НПАОП 2.0.00-1.01-00Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

11.8.4. Не дозволяється торкатися працюючого ротора медогонки до його повної зупинки.

11.9. При переробці воскової сировини необхідно виконувати такі вимоги:

11.9.1. Переробку воскової сировини і всі інші роботи з використанням відкритого вогню необхідно проводити в спеціально відведеному місці на відстані не менше 50 м від будівель і матеріалів, які можуть горіти.

11.9.2. Місце для переробки воскової сировини повинно бути забезпечене протипожежним інвентарем, достатньою кількістю води і піску, брезентом або повстиною (кошмою).

11.9.3. У процесі роботи необхідно стежити за рівнем води у воскотопках або пароутворювачі, за справністю захисних клапанів, каналів, що відводять пару.

11.10. При виробництві і первинній переробці додаткової продукції бджільництва необхідно виконувати такі вимоги:

11.10.1. Під час збирання бджолиної отрути отрутоприймальні пристрої необхідно виймати з вулика не раніше ніж через 15-20 хвилин після їх вимикання і заспокоєння бджіл.

11.10.2. Зіскоблювання отрути з отрутоприймальних пластин потрібно проводити лезом, укріпленим у спеціальному тримачі, що виключає травмування рук. Роботу слід проводити у витяжній шафі з використанням ЗІЗ відповідно до розділу 9 частини 1.

11.10.3. Готову отруту необхідно зберігати у сейфі в баночках із притертими кришками.

11.10.4. Збір маточного молочка, прополісу з полотнинок і сушіння квіткового пилку проводять у приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

Додаток

до Правил охорони праці

у сільськогосподарському

виробництві

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація у Мін'юсті України

1

2

3

 

Закон України "Про охорону праці"

 

 

Закон України "Про дорожній рух"

 

 

Закон України "Про пожежну безпеку"

 

 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

 

 

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

 

 

Правила охорони електричних мереж

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 №209

 

Правила дорожнього руху України

Затверджено постановою КМ України від 31.12.93 № 1094

 

Перелік транспортних засобів і норми їх забезпечення вогнегасниками

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 №1128

 

Порядок допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.95 №746

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 №128

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Зміни 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

Затверджено наказом Дєржнаглядохоронпраці України від 11.07.97 № 183

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

Зміни

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.07.97 №182 

ДНАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації тру- бопроводів пари та гарячої води

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177. Зареєстровано в Мін'юсті України 07 .10.98 за № 636/3076

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 №254 Зареєстровано в Мін'юсті України 15.05.98 за №318/2758

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від09.01.98 №4 Зареєстровано в Мін'юсті України 10.02.98 за № 93/2533

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Головдержєнергонаглядом, Міненерго СРСР 15.06.72

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7 кгс/см 2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.

Зміни

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 №125. Зареєстровано у Мін'юсті У країни 05.11.96 за №625/1680

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 24.07,97 № 206 Зареєстровано у Мін'юсті України 28.08.97 за№ 355/2159

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 №5

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 №103

ДНАОП

0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 №117, Зареєстровано у Мін'юсті України 14.07.98 за № 449/2889

ДНАОП

0,00-4.03-98

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постановою КМ України від 10.08.93 №623 (в редакції постанови КМ від 17.06.98 №923}

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27. Зареєстровано у Мін'юсті України 21.04.99 за №248/3 541

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від29.10.96 №170. Зареєстровано у Мін'юсті У країни 18.11.96 за №667/1692

ДНАОП

0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 за №135. Зареєстровано у Мін'юсті України 10.10.95 за №371/907

ДНАОП

0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 №135. Зареєстровано у Мін'юсті України 10.10.95 за №372/908

ДНАОП

0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 14.1 1.95 №175. Зареєстровано у Мін'юсті України 27.11.95 за №425/961

ДНАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від20.10.94 №107. Зареєстровано у Мін'юсті України 13.03.95 за№ 60/596

ДНАОП

0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від20.10.94 №107. Зареєстровано у Мін'юсті України 13.03.95 за № 59/595

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 №94. Зареєстровано у Мін'юсті України 20.10.93 за № 154

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 №123. Зареєстровано у Мін'юсті України 23.12.93 за № 196

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 №132. Зареєстровано у Мін'юсті України 07.02.94 за № 20/229

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБА.01.001-95

Затверджено МВС України 14.06.95. Зареєстровано у Мін'юсті України 14.07.95 за №219/755

ДНАОП 0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

Затверджено МОЗ СРСР у 1973р.

ДНАОП 0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив у сільському господарстві № 1049-73

Затверджено МОЗ СРСР у 1973 р.

ДНАОП 0.03-1.12-98

Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві ДСП 8.8.1

Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03. 08.98 №1

ДНАОП

0.03-1.82-87

Санітарні правила будови тракторів та сільськогосподарських машин № 4282-87

Затверджено МОЗ СРСР у 1987р.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71

Затверджено МОЗ СРСР 15.11.71

ДНАОП

0.03-3 12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

Затверджено МОЗ СРСР у 1984р.

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

Затверджено МОЗ СРСР у 1985 р.

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень №4088-86

Затверджено МОЗ СРСР у 1986р.

ДНАОП 0.03-3.17-88

Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях №4557-88

Затверджено МОЗ СРСР у 1988р.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ України від 10.12.93№241. Зареєстровано у Мін'юсті України 22.12.93 за № 194

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом МОЗ України від 22.03.96 № 59. Зареєстровано у Мін'юсті України 16.04.96 за№ 183/1208

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №45. Зареєстровано у Мін'юсті України 21.06.94 за № 136/345

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №263/121. Зареєстровано у Мін'юсті України за № 18/554

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94№46. Зареєстровано у Мін'юсті України 28.07.94 за № 176/385

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256. Зареєстровано у Мін'юсті України 30.03.94 за № 51/260

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків

Зміни

Затверджено Постановою КМ України від 23.06.93 №472

 

1-08.02.94 №71 2-18.07.94№492

НАОП

2.1.20-1.02-51

Правила безпеки під час утримання, тренінгу і випробувань племінних коней на іподромах

Затверждено Мінсільгоспом СРСР 24.09.1951р.

ДНАОП

2.1.20-1.03-99

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.04.99 №67. Зареєстровано у Мін'юсті України 11.10.99 за № 695/3988

НАОП  2.2.00-1.08-82

Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві

Затверджено Мінсільгоспом СРСР 28.09.82

НАОП 2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Затверджено Держагропромом СРСР 27.02.88

НАОП 5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої" санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті. ЦМ-4771

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 15.02.90

НАОП 5.1.22-1.05-91

Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах

Затверджено Головрічфлотом України 02.12.91

НАОП       6.1.00-2. 13-86

ОСТ 110.04-86 Роботи на висоті. Вимога безпеки

Мінбуд СРСР 1986р.

ДСТУ 2189-93

ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

 

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 31 58-95

Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Загальні вимоги безпеки

 

ДСТУ                    Б В.2.2-6-97

Будівлі і споруди. Методи вимірювання освітленості.

 

гост 12.0.003-74

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація (СТ СЕВ 790-77).

Зміни

1978 р.

ГОСТ  12.1.003-83

ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки. 

Зміни

1989 р.

ГОСТ  12.1.004-91

ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

 Зміни

01.07.95р.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

 

ГОСТ  12.1.007-76

ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

Зміни

1981,1990рр.

ГОСТ  12.1 008-76

ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги.

 

ГОСТ 12.1.010-76,

ССБП. Вибух обезпека. Загальні вимоги. (СТСЕВ-35І7-81)

Зміни

1983р.

ГОСТ 12 1 012-90

ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

 

ГОСТ 12.1.018-93

ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги.

 

ГОСТ  121.019-79

ССБП, Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту (СТ СЕВ 4830-84). Зміни

1986 р.

ГОСТ  12.1.030-81

ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення. 

 Зміни

1987р.

ГОСТ  12.1.038-82

ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів.

 Зміни

1988 р.

ГОСТ  12.1.044-89

ССБП. Пожежо вибух обезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників І методи їх визначення.

 

ГОСТ  12.2.003-91

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ  12.2.007.0-75

ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки.

 Зміни

1978, 1981,1984, 1988 рр.

ГОСТ  12.2.016-81

ССБП. Устаткування компресорне. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ  12.2.019-86

ССБП. Трактори і машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки

 Зміни

1986, 1987, 1989, 1990,1992рр.

ГОСТ  12.2.022-80

ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1986р., 1990р.

ГОСТ  12.2.032-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

 

ГОСТ 12.2.033-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

 

ГОСТ  12.2.042-91

ССБП. Машини і технологічне обладнання для тваринництва і кормовиробництва. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ  12.2.049-80

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги

 

ГОСТ  12.2.061-31

ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць (СТ СЗВ 2695-80)

 

ГОСТ  12.2.120-88

ССБП. Кабіни і робочі місця операторів тракторів, самохідних дорожньо-будівних машин, одновісних тягачів, кар'єрних самоскидів і самохідних сільськогосподарських машин. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

 

1990р.

ГОСТ 12.2.124-90

ССБП. Обладнання харчове. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ 12.3.002-75

ССБП Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки (СТ СЕВ 1728-79).

Зміни

1980 р., 1981р.

ГОСТ 12.3.006-75

ССБП. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруджень та мереж. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ 12.3.009-76

ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ 12.3.010-82

ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації

 

ГОСТ 12.3.019-80

ССБП. Випробування і вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки.

 

ГОСТ 12.3.020-80

ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

Зміни

1988 р.

ГОСТ 12.3.037-84

ССБП. Застосування мінеральних добрив у сільському і лісовому господарстві. Загальні вимоги безпеки

 

ГОСТ 123.041-86

ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги безпеки.

 

ГОСТ 12.4.009-83

ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів.

Зміни

1989 р.

ГОСТ 12.4.011-89

ССБП. Засоби захисту для працюючих.

Загальні вимоги і класифікація

 

ГОСТ            12.4.0 І 3-85Е

ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги. (СТ СЗВ 4564-84)

 

ГОСТ  12.4.021-75

ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги. Зміни

 

1988р.

ГОСТ 12.4.026-76

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

 Зміни

І980р.,198бр.

ГОСТ 12.4.103-83

ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

 

ГОСТ  12.4.122-83

ССБП. Коробки фильтруючо-поглинаючі для промислових протигазів. Технічні умови.

 Зміни

1988р.

ГОСТ               12.4 124-83

ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

 

ГОСТ                  17 1.3.11-84

Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами

 

ГОСТ 2874-82

Вода питна. Технічні вимоги і контроль за якістю

 

ГОСТ 5375-79

Чоботи гумові фермові Технічні умови

 

ГОСТ13758-89Е

Вали карданні сільськогосподарських машин Технічні умови

 

ГОСТ 16556-81

Заземлювачі для пересувних електроустановок

 

ГОСТ 19433-88

Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування

 

ГОСТ 20740-75

Вулики. Технічні умови

 

ГОСТ 21786-76

Система "людина-машина" Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні ергономічні вимоги

 

ГОСТ 26887-86

Площадки та драбини для будівельно-монтажних робіт Загальні технічні умови

 

ГОСТ 28693-90

Обладнання технологічне для м'ясної і птахопереробної промисловості

 

ВБН В.2 2-58.1-94

Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

 

ДСП 382-96

Державні санітарні правила і норми авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України

Затверджено наказом МОЗ України від 18 12 96 №382

ДБН 360-92

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

Зміни і доповнення:

Наказ від 22.01. 93 № 8, наказ від 17 12.93 №231

ДБН В.2.2-7-98

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрів та засобів захисту рослин

 

ДБН В 2.2-1-95

Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва

 

ДБН В.2.4-3-95

Планування та забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

 

ПУЕ

Правила будови електроустановок

Міненерго СРСР Видання шосте, перероблене і доповнене, 1987р.

НАПБ                    Б 02 005-94

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджено наказом МВС України 17.11.94№628 Зареєстровано у Мін'юсті України 22.12.94 за №308/518

Завантажити