НПАОП 17.0-3.03-12Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

НПАОП 17.0-3.03-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття http://www.sot.zp.ua

НПАОП 17.0-3.03-12

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.02.2012                         м. Київ                               № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 року за № 317/20630

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення проМіністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ VІІІ «Виробництво нетканих матеріалів» Типових галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 р. № 394/ІІ-9 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 р. № 289/ІІ-8 (НПАОП 17.0-3.01-85).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр                                                                                       В. БАЛОГА

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні                                                        Д. ОЛІЙНИК

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                       Г. ОСОВИЙ

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України                                                               Ю. МЕЛЬНИКОВ

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України                                                                    О. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України                                                                                 Е. М. УЛИНЕЦЬ

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України                                                                         О. В. ПШЕНИЧКА

Перший заступник
Міністра охорони здоров’я України                                                                 Р. О. МОІСЕЄНКО

Перший заступник
Міністра соціальної політики України                                                                      В. НАДРАГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.02.2012 № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України
27 лютого 2012 року за № 317/20630

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам виробництва нетканих матеріалівІ. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом нетканих матеріалів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пунк ті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010«Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), необхідного для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом нетканих матеріалів.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требование и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ,а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядокзабезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53,зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08).Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типівтканин, сертифікованого в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва нетканих матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі — НПАОП 0.00-3.07-09).

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок — уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів№з/п

Код
згідно з ДК 003:2010

Професійна
назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей,
марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

 2

3

 4

 5

 6

Підготовче відділення
сировини, пряжі, ниток, волокнистого настилу, відходів

1

9333

Вантажник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Каска

З
Ми
Ми, У

12
3
12
до зносу

2

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Каска

З
Ми
Ми, У

12
3
12
до зносу

3

8261

Змішувальник волокна

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка

З
Мн, У
З

12
9
6

4

7441

Контролер сировини та напівфабрикатів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

5

8261

Настелювач (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна
Тапочки

ЗЗ
Ми, У

12
до зносу

до зносу
6
9

6

8261

Обчісувальник барабанів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

З
Ми, У
З


12
9
6
до зносу

до зносу

7

8212

Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Косинка бавовняна
Тапочки

З

З
Ми, У

12
до   зносу
6
9

8

8261

Оператор мотального устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Мн, У
З

12
9
6

9

8261

Оператор механізованого подавання суміші

Костюм бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
12

10

8 26 1

Оператор розпушувально-тіпальної машини

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Респіратор газопилозахисний

З
Ми, У
З

12
12
6

до зносу

11

8139

Оператор розпушувально-щипальних машин

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Респіратор газопилозахисний

З
Ми, У
З

12
9
6

до зносу

12

8261

Оператор снувального устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Мн, У
З

12
9
6

13

8261

Оператор чесального устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

14

8261

Пресувальник відходів (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

З
Ми, У
З
Мп, З


12
9
6
3
до зносу

до зносу

15

9322

Приймальник-відправник

Костюм бавовняний
Напівчеревики
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

16

9322

Розпакувальник сировини

Халат бавовняний
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна
Рукавиці комбіновані

З
Ми, УЗ
Мп, З

12
9
до зносу

до зносу
6
3

17

8261

Розроблювач сировини

Костюм бавовняний Черевики
Косинка бавовняна
Респіратор газопилозахисний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена

Вн, З
Ми, У
З
Тнв

12
9
6

до зносу
 

36

18

8261

Сортувальник сировини та волокна

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Косинка бавовняна
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

З
Мп, З
Ми, У
З


12
3
9
6
до зносу

до зносу

19

8261

Ставильник (виробництво текстилю)

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Мн, У
З

12
9
6

20

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Мп, З
Ми, У


Тнв
Тнв
Ми, У

12
3
9


36
36
36

21

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

22

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

Виробництво настило-, нитко-, тканиннопрошивних нетканих полотен

23

8262

Ватинник

Костюм бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

24

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Рукавички

З
Ми, У
ЗЗ

12
9
6
до зносу

до зносу
3

25

8152

Емульсовар

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням
Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Окуляри захисніЗ

Вп, О
В, Оа
Вн, Оа12

12
12
3
до зносу

26

8264

Емульсувальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням
Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Окуляри захисніЗ

Вп, О
В, Оа
Вн, Оа12

12
12
3
до зносу

27

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики

З

Вн, З
Мн, У

12

12
12

28

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена

З
Мн, У


Тнв

12
12


36

29

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Костюм бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

30

8229

Намотувальник рулонів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Рукавички

З
Ми, У
З
З

12
9
6
3

31

8261

Насаджувач валів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

32

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

33

8262

Оператор в’язально-прошивного устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

34

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний
Тапочки
Берет
Респіратор газопилозахисний

З
Мн, У
З

12
9
12

черговий

35

8261

Оператор чесально-в ’ язального устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Мн, У
З

12
9
6

36

7431

Перевіряльник розводок

Костюм бавовняний

З

12

37

7442

Пошивник лимарно-сідельних виробів

Костюм бавовняний
Фартух з нагрудником

З
З

12
12

38

8261

Розмотувач

Костюм бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

39

8261

Розправляч

Костюм бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

40

7222

Ремонтник технологічного оснащення

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Напівчеревики
Респіратор газопилозахисний

З
Ми
Ми, У

12
3
12

до зносу

41

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна

З
Мп
Ми, УЗ

12
3
12
до зносу

до зносу
6

42

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З
Мн, У
Мп, З

12
12
6

43

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Косинка бавовняна
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, У
З


Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9
6


36
36
12

 44

7431

Чистильник-точильник чесальних апаратів

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Берет

З
Мн, УЗ

12
12
до зносу

до зносу
12

45

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

46

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

Виробництво клеєних нетканих полотен

47

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

48

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз газопилозахисний
Косинка бавовняна

Вн, З, Кк
В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50


З

12
6
1
до зносу
 
до зносу
6

49

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена

З
Мн, У


Тнв

12
12


36

50

8261

Змішувальник волокна

Костюм бавовняний
Берет

З
З

12
12

51

7432

Контролер матеріалів та виробів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

52

7324

Контурувальник

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

53

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, З, Оа

Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50


12
 
черговий
6
1
до зносу
до зносу

54

8143

Машиніст клеїльно-сушильної машини
(клеїльник)

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

55

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

56

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

57

9322

Обрізувач матеріалів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

58

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний
Берет

З
З

12
12

59

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

60

8264

Оператор клейового устаткування

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

З
Ми, У
З


12
9
6
до зносу

до зносу

61

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Чоботи гумові

З


В, Оа

12


12

62

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні

З
Мн, У

12
12

63

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна

З
Мп
Ми, УЗ

12
3
12
до зносу

до зносу
6

64

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Косинка бавовняна
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, У
З


Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9
6


36
36
12

65

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

66

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Тапочки
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

ЗМи, УМи, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
912
3
12

Виробництво голкопробивних нетканих полотен

67

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

68

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики

 З

Вн, З
Ми, У

12

12
12

69

7431

Заправник голко-пробивного агрегата

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

70

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена

З
Мн, У


Тнв

12
12


36

71

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
 

72

7432

Контролер якості

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

73

8290

Маркувальник

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

74

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

75

826 1

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний
Тапочки
Респіратор газопилозахисний

З
Мн, У

12
9

черговий

76

4112

Оператор комп’ютерного набору

Халат бавовняний

З

12

77

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Халат бавовняний

З

12

78

9322

Рихтувальник голково-платинних виробів

Фартух
Рукавиці комбіновані
Напівчеревики

З
Ми, З
Ми, У

12
12
9

79

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Рукавички
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, УЗ


Тнв
Тнв
Ми, З

12
9
до зносу

до зносу
3


36
36
12

80

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Респіратор газопилозахисний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, У
Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9

до зносу


36
36
12

81

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Каска
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, УТнв
Тнв
Ми, З

12
 3
 9
до зносу


36
36
12

82

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

З


В, Ми
Мп, З
З

12
до зносу

до зносу
 


12
3
12

83

7431

Чистильник-точильник чесальних агрегатів

Костюм бавовняний
Черевики
Окуляри захисні
Респіратор
Берет

З
Мн, У


З

12
12
до зносу
до зносу
12

84

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

З


В, Ми
Мп, З
З

12
до зносу

до зносу
 


12
 3
12

Виробництво термоскріплених нетканих матеріалів

85

8122

Апаратник вакуум-термічної печі

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Черевики
Рукавиці комбіновані

Ти, З

Ти, Ми
Ти, З

12
до зносу
12
 6

86

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний
Тапочки
Косинка бавовняна

З
Ми, У
З

12
9
6

87

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

88

7432

Контролер якості

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

89

8264

Оператор електростатичного оброблення

Костюм бавовняний
Черевики
Рукавиці комбіновані

Ес, З
Ес, Ми
Ес, З

12
12
6

90

8264

Оператор термоскріплювального устаткування

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Черевики
Рукавиці комбіновані

Ти, З

Ти, Ми
Ти, З

12
до зносу
12
6

91

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У
Тнв
Тнв
Ми, З

12
9
до зносу
до зносу


36
36
12

92

8264

Термоусадник

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Черевики
Рукавиці комбіновані

Ти, З

Ти, Ми
Ти, З

12
до зносу
12
 6

93

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, У


Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9


36
36
12

94

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

З

В, Ми
Мп, З
З

12
до зносу
до зносу
 


12
3
12

95

8269

Чистильник тканини, виробів

Халат бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна

З
Ми, УЗ

12
9
до зносу

до зносу
6

96

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

З

В, Ми
Мп, З
З

12
до зносу
до зносу
 


12
 3
12

Фарбувально-оздоблювальне виробництво

97

8264

Апаратник апретування

Халат бавовняний
Косинка бавовняна
Черевики

З
З
Мн, У

12
6
12

98

8152

Апаратник варіння

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз газопилозахисний

Вн, Кк

Вн, Кк
В, Кк
Вн, Кк


12

12
6
3
до зносу

до зносу

99

8265

Апаратник водно-хімічного оброблення

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, Кк

Вн, Кк
В, Кк
Вн, Кк


12

12
 6
 2
до зносу

до зносу

100

8232

Апаратник вибілювання

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор

Вн, Кк

Вн, Кк
В, Кк
Вн, Кк

12

12
6
2
до зносу
до зносу

101

8229

Апаратник на просочувальних агрегатах

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, Кк

Вн, Кк
В, Кк
Вн, Кк


12

12
6
2
до зносу

до зносу

102

8232

Апаратник термовологого оброблення

Костюм бавовняний
Черевики
Рукавиці комбіновані

З
Ми
Ми, З

12
12
3

103

8153

Апаратник центрифугування

Халат бавовняний
Напівчеревики
Шумозахисні навушники

З
Ми, У

12
9
до зносу

104

9322

Вагар-обліковець

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
При зважуванні фарбників додатково:
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, З
Ми, У


Вн, Оа


Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9

 
 3


36
36
12

105

8264

Віджимач (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові

Вн, З

Вн, З
В
Вн

12

6
6
3

106

9322

Вигрібальник пачосів

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз газопилозахисний

Вн, З

Вн, З
В
Вн


12

6
6
3
до зносу

до зносу

107

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Костюм бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Протигаз газопилозахисний

З
Ми, У


12
9
до зносу

до зносу

108

8264

Вибільник (текстильне виробництво)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Вн, З

Вп, Кк, Щ50
В
Вн, Оа

12
 
12
6
3
до зносу

109

7423

Виготовлювач шаблонів

Костюм бавовняний Окуляри захисні
Черевики

То, З

Ми, Ти

12
до зносу
 9

110

8264

Декатирувальник

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Напівчеревики на мікропористій підошві

Вн, З

Вн, З

Ми, У

12

6

12

111

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз газопилозахисний

Вн, Кк, Щ50

Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Ми, З, У


12
 
12
6
3
до зносу

до зносу

112

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний
Тапочки

3
Ми, У

12
9

113

8264

Каландрувальник (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Черевики на мікропористій підошві

Вн, З

Ми, Ти

12
 
12

114

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Черевики шкіряні на мікропористій підошві

З
Вн

См

12
3

12

115

7432

Контролер якості

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Черевики шкіряні на мікропористій підошві

З
Вн
Ми, У

12
3
9

116

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, З, Оа

Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50


12

 черговий
6
1
до зносу

до зносу

117

8290

Маркувальник

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

118

8261

Машиніст віджимально-промивного устаткування

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, З, Оа

Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50


12
 
черговий
6
1
до зносу

до зносу

119

8264

Машиніст промивально-сушильно-ширильно-стабілізаційної лінії

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, З, Оа

Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50


12
 
черговий
6
1
до зносу

до зносу

120

7346

Набивальник малюнків

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Тапочки

З

Вп
Ми, У

12
 
6
9

121

7346

Накатник малюнків

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

122

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
 9

123

8262

Оператор ворсувального устаткування

Напівкомбінезон бавовняний
Куртка бавовняна
Тапочки


З
З
Ми, У


12
12
9

124

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові

Вп, О, З
Ми, О
Оа

12
12
1

125

8290

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

Халат бавовняний

З

12

126

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовняний

З

12

127

826 2

Оператор полотновитягальної машини

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

128

8261

Оператор стригального устаткування

Комбінезон бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

129

8155

Оператор технологічних установок

Костюм бавовняний
Черевики
Рукавиці комбіновані

З,
Ми, У
Ми

12
9
3

130

8223

Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Вн, З

Вп, О
В, О
Вн, Оа

12

6
12
3
до зносу

131

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Чоботи гумові

З


В, Оа

12


12

132

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат бавовняний
Напівчеревики
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

Тнв
Тнв
Ми, З

12
9
 до зносу
 
до зносу
 
 
36
36
12

133

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, У


Тнв
Тнв
Ми, З

12
3
9


36
36
12

134

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики
Каска
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми
Ми, УТнв
Тнв
Ми, З

12
3
9
до зносу


36
36
12

135

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані

З

Ми, У
Ми

12

12
3

136

8264

Фарбувальник (виробництво текстилю)

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний

Вн, З

Вп, О
В, Оа
Вн, Оа


12

6
12
3
до зносу

до зносу

137

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

Пм, О, З


Ми, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
 


9
3
12

138

8269

Чистильник тканин, виробів

Халат бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
Косинка бавовняна

З
Ми, УЗ

12
9
до зносу

до зносу
12

139

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор газопилозахисний
На роботах у вологому середовищі додатково:
Черевики на мікропористій підошві
Рукавиці комбіновані
Берет

Пм, О, З


Ми, См, У
Ми
З

12
до зносу

до зносу
 


9
3
12

140

7346

Шаблонник

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
Залежно від виду робіт:
Рукавички гумові
Чоботи гумові

З
Вн, З

Ми, У
Ми

Вн
Вн

12
12

12
до зносу

1
12

Загальні професії виробництва нетканих матеріалів

141

7432

Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне виробництво)

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

142

3340

Інструктор виробничого навчання

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

143

8264

Помічник майстра (вибілювання, фарбування та чищення)

Халат бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9

144

8262

Помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини)

Костюм бавовняний
Тапочки
Шумозахисні вкладки (Беруші)
Рукавиці комбіновані

З
Ми, У


Ми

12
9
8 годин
 
3

145

8261

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки)

Костюм бавовняний
Тапочки
Шумозахисні вкладки (Беруші)
Рукавиці комбіновані

З
Ми, У


Ми

12
9

до зносу
3

146

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний
Черевики
Берет
Рукавиці
Окуляри захисні

З
Ми, У
З
Мп, З

12
12
12
3
до зносу

Завантажити