НПАОП 51.0-1.03-96Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі

   1. Режими технологічних процесів повинні забезпечувати:

 • погодженість операцій технологічних процесів, що виключають виникнення шкідливих і небезпечних виробничих факторів:

 • безвідмовну дію технологічного устаткування і засобів захисту працівників протягом термінів, які визначаються нормативно-технічною документацією;

 • попередження займань або пожеж;

 • контроль і попередження підвищення тиску в апаратах понад допустимого.

   1. Для забезпечення скоординованого і ритмічного виконання робочих процесів на оптовому підприємстві мають бути розроблені відповідні технологічні схеми і карти, зокрема:

 • схема технологічного процесу по групах операцій (надходження товарів, приймання товарів, зберігання і комплектування товарів, реалізація товарів, засоби механізації) в цілому по оптовому підприємству. Використовувані засоби механізації відповідно до груп технологічних процесів наведені в додатку 12;

 • технологічні карти, карти-схеми стосовно конкретних складів, дільниць вантажопереробки, вантажопідіймальних механізмів;

 • схеми укладання різних товарів і вантажів;

 • схема поопераційного документального оформлення приймання, розміщення товарів на зберігання і просування основних документів.

  1. Технологія розміщення товарів на складі

   1. Способи зберігання товарів і тип застосовуваного технологічного устаткування необхідно визначати залежно від виду, обсягу і упаковки товару.

   2. Для забезпечення механізації вантажо-розвантажувальних робіт, зменшення витрат фізичної праці необхідно широко застосовувати пакетування. Пакетуванню на плоских піддонах підлягають вантажі, що знаходяться в жорсткій тарі і штучні вантажі, конфігурація яких дозволяє створити стійкий пакет.

   3. Зберігання товарів, що мають велику номенклатуру, та пов’язані з широким внутрішньоскладським підсортуванням і розміри упаковки яких кратні стандартному піддону (1200 х 800 мм), треба передбачати на плоских або сітчастих піддонах, установлених в чарунки стелажів.

   4. При розміщенні і зберіганні товарів в стелажах необхідно:

 • товари одного виду розміщати в стелажі по обидві сторони одного проходу;

 • укладку товарів в стелажі проводити по вертикалі, тобто розміщати один вид товару в чарунках однієї або декількох сусідніх секцій стелажа. Це особливо важливо при укладці товарів, відбирання яких проводиться вручну;

 • на верхніх полицях стелажів розміщати товари, що відпускаються великими партіями (не менше одного піддона) і з великим обсягом зберігання, а також товари сезонного зберігання.

   1. Зберігання однотипних товарів (цукор, борошно, крупа, робоче взуття і одяг, телевізори тощо), які надходять в великих кількостях і дозволяють створювати стійкий штабель, треба передбачати на плоских піддонах в штабелі.

   2. Штабельне зберігання допускається застосовувати в тих випадках, коли форма матеріалів дозволяє створення міцного і стійкого штабеля і кількість матеріалу достатня для утворення одного чи декількох штабелів.

   3. Габаритні розміри і маса брутто пакетів повинні відповідати вимогам ГОСТ 24597-81.

Пакетування на плоских піддонах повинно проводитись з дотриманням наступних вимог безпеки при зберіганні пакетів в штабелях:

 • вантажі в пакетах не повинні виступати за межі піддону більше ніж на 5 см і повинні мати правильну геометричну форму;

 • маса пакету не повинна перевищувати вантажопідіймальність обладнання, передбаченого технологією вантажопереробки;

 • пакет мусить бути стійким і надійним, для фіксації вантажів на піддонах треба застосовувати різні пристосування.

   1. Вантажі, що при укладці на плоскі піддони не створюють стійкого пакету і здатні руйнуватися під дією навантажень, слід пакетувати в ящичні піддони.

   2. Укладка товарів в штабелі повинна забезпечувати доступ до кожного найменування товарів.

   3. Для зручності роботи по розміщенню товарів за місцем зберігання при їх надходженні на склади і наступного швидкого пошуку при реалізації треба проводити кодування місць зберігання (стелажів, ярусів, чарунок), а також улаштування візуальної орієнтації. Для цього на кожному стелажі з боку центрального проходу, на рівні п’ятого ярусу, кріпиться табличка з номером стелажу і символом товару, що зберігається. Номера секцій і чарунок наносяться фарбою безпосередньо на конструкції стелажу. При цьому необхідно, щоб колір номерів був контрастний кольору стелажів.

Нумерацію стелажів доцільно проводити окремо по кожній складській секції за годинниковою стрілкою, починаючи з боку автомобільної рампи.

   1. Великогабаритні товари слід розміщати в штабелях з використанням спеціальних піддонів для крупногабаритних товарів, розроблених Укоопоргтехцетром Укоопспілки (додаток 13).

   2. Зберігання готового одягу треба передбачати на механізованих вішалках або спеціальних стоякових піддонах із штангами, які можна установлювати на полицях універсальних стелажів або в штабель один на другий.

   3. Піддони, ящикову тару, контейнери і іншу тару перед використанням треба перевіряти на справність. Забруднені піддони слід промити миючими розчинами і добре просушити. Забороняється мити піддони усередині складу. Навантаження на настил контейнеру, піддону повинно розподілятися рівномірно.

   4. Зберігання лісоматеріалів треба проводити відповідно до ГОСТ 9014.0-75.

   5. Склади лісобудівельних матеріалів місткістю понад 10 тис.куб.м повинні відповідати вимогам норм проектування складів лісобудівельних матеріалів.

На складах лісобудівельних матеріалів місткістю до 10 тис.куб.м повинні бути опрацьовані і погоджені з органами державного пожежного нагляду плани розміщення штабелів із зазначенням відстаней до сусідніх об’єктів, протипожежних розривів і проїздів усередині складів, граничного об’єму матеріалів, що зберігаються на складі.

   1. При зберіганні лісоматеріалів на відкритих майданчиках висота їх штабелів не повинна перевищувати 8 м, а штабелів круглого лісу — 3 м.

Ширина і довжина штабеля лісопиломатеріалів визначається довжиною дошки (бруска). Кількість штабелів у групі не повинна бути більше 12. Відстань між штабелями у групі — 2 м, між групами — 25 м. Ширина штабеля круглого лісу не повинна перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля — 100 м.

   1. На одній дільниці для зберігання дров дозволяється розміщати їх не більше

 1. тис.куб.м, з відстанню між дільницями не менше 6 м.

   1. Для кожного штабеля має бути обладнана підштабельна основа з колод- підкладок. Висота підштабельної основи повинна бути не менше 15 см при вологому способі зберігання і не менше 25 см при сухому. На великих лісоторгових базах і складах треба застосовувати збірні залізобетонні основи або спеціальні металеві гребінки.

   2. Конкретні розміри штабелю залежать від механізму, який використовується при укладці. Для запобігання розсипанню кінцьові частини штабелів повинні викладатись з урахуванням кута природного розсипання колод або бути надійно закріплені.

   3. При формуванні пакетів на складах лісопиломатеріалів необхідно враховувати такі вимоги:

 • маса пакетів не повинна перевищувати вантажопідіймальності кранів, передбачених для вантажо-розвантажувальних робіт;

 • габаритні розміри пакетів і їх маса повинні бути кратними внутрішнім розмірам і вантажопідіймальності транспортних засобів, використовуваних для перевезення лісоматеріалів.

   1. Перед формуванням штабелів підштабельні місця слід очищати до грунту від трав’яного покрову, горючого сміття і відходів.

   2. Формування пакетів пиломатеріалів рекомендується проводити за допомогою напівжорстких стропів за ГОСТ 14110-80. Пакетування треба проводити в спеціальному кармані-шаблоні.

   3. Висота штабельного зберігання металоконструкцій не повинна перевищувати 2 м. При використанні в закритих складах кранів-штабелерів та інших засобів механізації, виключаючих ручну працю при складуванні і відвантаженні металоконструкцій, висота укладки металу при стелажному зберіганні допускається до 12 м, при зберіганні в контейнерах, штабелях із піддонами, що виключають падіння вантажу з висоти — до 5 м.

   4. На відкритих майданчиках, обладнаних козловими кранами, відстань між стелажами в ряду має бути від 1 до 1,5 м залежно від висоти штабелів, а відстань між рядами штабелів не менше 1 м.

   5. Укладку металів в штабелі треба проводити так, щоб торці штабелів, розміщених біля проходів в закритих складах і залізничних колій або біля проходів на відкритих майданчиках, були викладені рівно в одну лінію, незалежно від довжини прутків, труб і т.ін.

   6. Стальні і чавунні труби великих діаметрів, якщо вони мають муфти і розтруби, укладають на зберігання на відкритих майданчиках горизонтальними рядами. При цьому ряди труб треба укладати розтрубами в протилежні сторони.

   7. Мотки катаного дроту, які надходять на склад у в’язках, треба укладати на дерев’яний настил навалом висотою не більше 1,6 м.

   8. Гарячекатану і холоднокатану стрічку в бухтах при штабельному зберіганні треба укладати на дерев’яні піддони і класти в штабелі висотою не більше 2 м.

   9. Будівельні матеріали, устаткування, прилади при їх зберіганні укладаються слідуючим чином:

 • цегла в пакетах на піддонах — не більше ніж в 2 яруси, в контейнерах — в один ярус, без контейнерів — висотою не більше 1,7 м;

 • фундаментні блоки і блоки стін підвалів — в штабель висотою не більше 2,6 м на підкладках і прокладках;

 • стінові панелі — в касети або піраміди;

 • панелі перегородок — в касети вертикально;

 • стінові блоки — в штабель в 2 яруси на підкладках і прокладках;

 • плити перекриттів — в штабель висотою не більше 2,5 м;

 • блоки сміттєпроводів — в штабель висотою не більше 2,5 м;

 • ригелі і колони — в штабель висотою до 2 м на підкладках і прокладках;

 • плиткові матеріали (азбоцементні плитки, листи азбоцементні хвилясті і плити азбоцементні плоскі) — в стопи висотою до 1 м;

 • плити азбоцементні порожнисті — в штабель до 15 рядів;

 • черепиця (цементно-пісчана і глиняна) — в штабель висотою до 1 м, укладається на ребро з прокладками;

 • дрібносортовий метал — в стелаж висотою не більше 1,5 м;

 • санітарно-технічні і вентиляційні блоки — в штабель висотою не більше 2,5 м на підкладках і прокладках;

 • нагрівальні прилади (радіатори і т.ін.) у вигляді окремих секцій або в зібраному вигляді — в штабель висотою не більше 1 м;

 • великогабарітне і великовагове устаткування і його частки — в один ряд на підкладках;

 • скло в ящиках і рулонний матеріал — вертикально в один ряд на підкладках;

 • бітум — в щільну тару, яка виключає його розпливання, або в спеціальні ями з обгородженням;

 • чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки, сортова сталь) — в штабель висотою до 1.5 м з підкладками і прокладками;

 • теплоізоляційні матеріали — в штабель висотою до 1,2 м із зберіганням в закритому сухому приміщенні;

 • труби діаметром до 300 мм — в штабель висотою до 3 м на підкладках;

 • труби діаметром понад 300 мм — в штабель висотою до 3 м в сідло без прокладок.

Нижній ряд труб має укладатись на підкладки, закріплятись інвентарними металевими башмаками або кінцьовими упорами, надійно закріпленими на підкладках.

   1. Роботи по укладці і розбиранню штабелів мають бути механізовані. При виконанні робіт вручну на штабелі висотою понад 1,5 м необхідно застосовувати переносні інвентарні драбини.

Застосування прокладок круглого перерізу при складуванні будівельних матеріалів в штабелі не допускається.

   1. Електродвигуни при зберіганні треба установлювати на плоскі піддони з наступним розміщенням їх в чарунки стелажів. Допускається наземне зберігання електродвигунів на піддонах в штабелі висотою не більше 1,5 м.

   2. Котушки з обмотувальним проводом треба установлювати на полицях стелажа на ребро щоки, при чому кожний ряд котушок для стійкості необхідно прокладати листами фанери або дошками товщиною 10-15 мм.

   3. Перемотувати і відмотувати кабель і провід слід спеціальним відмотувальним механізмом.

   4. Барабани із кабелем, тросом і інші великогабаритні предмети циліндричної форми для запобігання їх розкочування при укладці необхідно закріплювати стримуючими пристроями (дошками і т.ін.).

   5. Деталі машин і знаряддя з гострими робочими органами, які виступають, укладаються в штабелі або пакети так, щоб виключити можливість травмування людей, (які стикаються з ним під час роботи). Борони треба укладати в штабелі зуб’ями усередину, лемеші плугів — лезами усередину або в ящикові піддони.

   6. Під час розбирання штабелів, які складаються з робочих органів сільськогосподарських машин, що мають гострі кромки (пружинні зуб’я культиваторів, підбиральників і т.ін.) необхідно прийняти запобіжні заходи, які б виключали обвали штабелів.

   7. Шини автомобілів укладаються на полиці стелажів в вертикальному положенні.

   8. Вантажі в ящиках і мішках, не сформовані в пакети, необхідно укладати в штабелі вперев’язку. Для стійкості штабелів слід через кожні 2-3 ряди ящиків прокладати рейки, а через кожні п’ять-шість рядів мішків — дошки.

   9. При формуванні штабелів з ящиків необхідно залишати зазори між ящиками по вертикалі.

   10. При складуванні ящиків з плодами на піддонах довжина штабелів повинна бути не більше 10 м, висота — не більше 4 м.

   11. Ящики з пляшковою продукцією повинні укладатися в штабелі висотою не більше 2 м, а при складуванні на піддонах — в 2 яруси.

   12. Розбирання штабелів незалежно від вантажів, які зберігаються, проводиться зверху і рівномірно по всій довжині.

   13. Для безпечного переміщення вантажопідіймальних механізмів при укладці штабелів необхідно розташовувати їх таким чином, щоб відстань між штабелями перевищувала ширину навантаженого транспорту (навантажувачів, візків і т.ін.) не менше ніж на 1 м, а за необхідності забезпечення зустрічного руху — ширину транспортних засобів плюс 1,5 м.

Для маневрування наземного електротранспорту за вантажними дверима треба залишати вільну від вантажу площадку розміром 3,5х3,5 м.

   1. Не рекомендується укладати в верхній ярус стелажів скляні пляшки, стекла автомашин та великогабаритні вантажі.

   2. Вантажі в бочках допускається укладати в штабель лежачи або на торець.

При укладці лежачи під крайні бочки штабеля слід підкладати упори.

При укладці на торець між рядами бочок повинні прокладатися дошки.

   1. Папір в рулонах треба укладати на висоту не більше 3 рядів із прокладками з дошок між рядами. Крайні рулони слід підклинювати упорами.

   2. Пиловидні матеріали (борошно, цукор та ін.) зберігати в бункерах, ларях і інших закритих ємностях, приймаючи заходи проти розпилення в процесі навантаження і розвантаження, завантажені матеріали повинні бути зачинені на замок.

Бункери і інші ємності повинні бути обладнані пристроями для механічного обвалювання зависань матеріалів. В разі необхідності спускання робочих в бункери може здійснюватись в спеціальній люльці за допомогою лебідки.

   1. Вантажі в мішках, кулях та кіпах укладаються в стійки штабелі:

 • вручну — на висоту не більше 2 м;

 • за допомогою механізмів — до 6 м.

Для створення стійких стінок штабелів мішки треба укладати по ширині і довжині «вперев’язку».

   1. При складуванні солі має бути виключене створення зависань і скачування

брил.

Сіль на майданчиках укладається в бугри у вигляді конуса, зрізаної піраміди або іншої форми, зручної для зберігання і обмірювання.

   1. Сіль, упакована в паперові пакети, дерев’яні і картонні ящики, транспортні пакети (на піддонах і без піддонів), контейнери і мішки, повинна зберігатися в складських приміщеннях укладеною штабелями.

Висота штабеля при укладці вручну не повинна перевищувати 2 м, за допомогою навантажувачів — 4 м.

   1. Мішки з борошном для зберігання на складі повинні укладатися на спеціальні стелажі секціями по 3 чи 5 мішків, при цьому повинен суворо додержуватися порядок ув’язування укладених мішків і вертикальність штабеля.

   2. Висота штабеля не повинна перевищувати при укладці мішків вручну 8 рядів, механізованим способом — 12.

   3. Ширина основних проходів в складах з борошном повинна бути: не менше

 1. м при транспортуванні борошна на ручних візках; 2,5 м — на візках з підіймальними платформами; 3 м — на електронавантажувачах.

Проходи між штабелями борошна мають бути не рідше ніж через кожні 12 м.

   1. Місця пересипання крохмалю, декстрину і інших сипучих продуктів повинні бути обладнані місцевим відсмоктуванням з наступним очищенням запиленого повітря.

   2. Забороняється проводити укладку і розбирання штабелів висотою більше 2 м при сильному вітрі (понад 6 балів), ливневому дощі, снігопаді і густому тумані (видимість менше 50 м).

   3. Перекошені штабелі дозволяється розбирати тільки в денний час у відповідності з заздалегідь розробленими способами проведення робіт, під особистим доглядом керівника вантажо-розвантажувальних робіт.

   4. Дерев’яні ящики з вантажем, маса яких перевищує 20 кг, перед відправленням необхідно зміцнювати шляхом обтягування по торцям сталевою стрічкою або дротом.

   5. Двері контейнера повинні вільно зачинятися, для цього при укладці вантажу в контейнер між вантажем і дверима залишається вільний простір від 3 до 5 см.

Після закінчення завантаження контейнера необхідно перевіряти щільність закриття дверей.

   1. Складську переробку мінеральних добрив треба проводити відповідно до Санітарних правил зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив в сільському господарстві, Санітарних правил зберігання, транспортування та застосування пестицидів (отрутохімікатів) в сільському господарстві.

   2. При вантажопереробці мінеральних добрив необхідно використовувати спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, зокрема: фартух прогумований з нагрудником, чоботи гумові, рукавички гумові, рукавиці комбіновані, респіратор.

   3. Мінеральні добрива в мішках зберігають на піддонах штабелями в 3-4 яруси і без піддонів — в 10-12 рядів.

   4. Пестициди, упаковані в бочки, металеві барабани місткістю більше 50 л і ящики, укладаються в штабелі на плоских піддонах, а упаковані в дрібну і м’яку тару — в штабелі на сітчастих піддонах або спакетованому вигляді — на стелажах.

   5. Водний аміак і рідкі комплексні добрива повинні зберігатися в зварних стальних резервуарах, оснащених повним комплектом устаткування і арматури, що забезпечують герметичність і безпеку роботи.

При зберіганні кожний резервуар повинен бути наповнений не більше 95% загальної місткості.

   1. Зберігання тари має бути на спеціально відведених для цієї мети майданчиках.

   2. Дощані ящики і іншу тару допускається розкривати тільки за допомогою призначених для цієї мети інструментів (цвяходерів, обценьок та ін.). Кінці металевої оббивки після розкриття ящиків необхідно загнути до низу.

   3. Дошки від розібраних дерев’яних ящиків і інших видів упаковки треба очищати від металевих пластинок, дроту і цвяхів.

   4. Дерев’яні бочки слід розкривати шляхом зняття обручів з одного боку бочки, ударяючи молотком по клепках уверх, для цього необхідно вивільнити дно і вийняти його за допомогою стального клину. Не допускається виймати дно бочки ударами молотка або сокири.

   5. При відкриванні металевих бочок, що мають корок, треба застосовувати спеціальний гайковий ключ, відгвинчувати корки ударами молотка не допускається.

   6. Завантаження ящикових піддонів треба проводити таким чином, щоб деталі знаходились нижче верхньої кромки піддона на 5-10 см.

  1. Відбирання товарів, які потребують комплектування замовлень покупців

   1. Відбирання товарів і комплектування замовлень покупців найбільш трудомісткий процес на оптовому підприємстві:

 • вимагає від виконавців напруги уваги — пошук асортименту товарів за численними характеристиками, наявність механізмів, які рухаються;

 • супроводжується фізичними навантаженнями і монотонністю праці — знімання товарів і піддонів із стелажів і штабелів, переміщення в зону комплектування, комплектування замовлень, повернення решти товарів на місця зберігання, упаковка відібраних товарів в інвентарну тару (контейнери), переміщення контейнерів в експедицію та ін.;

 • можливий вплив на організм працюючих шкідливих речовин при роботі з хімікатами, аерозолями, лаками, фарбами, розчинниками, синтетичними миючими засобами, мінеральними добривами, кислотами;

 • виконується при недостатньому природному освітленні;

 • вимагає скоординованої участі в праці всіх працівників конкретного складу.

   1. Для забезпечення безпечної організації праці при відбиранні та комплектуванні замовлень покупців необхідно виконувати ці роботи за розробленою і затвердженою керівником підприємства технологічною картою складу, в якій повинні міститися:

 • способи відбирання — індивідуальний ручний, індивідуальний механізований, комплексний механізований, змішаний;

 • графіки відбірок по дням тижня;

 • види використовуваних механізмів по операціях технологічного процесу;

 • відповідальні за виконання робіт.

   1. Виконання робіт регламентується посадовими і виробничими інструкціями, які опрацьовуються завідуючими складами на підставі цих Правил і затверджуються керівником підприємства.

   2. Улаштування зон комплектування в товарних складах повинно проводитися з урахуванням обсягу товарів, які відбираються, та кількості відвантажуваних тарних місць (контейнерів) і визначається площею до 5% від площі складу.

   3. Максимальна швидкість руху транспортних засобів в виробничих приміщеннях не повинна перевищувати 5 км/год.

   4. При виконанні вантажопереробки у складах необхідно передбачати санітарно-технічні пристрої, що виключають наявність в повітрі пилу і шкідливих речовин у концентраціях, які перевищують гранично допустимі (ГОСТ 12.1.005-88).

   5. Працівники складів повинні забезпечуватись спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових норм за професіями і посадами (ДНАОП 0.05-3.03-81, ДНАОП 0.05-3.05-81, НАОП 7.1.00-2.02-80).

  1. Вимоги до організації робочих місць

   1. Організація робочих місць на оптовому підприємстві повинна відповідати ГОСТ 19605-74.

   2. До організації робочих місць пред’являються такі вимоги:

Завантажити