НПАОП 63.21-1.25-07Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 12 березня 2007 р. N 43

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2007 р. за N 303/13570 


1.1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які виконують роботи з утримання та ремонту колій, споруд і пристроїв колійного господарства (далі - колійні роботи).

1.2. Правила є обов'язковими для працівників підприємств під час виконання колійних робіт.

1.3. Правила встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць працівників на підприємствах, які виконують колійні роботи.

1.4. До роботи в колійному господарстві допускаються працівники, які пройшли медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (далі - Положення про медичний огляд).

1.5. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Правилах технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854 (зі змінами) (далі - ЦРБ/0004), безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів, і до робіт, пов'язаних із впливом вібрації, а також копанням глибоких і мокрих прорізів, установкою та розбиранням в них кріплень, до робіт з ремонту мостових і тунельних споруд, очищення стрілочних переводів, зварювально-наплавлювальних робіт і робіт з отруйними хімікатами та інших робіт відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

1.6. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, а також до підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою, маса яких перевищує - 10 кг, а постійно протягом робочої зміни - 7кг, відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

1.7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, а також порядок допуску до самостійної роботи працівників колійного господарства проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

1.8. Працівники колійного господарства забезпечуються безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96), та за нормами, встановленими відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (далі - НПАОП 60.1-3.01.04).

1.9. Під час виконання робіт на залізничній колії всі працівники повинні бути одягнені в робочий спецодяг оранжевого кольору із світловідбивальними смугами на тулубі, руках та ногах.

1.10. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 N 1112.

2.1.1. Усі роботи, що пов'язані з будівництвом, модернізацією, демонтажем, ремонтом і реконструкцією колій, споруд і пристроїв колійного господарства, мають виконуватися відповідно до затверджених технологічних процесів, які регулюються нормативно-технічними документами.

Технологічні карти й інші документи, що регламентують технологічні процеси, мають містити вимоги безпеки під час їх виконання.

2.1.2. Працівники колійного господарства, які виконують роботи з обслуговування та експлуатації електроустановок і електроінструменту, повинні мати групу з електробезпеки та посвідчення відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

Перевірка знань електротехнічного персоналу та присвоєння відповідної групи з електробезпеки повинна проводитися у порядку, установленому НПАОП 40.1-1.21-98.

2.1.3. Місця проведення колійних робіт повинні бути огороджені та мати попереджувальні знаки.

Локомотивній бригаді кожного поїзда видається попередження у зв'язку з виконанням колійних робіт відповідно до нормативно-технічних актів із забезпечення безпеки руху поїздів.

2.1.4. У разі одночасної роботи в обсязі одного технологічного процесу на перегоні декількох господарчих поїздів усі вони незалежно від приналежності підпорядковуються одній відповідальній особі, на яку покладено виконання цих обов'язків (далі - керівник робіт).

2.2.1. До початку прямування працівників до місця виконання робіт керівник робіт зобов'язаний перевірити наявність сигнальних приладів і захисних пристроїв, переконатися у тому, що заявка на видачу попереджень локомотивним бригадам поїздів прийнята до виконання.

2.2.2. Прямувати від місця збору на роботу та повертатися дозволяється тільки збоку від колії або узбіччям земляного полотна під керівництвом спеціально призначеної особи.

Прямування до місця виконання робіт і повернення в межах станції здійснюється відповідно до схеми службових проходів та затвердженої інструкції з організації робіт і забезпечення заходів безпеки під час виконання колійних робіт.

2.2.3. Працівники мають прямувати, звертаючи увагу на рухомий склад, що пересувається, а також на граничні стовпчики, лотки, канави та інші перешкоди.

2.2.4. Під час перевезення колійного інструменту та матеріалів на колійних вагончиках, двоколісних однорейкових або одновісних візках для супроводження їх призначаються монтери колії (не менше двох), а також сигналісти попереду та позаду з переносними або ручними червоними сигналами на відстані не менше 50 м від вищезазначених візків; інші працівники йдуть узбіччям земляного полотна.

2.2.5. У разі неможливості пройти збоку від колії або узбіччям, прямування по колії дозволяється із дотриманням заходів безпеки:

на двоколійній дільниці працівники мають іти назустріч правильному руху поїздів;

керівник робіт зобов'язаний попередити працівників, щоб вони йшли один за одним або по два в ряду, не допускаючи відставання;

керівник із сигналами знаходиться позаду групи, огороджуючи її розгорнутим червоним прапорцем, а вночі - ліхтарем з червоним вогнем.

Перед групою має іти сигналіст, який огороджує групу сигналами зупинки; в умовах недостатньої видимості (у крутих кривих, глибоких виїмках, у лісистій місцевості, за наявності будівель, а також у темний час доби, туман, заметіль та інших випадках) керівник робіт зобов'язаний призначити двох сигналістів, один з яких прямує попереду, а інший - позаду групи на відстані зорового зв'язку, але так, щоб поїзд, що наближається, був видимий йому на відстані не ближче 500 м від групи і вчасно подає ріжком сигнал про наближення поїзда.

Сигналісти мають іти з розгорнутими червоними прапорцями (уночі з ліхтарями з червоним вогнем) і огороджувати групу працівників, поки вона не зійде з колії.

2.2.6. На багатоколійних ділянках і перегонах, обладнаних двостороннім автоблокуванням, для визначення напрямку руху поїздів працівники орієнтуються за сигналами світлофорів.

2.3.1. До початку робіт у випадках, передбачених нормативно-технічними документами із забезпечення безпеки руху і цими Правилами, мають бути виставлені необхідні сигнали, сигнальні знаки "С" (про подачу свистка) і сигналісти, а також видані попередження на поїзди.

Для попередження працівників про наближення поїзда по сусідній колії під час виконання колійних робіт на одній колії дво- або багатоколійної ділянки, незалежно від того, якими сигналами огороджується місце виконання робіт, на сусідній колії встановлюються сигнальні знаки "С" (про подачу свистка), крім робіт, під час виконання яких сусідня колія огороджується сигналами зупинки.

2.3.2. Перед початком робіт у темний час доби, під час туману, заметілі та ін., коли видимість менше 800 м, керівник робіт вживає додаткових заходів безпеки:

подає заявку на видачу попереджень локомотивним бригадам про особливу пильність і про подачу сповіщувальних сигналів при наближенні до місця робіт;

виставляє сигналістів по обидва боки місця робіт для повідомлення працівників про наближення поїзда;

планує роботи так, щоб фронт робіт на одного керівника бригади був не більше 50 м;

на станціях і перегонах мають застосовуватися автоматичні засоби оповіщення.

2.3.3. Перед початком виконання робіт у звужених місцях, де по обидва боки колії розташовані високі платформи, будівлі, паркани або круті укоси виїмок, а також на мостах, у тунелях і сніжних траншеях для безпеки працівників вживаються відповідні заходи.

2.3.4. Під час проведення робіт на залізничній колії керівник робіт зобов'язаний:

2.3.4.1. Указати працівникам місце збоку від колії, куди вони мають сходити з колії під час пропуску поїзда.

2.3.4.2. Уживати заходів, щоб у зоні виконання робіт не знаходилися сторонні.

2.3.4.3. Під час наближення поїзда із швидкістю до 141 км/год. подати команду про відхід працівників убік від колії так, щоб при відстані до поїзда не менше 400 м вони не залишалися на колії.

Відхід працівників з колії здійснюється на таку відстань від крайньої рейки: при наближенні поїзда - не менше 2 м; під час роботи колієукладача (крім бригади, що його обслуговує), електробаластера, прибиральної машини, рейкошліфувального поїзда та інших машин важкого типу - на 5 м; під час роботи колійного струга - на 10 м; під час роботи машин, обладнаних щебенеочисними пристроями, двоколійних і роторних снігоочисників - на 5 м у бік, протилежний викидові снігу, льоду або засмічувачів; під час роботи одноколійних снігоочисників - на 25 м.

2.3.4.4. У місцях, де розчищення снігу виконане траншеями, до моменту підходу поїзда відвести працівників у ніші.

2.3.4.5. Застерігати працівників, щоб на станціях вони переходили колії під прямим кутом, попередньо переконавшись, що на коліях, які вони переходять, немає рухомого складу, що наближається (локомотивів, вагонів, дрезин).

2.3.4.6. Застерігати, щоб під час переходу колій та під час виконання робіт біля стрілочних переводів і хрестовин працівники не ступали на рейки, не ставали між рамними рейками і гостряками або в жолоби на стрілочному переводі та на кінець залізобетонної шпали з ухилом.

2.3.4.7. Застерігати працівників, що не дозволяється перебігання колії перед рухомим складом, який наближається, а під час обходу вагонів, які стоять на колії, не дозволяється перетинання цієї колії ближче 5 м від крайнього вагона; прохід між вагонами дозволяється при відстані між ними не менше 10 м.

2.3.4.8. Попереджати працівників про те, що під час переходу через колію перед нерухомим поїздом можливе приведення його в рух, а також про рух поїздів по сусідній колії; під час виходу на колію з-за стрілочних постів й інших будівель, що погіршують видимість колії, щоб попередньо переконалися у відсутності поїзда, що рухається по ній.

2.3.4.9. Стежити, щоб під час роботи на централізованих стрілках між відведеним гостряком і рамною рейкою або між рухомим сердечником і вусовиком проти тяг електропривода закладався дерев'яний вкладиш.

2.3.4.10. Стежити, щоб робота з очищення стрілок виконувалася групою не менше двох чоловік, один з яких виконує обов'язки сигналіста і веде спостереження за рухом поїздів.

2.3.4.11. У разі наближення грози, пилової бурі, урагану повинен забезпечуватись безпечний пропуск поїздів і організовуватись укриття працівників по можливості в закритих приміщеннях.

2.3.4.12. Під час роботи колійних машин з устаткуванням канавокопача, кущоріза, кюветоочисника та інших призначити сигналіста, який попереджає працівників про рух поїздів на сусідніх коліях.

2.3.5. Не дозволяється працівникам пролазити під вагонами і протягувати під ними інструмент і матеріали, а також переходити колії по зчіпних приладах вагонів.

2.3.6. Не дозволяється працівникам сідати на рейки, кінці шпал, баластову призму, усередині колії і на міжколійя, а також на стелажі покілометрового запасу рейок.

2.3.7. Під час виконання колійних робіт в умовах недостатньої видимості (у крутих кривих, глибоких виїмках, лісистій місцевості, за наявності будівель і інших умов, що погіршують видимість), у разі робіт з інструментом (електричним, пневматичним та ін.), що погіршує чутність, якщо робота не вимагає огородження сигналами зупинки, керівник робіт зобов'язаний для попередження працівників про наближення поїздів установити автоматичну сповіщувальну сигналізацію; у разі відсутності такої сигналізації керівник робіт повинен поставити з боку поганої видимості або чутності сигналіста з духовим ріжком якнайближче до бригади, що працює, так, щоб поїзд, що наближається, було видно сигналістові на відстані не менше 500 м від місця робіт при установленій швидкості до 120 км/год. уключно і 800 м при швидкості більше 120 км/год.

2.3.8. У тих випадках, коли відстань видимості від сигналіста до поїзда, що наближається, становить менше 500 м від місця робіт при установленій швидкості до 120 км/год. уключно і 800 м при швидкості більше 120 км/год., основний сигналіст ставиться далі та виставляється проміжний сигналіст також з духовим ріжком для повторення сигналів, що подаються основним сигналістом.

2.3.9. Кількість сигналістів визначається, враховуючи місцеві умови видимості, чутності та швидкості руху поїздів.

У цих випадках мають видаватися попередження локомотивним бригадам поїздів про більш часті подачі сповіщувальних сигналів.

2.3.10. Перелік місць з недостатньою видимістю та порядок огородження місця проведення робіт затверджуються керівництвом дистанції колії.

Схеми огородження повинні складатися в чотирьох екземплярах, один з яких зберігається в технічному відділі підприємства, другий - у майстра шляхового, третій - у бригадира колії, а четвертий - вивішується в приміщенні збору працівників.

2.3.11. У всіх випадках під час виконання робіт на коліях і стрілочних переводах станції керівник робіт робить відповідний запис у журналі із зазначенням місця та часу виконання колійних робіт, кількості працівників і прізвища старшого групи, засобів оповіщення про наближення рухомого складу.

2.3.12. Черговим по станції (поїзним диспетчером) видаються письмові попередження бригадам маневрових локомотивів про час і місце виконання колійних робіт.

2.3.13. Під час виконання робіт з ліквідації несправностей, що виникли несподівано, запис про початок і закінчення робіт дозволяється замінювати телефонограмою, переданою керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзному диспетчерові) з наступним особистим підписом керівника в журналі.

2.3.14. Порядок оповіщення локомотивних і складацьких бригад про місце виконання колійних робіт, а колійних бригад - про рух поїздів і маневрових составів на станції встановлює начальник дирекції залізничних перевезень.

2.3.15. Колійні роботи на коліях гірок, сортувальних коліях і на коліях підгіркових парків можуть виконуватись тільки під час перерви в маневровій роботі та розпуску вагонів або під час закриття колії після узгодження з черговим по станції (по гірці).

На час розпуску поїздів або маневрової роботи працівники відводяться в безпечне місце.

2.3.16. Місця виконання робіт огороджуються відповідно до вимог нормативно-технічних актів із забезпечення безпеки руху поїздів.

2.3.17. Під час виконання робіт у темний час доби, під час туману, снігопаду та т. ін., коли видимість менше 800 м, керівник робіт має стежити за наближенням поїздів, дрезин, мотовозів та іншого рухомого складу, а також за сигналами сигналістів з обох боків від місця виконання робіт.

Під час наближення поїзда або при подачі сигналу сигналіста (хоча б і незрозумілого) керівник робіт зобов'язаний негайно подавати команду про припинення робіт, про підготовку колії для пропуску поїзда і про відхід працівників з колії, а також перевірити, чи прибрані інструмент і матеріали з колії за межі габариту рухомого складу.

2.3.18. У разі достатньої видимості фронт робіт під керівництвом бригадира колії не повинен перевищувати 200 м, при цьому дозволяється не виставляти проміжних сигналістів.

2.3.19. У разі виконання робіт розгорнутим фронтом (більше 200 м) місця робіт огороджуються відповідно до вимог нормативно-технічних актів з безпеки руху, при цьому повинні виставлятись проміжні сигналісти.

2.3.20. У разі підходу поїзда чи іншого рухомого складу по сусідній колії двоколійної дільниці керівник зобов'язаний подати команду про припинення колійних робіт, які виконувалися без огородження сигналами зупинки, і при підході поїзда на відстань не менше 400 м відвести працівників та прибрати інструмент на найближче узбіччя на відстань не ближче 2 м від крайньої рейки.

Працівникам дозволяється повертатися для продовження робіт тільки з дозволу керівника робіт після того, як він переконається, що слідом за поїздом немає підштовхувального локомотива або дрезини, і що по колії, на якій виконуються роботи, не рухається поїзд чи інший рухомий склад.

2.3.21. Під час виконання робіт у "вікно" або в разі огородження місця виконання робіт сигналами зупинки на одній з колій двоколійної ділянки сигналісти, що охороняють петарди і жовтий сигнал, подають сигнали ріжком про наближення поїзда по сусідній колії.

Керівник дає команду на припинення робіт на колії і про відхід з неї.

2.3.22. Під час наближення до місця виконання колійних робіт машиніст локомотива має подати сповіщувальний сигнал, починаючи з кілометра, що передує зазначеному в попередженні, незалежно від наявності переносних сигналів.

2.3.23. Сповіщувальні сигнали подаються також при наближенні поїзда до переносних і ручних сигналів, що вимагають зменшення швидкості, сигнальним знаком "С" (про подачу свистка) до виїмок, кривих ділянок колії, тунелів, переїздів, знімних автодрезин, колійних вагончиків та інших знімних рухомих одиниць, при наближенні до людей, що знаходяться на колії, і в інших випадках, зазначених у наказах по залізниці.

2.3.24. Під час прямування поїзда по неправильній колії, а також у разі туману, снігопаду та інших несприятливих умов, що знижують видимість та чутність, сповіщальний сигнал повторюється кілька разів.

2.3.25. Під час ремонту колії в тунелі, що не потребує зняття напруги з контактної мережі, має застосовуватись електровозна тяга для транспортування несамохідних колійних машин.

2.3.26. Під час складання технологічних карт ремонту колії в тунелі в разі зняття напруги перевага віддається самохідним машинам без застосування тепловозної тяги.

Для кожної тунельної ділянки начальник дистанції колії на підставі перевірки рівня забруднення повітря в тунелі з урахуванням графіка руху поїздів затверджує режими колійних робіт у тунелях.

2.3.27. Бригади монтерів колії, що працюють у тунелі, під час пропуску колійних машин, а також машиністи та їхні помічники під час виконання робіт забезпечуються протигазами з аерозольними фільтрами.

Кількість монтерів колії, що знаходяться в тунелі під час пропуску машин, має бути не більше, ніж передбачена в технологічному процесі.

Усі допоміжні та остаточні роботи мають проводитись не раніше ніж через 30 хв. після виходу останньої машини з тунелю.

2.4.1. Планові роботи з ремонту та утримання колії і колійного оснащення мають виконуватися у "вікна" із закриттям руху поїздів і обов'язковим огородженням перегону сигналами зупинки.

2.4.2. Виконання робіт, що не порушують цілісність колії і колійного оснащення, можливе без закриття перегону з дотриманням додаткових заходів безпеки:

місця виконання робіт огороджуються сигналами зменшення швидкості, виставляються сигналісти та сигнальні знаки "С" (про подачу свистка);

не дозволяється починати виконання планових робіт, що вимагають огородження сигналами зупинки чи зменшення швидкості, якщо до проходу прискореного або швидкісного поїзда залишається менше 1 год.;

керівники робіт та сигналісти повинні мати при собі радіостанції;

керівники робіт під час виконання колійних робіт повинні мати при собі виписку з розкладу руху поїздів на даній дільниці та годинники;

Завантажити