НПАОП 0.00-1.57-12Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системахМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ м. Київ

 1. № 661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за № 633/20946

Про затвердження Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, іншихгідротехнічних споруд у водогосподарських системах

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, що додаються.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

 1. 1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 1. 2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування;

 3. Міністр


  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Балог

а Наказ МНС України

 1. № 661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за№ 633/20946

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд

у водогосподарських системах

І. Загальні положення

 1. Вимоги Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах (далі - Правила) поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування та форм власності, а також на фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експлуатацію водогосподарських систем і захисних споруд.

Ці Правила встановлюють організаційні і технічні вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації та ремонту водогосподарських систем, які включають меліоративні системи з каналами, водоскидними і водопропускними спорудами, трубопроводи зводорегулювальною апаратурою, колекторно-дренажною системою зі спорудами на ній, берегоукріплення, а також захисні споруди.

 1. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №№ 1147/8468, 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03), а з питань безпеки експлуатації електроустановок - відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98) відповідно.

Попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом

трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за№ 846/14113.

 1. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

 2. Під час виконання робіт з використанням праці неповнолітніх слід виконувати вимоги Граничних норм підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/12085 (далі - ДНАОП 0.03-3.29-96).

 3. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за№ 51/260.

 4. Жінки не допускаються до робіт, характер яких пов’язаний з підніманням і переміщенням вантажів при чергуванні з іншою роботою, маса яких перевищує 10 кг, а постійно протягом робочої зміни - 7 кг відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241,

 5. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194. Працівники, що здійснюють ремонтно-будівельні роботи на гідротехнічних і захисних спорудах, повинні бути забезпечені санітарно- побутовими приміщеннями (гардеробними, приміщеннями для сушіння одягу і взуття, душовими, приміщеннями для приймання їжі, відпочинку й обігріву, кімнатами гігієни жінок і туалетами) відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87* „Административные и бытовые здания”.

 6. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту водогосподарських систем і споруд, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08) та згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.10.2009 № 169, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 3.11.2009 за № 1017/17033 (далі - НПАОП 0.00­3.08-09).

Працівники загальних професій, які працюють на обслуговуванні водогосподарських систем і споруд, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за№ 424/16440.

 1. На ділянці ремонтно-будівельних робіт усі працюючі повинні бути забезпечені питною водою, якість якої повинна відповідати санітарним вимогам відповідно до ДСанПіН 2.2.4.171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Пункти розливу обробленої привізної питної води слід розташовувати на відстані, що не перевищує 75 м від робочих місць і не менше ніж 50 м від місць забруднення (сміттєзбірники, вбиральні, магістралі з інтенсивним рухом транспорту, автостоянки тощо).

 1. Керівники водогосподарських організацій зобов'язані забезпечити своєчасне оповіщення усіх своїх підрозділів і субпідрядних організацій, що працюють на підконтрольних об'єктах, про різкі зміни погоди (заметілі, ураганний вітер, грозу, снігопад тощо) для виведення працюючих і техніки з небезпечних ділянок роботи.

1.14. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємстві, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних і аварій на виробництві випадків, професійних захворювань, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2011 р. № 1232.

 1. 15. Під час виконання робіт, що не є специфічними для водного господарства, слід керуватися відповідними чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

 2. Вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту гідротехнічних споруд

 1. Загальні вимоги

 1. Ремонт споруд на водогосподарських системах необхідно виконувати відповідно до затвердженого керівником організації проекту виконання робіт (далі - ПВР).

 2. Під час складання технічної документації на ремонтно-будівельні роботи повинен бути розроблений ПВР відповідно до вимог Правил производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (далі - СНиП ІІІ-4-80 ).

 3. На працівників, які здійснюють експлуатацію та ремонт водогосподарських систем і захисних споруд, можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні: машини і механізми, що рухаються;

рухомі частини виробничого обладнання;

лазерне випромінювання;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони,

обладнання, трубопроводів;

інфразвук та ультразвук

підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку:

підвищений рівень вібрації на робочих місцях; підвищена або знижена швидкість руху повітря; підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони; психофізіологічні: фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

нервово-психічні перевантаження (емоційні перевантаження).

sj«

 1. На основі примірного переліку робіт (додаток 5 до СНиП ІІІ-4-80 ) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 232/10512, з урахуванням місцевих умов і специфіки експлуатації та ремонту водогосподарських систем і захисних споруд роботодавець розробляє і затверджує перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки видається до початку робіт, де є або може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцю робіт.

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більш 15 календарних днів з початку роботи. У випадку зміни умов провадження робіт наряд-допуск анулюється і відновляти роботи дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Посадова особа, що видала наряд-допуск на виконання робіт, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням працівниками заходів із забезпечення безпеки праці.

 1. Усі особи, що перебувають на ділянці виконання ремонтно- будівельних робіт, зобов'язані носити захисні каски відповідно до „ССБТ. Каски строительные” ГОСТ 12.4.087-84. Працівники без захисних касок й інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

 1. Не дозволяється експлуатація устаткування, у тому числі редукторів, лебідок на гідротехнічних спорудах, механізмів, інструмента в несправному стані або при несправності пристроїв безпеки (блокувальні, фіксуючі та сигнальні пристрої і прилади), якщо вони передбачені технічною документацією підприємства-виробника, а також з перевищенням робочих параметрів понад паспортні.Технологічне обладнання гідротехнічних споруд, трубопроводів підлягає виведенню з експлуатації у разі виявлення дефектів, несумісних з подальшою безпечною експлуатацією обладнання.

 2. Ремонт обладнання гідротехнічних споруд, трубопроводів повинний проводитись тільки після відключення автоматики чи рубильника цього обладнання від електричної мережі, скидання тиску, напору води, зупинки рухомих частин і вжиття заходів щодо запобігання випадковому приведенню їх у рух під дією сили тяжіння чи інших факторів. На пусковому пристрої обов'язково вивішується заборонний плакат „НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ”.

 1. Вимоги безпеки до улаштування будівельного майданчика і робочих

місць

 1. Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати безпеку працівників працівників на всіх етапах виконання ремонтно-будівельних робіт під час догляду, обслуговування та ремонту гідротехнічних і захисних споруд й устаткування відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80*.

 2. Під час організації розташування ділянки робіт і робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для людей на етапі розробки ПВР необхідно визначити небезпечні для людей зони, в межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори.

 3. На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів мають бути встановлені запобіжні захисні огородження, а зон потенційно діючих небезпечних виробничих факторів - сигнальні огородження або знаки безпеки.

Під час проведення робіт у вказаних зонах слід здійснювати організаційно- технічні заходи, що забезпечують безпеку працівників.

 1. Робочі місця та проходи до них на висоті 1,3 м і більше та ділянки завширшки менше ніж 2 м від межі перепаду за висотою захищаються тимчасовими огорожами відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (далі - НПАОП 0.00-1.15-07), та „ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия” (далі - ГОСТ 12.4.059-89).

Працівники, які допускаються вперше до верхолазних робіт, повинні працювати під безпосереднім наглядом досвідчених працівників, про що видається наказ керівника підприємства.

 1. У разі неможливості обгородити робочі місця на висоті роботи повинні виконуватися з використанням запобіжних поясів відповідно до вимог „ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия” (далі - ГОСТ 12.4.089-86) або ременів безпеки згідно зі стандартом „Індивідуальне спорядження для захисту від падінь з висоти. Ремені безпеки” (ДСТУ 361-2001) і спеціальних канатів для страхування відповідно до вимог „ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования” ГОСТ 12.4.107-82.

Страхувальний канат запобіжного пояса повинен кріпитись до надійного елемента або конструкцій споруди.

 1. Отвори в перекриттях, призначені для монтажу устаткування на гідротехнічних спорудах, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним надійним настилом відповідно до вимог „Средства подмащивания. Общие технические условия” (далі - ГОСТ 24258-88) і „Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия” (далі - ГОСТ 28012-89) або матиПід час виконання робіт на гідротехнічних і захисних спорудах ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них повинні бути освітлені з настанням темряви відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 ’’Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення”.

 2. Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватися відповідно до вимог „ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования” (далі - ГОСТ 12.1.013­78), НПАОП 40.1-1.21-98, Правил охорони електричних мереж, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.97 р. № 209.

 3. Під час монтажу-демонтажу конструкцій гідротехнічних споруд постійні конструкції, що знаходяться у зоні проведення робіт, необхідно закріпити (розкріпити) стійками, підкосами або іншими засобами. Не допускається залишати конструкції або їх окремі елементи без відповідного додаткового кріплення, якщо є небезпека їх обвалення (падіння) під дією вітру або інших факторів.

 4. Котловани, траншеї, шурфи та інші виїмки в ґрунті, що розробляються в населених пунктах, а також у місцях, поблизу яких відбувається рух транспорту і людей або до яких можливий доступ людей, повинні мати захисні огородження з урахуванням вимог „Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия” (далі - ГОСТ 23407-78) і СНиП ІІІ-4-80*.

У темний час доби огородження повинно бути обладнано електричними сигнальними лампами напругою не вище 42 В.

 1. Згідно з вимогами пунктів 2.22, 2.23 розділу 2 СНиП ІІІ-4-80* проходи для працівників, розташовані на уступах і косогорах з ухилом понад 20 град., повинні бути обладнані трапами або сходами з огородженням; ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, а висота проходів у просвіті - не менше 1,8 м.

 2. У місцях переходів через канави, траншеї тощо повинні бути влаштовані містки завширшки не менше 0,8 м, які повинні мати огорожу з двох боків відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

 3. Технічний огляд водопровідних мереж, дюкерів, із спуском у колодязі й камери виконується тільки за нарядом-допуском.

 4. До роботи, пов'язаної зі спуском у колодязь, дюкери, закриту ємкість, шурф, допускається бригада не менше ніж із трьох працівників: один - для роботи в колодязі, другий - для роботи на поверхні, третій - для спостережень і надання необхідної допомоги працюючому у колодязі. Доручати працівнику, що спостерігає, будь-яку роботу до того, як працюючий в колодязі вийде на поверхню, забороняється.

 5. Перед допуском працівників у місця з можливою появою шкідливого газу - метану, вуглекислого газу тощо (у тому числі в колодязях, камерах, шурфах та в інших закритих ємкостях) необхідно ретельно перевірити їх на загазованість та на вміст кисню кожного разу перед спуском працівника.

Наявність газів перевіряють за допомогою газоаналізатора або шляхом опускання у колодязь, камеру або шурф шахтарської запаленої лампи. Виявлені гази повинні бути видалені.

Не дозволяється перевіряти наявність газів за запахом або шляхом опускання в колодязь, камеру або шурф запалених предметів.

Не дозволяється спускатися в колодязь, камеру, шурф або в інші закриті ємкості до повного видалення з них газів, що установлюється повторною

перевіркою.

З появою шкідливих газів провадження робіт у даному місці слід припинити і продовжити тільки після забезпечення робочих місць вентиляцією (провітрюванням) і за умови застосування працюючими необхідних засобів індивідуального захисту.

Для виконання робіт у колодязях, камерах, шурфах, дюкерах та інших закритих ємкостях працівники мають бути забезпечені запобіжними поясами з мотузкою, довжина якої має бути на 2 м більше глибини колодязя, шланговими протигазами, шланг яких на 2 м довший від глибини колодязя, але загальна довжина якого не більша 12 м, газоаналізаторами, акумуляторними ліхтарями напругою не більше 12 В, ручними вентиляторами.

Двоє працівників, що знаходяться ззовні колодязя, камери, шурфу або дюкеру, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів. У місцях проведення робіт встановлюються переносні попереджувальні знаки.

 1. Під час виконання робіт із застосуванням лазерного променя необхідно:

виконувати вимоги „ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения” ГОСТ 12.1.040-83;

позначити робоче місце, де застосовується лазерний прилад, відповідними знаками безпеки;

у місцях можливого проходу працівників установити захисні екрани, що унеможливлюють потрапляння лазерного променя за межі зони виконання робіт;

не розташовувати дзеркала та інші предмети, що відбивають світло, на шляху проходження променя лазера.

 1. Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинно здійснюватися відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80*, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичаних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 4.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004) та Правил перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві, затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 07.07.95 № 134 (ДБН Г.1-4-95).

 2. Матеріали (конструкції, устаткування) слід розміщувати на вирівняних площадках, вживаючи заходів проти мимовільного зсуву, осідання, опадання і розкочування складованих матеріалів.

 3. Підкладки і прокладки в штабелях складованих матеріалів і конструкцій слід розташовувати в одній вертикальній площині. їхня товщина при штабелюванні панелей, блоків і тому подібних конструкцій повинна бути більше висоти виступаючих монтажних петель не менше ніж на 20 мм.

 4. У складських приміщеннях, розташованих у будівлях будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. Конструкції стелажів (у тому числі полиці висотою більше 3 м) мають виконуватися з негорючих матеріалів. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

Завантажити