НПАОП 1.2.10-1-04Правила безпеки у прокатному виробництві

У багатопрольотних будівлях необхідно використовувати отвори у торцевих зовнішніх стінах, але з таким розрахунком, щоб розриви між джерелами тепловиділення були достатньої ширини.

8.11.2. Запобігаючи можливості утворення петель при прокатуванні металу на дрібносортних і дротяних безперервних станах повинні бути застосовані заходи щодо забезпечення безвідказного (негайного) захоплення смуги валками, правильного регулювання колової швидкості валків окремих клітей та запобігання "забурювання" переднього кінця смуги. Відвідні траси дротяного стану не повинні мати зазорів між провідниковими приладами вище проектних.

8.11.3. На останніх групах клітей безперервних дрібносортних і дротяних станів повинні встановлюватися захисні сітки з боку обслуговуючого персоналу і згори, а з боку приводусуцільний лист. Розмір чарунок сіток повинен бути менше перетину перерізу прокатуваного металу, а міцність огородження повинна виключати можливість пробивання сітки під час удару переднім кінцем смуги металу.

Для зручності обслуговування клітей при настроюванні та ремонті стану секції суцільного сітчатого огородження повинні легко розсовуватися.

Петльові столи станів повинні мати огородження висотою 0,9 м.

Незалежно від огороджень клітей та петльових столів на дротяних безперервних станах усі проходи та перехідні містки в зоні розміщення клітей повинні бути огороджені.

На дрібносортних безперервних станах перехідні містки через рольганги за останньою чистовою кліткою повинні огороджуватися суцільною зашивкою з теплоізолюючим покриттям.

Без зазначених огороджень прокатка металу забороняється.

8.11.4. Відвідні рольганги від останньої кліті дрібносортних станів повинні бути огороджені бортами висотою не менше 0,3 м. З боку проходів вказані борти повинні мати нахил, що перешкоджає викиданню рухомої смуги.

У випадках, коли при прокатуванні металу можливо утворення петлі над рольгангами повинні бути встановлені огородження знімного або розсувного типу.

8.11.5. При прокатці на станах лінійного типу, де застосовують ручне розкочування перед валками необхідно влаштовувати запобіжні воронки.

8.11.6. У випадку відсутності між окремими клітьми перервних сортових станів столів з направляючими жолобами, між клітьми повинні влаштовуватися огородження.

Для захисту працюючих від тепловипромінювання при прокатці металу направляючі жолоби на перервних станах і на станах з послідовним розміщенням клітей повинні бути забезпечені екранами з проточною водою.

8.11.7. Прокатне поле на сортових станах лінійного типу повинно бути огороджено суцільними бортами, що виключають можливість застрявання кінця смуги, утворення петель.

8.11.8. На станах лінійного типу при наявності довгих розкотів чи петель, або відсутності у стана достатніх площ повинні бути влаштовані підвісні жолоби або підземні кармани з достатнім розширенням устя і в необхідних випадках — з установою роликів.

Щоб не сталося викидання прокатуваного металу через борт жолоба устя приймального жолоба повинно закриватися з бокових сторін і згори.

Листи та плити жолобів і карманів повинні щільно прилягати один до одного.

Кармани, що розміщені поруч, необхідно розділяти стінами.

8.11.9. Жолоби, що використовуються для передачі металу від однієї лінії клітей до іншої, для попередження утворення петель, необхідно накривати кришками.

8.11.10. Забороняється ремонт жолобів і карманів, а також розплутування і вилучення застряглих смуг під час прокату.

8.11.11. Бракомоталки повинні влаштовуватися у безпечному для обслуговуючого персоналу місті. Перед бракомоталками повинні встановлюватися направляючі воронки.

Пульт керування бракомоталки повинен бути розташований у безпечному місті.

8.11.12. Для попередження нещасних випадків необхідно:

на нових станах осьове налагодження валків здійснювати за допомогою спеціальних пристроїв, керування якими повинно бути виведено у лінійних станів на передні, а у всіх інших — на зовнішні торцеві боки клітей;

під час задавання металу у валки застосовувати вводні коробки або з роликовими, або з розсувними пропусками, а на дротяних станах — багаторівчакові пропуски з механічним пересуванням коробок на інші калібри;

при петльовій прокатці чорнові та чистові кліті лінійних дрібносортових і дротяних станів з попереднього та заднього боків обладнати обвідними апаратами.

8.11.13. У дрібносортових і дротяних станів при ручному задаванні металу біля клітей повинні бути встановлені захисні стовпи.

8.11.14. При ручному задаванні метала на дрібносортових і дротяних лінійних станах перед клітьми повинні влаштовуватися запобіжні гребінки.

8.11.15. Конструкція холодильників повинна виключати можливість викиду розкоту. Холодильники повинні бути забезпечені обслуговуючими майданчиками та перехідними містками, захищеними від тепловипромінювання.

8.11.16. Відбір проб розкочуваного металу, як правило, повинен проводитися механізованим способом в місцях, що забезпечують безпеку робітників, які виконують цю роботу.

У необхідних випадках в місцях, де відбираються проби, повинні бути встановлені огороджувальні щити.

8.11.17. Охолоджування проб прокатуваного металу повинно проводитися у спеціально відведених місцях.

8.11.18. Прибирання металу від станів, а також переміщення його до обробних агрегатів повинні бути механізовані.

8.11.19. Конструкція, установка і огородження моталок повинні виключати можливість вибивання металу при намотуванні.

8.11.20. Операції виправляння, рубки, складання обрізів, сортування, пакетування, ув'язки та зважування готового прокату, транспортування, складування і завантаження пакетів у залізничні вагони повинні бути повністю механізовані.

8.11.21. Для зниження шуму на робочій лінії прокатного стану необхідно:

у трефових муфтах замінювати сталеві елементи на пластмасові;

замість підшипників коливання застосовувати підшипники сковзання з пластмасовими вкладишами чи підшипники рідинного тертя;

влаштовувати гідропружини для зрівноваження з'єднувальних шпинделів;

зменшувати при транспортуванні сортового прокату швидкість обертання приводних роликів, щоб усунути їх проковзування по поверхні металу.

8.12.1. Всі операції щодо транспортування, прокатки та обробки прокату повинні бути механізовані та виконуватися здебільшого у потоці.

8.12.2. Під час прокатки металу окалина повинна виділятися з поверхні слябів або зливків спеціальними пристроями (окалиновідламувачі, гідрозбивання і т.і.).

8.12.3. Вимірювання ширини, товщини та температури розкотів і листів під час прокатки повинно проводитися дистанційно за допомогою спеціальних приладів.

8.12.4. Інспекторський огляд і розмітка листів повинні проводитися після охолодження їх до температури не вище 60 градусів Цельсію і з застосуванням кантувача.

Інспекторські столи повинні мати повітряне душування.

Плитові настили на інспекторських столах для можливості охолодження листів повинні мати отвори шириною не більше 0,06 м.

Для пересування людей по краях інспекторських столів повинні бути встановлені ходові доріжки з поручнями.

Для переходу через інспекторські столи повинні бути влаштовані у відповідних місцях перехідні містки.

Під час виконання операцій розмічування, маркіровки та клеймування листів вручну транспортні засоби повинні вимикатися.

8.12.5. Для огляду поверхні листів до кантувачів повинен бути забезпечений зручний та безпечний доступ.

8.12.6. Тунелі для транспортування гарячих рулонів повинні мати прохід між стіною і конвейєром шириною не менше 1 м.

8.12.7. Сортування, маркіровка і упакування тонких листів, як правило, повинні бути механізовані.

8.12.8. Дублери валкового типу повинні мати захисні огородження.

8.12.9. Захист від надмірної теплоти на листопрокатних станах повинен забезпечуватися правильним влаштуванням аерації виробничого приміщення; екрануванням робочих місць; утворенням теплової ізоляції постів керування; місцевою обдувною вентиляцією із зволожуванням повітря, яке подається дрібнорозпиленою водою.

При мінусовій температурі повітря необхідно проводити місцевий променистий підігрів робочих місць.

8.13.1. Для підвищення рівня безпеки при холодній прокатці необхідно, щоб гарячекатані смуги не мали дефектів сталеплавильного і прокатного походження, мали точні розміри та якісну поверхню.

Забороняється прокатка рулонів, що мають загорнуту кромку смуги, рванини, складки та інші дефекти.

8.13.2. Не допускається різке охолодження поверхні валків.

Охолодження валків повинно починатися одночасно з пуском стана і припинятися при його зупинці.

8.13.3. Ручне задавання кінців стрічки допускається тільки після повної зупинки барабана.

8.13.4. Натягування прокатуваної смуги повинно здійснюватися тензометричними пристроями.

Забороняється визначати натягування смуги рукою.

8.13.5. Переведення стана на робочу швидкість повинно проводитися після того, як моталка із заправленим переднім кінцем зробить 1,5-2 обертань.

8.13.6. Дільниця моталок стана повинна бути огороджена захисними гратами та екранами. Отвори прокатних клітей з боку обслуговування повинні закриватися знімними щитами або замикатися.

8.13.7. На дільницях нагрівання профільованої смуги газовими форсунками останні повинні розташовуватися на безпечній відстані від клітей.

Ремонт і регулювання форсунок необхідно проводити при непрацюючому стані.

8.13.8. Приміщення, обладнані центральними змащувальними системами (приготу­вання і подача технічного мастила, установка для приготування емульсії, насосно-акумуляторна станція та ін.) повинні обладнуватися витяжною вентиляцією і установками автоматичного пожежогасіння.

8.13.9. Вентилі, що регулюють кількість емульсії, яка подається, повинні бути винесені вбік від клітей на безпечну відстань. На клітях повинні встановлюватися відображальні щитки, що перешкоджають розбризкуванню емульсії на робочі місця.

Для уловлювання парів і дрібнодисперсних часток емульсії необхідно влаштовувати місцеві відсмоктувачі, а для відробленої емульсії передбачати очищення перед скиданням у каналізацію до гранично допустимих концентрацій.

8.13.10. Забороняється:

знімати рулони з кінців розмотувача без зняття напруги, а також відключення насосів гідравліки;

вмикати натискний пристрій під час проходу розкоту через валки;

проводити за допомогою натискного пристрою насадку робочих валків ("валок на валок") з метою їх вирівнювання без свинцевих прокладок;

проводити зачищення валків із сопел форсунок для подачі емульсії під час роботи стана.

8.13.11. При застосуванні технологічного мастила необхідно вчасно проводити прибирання підлоги у робочій зоні і в проходах.

8.13.12. При застосуванні мастила, що виділяє шкідливі речовини, повинні бути передбачені заходи, що виключають наявність шкідливих речовин у робочій зоні.

8.13.13. Захист від шуму персоналу профілегибних агрегатів повинен забезпечуватися установкою звукоізолюючих кабін з подачею у них чистого повітря.

8.13.14. Стани холодної прокатки, повинні обладнуватися пристроями для захисту працюючих від відлітаючих осколків.

8.13.15. Піднімальні столи треба обладнувати бортами та боковими роликами, що перешкоджали б падінню кінців листа зі столу.

8.13.16. Огляд і розмітку листів треба проводити після їх охолодження до 50 — 60 градусів Цельсію спеціальними кантувачами. Розмітка, маркіровка і клеймування листів повинні бути механізовані.

8.13.17. Зачищення поверхні листів від дефектів треба проводити тільки в їх холодному стані.

8.14.1. Всі операції щодо транспортування, обробки та обладнання колес повинні бути механізовані.

8.14.2. Запобігаючи розкочування, зливки повинні вкладатися у спеціальні стелажі.

8.14.3. Транспортування і установка зливка у верстат для розрізання повинні проводитися за допомогою крану, обладнаного автоматичним вантажозахоплювальним пристроєм.

8.14.4. Верстати повинні бути оснащені екранами (огородженнями), що захищають робітників від відлітаючої стружки та осколків інструменту, який випадково зламався.

Для спостереження за процесом обробки в екранах повинні бути зроблені відповідні оглядові вікна з міцного матеріалу, що не втрачає прозорості від впливу високої температури, відлітаючої стружки та т.і.

8.14.5. Гідравлічні та пневматичні затискні пристрої (прилади) для виключення можливості вилітання деталей, які обробляються та різальницького інструменту у випадках зниження чи припинення подачі повітря або рідини повинні бути обладнані пристроями, що блокують і забезпечують автоматичне припинення роботи верстату.

8.14.6. Прибирання стружки від верстатів повинно бути механізовано.

8.14.7. Робоче місце машиніста зливкозломлювача повинно бути огороджено сітчатим огородженням з боку зливкозломлювача.

8.14.8. Завантажувальні жолоби нагрівальних печей повинні мати борти, що виключають падіння заготовки з жолоба.

8.14.9. Знаходження людей в зоні роботи наземної машини забороняється.

8.14.10. Всі деталі пресу, що знаходяться під тиском, повинні підлягати періодичним технічним оглядам та випробуванням відповідно до інструкції з експлуатації.

8.14.11. Транспортування колес по технологічній лінії повинно здійснюватися пристроями, що забезпечують безпеку робіт.

8.14.12. Готові колеса повинні складатися в стелажі, що виключають їх розкочування.

8.15.1. Розвантажування вагонів, транспортування пакетів металу і подача його на завантажувальні грати нагрівальної печі, а також завантаження готових куль у вагони повинні вироблятися механізованим способом.

8.15.2. При використанні мостових кранів, обладнаних траверсами з електромагнітами, знаходження людей в зоні дії крану забороняється. Зона роботи крану повинна бути визначена забороняючими плакатами.

8.15.3. В електросхемі подачі заготовки до приймального жолобу стана повинно бути передбачено пристрій, що дозволить вальцювальникові припинити подачу заготовки у жолоб в небезпечних випадках.

8.15.4. Приймальний жолоб стана повинен бути обладнаний пристроєм, який запобігає викиданню заготовки з жолоба.

8.15.5. При прокатці скорочених заготовок для вальцювальників повинна передбачатися спеціальна площадка, розміщена поза зони скочування заготовки.

Задавання скоченої заготовки в валки повинно відбуватися за допомогою надставок необхідного розміру.

8.15.6. Заміна верхньої проводки кліті повинна проводитися за допомогою пристрою, який виключає її раптове падіння.

8.15.7. При аварійній зупинці елеватора повинен бути зупинений стан і перекрита вода, що надходить у завалочну яму.

Ремонт елеватора можна проводити після охолодження кульок і з дотриманням вимог биркової системи.

8.15.8. Конструкція елеватора, а також фундаменту завалочної ями повинна виключати можливість звисання кульок.

9.1.1. Сортування, маркіровка і упакування прокатного металу повинні бути механізовані та автоматизовані.

9.1.2. Сортування у потоці повинно виконуватися на відвідних рольгангах і у карманах.

9.1.3. Перед початком сортування (нарізки) всі профілі прокату повинні бути зрівнені під упор і обрізані.

Забороняється сортування (порізка) прокату, якщо на рольгангу знаходиться понад двох розкотів і маються обрізи та скрапи на супорті ножиць, а також косолежачі, серповидні та зігнуті розкоти.

9.1.4. Всі операції штабелювання і завантаження повинні бути механізовані. Замаркіровані кінці товарних заготовок повинні знаходитися у рядку з одного боку.

9.1.5. Для підвищення безпеки при завантажувально-розвантажувальних роботах і транспортуванні, пакети і пачки повинні бути щільно ув'язані згідно з Типовою інструкцією щодо виготовлення і застосування хомутів катаного дроту для транспортування прокатуваної продукції.

9.1.6. Задавання металу у правильні машини та прибирання його повинні бути механізовані.

9.1.7. Запобігаючи виходу металу, який виправляється, вбік рольгангу і конвейєру правильної машини, вони повинні бути обладнані бортами.

9.1.8. У випадку відсутності вводних проводок, що закривають зів валків, перед валками правильної машини повинні влаштовуватися огороджувальні щити.

При наявності у правильної машини роликів консольного типу уздовж роликів протягом всієї довжини машини повинно встановлюватися огородження.

9.1.9. Приготування і зберігання фарб для маркіровки металу повинно проводитися в ізольованому приміщенні, де необхідно передбачити вентиляцію і протипожежні заходи.

9.2.1. Огляд і вилучення дефектів з металу треба проводити після охолодження металу до температури не вище 60 градусів Цельсію на стелажах, ширина яких повинна бути не менше 2/3 довжини металу, що вкладається на них.

У випадку технологічної необхідності огляду і зачищенні прокату при надто високих температурах інструкцією підприємства повинні бути передбачені відповідні заходи безпеки.

9.2.2. Кантовка металу під час його огляду та вилучення дефектів повинна бути механізована.

Забороняється при кантуванні металу знаходитися поблизу стелажів.

9.2.3. Вогневе зачищення поверхневих дефектів прокату повинно виконуватися машинами вогневого зачищення або агрегатами, встановленими у потоці чи на його відгалуженні, з автоматичним чи дистанційним керуванням.

Машини вогневого зачищення та агрегати повинні мати укриття, що виключають розлітання часток металу, окалини, іскор і обладнані витяжною вентиляцією для відсмоктування і очищення утворених газів і пилу.

Місцеві відсмоктувачи повинні автоматично включатися до початку процесу зачистки. Укриття повинні бути заблоковані з пусковими пристроями машини чи агрегату.

9.2.4. Експлуатація машин і агрегатів повинна проводиться відповідно до інструкції, затвердженої головним інженером підприємства.

9.2.5. Якщо дефекти з прокату змушені видалити вогневим способом за допомогою газового різака, цей процес повинен відбуватися в зачиненій камері, що обладнана ефективною витяжною вентиляцією, з наступним очищенням повітря, яке видаляється.

Завантаження металу у камеру, кантування, вивантаження і вилучення шлаку повинні бути механізовані.

Керування різаками повинно здійснюватися дистанційно.

Гумотканинні рукави (шланги) для подачі газоподібного палива і кисню повинні відповідати I та III класам ГОСТ 9356-75 відповідно.

Забороняється використання газових шлангів для підведення кисню.

Загальна довжина шлангів не повинна перевищувати 40 м, мінімальна довжина — 3 м.

Кріплення шлангів до штуцерів підводів газу до різаків повинно бути надійним, а шланги оснащені справними та відрегульованими редукторами.

9.2.6. Кисень на дільниці вогневого зачищення необхідно подавати централізовано по трубопроводах з центральної кисневодної станції чи від спеціальної кисневодної рампи.

Забороняється постачання кисню до дільниць вогневого зачищення у балонах.

9.2.7. Зачищення металу із застосуванням алюмінієво-магнієвої суміші повинно проводитися у камері, що обладнана витяжною вентиляцією. Камера повинна мати захисні пристрої від можливого попадання бризок розплавленого шлаку на робітника.

9.2.8. Завантаження металу, кантування, вивантаження його з установки, а також вилучення шлаку повинні бути механізовані.

9.2.9. Флюсоживильник повинен бути встановлений у герметичній камері, спроможної витримати вибухову хвилю під час вибуху в ній, у безпечному для обслуговування місці. Бункер флюсоживильника повинен закриватися кришкою.

При відкриванні та закриванні дверей камери не повинно бути іскроутворювання.

9.2.10. Підлога в камері флюсоживильника повинна бути безіскровою. Інструменти, що використовуються для роботи, повинні бути виконані з кольорового метала чи дерева.

Для освітлення камери повинні застосовуватися світильники та апаратура у вибухозахищеному виконанні.

9.2.11. Установка по застосуванню алюмінієво-магнієвої суміші для зачищення металу повинна мати пристрої, що перешкоджають проникненню полум'я у камеру флюсоживильника при зворотному ударі.

9.2.12. Очищення технологічного устаткування і приміщення від алюмінієво-магнієвого пилу повинно виконуватися згідно графіка, відповідно до інструкції підприємства, затвердженої головним інженером підприємства.

Розсипаний порох повинен бути негайно прибраний.

9.2.13. Установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно до Норм для підприємств і організацій чорної металургії.

9.2.14. Серед засобів пожежогасіння при спалахуванні пороху повинні застосовуватися сухий пісок, магнезит, азбестова тканина.

Забороняється застосування для цієї цілі води і вогнегасників.

9.2.15. Порох повинен зберігатися в сухих, чистих банках у вертикальному положенні. Допускається зберігання банок у два ряди з прокладкою між ними дощок.

9.2.16. Зачищення поверхневих дефектів металу, що містить у своєму складі свинець, селеній та інші токсичні речовини, повинне проводитися в поточній лінії на машинах вогневого зачищення, обладнаних системою вилучення утворених газів і пилу та очистки вентиляційних викидів, або на термофрезерних машинах.

9.2.17. Вибіркове зачищення поверхневих дефектів металу, що містить шкідливі токсичні речовини, повинно відбуватися, як правило, в ізольованому приміщенні. Устаткування для зачищення металу повинно бути постачено місцевими відсмоктувачами. При несправності місцевих відсмоктувачів експлуатація дільниць зачищення забороняється.

9.2.18. Прибирання відділення зачищеня прокату з шкідливими домішками повинне проводитися вологим способом чи за допомогою аспіраційних пристроїв. Забороняється обдування устаткування стислим повітрям.

9.2.19. При пневматичному зачищенні та вирубуванні заготовок необхідно, щоб пневматичний інструмент відповідав вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.010-75.

Завантажити