НПАОП 1.2.10-1-04Правила безпеки у прокатному виробництві

Фундаменти будь-якого механізму не повинні мати ізольованих приямків.

8.2.3. Окалиновідломлювальні кліті та пристрої для гідрозбивання повинні бути огороджені щитами від відлітаючої окалини та бризок води.

8.2.4. Прохід під рольгангами та станами повинен бути надійно перекритий від падаючих кусків скрапу і окалини.

В діючих цехах, де безпечний прохід через тунель не забезпечений, доступ туди під час прокатування забороняється.

Вхід у тунель повинен бути закритий на замок, а двері зблоковані зі світловою сигналізацією, яка виведена до найближчого поста керування.

8.2.5. Тунелі для прибирання окалини повинні бути обладнані освітленням з напругою не більше 36 В.

8.2.6. Відстійні басейни повинні бути огороджені з усіх боків міцними стінками висотою не менше 1,1 м.

Біля входу тунелей у відстійні басейни повинні бути влаштовані загратовані бар'єри.

Прибирання окалини з ям і відстійників повинно бути механізовано (грейфери, ківшові елеватори і т.і.).

8.2.7. У клітей безперервних станів можна також використовувати похилі полиці з відводом окалини вбік від клітей у колодязі, в яких влаштовуються спеціальні короби або цебери, що прибираються краном. При вилученні окалини у коробах або цеберах необхідно використовувати пристрої для зачеплення і перекидання їх без участі стропальників.

8.2.8. Колодязі для коробів або цеберів під окалину повинні перекриватися металевими плитами чи огороджуватися.

Під час прибирання окалини відкриті отвори над колодязями необхідно огороджувати переносними бар'єрами.

8.2.9. Забороняється прибирання окалини вручну з-під робочих клітей станів і рольгангів під час прокатування.

8.2.10. Місця пиловиділення, що утворюються від окалини, необхідно обладнувати спеціальними пристроями, які включають витяжний зонт, повітроводи, фільтр для очищення повітря від пилу.

8.3.1. Перевалка валків повинна проводитися за допомогою спеціальних перевалювальних приладів і пристроїв.

На перевалку валків повинна бути розроблена технологічна інструкція.

8.3.2. Валки повинні зберігатися у спеціальних пірамідах або на стелажах, що мають сталу конструкцію. Проходи між пірамідами повинні мати ширину не менше 1 м.

Допускається зберігання валків на підлозі лише в один ряд із застосуванням спеціальних прокладок, які виключають їх довільне розкочування.

8.3.3. При перевезенні валків на платформах, машинах, передавальних візках їх необхідно вкладати на спеціальні стелажі або закріплювати.

8.3.4. Заміну валків необхідно проводити при допомозі різноманітних пристроїв (спеціальні візки, які закочуються у середину стана, муфти, кліті та т.і.).

В станах зі знімними кришками станин зміну валків треба проводити кранами через верх отвору у станині.

На станах закритого типу для зміни валків необхідно використовувати спеціальні перевалювальні муфти, С-образні траверси, візки та т.і.

8.3.5. Під час перевалки валків або їх ремонті необхідно вимикати пускові пристрої механізмів кліті, рольгангів і маніпуляторів, розміщених у безпосередній близькості від кліті з вилученням жетон-бирок або ключ-бирок.

8.3.6. Дільниці виробництва перевалок валків повинні бути огороджені знаками, що вказують на проведення робіт і попереджають про небезпеку.

8.3.7. Настроювання запасних клітей або касет повинно проводитися у спеціально відведеному місці, обладнаному стендами і необхідними пристроями.

8.3.8. Під час перевалки валків, прибирання недокатів або браку, робота між операторами та вальцювальниками повинна бути узгоджена.

8.3.9. Для перевалки валків призначається відповідальний керівник робіт.

8.4.1. На нових та діючих станах, де це можливо, ножиці і пилки повинні бути обладнані механізованою подачею і прибиранням металу.

Керування пилками та ножицями повинно проводитися із спеціального поста (пульту) керування.

8.4.2. Забороняється подавання до поріза на ножицях кривих та зігнутих розкочень, а також розкотів з площею поперечного перетину, що перевищує допустиму.

8.4.3. Ножиці повинні бути оснащені надійними гальмами для попередження падіння супорта при відключеному механізмі.

Забороняється працювати на ножицях з тріщиною чи викришеною ріжучою кромкою.

8.4.4. При нарізуванні гарячого металу ножиці з боку проходів повинні бути оснащені захисними екранами. При безпосередній роботі біля ножиць гарячої різки обслуговуючий персонал повинен бути захищений від впливу променевого тепла.

8.4.5. Прибирання обрізу від ножиць повинно бути механізованим.

Під час прибирання обрізу у коробки останні повинні встановлюватися у огороджувальні приямки, що розміщені поблизу від ножиць.

8.4.6. Конструкція жолобів, а також розмір і розміщення приймальних коробок повинні виключати ручне підправлення обрізу.

Тунелі для транспортування обрізу повинні бути освітлені і мати безпечні габарити від борту візка або конвейєру до стінки тунеля.

8.4.7. Скидання порізаного металу з рольгангів після ножиць у приймальні кармани повинно проводитися за допомогою механізмів, конструкція яких повинна виключати необхідність проведення робіт вручну.

Рольганги біля ножиць повинні мати відбортовку.

8.4.8. При порізці розкотів не допускаються: удари по упору; наявність скрапу у супорті ножиць; скісне положення розкоту по відношенню до ножів.

8.4.9. Конвейєри для прибирання гарячого обрізу, що розміщені на рівні підлоги цеху, повинні бути огороджені щитами або сітками та мати перехідний місток.

8.4.10. Конструкція і стан ножиць повинні виключати можливість зпарених ходів (ударів) ножа.

Пускові пристрої індивідуальних ножиць, як правило, повинні бути кнопкового типу.

На діючих ножицях, де застосовується педальне включення, педалі повинні бути закриті згори запобіжними щитами.

8.4.11. Підлога навкруги ножиць різки гарячого металу повинна бути нековзкою.

8.4.12. Дискові ножиці повинні бути обладнані кромкокришильниками або кромкомоталками, що виключають ручне підправлення кромки.

8.4.13. Для усунення ручного підправлення металу ножиці гільйотинного типу повинні бути постачені спеціальними направляючими та протискними пристроями, подавальними роликами та т.і.

При подаванні листів до ножиць через "гусині шийки" їх опори повинні бути виконані на підшипниках кочення.

При необхідності допускається ручна правка металу тільки за допомогою довгих гачків, при цьому робітник повинен знаходитися збоку від ножиць.

8.4.14. Спереду і збоку ножиць при ручному подаванні металу повинні бути влаштовані огороджувальні щити, які виключають можливість попадання руки різьбаря у небезпечну зону.

8.4.15. Диски пилок для різки металу на випадок розриву повинні бути закриті кожухами надійної конструкції, до того ж розмір відкритої частини диску повинен бути мінімальним.

Диск пилки повинен кожної зміни оглядатися і при виявленні тріщин негайно замінюватися. Заварювання тріщин на диску і робота пилки з пошкодженими зуб'ями диску забороняється.

Влаштування пилок повинне забезпечувати надійну та безпечну заміну дисків.

Пилкою, призначеною для різки гарячого металу, різати холодний метал забороняється.

8.4.16. На станах, що споруджуються, реконструюються, пилки необхідно розміщати в окремих приміщеннях (боксах).

Розміщення посту керування пилками повинно забезпечувати операторові добру видимість.

8.4.17. Рольганги, які подають метал до пилок гарячої різки, повинні мати борти, що виключають можливість вилітання металу, що подається до пилок.

Збоку перед пилками повинні бути встановлені щільні огороджувальні щити.

На станах з двосторонніми холодильниками для безпечного переходу від однієї пилки до іншої повинні бути влаштовані містки з міцними огороджувальними щитами з боку подачі металу.

8.4.18. Маслопроводи, що підводять масло до підшипників пилок, а також до притискних пристроїв, повинні бути захищені від можливого пошкодження їх гарячим металом.

8.4.19. Для усунення ручної підправки при різці металу пилки повинні бути обладнані відповідними направляючими або притискуючими пристроями.

8.4.20. Для зниження рівня шуму необхідно:

застосовувати пилки з максимальним числом зуб'їв;

використати демпферні прокладки при затисканні розрізаного прокату для зменшення збудження коливань у конструкції опор диску;

демпфірування коливань у диску пилки через застосування прокладок у затискному фланці або притискнених роликах;

використовувати багатошарові пилки;

застосовувати різноманітні глушителі, що дозволяють зменшити вібрацію, а ножиці — обладнанням спеціальних захисних кожухів;

встановлювати звукоізолюючі пости керування.

8.5.1. Пости та пульти керування прокатних станів повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 12.2.064-81.

8.5.2. Положення операторів на постах і пультах керування повинно відповідати наступним вимогам і принципам:

органи керування повинні розташовуватися дугою навкруги робочого місця і якнайближче до оператора;

висота і конструкція робочого столу і стільця повинні вибиратися так, щоб легко можна було переходити з робочого положення "стоячи" у робоче положення "сидячи" і навпаки;

враховувати, що точні рухи краще виконувати сидячи ніж стоячи, реакція руху "до себе" швидше, ніж "від себе", зліва направо для правої руки більше, ніж у зворотному напрямі, обертальні рухи у 1,5 рази швидше, ніж поступальні, плавні криволінійні рухи руки відбуваються швидше, ніж прямолінійні з раптовою зміною напрямку.

8.5.3. При розміщенні постів і пультів керування поблизу і над гарячим металом, підлога і стіни в них, звернені у бік металу, повинні бути теплоізольовані.

8.5.4. На пости керування, які розміщені у струмі гарячої прокатки, повинно подаватися кондиціоноване повітря.

Пости керування повинні мати звуковбирну ізоляцію, водотепловідводні екрани.

Вікна постів і пультів керування, що звернені у бік джерел теплового, електричного, електромагнітного випромінювання, повинні бути засклені склом із спеціальними покриттями, які пофарбовані у світлі тони (цинковими або титановими білилами).

8.5.5. Пости та пульти керування повинні бути обладнані звуковою та світловою сигналізацією для сповіщення про пуск і зупинку обслуговуємих агрегатів.

8.6.1. Обладнання, експлуатація і ремонт електроустановок прокатних цехів повинні відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.007.2-75, Правил влаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів і будівельних норм і правил.

8.6.2. Для безпечної експлуатації електроустановок необхідно мати і застосовувати захисні засоби згідно з нормами комплектування електроустановок.

Захисні засоби, їх перевірка, випробування та облік повинні відповідати вимогам відповідних Правил.

8.6.3. Забороняється обслуговування електроустановок без застосування відповідних випробуваних і справних захисних засобів (гумові діелектричні рукавиці, боти і т.і.), відповідно напрузі установки.

8.6.4. Ремонт, порядок установки та запуску електроустановки повинні проводитися в точній відповідності до вимог ПТЕ електроустановок споживачів і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів і розробленими на їх підставі інструкціями, затвердженими головним інженером підприємства.

8.6.5. Електромашинні приміщення повинні бути обладнані телефонним зв'язком і пожежною сигналізацією, що вимагаються згідно умов праці.

8.6.6. Двері в електромашинні приміщення повинні мати замки, що самі зачиняються і відкриваються без ключа зсередини приміщення.

8.6.7. Прохід через електромашинні приміщення транзитних трубопроводів, що містять в собі вибухонебезпечні гази чи пальні рідини, допускаються за умови застосування захисних заходів (зварювання труб, труба в трубі та т.і.).

8.6.8. В електромашинних приміщеннях повинна бути передбачена можливість продування електрообладнання сухим, без масла стислим повітрям, з тиском не більше 2 атм. від пересувного компресора або від мережі стислого повітря з фільтрами і осушувачем; повинна бути також забезпечена наявність промислового пересувного пилососу для збирання пилу.

8.6.9. Приміщення для стаціонарних акумуляторних батарей та їх експлуатації, а також переносних акумуляторів повинні відповідати вимогам Правил влаштування електроустановок, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

8.7.1. Стічні жолоби, приямки та інші заглиблення маслопідвалів повинні бути перекриті сталевими листами.

8.7.2. Маслобаки, маслонасоси та маслопроводи повинні бути герметичними.

8.7.3. Очищення баків-відстійників та інших резервуарів з-під нафтопродуктів повинно бути механізовано.

8.7.4. Підлога комунікаційних тунелей повинна мати відповідні ухили і жолоби в бік збиральних приямків, на яких встановлені насоси для відкачки масла та бруду у спеціальні баки.

Тунелі кабельні та для подавання масла повинні бути повністю герметизовані для запобігання попадання в них з робочих майданчиків окалини, пилу і технологічної води.

8.7.5. Маслопідвали та маслотунелі повинні бути обладнані протипожежною сигналізацією.

8.7.6. Вентиляційні пристрої тунелів повинні автоматично відключатися у випадку виникнення пожежі.

8.8.1. Влаштування і експлуатація устаткування дільниць підготовки валків повинно відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.3.025-80, ГОСТ 12.3.028-82, ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.026-81, ГОСТ 12.3.004-75 і Санітарним правилам при зварюванні, наплавлюванні та розрізанні металів.

8.8.2. Збирання і розбирання валків повинно бути механізовано через застосування спеціальних пристроїв (машини для збирання і розбирання робочих і опорних валків, пристрій для монтажу і демонтажу валків з подушками, кантувач подушок з підшипниками рідинного тертя і т.і.).

8.8.3. Конструкція пристроїв для закріплення у верстатах оброблюваних валків, а також кріплення різців у супорті повинні бути надійними.

8.8.4. Вальцетокарні майстерні повинні бути обладнані верстатами для випробувань шліфувальних дисків, а вальцетокарні верстати — системою відведення рідини, яка охолоджує, прозорими екранами для запобігання працюючих від стружки, що розлітається.

Конструкція екранів повинна бути легкорухомою і передбачати можливість їх зручного та безпечного очищення.

8.8.5. Висушені абразивні диски перед установкою на шліфувальний верстат повинні бути випробовані на механічну міцність протягом 5 хвл.

8.8.6. Для шліфування валків необхідно застосовувати охолодження диску і валка, який опрацьовується, 5%-ним содовим розчином.

8.8.7. На шліфувальних верстатах, працюючих з охолоджувальною рідиною необхідно передбачати пристрої, що захищають робітника від бризок.

Пульт керування верстатом повинен розміщатися поза площиною обертання шліфувального диску.

8.8.8. Всі верстати повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами з фільтрами для очищення від пилу і захисними кожухами.

8.8.9. Для вловлювання зварювального аерозолю і у місцях наплавлення валків повинні бути передбачені місцеві відсмоктувачі, а концентрація шкідливостей не повинна перевищувати гранично допустимих значень.

8.8.10. При обробці нагрітих валків на верстатах повинні бути застосовані заходи для запобігання працюючих від теплового випромінювання.

8.8.11. Прибирання стружки від верстатів і з дільниць вальцетокарних майстерень, як правило, повинно бути механізованим.

8.8.12. Засипання флюсу у бункер, прибирання невикористованого флюсу зі шва, очищення шва від шлакової корки з її одночасним збиранням повинні бути механізовані.

8.8.13. Очищення валків від бруду після їх витягання з клітей повинно здійснюватися у закритій камері механізованої мийки.

8.8.14. Ванни для розконсервації та мийки, а також столи для сушіння деталей підшипникових вузлів повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

Застосування миючих легкозаймистих рідин у прокатних цехах повинно проводитися у відповідності з інструкцією, розробленою з дотриманням Правил пожежної безпеки в Україні і затвердженою головним інженером підприємства.

8.8.15. Ванни повинні періодично очищатися. Зливати відпрацьовані рідини треба в бак, розміщений зовні цеху.

8.8.16. Робочі місця верстатників повинні бути обладнані відповідними шафами або стелажами для зберігання ріжучого, наплавлюючого та іншого інструменту.

8.9.1. Для захисту від відлітаючих при прокатці окалини та бризок шлаку збоку кліті блюмінгу (слябінгу) проти отвору у станині та збоку приймальних і робочих рольгангів повинні бути встановлені запобіжні щити, ланцюжне, сітчасте огородження або спеціальні захисні пристрої.

8.9.2. Для зменшення небезпеки відривання донних пробок при перекатуванні зливків на блюмінгах необхідно застосовувати пробки такої конструкції, при якій вони легко встановлювалися б у отвори або заглиблення в донній частині виливниць, надійно закриваючи їх; легко приварювалися б до зливку і видалялися разом з ним; надійно захищали дно виливниць під час розливання сталі згори.

8.9.3. Для зменшення окалиноутворення і пиловиділення перед зівом валків блюмінгу чи слябінгу необхідно встановлювати форсунки, що забезпечують подавання води під високим тиском (1-1,2 МПа/м).

8.9.4. Покажчик натискного пристрою кліті блюмінгу (слябінгу) повинен бути доступний для регулювання і добре освітлений.

При великій кількості пароутворення для поліпшення видимості повинна бути передбачена вентиляція для здування пари.

8.9.5. Клейміння блюмів і слябів після різання повинно здійснюватися клеймувальною машиною, керування якої повинно бути дистанційним і автоматичним.

8.9.6. При завантаженні обрізу у залізничні вагони місця навантаження повинні бути огороджені.

Під час пересування вагонів для установки під скидний жолоб повинна подаватися звукова сигналізація. На дільниці навантаження повинні вивішуватися попереджувальні плакати.

8.9.7. Для спостереження за навантаженням обрізу у вагони пости керування повинні бути обладнані телевізійними установками, а конвейєр обрізу — дистанційним керуванням.

8.9.8. При прибиранні обрізу у короби переповнювати їх забороняється. Прибирання обрізу з дна ями або підлоги скрапного прольоту повинно бути механізовано. Захаращувати підлогу скрапного прольоту обрізом забороняється.

8.10.1. Для запобігання ударів і дотиків розкотами, коли вони виходять з калібрів валків, необхідно правильно виконувати калібровку валків і настроювання стану; не допускати прокатки у чистових калібрах розкоту з необрізаними кінцями; передбачати на рольгангах високі борти та перехідні містки.

8.10.2. Робоча площа пересувних столів повинна огороджуватися поручнями з отбортовкою знизу.

8.10.3. Забороняється знаходження людей під час роботи стана всередині огородження.

8.10.4. Гарячі стелажі слід розташовувати не більше, як у двох суміжних прольотах і так, щоб вони, хоч би одним боком приєднувалися до зовнішньої сторони будівлі.

8.10.5. З боків стелажів з гарячим металом і в проміжках між окремими їх секціями повинні бути влаштовані проходи з містками для переходу через рольганги.

Для переходу людей через стелажі над ними повинні влаштовуватися перехідні містки.

8.10.6. Дільниці гарячих стелажів необхідно обладнувати витяжною вентиляцією.

8.10.7. Транспортування рейок, двотаврових балок, швелерів та інших фасованих профілів великих розмірів мостовими кранами повинно здійснюватися за допомогою електромагнітів.

8.10.8. Подавання прокатного металу до оброблюючих агрегатів, переміщування його між правильними машинами, пресами і верстатами, а також видавання на склад повинно бути механізовано і, по можливості, автоматизовано.

8.10.9. Єднальні шпинделі правильних машин із боків і згори повинні бути огороджені суцільними, ланцюжними або сітчатими кожухами. Всі рухомі, а також обертові частини приводу правильних машин повинні мати відповідні огородження. Змащування правильних машин повинно бути централізованим.

8.10.10. Кантування рейок у процесі виправлення на пресі, а також на інспекторських стелажах повинне здійснюватися механізованими кантувачами.

Забороняється кантовка вручну. Підкладки, що застосовуються при виправленні, повинні мати довгі ручки. Знизу прес повинен мати відповідне огородження для захисту ніг правильника від падаючих підкладок.

Отвори для видавання рейок з інспекторських стелажів повинні обладнуватися повітряно-тепловими завісами.

8.10.11. При індукційному гартуванні головок кінців рейок повинна забезпечуватися електробезпечність робіт, а для захисту від впливу електромагнітних полів — повинен бути встановлений захисний екран.

Стелажі для рейок поблизу кабіни гартівних апаратів повинні мати огороджувальні бар'єри.

8.10.12. Маркіровка (клейміння) рейок і балок повинні бути механізовані.

8.10.13. Для транспортування на склад готової продукції рейки повинні бути сформовані у пакети. Пакетування і обв’язка рейок у пакети повинні бути механізовані.

8.10.14. На робочих місцях фрезерувальників повинна бути встановлена кнопка аварійного відключення механізмів поточної лінії.

8.10.15. Робочі місця, на яких температура повітря перевищує допустимі значення (майданчики станів, пилки, холодильники і т.і.), необхідно обладнувати обдувною вентиляцією з зволожуванням повітря розпиленою водою у теплий період року.

8.10.16. Поряд з гідрообезпилюванням, що відбувається при збиванні окалини, рейкобалочні стани повинні обладнуватися спеціальними відсмоктувачами з очисткою повітря від пилу.

8.11.1. Для забезпечення припливу свіжого повітря до робочих місць будівлі сортопрокатних цехів необхідно будувати III-образної форми (у плані), розриви між окремими будівлями (внутрішні подвір'я) повинні бути рівними не менше півсуми висот протистоячих будівль, але не менше 20 м. Внутрішні подвір'я не повинні використовуватися для розміщення будь-яких споруд.

Завантажити