебувають під напругою, на відстань менше 2 м, а також доторкатися до струмовідних частин устаткування чи рухомого складу.

2.8.7. Не дозволяється у разі виявлення обриву проводів контактної мережі або повітряних ліній електропередач доторкатися до них.

Місця обриву необхідно огородити та невідкладно повідомити енергодиспетчера або начальника району контактної мережі.

2.8.8. Після закінчення роботи керівник робіт зобов'язаний проконтролювати, чи всі люди відведені від частин контактної мережі на відстань більше 2 метрів, після чого відзначити час закінчення роботи на копії письмового дозволу, що міститься у відповідального працівника району контактної мережі.

7.7.9. Спарена робота козлових кранів дозволяється за умови керівництва однією особою та наявності пристрою синхронної роботи електричної частини крана та механічного з'єднання кранів між собою.

7.7.10. Горизонтальне переміщення вантажу кранами виконується на висоті не менше 0,5 м від усіх предметів, що зустрічаються на шляху переміщення.

Не дозволяється переміщення вантажу над людьми.

7.7.11. Магнітні захвати, що не мають запобіжних пристосувань (у разі відключення струму), можуть використовуватися лише за умови огородження робочої зони.

7.7.12. Установка та робота крана ближче 40 м від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В допускаються при наявності наряду-допуску на кран та письмового дозволу організації, що експлуатує цю лінію.

7.7.13. Вантажопідіймальні машини та механізми (крім машин на гусеничному ходу) під час робіт у межах 40-метрової зони повітряних ліній електропередач на відстані не менше 50 м від електрифікованих залізничних колій заземлюються за допомогою переносного заземлювача (виготовленого за ГОСТ 12.1.030-81), заглибленого в ґрунт на глибину не менше 1,0 м.

7.7.14. Під час роботи вантажопідіймальних машин і механізмів на гумовому ходу в охоронній зоні контактної мережі постійного і змінного струму, проводів ДПР і повітряних ліній електропередачі напругою 6, 10, 35 кВ, розташованих на опорах контактної мережі або самостійних опор, заземлення корпусів зазначених машин і механізмів, у тому числі й у разі наявності автономних джерел електроживлення, слід виконувати на рейки, на які заземлені опори контактної мережі або до середньої точки дросель-трансформаторів.

7.7.15. Під час роботи в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 6 - 35 кВ і поблизу розподільних підстанцій напругою 6 - 35 кВ заземлення вантажопідіймальних машин і механізмів дозволяється встановлювати на контур заземлення підстанції.

7.7.16. Не дозволяється робота стрілових та козлових кранів при швидкості вітру 12 м/хв., що викликає відхилення на небезпечну відстань вільних (без вантажу) тросів і канатів, за допомогою яких піднімається вантаж.

7.7.17. Не дозволяється робота кранів на залізничному ходу на несправних коліях.

7.7.18. Під час виконання робіт краном на залізничному ходу мають бути чітко визначені умови переміщення стріли під контактною мережею.

7.8.1. До навантаження та розвантаження матеріалів верхньої будови колії кранами на дрезинах можуть бути допущені водії дрезин, які мають посвідчення машиніста крана.

7.8.2. Приступати до роботи з краном на дрезинах дозволяється після загальмування ходової частини дрезини.

7.8.3. Керівник робіт контролює, щоб машиніст перед початком руху візка, каретки з краном, а також перед початком вантажних операцій крана попередив про це працівників звуковим сигналом.

7.8.4. Навантажувальними та розвантажувальними роботами краном на дрезинах керує працівник за посадою не нижче шляхового майстра або бригадира колії, який зобов'язаний стежити, щоб під час роботи крана ніхто не був під стрілою та піднятим вантажем.

7.8.5. Перед пропуском поїзда сусідньою колією вантаж опускається і робота крана припиняється.

7.8.6. Під час навантаження та розвантаження рейок і стрілочних переводів направляти їх дозволяється тільки за допомогою спеціальних відтяжок (розтяжок).

Не дозволяється направляти вантаж руками.

7.8.7. Рейки на дрезини укладаються між кабіною і бортом з обох боків в один ряд.

Рейки довжиною 25 м навантажуються за допомогою траверси на дрезину з причепленою до неї платформою.

Рейки мають бути надійно закріплені, борти дрезини та платформи закриті.

7.8.8. Під час навантаження та розвантаження шпал і брусів краном на дрезині стропальники мають дотримуватись заходів безпеки:

стропувати пакети шпал і брусів слід справними та випробуваними тросами;

стропувати пакет так, щоб уникнути зсуву і розвалу пакета;

підтримувати та направляти пакет спеціальними відтяжками та перебувати від вантажу, що піднімається, на відстані не ближче 2 м.

7.8.9. Пакети шпал розташовуються на навантажувальній площадці так, щоб забезпечувалась необхідна видимість машиністу під час руху дрезини.

Пакети шпал мають бути надійно зв'язані та закріплені на дрезині.

7.8.10. Пересування дрезин з вантажем на гаку крана дозволяється із швидкістю не більше, ніж указана в паспорті заводу - виробника дрезини.

8.1.1. Організація та виконання вантажно-розвантажувальних робіт здійснюються відповідно до розділу 7 цих Правил.

8.1.2. Для підвішування вантажів на гак вантажопідіймальних кранів призначаються стропальники (такелажники), які пройшли навчання і перевірку знань на підприємстві та мають відповідне посвідчення.

8.1.3. Площадки, відведені для складування матеріалів верхньої будови колії, мають бути сплановані.

8.1.4. На виробничих базах КМС дерев'яні та залізобетонні шпали укладаються в штабелі.

Дерев'яні шпали та бруси складуються у визначених місцях із дотриманням установлених протипожежних розривів-проїздів відповідно до вимог чинного законодавства.

Залізобетонні шпали укладаються в штабелі з дотриманням горизонтальних рядів.

Між рядами шпал укладаються прокладки товщиною 40 - 50 мм на відстані приблизно 50 см від кінців шпал.

Висота стрічкового штабеля дерев'яних і залізобетонних шпал має бути не більше 5 м.

8.1.5. Рейки укладаються на підошву в штабель пірамідальної форми висотою не більше 2 м.

Кожний верхній ряд штабеля за кількістю рейок повинен бути менше нижнього ряду на дві рейки (на одну від кожного краю).

Між рядами рейок укладаються прокладки.

Ширина штабеля має забезпечувати вертикальне захоплення рейок кранами без підтягування.

8.1.6. Розвантажувати та навантажувати металеві деталі скріплень, що поставляються без тари, необхідно із застосуванням магнітної плити.

8.1.7. У разі тривалого зберігання накладки та підкладки укладаються в штабелі висотою не більше 1,5 м інші скріплення (болти, шайби та ін.) мають міститися в спеціальній тарі.

Деталі рейкових скріплень з текстоліту, поліетилену, гуми та гумокорду мають міститися в приміщеннях або під навісом.

8.1.8. Для підіймання на штабель та спускання з нього застосовуються драбини.

8.1.9. Навантажувати, розвантажувати та складувати ланки рейко-шпальної решітки необхідно двома козловими кранами, колієукладальним краном (УК) або знімними кранами на залізничних платформах.

8.1.10. Ланки рейко-шпальної решітки укладаються в штабелі, висота яких залежить від місця розташування складу.

У разі розміщення штабелів у підкрановому просторі висота їх допускається для залізобетонних шпал - 15 ланок, для дерев'яних шпал - 16 ланок.

У разі розміщення штабелів поза підкрановим простором висота їх не повинна перевищувати 10 - 12 ланок для можливості застосування колієукладального або навантажувального кранів.

Між штабелями ланок мають бути розриви не менше 2 м.

8.2.1. До робіт на ланкоскладальних та ланкорозбиральних лініях, не зв'язаних з керуванням механізмами ліній, допускаються монтери колії, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці на даній лінії.

8.2.2. Перед початком роботи необхідно перевірити роботу механізмів ланкоскладальної або ланкозбиральної лінії без навантаження, правильність дії кнопок керування, магнітних пускачів.

8.2.3. У разі аварії або поломки механізмів лінії необхідно негайно зупинити лінію.

8.2.4. На лініях мають бути засоби пожежогасіння, аптечка, випробувані діелектричні захисні засоби: гумові килимки відповідно до вимог ГОСТ 4997-75, діелектричні рукавички.

8.2.5. Устаткування та місця складування матеріалів розташовуються безпечно для переміщення працівників, щоб уникнути в процесі роботи їх зустрічні рухи, а також зустрічні рухи матеріалів, машин, механізмів, транспорту та ін.; відповідають технологічній послідовності виконання робіт і забезпечують поточний метод.

Агрегати та механізми стаціонарних поточних ліній мають бути надійно закріплені.

8.2.6. Перед укладанням ланки рейко-шпальної решітки на стійки транспортного візка ланкорозбиральної лінії протиугони з рейок знімаються.

Не дозволяється виконувати роботи під піднятим перевантажувачем, перебувати на візках, що переміщуються, розвантажувати скріплення з піддонів транспортного візка під час руху.

8.2.7. Під час розбирання решітки на розшивній машині ланки рейко-шпальної решітки розкладаються так, щоб підошви рейок не лежали на ребордах опори.

Під час проходу розшивної машини на наступну ланку необхідно переконатися в збігу рейкових стиків.

8.2.8. Розкладка старих ланок для розбирання вручну здійснюється на висоту не більше чотирьох ярусів.

Розібрані рейки знімаються краном.

8.2.9. Старі скріплення з піддонів транспортного візка ланкорозбиральної лінії періодично розвантажують на площадку складування та сортування.

Скріплення після закінчення розбирання на розшивній машині або ручного розбирання збирають, транспортують на площадку складування або навантажують на рухомий склад краном з магнітною плитою.

8.2.10. Скріплення на фронті роботи із зборки ланок мають міститися в ємностях, розташованих у розривах стендової колії або вздовж колії.

Не дозволяється розміщення скріплень поза ємностями складальної стендової колії.

8.2.11. Під час опускання рейок дозволяється утримувати їх тільки за головку.

Не дозволяється утримувати рейки за підошву.

8.2.12. Підвішування шпал під час монтажу рейок виконується за допомогою спеціальних пристроїв ланкозбиральної лінії.

8.2.13. Під час антисептування отворів, розсвердлених у дерев'яних шпалах, і забиванні костилів монтери колії повинні працювати в захисних окулярах і спецодязі відповідно до вимог НПАОП 60.1-3.01-04.

8.2.14. Не дозволяється перебувати та встановлювати протиугони на ланці, що пересувається на візках.

8.2.15. Сортування та пакетування шпал на ланкорозбиральній лінії здійснюється на сортувальнику шпал.

Шпали, що розібрані на розшивній машині або у разі ручного розбирання, сортують і збирають у пакети вручну.

Завантажити