НПАОП 2.0.00-1.01-00Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НАПБ   Е.07.005-86

Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежної та пожежної безпеки

Затверджено МВС України у 1986р.

РД34.21.122-87

Інструкція по улаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд

Затверджено Міненерго СРСР 12.10.87

СанПіН 4630-88

Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення

Затверджено МОЗ СРСР у 1988р.

СНиП 2.04.01-85

Внутрішній водопровід і каналізація будівель. Зміна .

Зміни і доповнення

Затверджено постановою від 28.11.91 №20. Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94  №106

СНиП 2.04.02-84

Водопостачання Зовнішні мережі і споруди.

Зміни

 

БСТ №9 1986р.

СНиП 2.04,05-91

Опалення, вентиляція і кондиціювання. Доповнення:

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29 12.94 №106

СНиП 2.05.11-83

Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях

 

СНиП 2.09.02-85

Виробничі будівлі. Зміни

Затверджено постановами Держбуду СРСР від 27.09.88 №196 і від 24 04.91 №18

СНиП 2 09.04-87

Адміністративні і побутові будівлі

 

СНиП 2.10.02-84

Будівлі І споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

 

СНиП 3.05.05-84

Технологічне обладнання і технологічні трубопроводи

 

СНиП II-4-79

Природне і штучне освітлення. 

Зміни

БСТ №8,10 1986 р

ОНТП 3-85 Держагропром СРСР

Загальносоюзні норми технологічного проектування звіро-і кролеферм

Затверджено Мінсільгоспом СРСР у 1985 р

ОНТП 8-85 Держагропром СРСР

Загальносоюзні норми технологічного проектування ветеринарних об'єктів для тваринницьких, звірівницьких та птахівницьких підприємств

Затверджено Держагропромом СРСРу 1985р.

ОНТП 17-86 Держагропром СРСР

Загальносоюзні норми технологічного проектування систем видалення і підготовки до застосування гною

Затверджено Держагропромом СРСРу 1986р.

ВНТП 12/1-89

Відомчі норми технологічного проектування складів твердих засобів хімізації

Затверджено Держагропромом СРСРу 1989р.

ВНТП 12/2-89

Відомчі норми технологічного проектування складів рідких засобів хімізації

Затверджено Держагропромом СРСРу 1989р.

ВНТП 12/3-89

Відомчі норми технологічного проектування складів пестицидів

Затверджено Держагропромом СРСР у 1989р.

ВНТП-СГіП- 46-1.94

Відомчі норми технологічного проектування скотарських підприємств

Затверджено Мінсільгосппродом України 28.06.94

ВНТП-СГіП- 46-2.95

Відомчі норми технологічного проектування свинарських підприємств

Затверджено Мінсільгосппродом України у 1995р.

ВНТП-СГіП-  46-4.95

Відомчі норми технологічного проектування птахівницьких і підприємств

Затверджено Мінсільгосппродом України у 1995р.

ВСН 33-2.2.04-86

Водопостачання. Пасовищні системи і водопійні пункти.

Затверджено наказом Мінводгоспу СРСР від 01.09.86 №318

ВСН 33/10-2.2.10-88

Водопостачання. Групові водопроводи сільськогосподарського призначення. Норми проектування

Затверджено наказом Держагропрому СРСР і Мінводгоспу СРСР від 08.08.88 № 533/254

ВСН 33-3.5-77

Інструкція з експлуатації систем сільськогосподарського водопостачання

 

Наказ

Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів

Видано МОЗ СРСР 29.09.89 за №555

Наказ

Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам

Видано МОЗ СРСР 10.04.81 за №387

Наказ

Про затвердження списку професійних захворювань та інструкції щодо його застосування

Видано МОЗ України, Міністерством соціального захисту України, Міністерством праці України 02.02.96 за № 23/36/9

 

Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Видано Укрдержхімкомісією 1996 р.

 

Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів іноземного виробництва

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.96 №288

 

Інструкція по хімічному консервуванню зелени кормів і вологого фуражного зерна

Затверджено МінсільгоспомСРСР 05.07. 79

 

Типова інструкція з безпеки праці для працюючих із шкідливими речовинами

 

 

Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунті

Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.06.95 №15

 

Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації і перереєстрації, ведення переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.96 №295

Примітка.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91, № 1545-ХІІ до прийняття відповідних актів законодавства України на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і Законам України.Завантажити