НПАОП 36.1-1.01-10Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній http://www.sot.zp.ua

НПАОП 36.1-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

30.11.2010                   м. Київ                    № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2010 року за № 1280/18575

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

Відповідно до статей 28, 33 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Вимоги з безпеки праці при роботі на автоматичних та напівавтоматичних лініях для меблевого виробництва, затверджені Мінліспромом СРСР 14.12.78.

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері департаменту організації державного нагляду Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г.унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити зазначену інформацію на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Начальнику Відділу персоналу, діловодства, контролю та спецроботи Селіванову С. В. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дунаса С. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету                 О. І. Хохотва

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                     В. РОМАНЧЕНКО

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України                                                                         С. ЛАПЧИК

Заступник керівника
Спільного представницького органу профспілок
на національному рівні                                                                                                   В. ТКАЧОВ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                         Р. ІЛЛІЧОВ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих підприємств України                                     В. БИКОВЕЦЬ

Голова профспілки працівників лісових галузей України                                В. Д. СІБІЛЬОВ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Заступник Міністра промислової політики України                                      С. Л. БІЛЕНЬКИЙ

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України,
головний державний санітарний лікар України                                                 С. А. РИЖЕНКО

                                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
30.11.2010 № 248
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2010 року за № 1280/18575

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній
меблевого виробництва

I. Загальні положення

1. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі — Правила) поширюються на підприємства, установи та організації (далі — підприємства) незалежно від форм власності, що займаються виробництвом меблів на автоматичних та напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

2. Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт та технологічних процесів на автоматичних і напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання під час проектування і будівництва нових підприємств, реконструкції діючих підприємств, цехів, дільниць та під час розроблення і впровадження нових технологічних процесів.

Ii. Загально-виробничі вимоги охорони праці

1. Вимоги до виробничих приміщень

1.1. Конструктивні та об’ємно-планувальні рішення виробничих приміщень, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати вимогам Правил охорони праці в деревооб робній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31.01.2005 № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 306/10586(далі — НПАОП 20.0-1.02-05), цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

1.2. Для всіх приміщень, в яких експлуатуються автоматичні та напівавтоматичні лінії, повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки і клас зони згідно з вимогаминормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. Відповідні позначення мають бутинанесені на вхідні двері приміщень.

1.3. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (із змінами) (НАПБ Б.06.004-2005), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), міждержавних стандартів ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.Размещение и обслуживание» (із змінами) (далі — ГОСТ 12.4.009), ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.010).

1.4. Небезпечні зони у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262.

1.5. Під час виконання електрозварювальних і газозварювальних робіт слід дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), та «Правил техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов», затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 08.07.85, «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 05.03.73 № 1009-73.

1.6. Приміщення, в яких наявні шкідливі виробничі чинники (електромагнітні випромінювання, токсичні гази, пара, пил тощо), необхідно ізолювати від інших приміщень.

1.7. В приміщеннях, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, для зберігання запасів заготовок перед лініями, готової продукції, інструментів і пристосувань, запасних частин і вузлів обладнання необхідно передбачити допоміжні майданчики, що межують з основною виробничою площею.

1.8. Стіни приміщень, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати умовам виробничого процесу та задовольняти вимогам зручного очищення. У разі забруднення стін необхідно проводити побілку або фарбування.

1.9. Прибирання виробничих приміщень та обладнання має бути максимально механізованимі, залежно від характеру забруднення, проводитись вологим способом або пилососом. Застосуваннялегкозаймистих рідин (бензин, гас тощо) для прибирання і очищення приміщень категорично забороняється.

2. Вимоги до освітлення

2.1. Виробничі приміщення, де розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути за безпечені природним та штучним освітленням. Штучне освітлення має бути виконане згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533(НПАОП 40.1-1.21-98),та інших нормативно-технічних документів. Природне освітлення має бути максимально використане, світлові прорізи всередині та поза будівлями забороняється захаращувати виробами, матеріалами та іншими предметами. Для захисту робітників від прямих сонячних променів необхідно застосовувати штори, жалюзі тощо.

2.2. Облаштування світильників має відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524(далі — ДСН 3.3.6.096-02), та міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.123-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования».

2.3. Світильники загального локалізованого (бокового) освітлення мають бути розташовані на стінах або колонах з орієнтацією на робоче місце та мати концентроване або середнє розподілення світла.

2.4. Світильники загального верхнього освітлення мають бути з рівномірним розподіленням світла.

2.5. Лампи накалювання і люмінесцентні лампи мають забезпечуватися відбивачами. Використання відкритих ламп без відбивачів та розсіювачів не допускається.

2.6. Світильники аварійного освітлення мають приєднуватися до електромережі, яка не залежить від електромережі робочого освітлення.

2.7. Аварійне освітлення може бути ввімкнене разом з робочим освітленням або автоматично вмикатись під час раптового його вимкнення.

2.8. Під час одночасної дії робочого і аварійного освітлення нормування освітленості створюється сумісною дією цих видів освітлення.

3. Вимоги до вентиляції та опалення

3.1. Виробничі приміщення, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані природною та припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 та НПАОП 20.0-1.02-05.

3.2. Робочі системи вентиляції мають створювати необхідні метеорологічні, санітарно-гігієнічні, пожежо- і вибухобезпечні умови.

3.3. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

3.4. Аварійні системи вентиляції необхідно вмикати у разі вимкнення робочої вентиляції, порушення герметизації обладнання або раптового надходження у повітря робочого приміщення небезпечних токсичних або вибухонебезпечних речовин, а також під час забруднення повітря парами і газами 1-го і 2-го класів небезпеки згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.007-76«ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

3.5. У разі використання природної вентиляції припливне повітря у виробничі приміщення в теплий період року необхідно подавати через отвори, розташовані на висоті не менше 0,3 м, але не вище 1,8 м, а в холодний період року — не менше 4 м від рівня підлоги приміщення.

3.6. У разі застосування припливної загальнообмінної вентиляції повітроприймач для забирання чистого повітря, яке подається вентилятором у приміщення, необхідно монтувати за межамибудівлі цеху. Повітря має забиратись на висоті від землі не менше 2,5 м та подаватись в робочу зонуна рівні 1,8–2,0 м з невеликою швидкістю.

3.7. Якщо постійні робочі місця знаходяться біля джерел виділення шкідливих газів і парів, де неможливе встановлення ефективних місцевих відсмоктувачів, свіже повітря необхідно подавати безпосередньо на робочі місця.

3.8. Витяжні отвори повітропроводів необхідно розташовувати на різній висоті залежно від призначення приміщень і густини шкідливих речовин, що виділяються.

3.9. Вентилятори витяжних установок необхідно обов’язково монтувати за межами виробничого приміщення на спеціальному фундаменті, що гасить вібрації, у шумоізолювальній кабіні.

3.10. У місцях виділення від технологічного обладнання великої кількості токсичних парів, газів, пилу, надлишкового тепла, що попадають у робочу зону та можуть бути причиною захворювань, отруєнь, пожеж і вибухів, необхідно влаштовувати місцеву механічну вентиляцію (укриття, зонти, кабіни, шафи, відсмоктувачі).

3.11. В отворах для конвеєрів меблевих цехів, воріт і дверей під час багатократного або тривалого їх відкривання необхідно встановлювати повітряні та повітряно-теплові завіси.

3.12. Повітряно-теплові завіси мають бути зблоковані з дверима або воротами так, щоб під час їх закривання завіси працювали до моменту вирівнювання температури в зоні воріт або дверей та в робочій зоні, після чого автоматично вимикались.

4. Вимоги до водопостачання і каналізації

4.1. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, маютьбути обладнані внутрішнім водопроводом, каналізацією, а також протипожежним водопостачаннямзгідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004.

4.2. Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і мереж має здійснюватись згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности».

4.3. Працівники мають бути забезпечені водою для пиття відповідно до вимог Державних санітарнихнорм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за № 452/17747.

4.4. Вода для душових, умивальників, охолодження повітря в кондиціонерах повинна відповідати вимогам до питної води.

4.5. Для забезпечення працівників питною водою необхідно встановлювати водопровідні колонки з фонтануючими кранами, автомати газованої води з разовими стаканами. Дозволяється забезпечення питною водою разового використання в дрібній розфасовці.

4.6. В приміщеннях, де застосовуються шкідливі та токсичні речовини, встановлювати питні установки не дозволяється.

4.7. Забороняється в будь-яких випадках об’єднувати потоки різних стічних вод, які під час змішування утворюють та виділяють горючі пари та гази, а також зливати в каналізацію пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

5. Вимоги до електроустановок і електросилового обладнання

5.1. Експлуатація електроустановок автоматичних та напівавтоматичних ліній (багатодвигуно ві приводи, апарати ручного та автоматичного керування, спеціальні апарати захисту) та електрич них мереж має проводитись згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 та міждержавних стандар тів ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»,ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», ГОСТ 12.2.007.1-75 «ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», ДСН 3.3.6.096-02, експлуатаційної документації та цих Правил.

5.2. Всі струмопровідні частини електродвигунів, електричних пристроїв (шини, контакти, рубильники, запобіжники, магнітні пускачі тощо) і електропроводи мають бути захищені огородженнями і недоступні для випадкового дотикання. Експлуатація електроапаратури з відкритими струмоведучими частинами не допускається.

5.3. Конструкція захисних огороджень струмоведучих частин електроустановок (кожухи, кришки, дверцята тощо) має виключати їх знімання або відкривання без спеціальних ключів чи інструментів.

5.4. Усі розподільні щити на лицьовому та зворотному боках панелей повинні мати чіткі написи з позначенням, до якої лінії або агрегата належать встановлені на панелі прилади й устаткування.

5.5. Пускову апаратуру необхідно розташовувати безпосередньо поблизу електродвигунів та робочих місць, у разі застосування кнопкових станцій їх необхідно захищати від випадкових вмикань. Розподільне, електросилове й освітлювальне обладнання, а також окремі пускові прилади треба розташовувати в безпечному і зручному для обслуговування місці.

5.6. Після закінчення роботи електродвигунів або припинення подавання електроенергії пускові прилади до електроустаткування слід вимкнути.

5.7. Очищення, ремонт електрообладнання, електроапаратури, електроінструменту й проводки мають виконуватися електротехнічними працівниками тільки після зняття напруги.

5.8. На приводах комунікаційних апаратів мають бути чітко вказані положення «Ввімкнено» та«Вимкнено».

5.9. Група верстатів автоматичних або напівавтоматичних ліній повинна мати ввідний апарат ручної або дистанційної дії (автоматичний вимикач, перемикач), який має бути розташованийв зручному для експлуатації місці та забезпечувати вимкнення від мережі всього електрообладнання.

5.10. Електрообладнання має бути обладнане нульовим захистом, який запобігає самовільномувмиканню обладнання під час встановлення раптово зниклої напруги.

5.11. Пульти керування, корпуси електродвигунів, станини верстатів, а також інші металеві частини, які можуть опинитися під напругою, необхідно заземлювати і з’єднувати з нульовим проводом. У цьому випадку пульти керування, корпуси електродвигунів, станини верстатів мають бути обладнані спеціальним гвинтом для заземлення.

6. Пожежна безпека

6.1. Пожежна безпека під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва має відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, міждержавних стандартів ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.004), ГОСТ 12.1.010,ГОСТ 12.4.009.

6.2. Блискавкозахист будівель, споруд, зовнішніх установок має виконуватися згідно з вимогами Інструкції по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд, затвердженої Міністерством енергетики СРСР 12.10.87 (РД 34.21.122-87).

6.3. Для здійснення заходів щодо запобігання пожежам й посилення протипожежного захисту, проведення роз’яснювальної роботи серед працівників та здійснення громадського контролю за дотриманням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам на підприємствах можуть створюватися пожежно-технічні комісії (ПТК), добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК).

6.4. Працівники, які обслуговують автоматичні та напівавтоматичні лінії меблевого виробництва, під час прийняття на роботу і періодично за місцем роботи мають проходити інструктажі з питань пожежної безпеки згідно із наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 «Прозатвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,в установахта організаціях України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003за № 1147/8468.

Завантажити