НПАОП 36.1-1.01-10Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

2.7. Працівники, які обслуговують лінії обличкування кромок меблевих щитів, мають забезпечува тися рукавицями згідно з ГОСТ 12.4.010 та засобами захисту органів слуху згідно з ГОСТ 12.4.051,ДСТУ ЕN 352-1.

2.8. Працівники, які обслуговують лінії оздоблення, мають бути забезпечені запасними комплектами одягу, антистатичним взуттям, засобами захисту рук згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия» (далі —ГОСТ 20010), засобами захисту органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.041 та захисними пастами згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования» (із змінами).

2 .9. Працівники, які обслуговують лінії шліфування й полірування, мають бути забезпечені ан тистатичним взуттям, засобами захисту рук згідно з ГОСТ 20010, та органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.041.

2.10. Працівники, які обслуговують лінії складання меблів, мають бути забезпечені рукавицями згідно з ГОСТ 12.4.010.

3. Вимоги до професійного добору працівників

3.1. На підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

3.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Начальник відділу організації державного нагляду
в АПК та соціально-культурній сфері
департаменту організації

державного нагляду                   В. С. Ткачов

http://www.sot.zp.ua

26

Завантажити