НПАОП 27.35-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві

Не дозволяється працювати, стоячи на матеріалі, що зависає в бункері. Обвалення матеріалу в бункері повинно здійснюватися тільки згори вниз. Якщо матеріал зависає з одного боку бункера, спуск працівників у бункер на глибину більше 1 м від верхнього рівня матеріалу не допускається, при цьому страхувальний канат (мотузка) від пояса працівника повинен бути прив’язаний з боку, протилежного навислому матеріалу, без його ослаблення;

є) перехід працівника в бункері з одного місця на інше повинен проводитися тільки з відома та під контролем спостерігачів;

ж) спостерігачі повинні евакуювати працівника з бункера при одержанні від нього установленого сигналу або якщо буде виявлена будь-яка небезпека для працюючого в бункері;

з) після закінчення роботи й виходу працівника з бункера повинен бути повністю відновлений робочий стан надбункерного майданчика та виданий письмовий дозвіл уповноваженою особою на подачу напруги до пускових пристроїв розвантажувальних апаратів бункера та на відновлення руху на бункерних залізничних коліях.

33.Для усунення склепінь (зависань) матеріалів у бункері повинні застосовуватися спеціальні пристрої (електровібратори, пневматичні пристрої).

Ручне шурування матеріалів, що застрягли в бункерах, допускається через шуровочні люки або через ґрати за допомогою ломів або довгих пік. Для шурування вологого і дрібного матеріалу можливе застосування стисненого повітря. Біля шуровочних люків повинні передбачатися майданчики.

Спуск працівників у бункери для шурування або усунення склепінь (зависань) не дозволяється.

У виняткових випадках за письмовим дозволом уповноваженої особи очищення бункера від матеріалу та усунення зависань можуть проводитися вручну досвідченими працівниками.

34.Перед повним оглядом і ремонтом приймальні пристрої та бункери повинні бути звільнені від матеріалу і провітрені.

35.Для ремонту і зміни футеровки днища бункера повинні застосовуватися пристрої, що забезпечують безпеку роботи на похилих стінках днища з дотриманням вимог пункту 33 глави 2 розділу V цих Правил. Випускні отвори й розвантажувальні щілини днища бункера під час ремонту і зміни футеровки повинні бути перекриті.

В усіх випадках, коли випускні отвори обладнані живильниками, пуск останніх під час ремонтних робіту бункері не дозволяється.

36.Не дозволяється зберігати і складувати шихтові матеріали на підлозі дозувального приміщення.

37.У металотермічних цехах при дозуванні і змішуванні шихтових матеріалів необхідно дотримуватися таких вимог:

а) матеріали, що дозуються, повинні бути сухими;

б) у місцях змішування шихти не повинно допускатися утворення іскор;

в) змішування шихти повинно здійснюватися у змішувачах, що забезпечують рівномірність розподілу матеріалів; конструкція змішувача повинна виключати можливість утворення іскор при його експлуатації;

г) вузли дозування і змішування шихтових матеріалів повинні бути обладнані індивідуальними вентиляційними та аспіраційними установками у вибухобезпечному виконанні.

Усі види ремонтних робіт, включаючи зварювальні, на вузлах дозування і змішування шихти повинні проводитися тільки після ретельного очищення їх від шихти, алюмінієвого пилу та за нарядом-допуском, виданим відповідно до НПАОП 27.0-4.02-90.

3. Електротермічне виробництво

1.Усі важкі і трудомісткі роботи з обслуговування феросплавних печей повинні бути механізованими.

2.Витяжні системи печей — димові труби або газовідсмоктувальні пристрої повинні забезпечувати повне видалення газів, що утворюються, на колошнику печі та біля горна під час випуску металу і шлаку.

3.У феросплавних цехах відхідний газ, що викидається з печей в атмосферу, повинен підлягати очищенню, яке забезпечує виконання вимог санітарних норм.

4.Відкриті електропечі повинні бути обладнані захисними екранами від тепловипромінювання та потрапляння продуктів плавки на робочий майданчик.

5.На балконах робочого майданчика печей отвори в огородженні (поручнях) для подання матеріалів і устаткування повинні бути закриті легкознімним огородженням.

6.Облаштування й обслуговування дугових печей типу ДСП повинні відповідати вимогам цих Правил.

7.Пічні трансформатори, що установлені в будівлі плавильного корпусу, повинні бути розташовані в ізольованих приміщеннях. Трансформатори спеціального виконання можуть бути розміщені поза будівлею на відкритих естакадах.

8.Електромеханічні приміщення повинні мати гідроізольовані стелю і підлогу, що виключає потрапляння води й масла у приміщення.

9.Пічні трансформатори повинні бути обладнані системою захисту відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017, та НПАОП 40.1-1.21-98.

10.Перемикання ступенів напруги, а також керування вимикачами пічних трансформаторів повинно бути дистанційним і здійснюватися з пульта керування піччю або в режимі автоматичної системи керування технологічним процесом (далі — АСКТП).

11.Для аварійного вимикання печі на робочому майданчику повинна бути установлена кнопка аварійного вимикання.

12.Пульт керування електричним режимом печі повинен бути обладнаний контрольно-вимірювальними приладами, що забезпечують безпечну експлуатацію печі.

Для зручності контролю електричного режиму печі на робочому майданчику повинні бути установлені дублювальні амперметри.

На щитах і пультах керування повинна бути влаштована світлова сигналізація, що вказує на увімкнений або вимкнений стан електропечі та її складових частин.

Датчики керуючих пристроїв, обмежувачі температури, пристрої сигналізації і захисту повинні бути підібрані та установлені таким чином, щоб параметри їх сигналів не змінювалися вище допустимих норм від впливу теплових, механічних та інших ефектів.

13.На всіх обслуговувальних майданчиках печі повинна бути влаштована світлова сигналізація, що попереджає працівників про те, що піч знаходиться під напругою.

14.Усі роботи, пов’язані з вмиканням і вимиканням печі, повинні здійснюватись із застосуванням бирочної системи.

15.Пульти керування закритими електропечами повинні мати телефонний або гучномовний зв’язок з газопідвищувальною станцією.

16.Жорсткий пакет короткої мережі, розташованої на висоті менше 2,5 м від робочого майданчика, повинен мати огородження, що виключає можливість випадкового дотику до нього працівників.

17.Коротка мережа згори повинна мати огородження, що виключає потрапляння на неї шихти або будь-яких інших предметів.

18.На електропечах повинен здійснюватися постійний контроль за цілісністю кожухів (відсутність тріщин, прогарів).

19.Кожух електропечі повинен бути заземлений відповідно до проекту.

20.Для вимірювання температури футеровки піч повинна бути обладнана приладами контролю температури.

21.Режим сушіння й розігріву печі повинен забезпечувати рівномірне підвищення температури футеровки до робочих значень. У випадку застосування вуглецевої футеровки — за режимом, що забезпечує повне видалення летких речовин коксування і графітизацію електродних (подових) мас.

22.Механізм обертання ванни електропечі повинен автоматично вимикатися при вимиканні печі.

Механізм обертання необхідно вимикати при разовому перепуску будь-якого електрода на величину, передбачену технологічною інструкцією, а також при розігріві печі після простоїв. Умикання механізму обертання після простою печі повинно проводитися за затвердженим уповноваженою особою графіком.

23.При реверсивному обертанні ванни печі у встановленому секторі привод повинен бути обладнаний автоматикою, яка забезпечує реверсивність.

24.Приямок електропечі, в якому розташоване устаткування обертання ванни, повинен бути захищений від потрапляння до нього рідкого металу і шлаку.

25.Електропечі, що нахиляються, повинні мати автоматичне гальмування. Механізм нахилу ванни електропечі повинен мати обмежувачі нахилу в обидва боки.

26.У випадку застосування для нахилу печей гідравлічного привода необхідно вжити заходів, що виключають можливість потрапляння розплавленого металу і шлаку на гідравлічні пристрої.

Особлива увага повинна приділятися стану гідроустаткування — перевірці рівня рідини в резервуарігідравлічної системи, герметичності трубопроводів, їх з’єднань, ущільнень гідроциліндрів і гідропанелей.

27.Місце керування приводом нахилу печі повинно бути розташоване збоку від зливу металу і шлаку таким чином, щоб забезпечити добру видимість під час випуску плавки.

При перевірці електромеханічних приладів особлива увага повинна приділятися стану вимикачів кінцевих положень.

28.Завантаження шихти у феросплавні печі повинно бути повністю механізованим.

29.Конструкція завантажувальних пристроїв закритої електропечі повинна виключати можливість проникнення колошникового газу в приміщення цеху.

30.Завантажувальні труби закритих печей повинні бути надійно ізольовані від заземлених металоконструкцій печі.

31.Тролеї завалочних машин повинні мати світлову сигналізацію, що показує наявність на них напруги. Тролеї, розташовані на висоті менше 3,5 м від робочого майданчика, повинні бути огородженими.

32.Завалочні машини повинні бути обладнані звуковою сигналізацією та надійно діючими гальмовими пристроями. Рейкові колії завалочних машин повинні бути суворо горизонтальними.

33.Робоче місце машиніста завалочної машини повинно бути захищеним від тепловипромінювання й можливих викидів шихти.

34.Конструкція склепіння закритої феросплавної електропечі повинна забезпечувати безпеку її експлуатації та максимальне уловлювання феросплавного газу.

35.З’єднання склепіння з газоходами та з кожухом ванни печі, а також стики окремих частин склепіння повинні бути герметичними.

36.Металеве водоохолоджуване склепіння повинно бути роз’ємним і складатися з окремих секцій.

Секції склепіння повинні бути електроізольованими одна від одної, а також від склепінного кільця та від консольних балок. При підвісній конструкції склепіння повинно бути ізольованим від металоконструкцій будівлі.

37.Завантажувальні воронки повинні виконуватися роз’ємними і бути ізольованими від склепіння та від обичайок.

38.Трубопроводи, що підводять воду для охолодження секцій склепіння та воронок, повинні бути виконані з електроізоляційним розривом.

39.Зовнішня поверхня склепіння повинна бути зафутерованою неелектропровідними й негорючими матеріалами.

40.Склепіння електропечей повинні бути обладнані запобіжними вибуховими клапанами. Розміри, кількість і місце установлення повинні визначатися проектом.

41.Конструкція запобіжних вибухових клапанів повинна забезпечувати безпеку й надійність спрацювання. Клапани повинні мати обмежувачі висоти підйому та огородження, що виключають потрапляння гарячої шихти й газів на робочий майданчик при спрацюванні.

42.Гази повинні відводитися на газоочищення через газозабірні патрубки, кількість яких повинна відповідати кількості ліній газоочищення.

Конструкція газовідвідних патрубків повинна забезпечувати можливість герметично відсікати газопроводи від підсклепінного простору без знімання патрубків. Для відкритих печей видалення колошникових газів здійснюється через систему газоочищення.

43.У газоході й газозабірному патрубку допускається облаштування постійно уведених шурників, що мають надійне ущільнення.

44.Для контролю основних параметрів підсклепінного простору (тиску, температури, складу газу) у склепінні повинні бути передбачені пристрої для вимірювання й відбору проб газу. Кількість цих пристроїв визначається проектом.

45.Контактні щоки рудовідновних печей повинні бути електроізольованими від неструмоведучих частин електродотримача.

46.Для запобігання виникненню суцільного магнітного контуру кільце електродотримача повинно складатися не менше ніж з двох півкілець, що з’єднуються між собою втулкою з немагнітних матеріалів (бронза та інш.).

Конструкції електродотримачів повинні бути ізольовані від механізмів переміщення електродів та металоконструкцій електропечі. Заземлення механізму переміщення електродів може бути виконане через опорну раму.

47.Конструкція кожуха самоспікливого електрода повинна забезпечувати надійне утримання електродної маси та нормальний перепуск електродів.

48.Установлення секцій кожуха електродів при їх нарощуванні і завантаження електродної маси в електроди повинні бути механізованими.

49.Закриті електропечі повинні бути обладнані пристроєм фіксації електродів, що забезпечує їх постійне вертикальне положення.

Механізми затиску електродів повинні забезпечувати утримання електродів та мати дистанційне керування.

50.Механізм переміщення електродів повинен бути ізольованим від струмоведучих частин електропечі та мати вимикачі, що обмежують верхнє положення електродів.

Система переміщення електродів повинна бути забезпечена пристроями вимикання у крайніх точках переміщення і, за потреби, упорами.

51.Механізм переміщення електродів повинен бути самогальмівний або мати спеціальні гальмові пристрої, що виключають самочинне переміщення електродотримача при вимкнутому приводі.

Механізм переміщення електродів повинен забезпечувати надійне переміщення при автоматичному й ручному керуванні із заданою швидкістю та мати засоби захисту електродів при упорі у струменеведучу шихту.

52.При застосуванні гідравлічного привода для переміщення електродів повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

Теча масла з гідропривода не повинна допускатися.

53.Усі феросплавні електропечі, що споруджуються, повинні бути обладнані механізмами перепуску електродів з дистанційним або автоматичним керуванням. На всіх електропечах перепуск електродів повинен бути механізованим.

Конструкція механізму перепуску електродів повинна забезпечувати надійне утримання електрода, не допускаючи його прослизання.

54.Притискання і відтискання контактних щік електродотримача під напругою не допускається. Стан ізоляції ключів і підставок повинен перевірятися перед кожним їх використанням.

55.Конструкція майданчиків для проведення робіт щодо наварювання кожухів, набивання електродів електродною масою та обслуговування механізмів перепуску електродів повинна забезпечувати електробезпеку.

У цехах, що проектуються чи будуються, підлога майданчиків для виконання вказаних робіт повинна бути неелектропровідною, а також не повинна мати металевих заземлених предметів.

56.Для запобігання потраплянню працівників під лінійну напругу при виконанні робіт із нарощування кожухів і завантаження електродної маси на невимкнутій печі між фазами повинні бути установлені ізолювальні перегородки (шторки) висотою не менше 2 м.

57.Роботи з перепуску та нарощування самовипалювальних електродів при варінні гальмової стрічки феросплавних печей проводяться на вимкненій печі з дотриманням вимог бирочної системи.

58.При наварюванні кожухів електродів повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

59.Перепуск електродів рафінувальних печей повинен здійснюватися на вимкнутій печі за наявності у працівника, що проводить перепуск, бирки на право вмикання печі. Не допускається залишати на електроді чалочні пристрої, за допомогою яких проводився перепуск електродів.

60.Зміна графітових електродів повинна здійснюватися при вимкнутій печі.

61.При нарощуванні самовипалювальних електродів і заміні графітових електродів слід передбачати заходи, що забезпечують безпеку працівників.

62.Контрвантажі електродів рафінувальних печей повинні бути огородженими. Дверці огородження повинні бути зачинені на замок.

63.Водоохолоджувані елементи устаткування повинні бути герметичними та витримувати випробування пробним тиском, що перевищує робочий в 1,5 раза. Допускається встановлювати на окремі види електропечей більше перевищення пробного тиску.

Після проведення випробувань водоохолоджувані елементи повинні продуватися повітрям для видалення з них залишків води.

64.Водоохолодження елементів електропечей повинно здійснюватися від оборотних циклів умовно чистих вод.

Якість води повинна виключати можливість утворення накипу і шламу на охолоджуваних поверхнях.

Для скорочення втрат води і зменшення ступеня забруднення контурів водоохолодження необхідно застосовувати замкнені системи водоохолодження.

При проектуванні та виготовленні контурів водоохолодження необхідно застосовувати відповідні заходи, направлені на обмежування корозії, запобігання накопиченню осадів, повітряних пузирів, зменшення до мінімуму турбулентності потоку.

65.Для контролю за тиском води, що надходить для охолодження печі, на підвідному трубопроводі повинен бути установлений манометр.

Облаштування й розташування зливних воронок колектора для відхідної води повинні забезпечувати можливість постійного спостереження та контролю за виходом води та її температурою.

66.Температура води, що відходить від водоохолоджуваних елементів, повинна бути нижче температури випадання осадів тимчасової жорсткості. На електропечах повинна бути передбачена установка для контролю за температурою відхідної води.

В елементах, порушення нормального охолодження яких може призвести до аварії з небезпекою для працівників, у системі водяного охолодження повинні бути установлені при технічній можливості прилади контролю температури, тиску або витрат води з автоматичною подачею світлового і звукового сигналів про порушення нормальних умов охолодження або, за потреби, з автоматичним вимиканням устаткування від електромережі.

67.Підвідні та відвідні трубопроводи системи водоохолодження повинні бути замаркіровані за охолоджуваними деталями й вузлами.

68.Гумові шланги системи водоохолодження повинні бути захищені від впливу високих температур.

69.У випадку припинення циркуляції води в системі або в окремих вузлах і деталях піч повинна бути негайно вимкнена та повинні бути вжиті заходи до відновлення циркуляції води.

Для вакуумних та інших (за потреби) електропечей повинні бути передбачені запасні системи водоохолодження або запасні резервуари з водою для охолодження найважливіших частин у випадку аварійного припинення подачі води.

70.Для контролю за вмістом водню у феросплавному газі повинні бути установлені самописні прилади і світлозвукова сигналізація.

71.При використанні бінарного способу охолодження електропечей повинен здійснюватися контроль температури води в неміцному контурі.

72.Майданчики для обслуговування льоток печей повинні бути розташовані на висоті, що забезпечує зручність їх обслуговування.

73.Для захисту працівників від тепловипромінювання біля горна повинні бути установлені екрануючі пристрої.

74.Пропалювати й розшуровувати льотку дозволяється тільки стоячи на сухому майданчику (підставці), виконаному з діелектричного матеріалу.

75.Приводи шунтових вимикачів у печей повинні бути надійно захищені. Біля місць вмикання повинні бути влаштовані ізолювальні підставки. Підставка повинна бути завжди сухою й чистою. Печі, що споруджуються, повинні бути обладнані дистанційним вмиканням апарата пропалювання льотки.

76.Апарат для пропалювання льотки повинен мати сигнальну лампу, що попереджує про його вмикання. Вмикати апарат дозволяється тільки на час пропалювання льотки. Вмикання й вимикання під навантаженням не дозволяється.

Струмопровід до апарата пропалювання, що розташований на висоті 3,5 м і нижче від рівня підлоги, повинен бути огороджений.

Рухома гнучка частина струмопроводу повинна бути електроізольованою.

77.Феросплавні печі безперервної дії, що будуються або перебувають на реконструкції, призначені для виплавлення феросплавів шлаковим процесом, а також безшлаковим процесом при потужності печі понад 23 мВ • А, повинні бути обладнані машинами для відкриття і закриття льоток.

78.Майданчик біля горна повинен бути чистим, незахаращеним і перед випуском металу обов’язково сухим.

79.Під час пропалення й випуску металу з печі перебування біля горна працівників, не пов’язаних з його обслуговуванням, не дозволяється.

80.Не допускається проводити оброблення й ремонт льотки, стоячи на ковші, виливниці або іншому посуді.

81.Металеві прути, що використовуються для шурування та оброблення льотки, повинні бути сухими.

82.Трубки, що використовуються для пропалення льотки киснем, повинні бути просушеними і продутими.

Кисневий шланг повинен надійно кріпитися до трубки спеціальним пристроєм. Трубки і шланги повинні бути знежиреними.

83.При нерегулярному, епізодичному пропаленні льотки киснем допускається використання кисню безпосередньо з балонів, обладнаних понижаючим редуктором.

Балон при цьому повинен бути розташований не ближче 10 м від печі, установлений вертикально та надійно закріплений.

84.Під час провадження пропалення льотки киснем повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

Подачу кисню з балонів для пропалення льотки повинні здійснювати спеціально навчені працівники.

85.У цеху повинна бути призначена особа, відповідальна за правильну експлуатацію кисневих балонів і киснепроводів.

86.При необхідності регулярного використання кисню для робіт на горні з оброблення льотки печі і для інших цілей подача його до місць споживання повинна здійснюватися централізовано трубопроводами від кисневої станції або кисневої рампи.

Завантажити