НПАОП 0.00-1.57-12Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах

Оператор установок піскоструминного очищення повинний мати спеціальну маску, яка захищає обличчя та дихальні шляхи від піщаного пилу.

 1. Перед початком виконання малярних робіт (фарбування обладнання, приміщень будівель тощо) повинна бути знята напруга в електромережі, обладнання знеструмлене і його робота зупинена.

 2. Лакофарбувальні матеріали повинні готуватися, як правило, централізовано.

Не дозволяється готувати малярні суміші на робочому місці.

 1. Усі фарби, емалі, лаки, розчинники, що використовуються, повинні мати сертифікати або паспорти з обов'язковою вказівкою їх компонентів та інструкції щодо їх зберігання і використання та правила інвідуального захисту під час використання.

Не дозволяється готувати малярні суміші із застосуванням несертифікованих розчинників та лакофарбувальних матеріалів.

 1. Під час фарбування не дозволяється виконувати будь-які роботи з використанням відкритого вогню або з утворенням іскор.

 2. Під час фарбування в закритих приміщеннях швидковисихаючими лаками та фарбами, що містять летючі розчинники (нітрофарби тощо) і утворюють шкідливі речовини, необхідно влаштовувати припливно-витяжну вентиляцію з трьох- і чотирьохкратним повітрообміном за годину, а роботи виконувати з обов'язковим застосуванням респіраторів.

Не дозволяється продовжувати фарбування в разі раптової зупинки припливно-витяжної вентиляції.

 1. Фарбопульт та інші автоматичні апарати для напилення фарб повинні бути заздалегідь випробувані на гідравлічний тиск, що перевищує в 1,5 раза робочий.

 2. Під час виконання ізоляційних робіт усередині ємкостей або в закритих приміщеннях повинні бути забезпечені їх провітрювання та місцеве електроосвітлення від електромережі напругою не вище 12 В з арматурою у вибухобезпечному виконанні відповідно до вимог „ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок” ГОСТ 12.1.046-85 ГОСТ 12.1.013-78. Електроприводи всіх механізмів, робочі органи яких містяться в ємкостях, повинні бути знеструмлені та відключені від електродвигунів.

Ємкості, у яких проводитимуться роботи, повинні бути виведені з експлуатації, звільнені від продуктів, речовин, відключені від усіх комунікацій, очищені, охолоджені, провентильовані.

 1. Доступ працівників у середину ємкостей, що мають верхні та нижні люки, повинний здійснюватися тільки через нижній люк. Спуск працівника у відкриту ємкість повинен проводитися по переносній драбині, що має зверху гаки для зачіплювання за край ємкості.

Працівники, що працюють усередині ємкості, застосовують засоби індивідуального захисту органів дихання згідно з вимогами Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4.04.2008 за№ 285/14976.

Перед початком виконання робіт усередині ємкостей усі електродвигуни повинні бути знеструмлені, технологічні трубопроводи заглушені.

Під час проведення робіт усередині ємкостей повинні бути вивішені попереджувальні знаки.

 1. При проведенні робіт з розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно дотримуватися вимог НАПБ А.01.001-2004.

 2. Під час виконання робіт із застосуванням гарячого бітуму двома та більше робочими ланками відстань між ними повинна бути не менше ніж 10 м.

 3. Не дозволяється для підігрівання бітумної мастики в середині приміщень застосовувати відкритий вогонь.

 4. Скловата та шлаковата повинні подаватися до місця виконання робіт у контейнерах або пакетах, виключаючи їх розпорошення.

Кінці в'язального дроту не повинні виступати над поверхнею після закріплення ізоляційного покриття конструкцій або устаткування теплоізоляційними матеріалами.

 1. Теплоізоляційні роботи на технологічному устаткуванні та трубопроводах повинні виконуватися відповідно до вимог „ССБТ. Строительство Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности” ГОСТ 12.3.038-85 і, як правило, до їх установки.

 2. Під час приготування ґрунтовки, що складається з розчинника і бітуму, необхідно розплавлений бітум уливати в розчинник.

Не дозволяється вливати розчинник у розплавлений бітум.

 1. Місця варіння і розігрівання ізоляційних бітумних сумішей повинні розміщуватися на відстані, що забезпечує пожежну безпеку від дерев'яних споруд. Приготування бітумної мастики допускається тільки на відведених для цієї мети спланованих майданчиках. Котли з бітумною мастикою повинні бути встановлені не ближче 15 м від траншей і каналів, а при будівництві магістральних трубопроводів - не ближче ЗО м.

Не можна допускати попадання води (льоду, снігу) в котли з розплавленим бітумом.

 1. Котли для варіння та розігрівання ізоляційних і бітумних сумішей повинні закріплюватися і мати вогнетривкі кришки, які щільно закриваються. Заповнення котлів допускається не більше, ніж на ^ їхньої ємкості.

 2. Змішування бітуму з бензином дозволяється на відстані не менш 50 м від місця розігрівання бітуму.

 3. Працівники, зайняті засипанням заповнювача в котел з розплавленим бітумом, повинні бути забезпечені захисними окулярами і респіраторами, зайняті приготуванням гарячої бітумної мастики і лаків - захисними окулярами і чоботами, зайняті обклеюванням рулонними матеріалами на гарячому бітумі - захисними окулярами.

 4. Під час переміщення гарячого бітуму на робочих місцях вручну слід застосовувати металеві бачки, що мають форму зрізаного конуса, повернутого широкою частиною вниз, із кришками, які щільно закриваються, і запірними

пристроями.

 1. Під час виконання робіт, пов'язаних з очищенням та ізоляцією цементно-піщаним розчином сталевих трубопроводів, необхідно дотримуватися вимог СНиП ІІІ-4-80 , а також інструкцій, розроблених на підприємстві.

 2. Під час нанесення ізоляції цементно-піщаним розчином вручну всередині трубопроводів необхідно використовувати світильники з напругою, що не перевищує 12 В.

 1. Під час роботи всередині труби працівник повинний надягти запобіжний пояс зі страхувальною мотузкою, яка виведена назовні труби.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт з торкретування бетонних поверхонь

 1. Для працівників, які зайняті на роботах з торкретування бетонних поверхонь гідротехнічних споруд, щораз перед початком робіт на новому місці проводиться первинний інструктаж з охорони праці.

 2. Під час виконання робіт з торкретування, що проводяться на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, необхідно дотримуватися вимог НПАОП 0.00-1.15-07.

 3. Торкретування зовнішніх поверхонь на висоті необхідно виконувати з міцних риштувань. Не допускається робота з саморобних колисок, підвісних драбин й інших подібних пристроїв.

 4. Піднімальні пристрої (блоки, лебідки) і риштування повинні допускатися до експлуатації тільки після перевірки і приймання їх виконавцем робіт на місці установлення.

 5. Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом і захисними засобами згідно з НПАОП 0.00-3.08-09.

Сопловик повинний працювати в спеціальній масці-шоломі.

 1. Зона робіт з торкретування і готування торкрет-маси повинна бути обгороджена.

Забороняється перебувати в цій зоні особам, які не мають відношення до виконання зазначених робіт.

 1. Перед початком робіт повинний бути перевірений стан місця проведення робіт, трубопроводів повітря, води і торкрет-суміші; під час виконання робіт на висоті повинний бути перевірений стан риштувань, огороджень, колисок, канатів, лебідок, а також консолей для підняття колисок; наявність запобіжних клапанів і манометрів на цемент-гарматі; наявність повітря і води в системі трубопроводів, усіх з'єднань труб і шлангів, а також справність кранів.

 2. Сопловик повинний здійснювати контроль за станом колиски, наявністю і правильністю її кріплення до канатів, станом огородження і настилу колиски, надійністю кріплення лебідок і правильністю намотування каната, міцністю з'єднань шлангів і трубопроводів, що йдуть від цемент-гармати. Напірний шланг із соплом повинний бути надійно закріплений на дні колиски. Довжина вільного кінця шланга не повинна перевищувати 2,5 м.

 3. Пробки, що утворилися в трубопроводах, усувають тільки у разі відсутності в них тиску у трубопроводах.

Перебувати біля вихідних отворів трубопроводів і шлангів забороняється.

З метою запобігання пошкодженню очей під час ліквідації пробок у трубопроводах повинні використовуватися захисні окуляри відповідно до „ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия” ГОСТ 12.4.013-85Е.

 1. Під час роботи цемент-гармати виправляти з'єднання трубопроводів і шлангів, підтягувати сальники, ремонтувати вентилі, прочищати сопла і виконувати інші підсобні роботи забороняється.

 2. Стояки напірних трубопроводів повинні бути міцно закріплені хомутами до стійок риштувань.

Шланги повинні з'єднуватися між собою інвентарними стиками, ніпелями і штуцерами за допомогою стяжних хомутів.

Застосовувати для цієї мети дротяні закрутки або з'єднувати шланги штуцерами з пошкодженою нарізкою забороняється.

 1. Працювати на торкретапараті з тиском понад 0,35 МПа (3,5 кгс/см ) забороняється.

Якщо тиск перевищує 0,35 МПа (3,5 кгс/см ) моторист зобов'язаний відключити торкретапарат від повітряної магістралі.

 1. Вимоги безпеки під час проведення дренажних робіт

 1. Під час проведення земляних робіт при будівництві та ремонті дренажних систем слід керуватися вимогами СНиП ІП-4-80 і пункту 3.4 розділу З цих Правил.

 2. Під час роботи механізмів на перезволожених або нестійких (з низькою несущою здатністю) ґрунтах, під гусениці повинні бути покладені щити або слані.

 3. Під час роботи багатоковшевого траншейного екскаватора профіль робочого майданчика в поздовжньому і поперечному напрямках повинен забезпечувати стійке положення екскаватора. Багатоковшеві екскаватори дозволяється використовувати на підйомах до 10 град, і на косогорах - до 5 град.

 4. Перед тим, як будуть увімкнуті робочі органи й екскаватор рушить з місця, машиніст зобов'язаний переконатися, що всі члени бригади зайняли свої робочі місця і ніхто сторонній не перебуває поблизу машини.

 5. Під час роботи траншейного екскаватора не допускається, щоб люди проходили повз працюючий транспортер з боку відвального барабана на відстані менше 3 м, а з боку ковшового барабана - на відстані менше 6 м.

 6. Не дозволяється піднімати й опускати робочі органи дреноукладача, якщо в ящику для укладення труб перебуває працівник. Працівник повинний заходити в ящик і виходити з нього внизу трубоукладача тільки під час повної зупинки екскаватора.

 7. Свердління отворів у керамічних, азбестоцементних і бетонних колекторах для під’єднання до них осушувальних дренажних трубок працівники повинні виконувати спеціальним інструментом і в захисних окулярах.

 8. Працівники, що укладають дренажні трубки в траншею та обкладають їх фільтруючими матеріалами, повинні бути забезпечені рукавицями і захисними окулярами, а при застосуванні скловолокнистих матеріалів - додатково респіраторами відповідно до „ССБТ. РеспираторыТТТБ-1 'Лепесток'. Технические условия” ГОСТ 12.4.028-76 і ГОСТ 12.4.013-85Е.

 9. Під час роботи кротодренажної машини забороняється перебувати людям на відстані менше 2 м з боків і спереду та 3 м - позаду неї. Забороняється також перебувати на рамі кротодренажної машини між трактором і причіпною кротодренажною машиною під час її руху.

 10. Під час установлення барабана (бухти) з пластмасовими трубками на дреноукладчику забороняється перебувати людям під барабаном, який піднімається краном. Барабан до місця установлення слід підводити гачком або відтяжками.

Щоб уникнути нещасного випадку при падінні бухти (барабана) пластмасових трубок люди повинні перебувати з обох боків дреноукладача під час опускання робочого органа і його підйому на відстані не менше висоти найвищої точки бухти (барабана) плюс 1 м.

О. І. Хохотва


Завантажити