НПАОП 51.0-1.03-96Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі

Після 6 місяців зберігання перед видачею вони обов’язково повинні перевірятися на діелектричні властивості.

   1. Прийоми надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках на підприємстві викладені в додатку 16.

Додаток 1

Розрахункові показники температур повітря і кратність повітрообміну складів та інших виробничих приміщень

(витяг із ВНТП 02-84)

Найменування приміщень

Розрахункова температура повітря у приміщенні (для холодного періоду року), град. С

Кратність повіт

рообміну за годину

приплив

витяжка

1. Складські приміщення для непродовольчих товарів

16

1

2. Складські приміщення для продовольчих товарів

14

1

3. Експедиції

14

2 (за відсутності повітро-теплової завіси)

Найменування приміщень

Розрахункова температура повітря у приміщенні (для холодного періоду року), град. С

Кратність повіт

рообміну за годину

приплив

витяжка

4. Цехи фасовки цукру- піску і круп

18

за балансом

2 (додаткові місцеве від­смоктування від технологічного устаткування)

5. Приміщення передпродажної підготовки

18

2

1

6. Секції зберігання конфліктних товарів

10

1

7. Матеріальний склад

10

8. Склад тари

5

9. Ремонтні майстерні

16

за розрахунком

10. Залізничний дебаркадер

15

1

11. Закриті бокси для автомашин

5

за розрахунком

12. Зали зразків

18

1

Додаток 2

Розрахункові температури і кратність повітрообміну в допоміжних приміщеннях (витяг з СНиП 2.09.04-87)

Приміщення

Температура в холодний період, град. С

Кратність за 1 годину або об’єм повітрообміну м 3 /годину

приплив

витяжка

1. Вестибюлі

16

2

2. Опалювальні переходи

Не нижче, ніж на 6 град.С розрахункової температури приміщень, які з’єднуються опалювальними переходами

3. Гардеробні верхнього одягу

16

1

4. Гардеробні для спільного зберігання усіх видів одягу з неповним переодяганням працюючих

18

із розрахунку компенсації витяжки із душових (але не менше

однократного повітрообміну за 1 годину)

відповідно

п.4.8

Приміщення

Температура в холодний період, град. С

Кратність за 1 годину або об’єм повітрообміну м 3 /годину

приплив

витяжка

5. Гардеробні душових (передду-шові), а також переодягання працюючих: а/ гардеробні спецодягу б/ гардеробні домашнього (верх­нього домашнього) одягу

23

23

5

із розрахунку компенсації витяжки із душових (але не менше

однократного повітрообміну за 1 годину)

5

відповідно п.4.8

6. Душові

25

75 м3/годину на одну душову сітку

7. Убиральні

16

50 м3/ годину на 1 унітаз і 25 м на один пісуар

8. Умивальні біля убиралень

16

1

9. Курильні

16

10

10. Приміщення для відпочинку, обігріву або охолодження

22

2 (але не менше 30 м /год для 1 людини)

3

11. Приміщення для особистої гігієни жінок

23

2

2

12. Приміщення для ремонту спецодягу

16

2

2

13. Приміщення для ремонту взуття

16

2

3

14. Приміщення адміністративного і комерційного персоналу, громадських організацій площею: а/ не більше 36 кв.м б/ більше 36 кв.м

18

18

1,5

за розрахунком

15. Приміщення для сушіння спецодягу

за технологічними вимогами в межах 16-33

за розрахунком

16. Приміщення для

знепилювання

спецодягу

16

за розрахунком

Примітка: Розрахункова температура повітря в теплий період року і вологість в приміщеннях не нормується, крім вказаних в п.10-13, 14 (б) в яких розрахункова температура приймається відповідно до вимогам СНиП 2.04.05-91, а повітрообмін визначається із розрахунку

.Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочих зон загальнотоварних складів, допоміжних і підсобних приміщень (ГОСТ 12.1.005-88)

Речовина

Величина ПДК мг/куб.м

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас

небез­

пеки

Особливості впливу на організм

Аміак

20

п

IV

Ацетон

200

п

IV

Бензин

100

п

IV

Бензол +

15/5х

п

II

К

Ванілін

1,5

п+а

III

Карбамід (сечовина)

10

а

III

Карбофос+

0,5

п+а

II

Гас (в перерахунку на С)

300

п

IV

Кислота сірчана+

1

а

II

Кислота соляна+

5

п

II

Масла мінеральні

нафтові+

5

а

III

Метафос+

0,1

п+а

I

Нафталін

20

п

IV

Синтетичні миючі засоби (Лотос, Ока, Ера)

5

а

III

А

Сода кальцинована

2

а

III

Спирт метиловий+

5

п

III

Спирт етиловий

1000

п

IV

Тютюн

3

а

III

А

Уайт-спірит (в перерахунку на

С)

300

п

IV

Вуглецю оксид

20

п

IV

О

Хлор+

1

п

I

О

Хлорофос+

0,5

п+а

II

А

Чай

3

а

III

Пил рослинного і тваринного

походження:

зерновий

борошняний, деревний і ін-ший (з домішкою диоксиду кремнію менше 2%)

луб’яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий і ін. (з домішкою диоксиду кремнію більше 10%)

з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10%

4

6

2

4

а

а

а

а

III

IV

IV

IV

А, Ф А, Ф

А, Ф А, Ф

Примітки:

 1. По ступені небезпеки впливу на організм шкідливі і отруйні речовини підрозділяються на чотири класи небезпеки:

 1. — надзвичайно небезпечні;

 2. — високонебезпечні;

 3. — помірно небезпечні;

— малонебезпечні

 1. . У чисельнику приводиться максимальна, а в знаменнику — середньозмінна ПДК.

 2. Умовні позначення: п — пари і/або гази;

а — аерозоль;

п+а — суміш парів і аерозолю + — потрібен спеціальний захист шкіри і очей;

О — речовини з гостронаправленим механізмом дії, які потребують автоматичного контролю їх вмісту в повітрі;

А — речовини, здатні викликати алергічні захворювання у виробничих умовах;

К — канцерогени;

Ф — аерозолі переважно фібриногенної дії.

ДОДАТОК 4

Санітарні норми виробничого шуму

(за ГОСТ 12.1.003-83)

Робочі місця

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах і середньогеометричними частотами в Гц

Рівні звуку і еквівалентні рівні звуку, дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Приміщення конструкторських бюро, фактуристів, програмістів обчислювальних машин, лабораторій для обробки експериментальних даних, здоровпункти

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2. Приміщення управління, робочі кімнати

79

70

68

63

55

52

50

49

60

3. Кабінети спостережень і дистанційного управління:

а/ без мовного зв’язку по телефону

94

87

82

78

75

73

71

70

80

б/ з мовним зв’язком по телефону

83

74

68

63

60

57

55

54

65

4. Приміщення і дільниці точного складання, машинописне бюро

83

74

68

63

60

57

55

54

65

5. Приміщення лабораторій для проведення експериментальних робіт, приміщення розташування шумних агрегатів обчислювальних машин

94

87

82

78

75

73

71

70

80

6. Постійні робочі місця і робочі зони у виробничих приміщеннях і на території підприємства, постійні робочі місця стаціонарних машин

99

92

86

83

80

78

76

74

85

7. Робочі місця водіїв і обслуговуючого персоналу

99

92

86

83

80

78

76

74

85

Примітка: 1. Для тонального і імпульсного шуму нормативні рівні на 5 дБ менше значень, указаних в таблиці.

 1. Забороняється навіть тимчасове перебування в зоні з октавними рівнями звукового тиску понад 135 дБ у будь-якій октавній смузі.

 2. Додатково до вимог таблиці рівень звуку непостійного шуму на робочих місцях не повинен перевищувати 110 дБА при вимірюваннях по тимчасовій характеристиці «повільно», а максимальний рівень звуку імпульсного шуму на робочих місцях по п.6 таблиці не повинен перевищувати 125 дБА (при вимірюваннях по тимчасовій характеристиці «імпульс»).

Додаток 5

Допустимі рівні вібрації

(за ГОСТ 12.012-90)

Направлення, за

Середньоквадратичні значення віброшвидкості, м/с х 10 -2

не більше

Вид вібрації

якими

нормується

вібрація

логарифмічні рівні виброшвидкості, дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц

1

2

4

8

16

31,5

63

Загальна вібрація Транспортна

Вертикальна (по осі Z)

Горизонтальна (по осі Х і У)

20

132

6,3

122

7,1

123

3,5

117

2,5

111

3,2

116

13

108

3,2

116

11

107

3,2

116

11

107

3,2

116

11

107

3,2

116

Транспортно-

технологічна

Вертикальна (по осі Z) або

горизонтальна (по осі Х і У)

3,5

117

13

108

0,63

102

0,56

101

0,56

101

0,56

101

Технологічна: на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях підприємств

13

108

0,45

99

0,22

93

0,2

92

0,2

92

0,2

92

в складах, їдальнях, побутових, чергових та інших виробничих приміщеннях, де відсутні машини, які генерують вібрацію

Вертикальна (по осі Z) або

0,5

100

0,18

91

0,089

85

0,079

84

0,079

81

0,079

81

в приміщеннях ад­міністративного і комерційного персоналу, лабораторіях, навчальних пунктах, обчислювальних центрах, здоровпунктах, конторських приміщеннях, робочих кімнатах та інших приміщеннях розумової праці

горизонтальна (по осі Х і У)

0,18

91

0,063

83

0,032

76

0,028

75

0,028

75

0,028

75

Локальна вібрація

По кожній осі

5,0

120

5,0

120

3,5

117

3,5

114

Перелік виробництв з установленням їх категорій по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці

(витяг з наказу Міністерства торгівлі СРСР від 24 червня 1978 р., зміни по ОНТП — 01-86)

п/п

Найменування виробництва

Категорія по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці

1.

Склади для зберігання непродовольчих товарів

1.1.

Закриті залізничні та автомобільні дебаркадери

В

1.2.

Склад готового плаття

В

1.3.

Склад тканин

В

1.4.

Склад галантереї

В

1.5.

Склад культтоварів

В

1.6.

Склад взуття

В

1.7.

Склад радіотоварів і телевізорів

В

1.8.

Склад килимів

В

1.9.

Склад господарських товарів, крім хімікомоскательних, побутової хімії і в аерозольній упаковці

В

1.10.

Склад пральних порошків в упаковці

В

1.11.

Склад мила

В

1.12.

Склад сірників

В

1.13.

Камера зберігання хутра

В

1.14.

Склад товарів побутової хімії, легкозаймистих (лаки, фарби на ацетоні, бензин побутовий, розчинники, ацетон в склотарі та інші)

А

1.15.

Приміщення для зберігання товарів в аерозольній упаковці

А

1.16.

Приміщення для зберігання іграшок

В

1.17.

Склад парфумерних товарів (духи, одеколон, пахучі води та інші; крім товарів в аерозольній упаковці)

В

1.18.

Приміщення передпродажного огляду автомобилів

В

1.19.

Зал зразків

В

1.20.

Приміщення експедиції

В

1.21.

Матеріально-технічний склад

В

2.

Склади для зберігання продовольчих товарів

2.1.

Закриті залізничні і автомобільні дебаркадери

В

2.2.

Склад цукру, упакованого в тару

В

2.3.

Склад кондитерських товарів

В

2.4.

Склад бакалійних товарів

В

2.5.

Склад тютюнових виробів

В

2.6.

Охолоджувальні камери з температурою 5 град.С і нижче

Д

2.7.

Охолоджувальні камери з температурою вище 5 град.С

В

2.8.

Склади соняшникового, бавовняного, кукурудзяного та інших рослинних масел

В

2.9.

Склад спецій

В

2.10.

Склад лікеро-горілчаних виробів і вина

В

3.

Виробництво по фасовці круп, цукрового піску і борошна

п/п

Найменування виробництва

Категорія по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці

3.1.

Склади сировини і готової продукції, які безпосередньо сполучаються з відділенням засипки крупи, борошна і цукрового піску

Б

3.2.

Склади сировини і готової продукції, ізольовані від відділень засипки і фасовки круп, борошна і цукрового піску протипожежною перегородкою, яка виключає проникнення пилу з цих відділень

В

3.3.

Бункерне (засипне) відділення

Б

3.4.

Відділення розфасовки крупи, борошна і цукрового піску

Б

3.5.

Відділення по очищенню мішків

Б

3.6.

Цех виготовлення паперових пакетів

В

3.7.

Склад паперу та готових пакетів

В

3.8.

Приміщення по варінню клею

В

3.9.

Відділення металевої тари

Д

4.

Холодильники

4.1.

Охолоджувані камери з температурою 5 град.С і нижче

Д

4.2.

Охолоджувані камери з температурою вище 5 град.С

В

4.3.

Приміщення повітроохолоджувачів і розподільних пристроїв

Д

4.4.

Машинне, апаратне і конденсаторне відділення аміачних холодильних установок

А

4.5.

Машинне і апаратне відділення фреонових холодильних установок

Д

4.6.

Приміщення трансформаторних підстанцій (масляних трансформаторів)

В

4.7.

Склади аміаку

А

4.8.

Склади масел

В

4.9.

Приміщення парафінування сирів

В

5.

Цехи фасовки масла

5.1.

Фасовочне відділення

В

5.2.

Розпаковочно-упаковочне і дефростерне відділення

В

6.

Приміщення акумуляторних самохідних машин

6.1.

Приміщення зарядки тягових і стартерних батарей

А

6.2.

Приміщення зарядних пристроїв

Д

6.3.

Електролітна

Д

6.4.

Дистиляторна

Д

6.5.

Акумуляторна майстерня

Д

6.6.

Комора хімікатів у вогнетривкій упаковці

Д

6.7.

Механічна майстерня

Д

6.8.

Ремонтне відділення самохідних машин

Д

7.

Підсобні приміщення складського господарства

7.1.

Верстатне відділення

Д

7.2.

Слюсарно-складальне відділення

Д

7.3.

Електроремонтне відділення

Д

7.4.

Заготівельне відділення при відсутності спаленних матеріалів

Д

7.5.

Таро-ремонтне відділення

В

7.6.

Ремонтно-будівельне відділення

В

7.7.

Зварювальне відділення

Г

7.8.

Термічне відділення

Г

7.9.

Ковальське відділення

Г

7.10.

Фарбувальне відділення

А

7.11.

Дільниця просочення статора

А

7.12.

Склодувне відділення

Г

7.13.

Гальванічне відділення

Д

7.14.

Бочкомийне відділення

Д

7.15.

Дільниця обробки виробів з оргскла

Б

Завантажити