НПАОП 28.7-1.01-07Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

Відключення та підключення електродроту повинно виконуватися черговим електриком.

  1. Приготування емульсії повинно бути механізовано.

  2. Зберігання спирту повинно здійснюватися в закритих цистернах.

  3. Перекачування та заливка спирту в емульсію повинні здійснюватися тільки по трубопроводам.

Спиртосховище, витратні баки, трубопроводи та арматура повинні відповідати вимогам безпеки для легкозаймистих рідин.

  1. Під час додання спирту до емульсії для запобігання пожежі необхідно стежити за дозуванням.

  2. Під час роботи намотувальної машини перебувати у небезпечній зоні її обертання не дозволяється.

  3. Ув'язка та зняття бухти катанки повинні виконуватися при повній зупинці намотувальної машини.

 1. Вимоги безпеки під час виготовлення силових та слабкострумних

кабелів

 1. Перемотування дроту повинно відповідати таким вимогам:

1 .1. Підставка під віддавальним конусом для бухт з дротом повинна бути закріплена на підлозі, отвір у конусі повинен бути неспрацьованим.

  1. Перемотувальний пристрій повинен мати пристосування для уловлювання кінця дроту в разі його обриву на розкладальному пристрої.

  2. Під час перемотування дроту з віддавальних конусів, які не обертаються, перемотувальні верстати повинні мати ролики, які закріплені на кронштейнах.

  3. Укладання бухт на конус та зняття з приймального пристрою котушок з дротом діаметром 0,51 мм та вище повинні бути механізовані.

  4. Під час перемотування дроту повинно бути забезпечено закріплення та гальмування приймальної котушки у перемотувальному верстаті.

 1. Різання паперу, міткалю та інших ізоляційних матеріалів повинно відповідати таким вимогам:

 1. Розвантаження рулонів паперу та інших ізоляційних матеріалів, установлення рулонів на паперорізальну машину повинні бути механізовані.

 2. Робоче місце біля паперорізальних машин повинно бути забезпечено помостом, зручним для працівників.

 3. Вісь для установлення рулонів на паперорізальну машину та ріжучі ножі повинні зберігатися на стелажах.

 4. Зберігання нарізаних частин ізоляційних матеріалів повинно здійснюватися у спеціально відведеному місці. Висота купки повинна бути не більше 0,5 м.

 5. Зберігати відходи лакотканини слід у металевому ящику, який закривається, окремо від інших ізоляційних матеріалів.

 1. Скручування та ізолювання струмопровідних жил повинні відповідати таким вимогам:

 1. Крутильні та ізолювальні машини завдовжки більше 5 м повинні бути обладнані сигналізацією та блокуванням для попередження про пуск машини.

 2. Робочі місця, які розташовані уздовж машини, повинні бути обладнані кнопками “СТОП”. Замість окремих кнопок можливо використання горизонтальної штанги для відключення з будь-якого місця уздовж машини. Кнопка “ПУСК” повинна бути встановлена тільки на одному робочому місці.

 3. Люльки для установлення котушок повинні мати кріплення для запобігання випадінню котушки під час роботи машини.

 4. Завантаження котушок з дротом або жилою повинно бути механізованим.

 5. Фонарі крутильно-ізолювальних машин до калібрів та обмотувальники для накладання ізоляції повинні мати огородження, які зблоковані з пусковим пристроєм машини.

 6. Приймальна та віддавальна тара (котушки, барабани та ін.) повинна бути справною та не мати задирок, гострих та нерівних крайок, цвяхів, що виступають, зламаних дошок та ін.

 7. Котушки швидкохідних крутильних машин, які встановлені у люльки, повинні мати люфт не більше 2 мм.

 8. Циліндричні та конічні обертові частини швидкохідних крутильних машин повинні мати суцільне огородження, яке зблоковане з пусковим пристроєм машини.

 9. Швидкохідні крутильні машини повинні мати пристосування для гальмування та зупинки машини в разі обриву дроту або жили.

 10. Обмотувальники ізолювальних та крутильно-ізолювальних машин повинні бути забезпечені пристосуванням для кріплення роликів паперу та ін. Пристосування для кріплення роликів паперу, гальма та інші деталі обмотувальника повинні бути міцно закріплені.

 11. Крутильні, крутильно-ізолювальні та ізолювальні машини повинні мати гальма для швидкої зупинки обертових частин машини під час її відключення.

 12. Машини для скручування ізольованих жил у кабель повинні мати гальма, які забезпечують швидке гальмування фонаря під час завантаження в нього віддавального барабана з ізольованою жилою.

 13. Машини для скручування ізольованих жил у кабель повинні мати кріплення осі у люльці.

 14. Ізолювальні машини для накладання ізоляції із стирофлекса повинні бути розташовані в окремому ізольованому приміщенні з припливно -витяжною вентиляцією.

 1. Ізолювання жил паперовою масою повинно відповідати таким вимогам:

 1. Розвантаження крафт-целюлози та навантаження її у рол повинні бути механізовані. Завантаження повинно виконуватися тільки з завантажувального боку рола.

 2. Під час завантаження повинна бути забезпечена подача до циліндра, що розмелює, не більш одного листа целюлози, паперу у вигляді стрічок або листів.

У разі подачі декількох стрічок перебувати між стрічками, які рухаються, не дозволяється. Відстань між стрічками та працівником повинна бути не менше 0,5 м.

 1. Під час роботи на ролі працівник повинен бути забезпечений дерев'яними лопатами для направлення стрічки, веслами з довгою ручкою для проштовхування целюлози між ножами.

 2. Насос для паперової маси повинен мати огородження.

 3. Для спостереження та керування кранами бака для змішування паперової маси повинна бути обладнана спеціальна площадка з огородженням.

 4. Чищення сукна на віджимних пресах повинно виконуватися скребачками або щіткою.

 5. Віджимні преси повинні бути забезпечені спеціальними гвинтами та розгінними валиками зі спіральними виступами для розпрямлення або натягування сукна.

 6. Ванни для очищення дроту розчином каустичної соди повинні мати огородження, які не допускають розбризкування розчину.

 7. Полірувальний механізм повинен мати огородження, яке не запобігає заправленню жили під час його роботи.

 8. Сушильна піч повинна мати теплоізоляцію, заземлення та вентиляцію.

 1. Сушіння, просочування та приготування просочувальної сполуки повинно відповідати таким вимогам:

 1. Вакуум-котли повинні експлуатуватися згідно з правилами технічної експлуатації, затвердженими роботодавцем.

 2. Вакуум-котли, вакуумні масосховища та масоварилки повинні мати вакуумметри, манометри, повітряні крани, покажчики температури усередині котла (термометри та термопари) та оглядові стекла у кришці. Просочувальні котли повинні мати термоізоляційне покриття.

 3. Після виконаних ремонтів вакуум-котли повинні підлягати гідравлічним випробуванням з занесенням результатів випробувань у журнал.

 4. Горизонтальні вакуум-котли повинні мати у нижній частини оглядові стекла, контрольні крани для перевірки наявності води у котлі.

 5. Вакуум-котел, корзина або барабан під час сушіння кабеля електричним струмом повинні бути заземлені. Приєднання кінців кабеля повинно виконуватися затисками, що відповідають перерізу кабеля.

 6. Сушіння заготовок кабелів електричним струмом повинно виконуватися у сушильно-просочувальних котлах або камерах у спеціально відведених місцях. На дверцятах огороджень повинні бути попереджувальні надписи, світлова сигналізація та блокування з пусковим пристроєм.

 7. Під час використання високочастотних установок для сушіння кабелів повинні виконуватися вимоги НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.01-97 та ДСН 3.3.6.096-2002.

 8. Вакуум-насоси повинні бути установлені на спеціально відведеній огородженій площадці. Присутність на цій площадці сторонніх осіб не дозволяється. Перед входом на площадку повинен бути відповідний плакат, що забороняє.

 9. Для запобігання гідравлічному удару перед пуском вакуум-насоса повинно виконуватися його продування через кран на циліндрі.

 10. На паропроводах повинні бути установлені запобіжні клапани та манометри. Перед пуском пару повинен бути забезпечений випуск води з труб з

подальшим пуском пару для обігріву котлів.

 1. Приймання кабелів у корзини під час перемотування з барабанів або безпосередньо з машини повинно бути механізованим. Пристрій для приймання кабеля у корзини повинен мати пусковий пристрій та гальмо.

 2. Відстань між боковою стінкою корзини та підлогою приміщення повинна бути огороджена. Відстань між огородженням та боковою стінкою корзини повинна бути не більше 50 мм.

 3. Корзини для сушіння та просочування кабеля не повинні мати тріщин, ушкоджень, задирок та гострих крайок.

 4. Чищення вакуум-котла повинно виконуватися при температурі не вище 28С двома працівниками, один з яких повинен перебувати нагорі та спостерігати за процесом. Перед початком робіт вакуум-котел слід провентилювати.

 5. Працівник, який виконує чищення вакуум-котлів, повинен бути забезпечений справною драбиною, пересувною вибухозахищеною електричною лампою напругою 12 В та запобіжним поясом з мотузкою, кінець якої повинен бути в руках працівника, що страхує.

Під час роботи у масосховищі повинна бути забезпечена подача свіжого повітря або робота повинна виконуватися в шланговому протигазі. Поруч з вакуум-котлом повинна бути ємність з охолодженою питною водою.

 1. Працівник, який виконує роботи з роздрібнення каніфолі та завантаження її у масоварильні котли, повинен бути забезпечений захисними окулярами та респіратором.

 2. Завантаження каніфолі у масоварильні котли повинно бути механізовано. Перемішування оливоканіфольних просочувальних сполук під час їх варіння повинно виконуватися механічними мішалками.

Пульт керування повинен розміщуватися в ізольованій кабіні для захисту працівників від інфрачервоного випромінювання (екранування), електромагнітних полів, шуму, з утворенням допустимих умов мікроклімату, освітлення та ін.

 1. Накладання свинцевих та алюмінієвих оболонок повинно відповідати таким вимогам:

 1. Під час роботи зі свинцем дотримуватись вимог Правил безпеки при виробництві свинцю і цинку, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР, Міністерством кольорової металургії СРСР 22.12.87 (НПАОП 27.4-1.11-87).

 2. Розташування пульта керування гідравлічними пресами для накладання свинцевої або алюмінієвої оболонки на кабель повинно забезпечувати працівнику необхідний огляд робочих дільниць преса та захист працівників від інфрачервоного випромінювання (екранування), електромагнітних полів, шуму, з утворенням допустимих умов мікроклімату, освітлення та ін. (ізольовані кабіни).

 3. Преси повинні бути обладнані манометром з зазначенням граничнодопустимого тиску та приладами, які показують температуру робочих частин преса. Контрольно-вимірювальні прилади повинні бути перевіреними в відповідних органах стандартизації, метрології та сертифікації.

 4. Ванни для плавки свинцю та печі для нагрівання алюмінієвих зливків повинні установлюватися на спеціальних площадках в безпосередній близькості від преса. Площадка повинна бути розрахована на перебування на ній свинцевих чушок у кількості, яка необхідна для одночасного завантаження ванн.

Підлога площадки повинна бути з листового рифленого металу. Площадка повинна бути обладнана стаціонарними металевими сходами з поруччям та східцями з рифленою поверхнею.

 1. Працівник, який виконує завантаження свинцю у ванну, повинен бути забезпечений металевою щіткою для очищення поверхні свинцевої чушки. Подача свинцевих чушок у ванну повинна бути механізована.

 2. Усі ванни свинцевих пресів повинні бути герметизовані, тепло - ізольовані, заземлені та забезпечені необхідною вентиляцією.

 3. У герметизованій ванні рівень свинцю після завантаження повинен бути не нижче 50 мм від кришки ванни.

 4. Чищення ванн свинцевого преса повинно виконуватися тільки в неробочий час при працюючій вентиляції.

Роботу по збору окису свинцю слід виконувати у респіраторі.

 1. Окиси свинцю повинні збиратися та зберігатися у герметичних металевих ящиках, що закриваються, та щоденно прибиратися від робочих місць.

 2. Варіння сурм'яністої, мідністої та інших лігатур у ваннах свинцевих пресів не дозволяється.

Варіння лігатури повинно виконуватися в облаштованих, ізольованих від цеху приміщеннях.

 1. Під час заливки свинцю у реципієнт повинно бути забезпечено закріплення заливної труби до штуцеру ванни.

 2. Очищення заливної труби від свинцю повинно виконуватися у спеціально відведеному місці.

 3. Видавлювання свинцю з реципієнта повинно бути забезпечено після витримки залитого свинцю у реципієнті не менше 6 -10 хвилин.

 4. Зняття та установка основних деталей пресової головки повинні бути механізовані.

 5. Працівники, які виконують роботу на свинцевих пресах, повинні бути забезпечені захисними окулярами, зубними щітками та зубним порошком, профілактичними засобами для змазування рук перед роботою, умивальниками з гарячою водою та приміщенням для прийняття їжі.

 6. Працівники дільниці для накладання свинцевої ізоляції повинні дотримуватись таких правил особистої гігієни:

перед прийняттям їжі та курінням полоскати рот, обробити руки 1% розчином оцтової кислоти та ретельно помити їх;

чистити зуби після закінчення роботи;

прийняти душ після закінчення роботи;

спецодяг залишати на виробництві;

не допускати відвідування їдальні у спецодязі.

 1. Прибирання біля свинцевих пресів повинно виконуватися вологим способом.

 2. Усі працівники повинні бути забезпечені респіраторами, які підлягають періодичному чищенню, перевірці та перезарядженню.

 3. Верстат для зривання свинцевої оболонки з дроту та кабелів повинен бути забезпечений:

захисним огородженням ножів та валків;

механічним пристроєм для збирання свинцю у герметичні металеві ящики, що закриваються;

місцевою вентиляцією, яка обладнана пристроєм для очищення повітря та збирання свинцевого пилу.

 1. Бронювання кабелів, попереднє просочування кабельної пряжі та паперу, приготування просочувального компаунда повинні відповідати таким вимогам:

 1. На броньових машинах повинні бути у наявності:

звукова сигналізація під час пуску машини;

пусковий пристрій з кнопками “СТОП” та “ПУСК” на основному робочому місці;

кнопки “СТОП” у декількох місцях по фронту вздовж машини;

огородження частин, що рухаються, яке зблоковане з пусковим пристроєм машини;

гальмувальне пристосування для зупинки машини.

 1. На бронемашині крутильний фонарь, броньообмотувальник, зірки для кабельної пряжі, паперово-обмотувальні зірки повинні бути огороджені.

 2. Зірки для кабельної пряжі повинні мати захисний кожух з вентиляційними відсмоктувачами у декількох місцях по колу.

 3. Усі бронемашини повинні мати централізовану подачу компаунда у бітумні коробки та пристрій для регулювання його рівня у коробці.

 4. На бронемашині повинно бути забезпечено закріплення кілець бронестрічки, котушок з бронедротом, роликів паперових стрічок та бобин з кабельною пряжею.

 5. Бітумні коробки повинні бути обладнані вентиляцією.

 6. Приготування просочувального компаунда повинно виконуватися в окремому ізольованому приміщенні.

 7. Баки та трубопроводи для зберігання та подачі просочувального компаунда у бітумні коробки бронемашини повинні бути теплоізольовані.

 8. Процеси перемотування бронестрічки, бронедроту, завантаження перемотувального верстата та подача кілець бронестрічки та котушок з бронедротом на бронемашину, а також установка їх у бронемашину повинні бути механізовані.

 9. Віддавальний пристрій перемотувальних верстатів повинен мати швидкодіючі гальма.

 10. Завантаження та поворот барабанів на віддавальний та приймальний пристрій бронемашини повинні бути механізовані.

 11. Зняття барабана з кабелем повинно виконуватися після закріплення верхнього кінця кабеля до щоки барабана.

 12. Перемотування кабельної пряжі, попереднє просочування кабельної пряжі та паперу повинно виконуватися в окремому ізольованому приміщенні з вентиляцією, яке відповідає вимогам НАПБ А.01.001-2004.

 13. Машина для перемотування кабельної пряжі повинна бути обладнана витяжною вентиляцією.

 14. Центрифуги для з'єднання кабельної пряжі та паперу повинні бути забезпечені гальмом, блокувальним пристроєм, який запобігає відкриванню кришки до повної зупинки центрифуги.

 15. У разі використання для просочування кабельної пряжі та паперу антисептиків токсичної дії (нафтенат міді та ін.) працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (захисні рукавички, респіратор).

 1. Вимоги безпеки під час виготовлення дроту та кабелів з гумовою

та пластмасовою ізоляцією

 1. Підготовка гуми та каучуку повинна відповідати таким вимогам:

  1. Біля верстата для різки природного каучуку повинен бути установлений рольганг для подачі матеріалу.

  2. Огородження на верстаті повинно мати блокування, яке не допускає подачі паки каучуку під ножі при піднятому огородженні.

  3. Затилля верстата повинно мати огородження з металевих прутів для запобігання проникненню руки.

  4. Машина для різки полотна синтетичного каучуку на смуги повинна мати огородження небезпечних частин, а огородження ножів повинно бути зблоковано з пусковим пристроєм машини.

  5. Віддавальний пристрій для установки рулонів синтетичного каучуку на машині повинен бути закріплений у підлозі та мати пристрій для закріплення осі рулону.

  6. Інгредієнти гумових сумішей повинні зберігатися в цеху на окремих дільницях та в кількості не більш від технологічної потреби. Тіурам та інші хімікати токсичної дії повинні зберігатися у герметично закритих ящиках або посудинах з указанням найменування матеріалу, який в них зберігається. Бункери транспортера сівальних машин та напівавтоматичних ліній повинні бути герметичними та обладнані вентиляцією. Просівання тіураму, каптаксу та інших токсичних хімікатів повинно виконуватися в окремих приміщеннях, які обладнані місцевою витяжною вентиляцією, та бути механізованим. Під час виконання ручних операцій з тіурамом, каптаксом та іншими токсичними хімікатами працівники повинні бути забезпечені респіраторами.

1.7 Усі робочі місця напівавтоматичної лінії повинні мати кнопку “СТОП”.

 1. Ваги для розважування порошкоподібних інгредієнтів повинні бути установлені у витяжній шафі.

 2. Подача інгредієнтів гуми та каучуку на змішувальні вальці або змішувач та повернення порожньої тари повинні виконуватися механізованим способом.

 3. Усі вальці повинні мати запобіжні аварійні пристрої для негайної зупинки. Штанга, яка розташована під валками, повинна бути зручно розміщена для миттєвого відключення. Вальці повинні бути обладнані додатковим пристроєм, який зблокований зі штангою для аварійного роз'єднування валків при аварійному відключенні вальців.

 4. Металевий піддон, розташований під вальцями, повинен бути гладким, надійно закріпленим та не мати гострих крайок.

 5. Ломики для підтискування та відвертання рухомих гвинтів вальців повинні бути прямими. Для їх зберігання повинно бути обладнане спеціальне оснащення.

 6. Для визначення температури валків працівники повинні бути забезпечені спеціальними приладами.

 7. Усі вальці повинні бути обладнані механічним ножем для підрізки гуми та пластмаси та запобіжними стрілками, які не дозволяють гумі та пластмасі улучати на робочу поверхню валків. Механічний ніж для зрізання гуми на розігрівальних вальцях повинен розташовуватися з боку транспортера.

 8. Гумозмішувач повинен бути обладнаний звуковою та світловою сигналізацією, яка встановлює зв'язок між працівником на верхній площадці біля завантажувальної камери змішувача та працівником, що перебуває унизу біля вальців.

 9. При несправностях верхнього та нижнього повітряних циліндрів повинно бути передбачене блокування для запобігання пуску гумозмішувача.

 10. Гумозмішувач повинен бути обладнаний аварійним вимикачем для швидкої зупинки агрегату.

 11. Пуск напівавтоматичної лінії повинен бути обладнаний звуковою та світловою сигналізацією для попередження працівників на усіх дільницях лінії гумозмішувача про її пуск.

 12. Зняття рулонів гумового полотна з приймального пристрою та транспортування їх до місця зберігання повинні бути механізовані.

 13. Зберігання роликів гумового полотна повинно здійснюватися у спеціально відведених місцях на чистих металевих стелажах заввишки купки не більше 0,5 м.

Стелажі не повинні створювати загрози та заважати працівникам, не розміщуватися на проходах і проїздах.

 1. Накладання гумової та пластмасової ізоляції повинно відповідати таким вимогам:

  1. Подача заготовки (дроту, жили, кабеля та ін.) до шприцпресів для накладання ізоляції з гуми та пластмаси повинна бути механізована.

  2. Віддавальні та приймальні пристрої черв'ячних пресів та машин холодного пресування повинні бути міцно закріплені та обладнані пристроєм для гальмування. Установка та зняття котушок і барабанів повинні бути механізовані.

  3. Розкладка кабеля, дроту під час приймання до барабану або котушок повинно бути механізованим.

  4. Робочі місця уздовж машини повинні мати кнопки “СТОП”. Замість окремих кнопок може бути обладнана штанга для відключення з будь-якого місця уздовж машини.

  5. Усі черв'ячні преси повинні бути обладнані штовхателем для подачі гуми та пластмаси у завантажувальну воронку преса.

  6. Для зняття та установки дорнів та матриць черв'ячних пресів з діаметром шнека 150 мм та вище робоче місце повинно бути обладнане спеціальними підставками для ніг.

  7. Очищення черв'ячного преса від гуми та пластмаси повинно виконуватися за допомогою спеціального пристосування.

  8. Обмотувальники, які установлені на машинах накладання гумової ізоляції, повинні бути обладнані пристроєм для запобігання вильоту роликів гуми, паперу та прогумової тканини.

  9. Місця укладання опресованих виробів у корзини для вулканізації, де утворюється пил тальку, повинні мати місцеву витяжну вентиляцію.

  10. Установка, зняття та транспортування корзин і тарілок повинні бути механізованими.

  11. Скручування або зварювання жили кабелів, дроту та ін. без подальшого укриття місць з'єднання гумою не дозволяється.

  12. Пристрій для нанесення тальку повинен бути герметизованим, верхня частина-кришка пристрою повинна бути виготовлена з прозорого небиткого скла та мати блокування для відключення крилатки під час відкриття кришки.

  13. Робочі місця для ізолювання та ремонту дроту і кабелів фторопластом та іншими фторовмісткими сполуками з нагріванням цих матеріалів понад 200С, а також для чищення деталей машин та технологічного інструмента повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією.

  14. Під час ремонту ізоляції або шланга кабельних виробів з гуми або пластмаси з використанням пересувних вулканізаційних пристроїв, електроножів та електропаяльників повинні бути забезпечені заходи електробезпеки згідно з вимогами стандартів безпеки праці, НПАОП 40.1-1.21-98, ДСН 3.3.6.096-2002 та цих Правил.

  15. Для контролю тиску пари в трубі та оболонці повинні бути установлені манометри, які обладнані триходовими кранами. Парова оболонка повинна мати запобіжний клапан.

  16. Дільниця перевірки електричної міцності гумової ізоляції на агрегаті безперервної вулканізації повинна бути огороджена та мати блокування.

  17. Кінцеві затвори на вулканізаційній трубі повинні забезпечувати закриття труби за наявності в ній тиску пари.

  18. Для запобігання гідроударам вулканізаційні труби повинні мати спеціальні пристрої.

 2. Вулканізаційні котли, приймальні та віддавальні пристрої повинні відповідати таким вимогам:

  1. Вулканізаційні котли повинні відповідати правилам технічної експлуатації, затвердженим роботодавцем.

Завантажити