НПАОП 10.0-1.01-10Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах

_______________________________________

* У виробках з кутом нахилу до 60°, де встановлений термін експлуатації канатів понад шість місяців, періодичність контролю встановлюється головним механіком шахти, при цьому період часу до першої перевірки каната не повинен перевищувати половини встановленого терміну.

Таблиця 11

Термін експлуатації шахтних канатів

Призначення і конструкція каната

Термін експлуатації
до першого експертного обстеження, років

Порядок і умови продовження терміну експлуатації канатів

1

2

3

Підйомні канати установок зі шківом тертя:

шестисталкові з органічним осердям

2

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

Підйомні канати установок з машинами барабанного типу:

шестисталкові з органічним осердям на людських
і вантажнолюдських підйомних установках

2

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

шестисталкові з органічним осердям на вантажних підйомних установках

4

з металевим осердям, багатосталкові і фасонносталкові

2

закриті підйомні

5

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів за всією довжиною, через кожен рік — до 10 років або за наслідками випробувань у канатно-випробувальній станції відрізка каната, узятого біля його нижнього кінця, через кожні півроку — до 7 років

Врівноважувальні канати підйомних установок:

шестисталкові з органічним осердям і круглі багатосталкові оцинковані, що мало крутяться

4

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль
втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

плоскі сталеві машин барабанного типу

4

Не продовжується

плоскі сталеві шківів тертя

2

За наслідками технічного огляду через кожні
6 місяців — до 4 років

гумотросові від стику до стику (або до кінця у причіпного пристрою)

5

У порядку, обумовленому в Інструкції
з експлуатації вогнестійких гумотросових врівноважувальних канатів у шахтних стволах,— до 10 років, а за навішування
із запасом міцності більше ніж 12-кратний —
до 15 років

Гальмівні та амортизаційні канати:

гальмівні канати парашутів

4

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів,— до 7 років

амортизаційні канати парашутів клітей

5

За наслідками технічного огляду через кожні 12 місяців — до 7 років

Провідникові та відбійні канати:

закриті несучі канати шахт,
що знаходяться в експлуатації

15

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів,—
до 20 років

сталкові канати шахт,
що знаходяться в експлуатації

4

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів,— до 7 років

канати шахт, що будуються

3

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів,—
до 5 років

Канати для підвішування помосту та прохідницького обладнання (труб, кабелів):

сталкові, які можна перевірити
на втрату перерізу:

без покриття діаметром до 45 мм

оцинковані, а також без покриття діаметром 45 мм і більше3

5

За наслідками експертного обстеження,
що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів,— до 10 років

сталкові, які неможливо перевірити на втрату перерізу металу (наприклад, через обмежені умови)

3

Не продовжується

канати для підвішування механіч-
них навантажувачів (грейферів) при проходженні стволів

2 місяці

Не продовжується

Додаток 12

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
приймання та здавання змін

Підйом

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 12

Ліва сторінка

Дата

Час здавання змін, година, хв.

Прізвище машиніста, що приймає зміну

Пожежні засоби

Чистота приміщень
та температура
в машинному залі

Стан елементів

гальмові
пристрої

компресорна установка

обмежувач швидкості, захист
від напуску каната

блокувальні пристрої

кінцеві вимикачі

покажчик глибини
та швидкостемір

робочі

запобіжні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Права сторінка

підйомної машини

Підпис
про приймання зміни

Зауваження

апаратура сигналізації, зв’язку
та вимірювальні прилади

стан двигунів та пускової електроапаратури

барабани
та футерівка

підшипники

наявність мастила

апаратура автоматизації

у підшипниках

у картері зубчатої передачі

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Додаток 13

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
огляду канатів та їх витрат

Підйом

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 13

Розділ І. Запис результатів огляду канатів
(ліва сторінка книги — лівий (головний, тяговий) канат,
права сторінка книги — правий (головний, тяговий) канат)

Лівий/правий (головний, тяговий) канат

Дата

Загальне число зламаних дротів

Число зламаних дротів на кроці звивки каната

Відстань
до найбільш пошкодженої ділянки каната
від причіпного пристрою, м

Подовження каната, м

Діаметр каната, мм

Відстань
до ділянки
з найменшим діаметром каната від його кінця біля причіпного пристрою, м

Результати виміру розподілу навантаження між головними канатами багатоканатних підйомних машин

Підпис особи, яка здійснювала огляд

Підпис головного механіка шахти або старшого механіка

При-мітки

фактичний після навішування

найменший

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ II. З апис витрат канатів

№з/п

Дата виготовлення
та отримання каната

Завод — виробник каната

Заводський номер каната

ГОСТ або ТУ

Конструкція та звивка каната

Діаметр каната за заводськими даними, мм

Дата навішування каната

Номер свідоцтва та дата випробувань

Куди навішений канат (лівий або правий)

Номер свідоцтва та дата повторних випробувань

Дата зняття каната

Причини зняття каната

Час зберігання каната до його навішування, днів

Термін експлуатації каната

Підпис механіка шахти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Додаток 14

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
реєстрації стану електрообладнання та заземлення

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 14

Дата перевірки

Найменування та місце встановлення об’єкта перевірки

Результати оглядів
і вимірювань із зазначенням заводських номерів несправного обладнання та характеру несправності

Необхідні заходи для усунення несправностей

Прізвище та підпис особи, яка здійснювала перевірку

Розпорядження головного енергетика (головного механіка) шахти про усунення порушень із вказівкою особи, якій ця робота доручена

Відмітка про усунення порушень та підпис особи, що проводила усунення

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 15

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
спостережень за пожежними дільницями та перевірки стану ізоляційних перемичок

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 15

Дата

Місцезнаходження перемички, №

Стан перемички, який ремонт потрібно

Температура повітря за перемичкою, °С

Склад газу, %

СО2

СН4

СО

О2

Н2

С2Н2

С2Н4

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Форма останніх сторінок книги для реєстрації перемичок

№з/п

№перемички

Місцезнаходження

Матеріал перемички

Площа
в світлі, м2

Глибина врубів, м

Дата зведення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 16

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
огляду та обліку роботи водовідливних установок

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Місце встановлення

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 16

Таблиця 1

Реєстрація (облік) водовідливної установки


насосного агрегату

Насос

Двигун

тип

заводський номер та дата випуску

дата введення
в експлуатацію

тип

заводський номер та дата випуску

дата введення
в експлуатацію

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 2

Результати оглядів водовідливної установки

Дата

№насосного агрегату

Час вмикання та вимикання насоса

Показання КВП

Характер виявлених несправностей та здійснені заходи щодо їх усунення, підпис

Дата та результати огляду водовідливної установки; намічені заходи для усунення недоліків, підпис

манометра

вакуумметра

витратоміра

амперметра

1

2

3

4

5

6

7

8

9http://www.sot.zp.ua

204Завантажити