НПАОП 51.0-1.03-96Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 08.05.1996 № 78

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ, СКЛАДІВ І СХОВИЩ, ВИКОНАННІ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ОБ'ЄКТАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

(ДНАОП 7.1.00-1.03.96)

Дата введення 10.09.1996

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо- розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (далі — Правила) розповсюджуються на об’єкти оптової торгівлі споживчої кооперації України, а також інших відомств і організацій незалежно від форм власності.

Правила установлюють основні вимоги з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі, реконструкції, технічному переоснащенні і експлуатації оптових підприємств.

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо- розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для вантажо-розвантажувальних робіт на базах і складах споживчої кооперації, затверджені ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 18.10.66. (НАОП 7.1.20-1.02-66).

Для забезпечення охорони праці на оптових підприємствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, правилами улаштування електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

Закон України «Про охорону праці»

14.10.92 № 2695-XII

Верховна Рада

Закон України «Про пожежну безпеку»

17.12.93 № 3747-XII

Верховна Рада

Закон України «Про дорожній рух»

28.01.93

Верховна Рада

Закон України «Про споживчу кооперацію»

10.04.92 № 2266-XII

Верховна Рада

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

24.02.94

Верховна Рада

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех- нагляд України

ДНАОП

0.001.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажо­підіймальних кранів

16.12.92 Наказ № 128

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94 Наказ № 104

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94 Наказ № 51

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Зареєстровано:

 1. Наказ № 26

12.05.94

за №98/307

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

09.01.90

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.19-83

Правила перевезення вибухонебезпечних матеріалів автомобільним транспортом

22.11.83

Держгіртех- нагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

26.12.90 постанова № 3

Держпром-

атомнагляд

СРСР

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Зміни:

21.12.84

1988

Міненерго

СРСР

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

10.08.93

№ 623

Зміни: 23.02.94 № 97

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

17.09.93 № 754

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

06.10.93 № 831

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.07-93

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств

07.10.93 Постанова № 838

Кабінет

Міністрів

України

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 30

12.05.94

за № 95/304

Держнаглядохо

-ронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

01.03.94 Наказ № 16

Держнагляд-

охоронпраці

України

ДНАОП

0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 19

12.05.94

за № 94/303

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 73

 1. за № 140

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Зареєстровано:

 1. Наказ № 94

 1. за № 154

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

 1. Наказ № 123

 1. за № 196

Держнаглядохо

рон-праці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві Зареєстровано:

 1. Наказ № 132

07.02.94

за № 20/229

Держнагляд-

охоронпраці

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив у сільському господарстві № 1049-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-1.12-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів (отрутохімікатів) у сільському господарстві №1123-73

1973

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств СН № 245-71

05.11.71

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць

1984

№ 3044-84

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях СН № 3223-85

12.03.85

Мінохорони здоров’я СРСР

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

 1. Наказ № 241

 1. за № 194

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій Зареєстровано:

 1. Наказ № 45

21.06.94

за № 136/345

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Зареєстровано:

 1. Наказ № 46

28.07.94

за № 176/385

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Зареєстровано:

 1. Наказ № 256

 1. № 51/260

Мінохорони

здоров’я

України

Мінюст

України

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям різних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81

№ 46/П-2 Зміни:

 1. № 289/П-8

06.11.86

№ 476/П-12

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-3.05-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельномонтажних та ремонтно-будівельних роботах

09.06.81

№ 166/П-51 Зміни:

 1. № 120/П-6

 1. № 289/П-8

 1. № 230/П-6

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-5.01-83

Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.05.83

№ 100/П-9 Зміни: 21.08.85.

№ 289/П-8 24.03.87 № 177/П-4

Держкомпраці

СРСР

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

01.08.93

Постанова № 442

Кабінет Мініс­трів України

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями

30.04.85

Міненерго

СРСР

НАОП

1.3.00-1.02-72

Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості

31.01.72

Мінхімпром

СРСР

НАОП

5.1.11-1.42-86

Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ-4345

02.01.86

Міністерство

шляхів

сполуче-ння

СРСР

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

НАОП

7.1.00-2.02-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі

20.02.80 № 43/П-2 Зміни: 21.09.90 № 289/П-82

Мінторгівлі

СРСР

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

27.09.90

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства

ВБНВ

2.2-58.1-94

Проектування складів нафти і нафтопродуктів тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

18.03.94 № 133

Держкомнаф- тогаз України

ВНТП 02-84

Відомчі норми технологічного проектування загальнотоварних складів

13.07.84 № 198

Мінторг СРСР

ВСН 205-84

Інструкція по проектуванню електроустановок систем автоматизації технологічних процесів

05.04.84

Мінмонтаж- спецбуд СРСР

ОНТП 24-86

Загальносоюзні норми тех­нологічного проектування

27.02.86

МВС СРСР

ОНТП 01-86

Загальносоюзні норми тех­нологічного проектування складів тарно-штучних і довгомірних вантажів

11.07.86 № 74

Держснаб

СРСР

РД 34.21.122-87

Інструкція по устрою захисту від блискавки будівель і споруд

12.10.87

Міненерго

СРСР

Інструкція про проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів

29.09.89 № 555

Мінздрав СРСР

Норми технічного оснащення підприємств оптової торгівлі споживчої кооперації СРСР

18.04.83

Центроспілка

СРСР

Типові рекомендації по технології складських операцій на оптових базах

21.07.78

Центроспілка

СРСР

Галузеві вимоги і нормативні матеріали, які повинні враховуватись при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств оптової торгівлі, розробці технологічних процесів та устаткування

06.01.81 № 34-53/6

Центроспілка

СРСР

Перелік виробництв з установленням їх категорій по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці в системі Мінторгівлі СРСР

24.07.76 № 173

Міністерство торгівлі СРСР

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

Дата (документ №)

Організація

Положення про добровільні пожежні дружини (команди) і Типове положення про пожежо- технічні комісії

27.09.94 № 521

МВС України

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

22.06.95 № 400 14.06.95 за № 219/755

МВС України

Мінюст

України

Правила улаштування електроустановок

06.07.84

Міненерго

СРСР

Рекомендації по застосуванню на оптових базах різних типів піддонів

29.03.90 № 153-Р

Укоопспілка

Рекомендації щодо експлуатації, технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування для вантажопереробки на оптових базах

27.12.88 № 1004-Р

Укоопспілка

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях України

Зареєстровано:

 1. № 628

22.12.94

за № 307/517

МВС України

Мінюст

України

СТ СЭВ 1067-84

Краны грузоподъемные. Требования к тормозам

ГОСТ 12.0.003-74*

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ 12.1.003-83

Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76

Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90

Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.028-80

Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод

ГОСТ 12.1.029-80

Средства и методы защиты от шума. Классификация

ГОСТ 12.1.030-81

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.050-86

Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91

Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.7-83

Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.009-80

Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.010-75

Машины ручные пневматические. Общие требования

безопасности

ГОСТ 12.2.013.0-91

Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.016-81

Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.022-80

Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.026.0-93

Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.2.032-78

Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78

Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.053-91

Краны-штабелеры. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.058-81

Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

ГОСТ 12.2.064-81

Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75

Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.006-75

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.010-82

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.025-80

Обработка металлов резанием. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.028-82

Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.042-88

Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.002-74

Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.009-83

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011-89

Средства зищиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.013-85

Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75

Системы вентиляционные.Общие требования

ГОСТ 12.4.024-76

Обувь специальная виброзащитная.Общие технические требования

ГОСТ 12.4.026-76

Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.029-76

Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.034-85

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.040-78

Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 12.4.099-80

Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100-80

Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.103-83

Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121-83

Противогазы промышленные фильтрующие. Технические

Завантажити