НПАОП 2.0.00-1.01-00Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Знаходження людей на копицях (стогах), які переміщують, не дозволяється.

4.5.5. До скиртування сіна або соломи допускаються особи, які мають дозвіл до робіт на висоті.

4.5.6. Під час скиртування працівників забезпечують справними вилами, страхувальним знаряддям (приставні або мотузяні драбини, страхувальні мотузки для утримання драбини, металевий стрижень діаметром не менше 14 мм і завдовжки не менше 2 м), засобами сигналізації (свисток, прапорець) та індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-3.01-98.

4.5.7. Скиртування дозволяється проводити тільки у світлий час доби і при швидкості вітру не більше 6 м/сек. Не дозволяється скиртувати під час грози.

4.5.8. Шд час скиртування потрібно виконувати такі вимоги:

— кількість скиртоправів, що одночасно знаходяться на скирті, не повинна перевищувати шістьох, і щоб розміщувалися вони не ближче ніж 1,5 м від краю скирти;

— при досягненні скиртою висоти 2 м навколо неї необхідно вистелити шар соломи шириною 2м і висотою 1м (для пом'якшення удару у разі падіння працівника зі скирти);

— скиртоправи не повинні бути на скирті під час перерви в роботі;

— не дозволяється використовувати стогоклад для підйому на скирту і спуску з неї;

— при завершенні формування скирти на ній мають залишитися не більше двох скиртоправів;

— скиртоправи не повинні знаходитися ближче 3 м від грабельної решітки під час подавання соломи (сіна) стогокладом на скирту;

— при підніманні й спусканні працівників зі скирти слід Застосовувати приставні або мотузяні драбини, які у верхній частині повинні кріпитися страхувальними мотузками, з'єднаними з металевим стрижнем, введеним перпендикулярно вертикальній площині у нижню частину скирти зі зворотного боку на углибину не менше 1м.

4.5.9. Безпека працівників під час збирання соломи і сіна з валків механізованим способом з використанням прес-підбирачів та підбирачів-копнувачів повинна бути забезпечена:

— спївпадінням ширини валків із шириною захвату підбиральних машин;

— контролюванням наявності та справності захисних засобів на карданних валах трактора і агрегатованих машин.

4.5.10. Вкладання тюків у скирту, склади для сіна або кузов транспортного засобу повинно здійснюватися в перев'язку. При цьому тюки повинні подаватися узгоджено, укладачі не повинні наближатися до краю скирти (кузова) ближче 1,5 м.

4.5.11. Рулони необхідно вкладати механізованим способом вертикально у шаховому порядку.

4.5.12. При укладанні рулонів і тюків не допускається нахил штабеля. Похилений штабель необхідно закріпити упорами, відтяжками тощо і не прибирати їх до повного розбирання штабеля..

4.5.13. При укладанні рулонів, тюків за допомогою кранів або навантажувачів перебування працівників під піднятими рулонами, тюками і в радіусі дії стріли не допускається.

4.5.14. До початку скиртування керівник робіт повинен вибрати майданчик для скиртування, скласти схему розміщення скирт, а також відвести місце для відпочинку й прийняття їжі.

4.5.15. В умовах гористої місцевості допускається укладання невеликих за розміром скирт, при цьому майданчик для маневрування транспортних засобів повинен розміщуватися по схилу вище скирти.

4.5.16. Схил майданчика для маневрування транспортних засобів біля скирти не повинен перевищувати 6 о(11%).

4.5.17. Допустима швидкість руху транспортних засобів на цьому майданчику не повинна перевищувати 5км/год.

4.5.18. Протипожежні розриви між скиртами (копицями) і штабелями мають бути не менше 20 м.

Відстань від скирт (стогів), штабелів грубих кормів повинна бути не менше 15 м — від ліній електропередач, 20 м — від доріг, 50 м — від будівель та споруд.

4.5.19. Скирти (стоги) і штабелі дозволяється розташовувати попарно. При цьому розриви між скиртами (стогами) та штабелями в одній парі мають бути не менше 6 м, між сусідніми парами — не менше 30 м. Протипожежні розриви між двома дарами повинні бути проорані смугою не менше 4 м завширшки на відстані 5 м від основи скирти (копиці) або штабеля.

4.5.20. Під час розрізання скирт чи стогів скирторізом призначається сигнальник, який повинен знаходитися за межами зони можливого падіння пиляльного ланцюга при поломках.

4.5.21. При використанні машин для навантаження соломи і сіна із скирт з одночасним подрібненням і пневматичним завантаженням у транспортні засоби не допускається перебування людей поблизу робочих органів машини, біля транспортних засобів і потоку подрібненої маси. Не дозволяється починати роботу в присутності сторонніх осіб.

4.5.22. При розбиранні скирт (стогів) не допускається утворення нависаючих козирків. У разі утворення козирків працювати під ними не дозволяється.

4.5.23. Переміщення нерозібраних скирт (стогів) волокушею на ферму проводиться по завчасно вибраному маршруту під керівництвом відповідальної особи, призначеної власником. Перебування людей на скиртах (копицях), що переміщують, не допускається.

Пресування сіна (соломи)

4.5.24. Перед початком робіт по пресуванню сіна (соломи) повинна бути перевірена справність вузлів прес-підбирача прокручуванням маховика вручну.

4.5.25. Під час роботи прес-підбирача не допускається:

— знаходитися на прес-підбирачі;

— заглядати в пресувальну камеру;

— поправляти руками в'язальний шпагат у в'язальному апараті;

— знаходитися в зоні обертання маховика;

— проштовхувати руками масу в приймальну камеру.

4.5.26. Під час використання прес-підбирача в стаціонарних умовах власник зобов'язаний:

— організувати подачу маси до приймальної камери з відстані не ближче 1,5 м справними вилами, які при подаванні маси не повинні доходити до приймальної камери ближче 0,5 м;

— встановити додаткові переносні огородження, запобігаючи доступу працівників до приймальної камери і зони обертання маховика карданного валу.

4.5.27. Під час роботи тюкоукладальника обслуговуючий персонал не повинен знаходитися ближче 1 м від робочих ланцюгів підбирача і поперечного транспортера та проштовхувати тюки в підбирач під час його руху.

4.5.28. Ручне докладання тюків, що обвалилися, дозволяється здійснювати тільки після зупинки агрегату.

4.5.29. Перед вивантаженням штабеля на землю необхідно упевнитися, що в небезпечній зоні немає людей. Під час розвантаження поправляти штабель вручну не допускається.

4.5.30. Працівники, які вкладають тюки в кузов транспортного засобу вручну, повинні знаходитися в кузові не ближче 1 м від бортів. Тюки потрібно подавати узгоджено.

4.5.31. Для піднімання в кузов транспортного засобу і спускання з нього працівникам слід використовувати приставні драбини.

4.5.32. Під час пресування соломи (сіна) не допускається перебування обслуговуючого персоналу і сторонніх осіб:

— біля штабеля тюків під час його стиснення;

— у робочій зоні машини при підніманні й опусканні штабеля;

— у кузові транспортного засобу, завантаженого тюками, під час їх транспортування;

— під платформою.

Штучне сушіння сіна

4.5.33. Вентиляційні установки для досушування сіна в скиртах і приміщеннях активним вентилюванням атмосферного або підігрітого повітря повинні монтуватися й експлуатуватися згідно з експлуатаційною документацією.

4.5.34. Пускова (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі тощо) і запобіжна апаратура в установках і механізмах повинна бути в закритому виконанні, а електродвигуни, корпуси пускової, захисної і регулюючої апаратури силових шаф, розподільних щитів тощо заземлені або занулені.

4.5.35. На вхідному отворі вентилятора повинна бути установлена решітка з вічками 50x50 мм.

4.5.36. Вентиляційні установки, обладнані повітронагрівачем, повинні розміщуватися на відстані не менше 5 м від місця зберігання сіна.

4.5.37. Підігріте повітря в повітропровідний канал повинно подаватися по металевому повітропроводу або брезентовому рукаву, просоченому вогнестійкими речовинами.

4.5.38. Не дозволяється залишати без нагляду працюючу вентиляційну установку з повітронагрівачем, недопустиме накопичення поблизу нього рослинних решток.

4.5.39. Огляд і очищення повітророзподільних каналів системи повітророзподілу повинні проводити не менше двох працівників, один з них — спостерігач.

4.5.40. Пуск вентиляційних установок повинен здійснюватися послідовно. Не дозволяється запускати одночасно більше двох установок.

4.5.41. Включення пневмотранспортера і транспортера укладання кормів повинно проводитися після подачі попереджувального (світлового або звукового) сигналу.

Висушування рослин та відходів виробництва

4.5.42. Агрегати для висушування трав, соломи, зелених гілок дерев, виноградної вичавки та інших відходів харчової промисловості і для виготовлення вітамінного трав'яного борошна повинні бути встановлені під навісом або у приміщеннях. Горючі конструкції навісів та приміщень мають бути оброблені вогнезахисними речовинами.

Агрегати повинні мати справні прилади контролю температурного режиму та автоматику безпеки, яка відключає подавання палива у разі обриву полум'я форсунки.

4.5.43. Розпалювання, пуск та зупинку агрегату типу АВМ слід виконувати відповідно до експлуатаційної документації. Невиконання вимог експлуатації може спричинити вибух.

4.5.44. В протипожежному відношенні приготування і зберігання трав'яного борошна повинно відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

Силосування та закладання сінажу

4.5.45. До обслуговування обладнання баштових сховищ допускаються особи не молодше 18 років, які мають дозвіл на виконання робіт на висоті відповідно до НАОП 6.1.00-2.13-86.

4.5.46. Місця закладання силосу не повинні розміщуватися біля колодязів і водойм із питною водою та під лініями електропередач.

4.5.47. Роботи, пов'язані із закладанням силосу, Дозволяється проводити тільки у світлий час доби. У траншеях заглибленого типу допускається трамбувати силосну (сінажну) масу в темний час доби одним трактором при відсутності у траншеї допоміжних працівників і стаціонарному освітленні всієї поверхні робочої зони не менше 50 люкс.

4.5.48. Траншеї, що не використовуються, повинні-бути огороджені, а ті, що не підлягають подальшому використанню, — засипані.

4.5.49. Траншейні сховища наземного й напівзаглибленого типу повинні мати обвалування бокових стін із кутом нахилу не більше 9 (16 %) при ширині не менше 6 м. Обвалування повинно починатися на 0,2 м нижче верхнього краю бокової стінки.

4.5.50. На відстані 1 м від краю траншеї з боку розвантаження транспортних засобів повинен бути встановлений запобіжний брус.

4.5.51. Кут нахилу майданчика для маневрування транспортних засобів біля траншеї не повинен перевищувати 6 (11 %). Швидкість руху транспортних засобів на цьому майданчику не повинна перевищувати 5 км/год.

4.5.52. З боку в'їзду й виїзду з траншеї і буртів, а також по периметру курганів повинні бути підготовлені під'їзні шляхи і рівні майданчики, достатні для маневрування транспортних засобів.

4.5.53. При використанні обв'язувального троса з кілками кінці його повинні досягати тягового гаку трактора на відстані 3-4 м від транспортного засобу.

При застосуванні бруса або сітки на кінці тросів закріплюють гаки, які після заповнення транспортних засобів силосною масою повинні знаходитися біля заднього борту кузова і при незначному зусиллі зводитися один з одним без перекосу.

Кінці додаткового троса повинні мати кільця відповідно до розміру гаків стягуючого пристрою й трактора.

Обв'язувальний трос на обох кінцях повинен мати кільця. Кріплення обв'язувальних тросів штирями і за допомогою перехідних пристроїв не допускається.

4.5.54. Тросові пристрої повинні утримуватися у справному стані і забезпечувати розвантажування маси із транспортних засобів без заїзду у траншею. Кінці тросів мають бути зароблені й обшиті брезентом на кінцях на довжину не менше 0,5 м, а несучі зчіпні деталі — пофарбовані у жовтий колір.

4.5.55. Для трамбування маси використовуються тільки гусеничні трактори загального призначення. При цьому дверці кабіни повинні бути закріплені у відкритому положенні.

4.5.56. На гусеничному тракторі, призначеному для трамбування маси, для зручності з'єднання з тросом при стягуванні маси з транспортних засобів необхідно замість серги на задній причіпній скобі встановлювати гак.

4.5.57. Дозволяється використовувати трактори тільки з передньою навіскою розрівнюючого пристрою.

4.5.58. На кургані, бурті або у траншеї дозволяється робота тільки одного трактора. У траншейних сховищах шириною 12 м і більше допускається одночасна робота не більше двох гусеничних тракторів загального призначення.

4.5.59. Розміри силосних траншей, курганів та буртів повинні відповідати проектно-технічній документації. При цьому кути в'їзду й виїзду із траншеї, підйому і спуску з бурту та кургану повинні бути не більше 20°.

4.5.60. На роботи по внесенню хімічних консервантів направляють не менше двох працівників.

4.5.61. Під час закладання в башту силосу або сінажу неприпустиме перебування людей в баштах при перервах в подачі маси більше ніж на 2 год. Після таких перерв, а також якщо башта тривалий час знаходилася в неробочому стані поновлення робіт дозволяється тільки після її провітрювання протягом 2 год.

Роботи по закладанню у башту силосу (сінажу) проводяться за нарядом-допуском згідно з вимогами пункта 10.1 частини 1 цих Правил.

4.5.62. При закладанні силосу або сінажу в силосні (сінажні) башти потрібно:

— вивісити табличку "Провітрюйте башту до початку робіт";

— впевнитися у відсутності людей в башті;

— перевірити надійність кріплення завантажувача до завантажувального трубопроводу;

— перевірити стан пневмотранспортера й розподілювача маси і провести їх пробне включення;

— призупинити роботу в разі виявлення несправностей в момент запуску машин, обладнання;

— допускати людей в завантажені башти відповідно до вимог пункту 4.5.61;

— дозволяти виконання робіт по герметизації маси в башті і обслуговуванню її внутрішнього обладнання за умови, якщо розвантажувач знаходиться на висоті 0,4-0,6м від поверхні маси;

— контролювати примусове провітрювання заповненої башти протягом 1 год. перед входом в неї працівників для герметизації маси плівкою, а потім періодичне провітрювання протягом 15-20 хвилин через кожні 30 хвилин роботи;

— призупинити роботи під час грози і відвести працівників від башти на відстань не менше 50 м.

4.6. Вимоги до збирання та післязбиральної доробки льону

4.6.1. Під час свдіадання агрегату трактор-льонокомбайн-причіпний візок причіплювач повинен знаходитися з лівого боку агрегату і подавати сигнали трактористу. Зчеплення агрегату необхідно проводити при зупиненому тракторі.

4.6.2. Страхувальні пристрої повинні бути в положенні, яке виключає можливість роз'єднання агрегату.

4.6.3. Карданний вал комбайна або льонобралки необхідно приєднувати до валу відбору потужності трактора після зчеплення машин та при заглушеному двигуні.

4.6.4. Не допускається перебування працівників у кузові причепа під час руху. Розрівнювати ворох у причепі дозволяється тільки під час зупинки агрегата.

4.6.5. Льонозбиральні агрегати на поворотах та крутих схилах повинні рухатися із швидкістю, яка б забезпечувала безпеку руху.

4.6.6. Перед відчепленням льонокомбайна від трактора необхідно опустити та зафіксувати підставки причіпного обладнання (сниці) і картера. Під колеса машин слід поставити упори.

4.6.7.Не дозволяється надівати та знімати бральні паси та заправляти в'язальний апарат комбайна і підбирача шпагатом при працюючому двигуні.

4.6.8. Під час обкатки в'язального апарата включення його здійснювати тільки за шнур, прив'язаний до педалі, при цьому необхідно знаходитися за межами зони роботи скидальних важелів.

4.6.9. На пункті сушіння перед пуском в роботу повітропідігрівача потрібно перевірити надійність заземлення (занулення) системи електрообладнання.

4.6.10. Не допускається ремонт та проведення технічного обслуговування машин і обладнання на пункті сушіння без попереднього їх відключення з електромережі.

4.6.11. Транспортні засоби, які використовують на сушильному пункті, забезпечуються іскрогасниками.

4.6.12. Пожежна безпека на пунктах сушіння повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки України.

4.6.13. Приміщення льонопереробного пункту повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.01-71 (СН № 245-71), мати природне освітлення відповідно до СНиП П-4-79 і вентиляцію для видалення пилу згідно з ДНАОП 0.03-1.07-73 (СП № 1042-73).

4.6.14. В приміщенні льонотіпальний агрегат і куделеприго-тувальну машину розташовують так, щоб прохід між ними і стіною приміщення був завширшки 1,3-1,5м, а між прийомною частиною м'яльної машини і стіною приміщення — не менше ніж 1,5 м,

4.6.15. Всі машини на пункті первинної обробки льону повинні бути обладнані вентиляційними пристроями — для видалення пилу і пневмотранспортерами — для видалення костриці за межі пункту, а відходів тріпання — до місць наступної обробки.

4.6.16. Привід машин м'яльно-тіпальних і куделеприготу-вальних агрегатів, вентиляторів системи пиловидалення і пнев-мотранспортерів для костриці та відходів тіпання повинен здійснюватися електродвигунами закритого типу. Електродвигуни окремих машин повинні бути заземлені (занулені).

4.6.17. Льономолотильні і тіпальні машини слід обладнувати столами для подачі сировини і обмежувачами положення рук.

4.6.18. Не допускається відкривати кожухи тіпальних машин до повної їх зупинки.

4.6.19. Усувати забивання голчатих валиків трясилок та знімати намотки з вальців машин і шийок бильних барабанів тіпальних машин необхідно тільки за допомогою гаків-різаків.

4.6.20. Не слід допускати в приміщеннях накопичення пилу на проводах та стелі.

4.6.21. З метою пожежної безпеки необхідно постійно слідкувати, щоб на частинах механізмів, що обертаються, не утворювалися намотки з волокна.

4.7. Вимоги до вирощування та збирання цукрових буряків

4.7.1. Безпека процесів вирощування та збирання цукрових буряків забезпечується виконанням заходів, розроблених згідно з ГОСТ 12.3.002.

4.7.2. Роботи по вирощуванню та збиранню цукрових буряків на підприємствах повинні виконуватися відповідно до технологічних карт.

4.7.3. Режими виконання технологічних процесів сівби, догляду за посівами та збирання цукрових буряків повинні забезпечувати:

— погодженість роботи машинно-тракторних агрегатів;

— завантаження машинно-тракторних агрегатів відповідно до їх продуктивності.

4.7.4. Технічний стан машин і обладнання повинен відповідати вимогам підрозділу 3.1 частини 2 цих Правил.

4.7.5. Не дозволяється перебування працівників на сівалках під час переїзду і розворотів, на транспортних засобах при завантаженні і транспортуванні гички або коренеплодів цукрових буряків.

4.7.6. Працівникам не дозволяється:

— підштовхувати буксуючі транспортні засоби та бурякозбиральні машини;

— знаходитися на рамі або інших частинах бурякозбиральних машин під час їх роботи;

— без рукавиць проводити заміну ножів і дисків зрізуючих і обрізувальних механізмів, встановлювати зазори між дисками копачів та зазори в конічних підшипниках копачів.

4.7.7. З метою попередження зіткнення збирального агрегату (комбайну) з транспортним засобом при завантаженні під час руху інтервал між ними повинен бути не менше 1,5-2 м.

4.7.8. Не дозволяється розрівнювання коренеплодів цукрових буряків вручну в кузові транспортного засобу під час його руху.

4.7.9. Не допускається перебування працівників попереду і позаду гичкозбиральної машини, а також в площині обертання ротора.

4.7.10. Якщо після розвантаження в транспортному засобі залишається частина коренеплодів, їх треба прибирати скребком або лопатою з подовженим держаком, не піднімаючись в кузов.

4.8. Вимоги до вирощування, збирання та післязбиральної доробки картоплі

4.8.1. Технологічні процеси вирощування, збирання і післязбиральної доробки картоплі на підприємствах повинні відповідати технологічним картам. Режими технологічних процесів повинні забезпечувати:

— погодженість роботи машин і агрегатів;

— завантаження машин відповідно до їх продуктивності.

4.8.2. Розвороти машин належить проводити при виглибле-них із ґрунту робочих органах. При цьому швидкість повинна бути не більше 4 км/год.

4.8.3. Обпилювання і обприскування картоплі пестицидами за допомогою наземної апаратури та авіації, внесення гранульованих препаратів у ґрунт здійснюються відповідно до вимог підрозділу 10.2 частини 1 цих Правил.

4.8.4. При ручному навантажуванні й розвантажуванні посадкового матеріалу в мішках та інших ємкостях маса вантажу разом із тарою не повинна перевищувати встановлених норм, викладених у пункті 10.5 частини 1 цих Правил.

4.8.5. Не дозволяється перевозити навісну саджалку із завантаженими бункерами.

4.8.6. Під час переміщення садильного агрегату піднімати й опускати маркери вручну не допускається.

4.8.7. Не допускається перебування людей у радіусі дії стріли завантажувача.

4.8.8. Зчеплення, навішування машин і знаряддя на трактори або самохідні шасі, а також монтування й підключення стаціонарних машин повинні проводитися згідно з вимогами експлуатаційної документації.

4.8.9. Комплектування й налагодження машинно-тракторних агрегатів — для посадки та обробки картоплі, комбайнів і стаціонарних машин — для доробки — повинен проводити тракторист-машиніст під наглядом керівника робіт.

4.8.10. Робота картоплезбиральних комбайнів у темний час доби дозволяється тільки в тому випадку, якщо забезпечується освітленість відповідно до ГОСТ 12.2.019.

4.8.11. При транспортних переїздах передні колеса причіпних картоплезбиральних комбайнів і вивантажувальні транспортери необхідно установлювати у транспортне положення.

4.8.12. При груповому переїзді агрегатів дистанція між ними повинна бути не менше 30 м, а на схилах — не менше 50 м.

4.8.13. Усунення несправностей, очищення, регулювання знарядь, машин і обладнання потрібно проводити при зупинених (опущених) робочих органах і виключеному валу відбору потужності.

4.8.14. Монтаж (демонтаж) і переміщення транспортерів для транспортування картоплі слід проводити згідно з вимогами, викладеними в експлуатаційній документації.

Завантажити