НПАОП 10.0-1.01-10Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах

4. Ліквідовані гірничі виробки повинні бути своєчасно відображені на планах гірничих виробок. Результати виконання проектів ліквідації виробок і щорічних оглядів ліквідованих виробок оформлюються актами.

3. Розконсервація шахт

1. Розконсервація шахти з метою відновлення її роботи з видобутку вугілля здійснюється за проектом з дотриманням вимог промислової безпеки, охорони надр і навколишнього природного середовища. Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за виконанням проектних рішень під час розконсервації шахти.

2. У проекті розконсервації шахти мають бути відображені стан гірничих виробок, виробничих і санітарно-побутових будівель, споруд, водовідливних і вентиляторних установок та іншого стаціонарного обладнання.

3. У проекті визначаються види, послідовність і способи виконання робіт з розконсервації шахти. Проект має містити, зокрема:

а) результати проведення технічної експертизи основних фондів підприємства, що розконсервується, з оцінкою можливості його подальшого використання;

б) заходи щодо безпечної розконсервації шахти;

в) заходи щодо розкриття ізоляції гірничих виробок;

г) заходи щодо організації сталого провітрювання гірничих виробок;

ґ) методи відновлення гірничих виробок до проектних перерізів;

д) заходи щодо організації і монтажу обладнання, необхідного для відновлення гірничих виробок.Начальник управління організації державного нагляду
у вугільній промисловості Є.
Степановський

Додаток 1

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Таблиця 1

Граничнодопустимі концентрації пилу

Якісна
характеристика пилу

Вміст вільного
діоксиду кремнію в пилу, %

ГДК, мг/м3,
за загальною масою

Породна, вуглепородна

від 10 до 70

2

Вуглепородна,вугільна

від 5 до 10

4

Антрацитова

до 5

6

Пил кам’яного вугілля

до 5

10

Таблиця 2

Граничнодопустимі рівні шуму

Робочі місця (зони) і види робіт

Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму, дБА

(децибел за шкалою А)

1

2

1. Гірничі виробки, виробничі приміщення,

територія поверхні

80

2. Кабіни спостережень і дистанційного керування:

без мовного зв’язку по телефону

75

з мовним зв’язком по телефону

65

3. Приміщення диспетчерської служби

65

4. Адміністративно-керівна діяльність

60

Таблиця 3

Граничнодопустимі рівні вібрації

Вид
вібрації

Категорія вібрації
(вид машин, обладнання)

Кориговані за частотою і еквівалентні кориговані значення, дБ

віброприскорення

віброшвидкості

1

2

3

4

Локальна

Ручні машини (відбійні молотки, свердла, перфоратори)

78

113

Загальна

Транспортна (самохідний шахтний транспорт
і причіпні машини):
горизонтальна
вертикальна62
65116
107

Транспортно-технологічна (гірничі комбайни, шахтні навантажувальні машини, самохідні бурильні установки)

59

101

Технологічна (насоси, вентилятори, підйомні машини, компресори тощо)

50

92

Додаток 2

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Таблиця 1

Мінімальні розміри поперечних перерізів горизонтальних і похилих виробок

Виробки

Мінімальна площа поперечного перерізу, м2

Мінімальна висота
від підошви (головки рейок) до кріплення або обладнання, м

1

2

3

1. Головні відкотні та вентиляційні виробки, людські хідники для механізованого перевезення

9,0

1,9

2. Дільничні вентиляційні, проміжні, конвеєрні та акумулювальні штреки, дільничні бремсберги, уклони та хідники

6,0

1,8

3. Вентиляційні просіки, печі, косовики та інші виробки

1,5

0,7

4. Дільничні виробки, що знаходяться в зоні впливу очисних робіт, людські хідники, не призначені для механізованого перевезення працівників

4,5

1,8

5. Головні відкотні та вентиляційні виробки, введені в дію
до 1987 року:

а) закріплені дерев’яним, збірним, залізобетонним
і металевим кріпленням;

б) закріплені кам’яним, монолітним, залізобетонним, бетонним, гладкостінним збірним залізобетонним кріпленням;

в) дільничні вентиляційні проміжні і конвеєрні штреки, людські хідники, дільничні бремсберги та уклони4,5

4,0


3,71,9

1,9


1,8

6. Виробки, в яких є контактний провід:

а) ділянки приствольних дворів, якими пересуваються працівники до місця посадки у вагонетки;

б) виробки, якими пересуваються працівники, приствольні двори, майданчики посадочні та вантажно-розвантажувальні, сполучення з іншими виробками;

в) виробки, якими здійснюється перевезення працівників,
за наявності окремих виробок (відділень)
для пересування працівників
2,4

2,2


2,0

Таблиця 2

Мінімальні розміри проходів для працівників і зазорів у гірничих виробках

Виробки

Вид транспорту

Розташування

Мінімальний
розмір, м

Примітка

проходу

зазору

1

2

3

4

5

6

1. Горизонтальні, похилі

Рейковий

Між кріпленням
і составом поїзда

0,7

0,25

При дерев’яному, металевому кріпленні та рамних конструкціях залізобетонного і бетонного кріплення

0,7

0,2

При суцільному бетонному, кам’яному та залізобетонному кріпленні

1,0

У місцях посадки працівників в пасажирські вагонетки

2. Горизонтальні, похилі

Конвеєрний

Між составами поїздів на паралельних коліях

0,2

При двобічній посадці прохід завширшки 1 м робиться
з двох боків

Між кріпленням
і конвеєром

0,7

0,4

Від верхньої виступаючої частини до верхняка

0,5

Від натяжних
і приводних головок
до верхняка

0,6

3. Горизонтальні, похилі

Монорейковий

Між кріпленням
і составом поїзда

0,7

0,2

При швидкості руху до 1 м/с

0,85

0,3

При швидкості руху
понад 1 м/с

Між дном посудини або нижньою кромкою вантажу, що перевозиться, і підошвою виробки

0,4

4. Похилі

Канатно-крісельні дороги

Між кріпленням і віссю каната

0,7

0,6

На висоті затискача підвіски

Між сидінням канатно-крісельної дороги і підошвою виробки

> 0,7

5. Горизонтальні

Конвеєрний
з рейковим

Між кріпленням
і составом поїзда

0,7

Між кріпленням
і конвеєром

0,4

Між составом поїзда
і конвеєром

0,4

6. Похилі

Конвеєрний
з рейковим

Між кріпленням
і конвеєром

0,7

При проведенні зазначених виробок прохід дозволяється мати з боку состава поїзда

Між кріпленням
і составом поїзда

0,2–0,25

Відповідно до пункту 1 цієї таблиці

Між конвеєром
і составом поїзда

0,4

7. Горизонтальні, похилі

Конвеєрний з мо-
норейковими або надґрунтовими дорогами

Між кріпленням
і составом поїзда

0,7

Між кріпленням
і конвеєром

0,4

Між конвеєром
і составом поїзда

0,4

8. Горизонтальні, похилі

Моно-
рейкова дорога, розташована над конвеєром

Між составом поїзда
і конвеєром

0,5–0,6

Відповідно до пункту 2 цієї таблиці

9. Похилі

Канатно-крісельні дороги, конвеєр

Між віссю каната
і конвеєром

1,0

10. Виробки,
що служать
для перепуску вугілля, породи або закладних матеріалів
на відкотний горизонт самопливом
і які мають два відділення або облаштовані металевими трубами

Пристрій для перепуску вугілля

Між кріпленням
і відшивкою
або металевими трубами

0,8

Примітки: 1. На двоколійних ділянках виробок усіх приствольних дворів, в одноколійних приствольних виробках клітьових стволів, зданих в експлуатацію в 1987 році і в наступні роки, і в тих, що проходяться, а також у всіх інших двоколійних виробках у місцях, де виконуються маневрові роботи, зчіплювання і розчіплювання вагонеток, перевантаження обладнання і матеріалів, біля стаціонарних навантажувальних пунктів продуктивністю 1000 т на добу і більше, біля транзитних перевантажувальних пунктів незалежно від продуктивності проходи для працівників обладнуються по 0,7 м з обох боків.

2.Ширина проходів для працівників і зазори мають бути витримані за висотою виробки, не меншою ніж 1,8 м від підошви (тротуару). Проходи за всією довжиною виробки необхідно обладнувати, як правило, з одного боку. Не дозволяється влаштування проходів між коліями.

3. На ділянках закруглення виробок зазори та проходи для працівників повинні збільшуватися на 300 мм із зовнішнього боку та на 100 мм — із внутрішнього.

Продовження додатка 2

Таблиця 3

Розрахункова маса падаючого вантажу

Вид підйому

Розрахункова маса падаючого вантажу

1. Клітьовий, обладнаний парашутами та гальмовими канатами, або за багатоканатної підвіски клітей
з кількістю головних канатів чотири і більше

Сумарна маса вантажу, збільшена в 1,5 раза

2. Скіповий з багатоканатною машиною та кількістю головних канатів чотири і більше

Половина маси вантажу скіпа

3. Інші види підйомів

Маса навантаженої підйомної посудини

Додаток 3

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
огляду стволів шахт

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

Продовження додатка 3

Дата огляду

Стан кріплення
та армува-ння

Час виявлення пош-кодження

Характер пош-кодження

Причина пош-ко-дже-ння

Підписи особи,
яка оглядає, і особи, відповідальної
за стан ствола

Заходи щодо усунення пошкоджень

Тривалість зупинки підйому для усунення пошкоджень, годин, хвилин

Підпис головного інженера шахти після ліквідації пошкодження, дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 4

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Таблиця 1

Вентиляційний струмінь

Неприпустима концентрація метану, % за об’ємом

Вихідний з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується

понад 1,0

Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за відсутності апаратури АКМ

понад 1,0

Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за наявності апаратури АКМ

1,3 і більше

Вихідний крила, шахти

понад 0,75

Вхідний на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок
і до камер

понад 0,5

Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках

2,0 і більше

Таблиця 2

Шкідливі гази

Граничнодопустима концентрація шкідливих газів
у діючих виробках шахт

% за об’ємом

мг/м3

Оксид вуглецю (СО)

0,00170

20

Оксиди азоту (у перерахуванні на NO2)

0,00025

5

Діоксид азоту (NO2)

0,00010

2

Сірчастий ангідрид (SO2)

0,00038

10

Сірководень (H2S)

0,00071

10

Таблиця 3

Гірничі виробки, привибійні простори, вентиляційне обладнання

Максимальна

швидкість повітря, м/с

Вентиляційні свердловини

Не обмежена

Стволи та вентиляційні свердловини з підйомними установками, призначеними тільки для піднімання працівників в аварійних випадках, вентиляційні канали

15

Стволи для опускання та піднімання тільки вантажів

12

Кросинги трубчасті та типу перекидних мостів

10

Стволи для опускання та піднімання працівників і вантажів, квершлаги, головні відкотні та вентиляційні штреки, капітальні та панельні бремсберги та уклони

8

Усі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі

6

Привибійні простори очисних і тупикових виробок

4

Таблиця 4

Категорія шахт за метаном

Відносна метановість шахти, м3/т

I

до 5

II

від 5 до 10

III

від 10 до 15

та шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану*

Надкатегорні

15 і більше; шахти, небезпечні за суфлярними виділеннями

Небезпечні за раптовими викидами

шахти, в яких проводять роботи на пластах,
небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу,
шахти з викидами породи

_____________________________________________

* Шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану, протягом місяця після настання випадку переводяться до III категорії.

Таблиця 5

Місце контролю

Неприпустима концентрація метану, % за об’ємом

Дегазаційні трубопроводи

від 3,5 до 25,0

На виході з камер змішування

2,0 і більше

Трубопроводи для ізольованого відведення метану
за допомогою вентиляторів (ежекторів)

більше 3,5

Таблиця 6

Категорії шахт

за газом

Тип приладів (апаратура)

переносні епізодичної
та неперервної дії

переносні автоматичні

стаціонарна автоматична

на СН4

на СО2

на СН4

на СН4

Негазові

+

+

I і II категорій

+

+

+

+*

III категорії, надкатегорні й небезпечні за раптовими викидами

+

+

+

+

_________________________________

* Згідно з графіком.

Таблиця 7

Категорія шахти за метаном

Абсолютна метановість, м3/хв

I

до 4

II

від 4 до 8

III

від 8 до 12

Надкатегорні

12 і більше

Додаток 5

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
огляду вентиляторних установок
та перевірки реверсування

Місце встановлення

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 2 роки

Продовження додатка 5

Тип вентилятора і номер агрегату _____________________

_____________________

Огляд вентиляторної установки

Дата огляду

Дефекти, знайдені під час огляду вентиляторної установки разом з будівлею

Підпис особи, яка здійснювала огляд

Застосовані заходи щодо усунення дефектів

Підпис особи,
яка усунула дефекти. Дата закінчення робіт

Підписи
про приймання,
зауваження посадових осіб

1

2

3

4

5

6Перевірка реверсивних, перемикаючих і герметизуючих пристроїв
і реверсування вентиляційного струменя

Дата пере-вірки

Дефекти, виявлені під час перевірки реверсивних, перемикаючих
та герметизую-чих пристроїв під час огляду вентиляцій-ного каналу

Намічені заходи щодо усунення знайдених дефектів

Тривалість переве-дення вентиля-ційної установки
на реверсив-ний режим, хв.

Тривалість зміни напряму вентиляційного струменя, хв.

Витрата повітря, що надходить до шахти після реверсування вентиляційного струменя

Підписи осіб,
які здійснюва-ли перевірку

Вказівки головного інженера шахти, підпис, дата

м3/с

% від витрат повітря при нормальному режимі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 6

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
обліку роботи вентиляторної установки

Місце встановлення

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

Продовження додатка 6

Тип вентилятора і номер агрегату _____________________

_____________________

Дата

Час (годин, хвилин)

Номер агрегату, що працює

Показання вимірювальних приладів

Температура підшипників, °С

Зупинка вентиляторів

Помічені порушення в стані агрегатів
(підшипників, двигуна тощо)

Підпис чергового машиніста або особи, яка обслуговує пульт дистанційного керування та контролю роботи вентиляторної установки

Підпис машиніста, що прийняв зміну

Зауваження посадових осіб шахти

тиск, даПа (мм рт. ст.)

подача, м3/с

тривалість (з якого
по який час)

причини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаток 7

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
вимірів метану і обліку загазувань
[підвищених концентрацій діоксиду вуглецю
(вуглекислого газу)]

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Категорія за газом

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

Продовження додатка 7

Форма 1

Результати вимірів концентрації метану

Найменування та номер дільниці ________________________

Місяць __________________ рік ________

Найменування виробки

Результати вимірів концентрації метану, %

Число випадків перевищення норм вмісту метану за місяць

Підпис
начальника дільниці
за I, II і III декади

Підпис головного інженера шахти

Примітки

Числа місяця

1

2

31

Зміни

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Форма 2

Облік загазувань

Дата та час виявлення загазува-ння, годин, хв.

Найменування пласта, дільниці, виробки

Уміст метану в місці загазування, %

Причина загазування.
Вид загазування (технологіч-не, аварійне)

Трива-лість загазу-вання, годин, хв.

Втрати через загазування

Підписи відповідальних осіб за

Заходи щодо попередження загазувань

Підписи начальників технологічної дільниці та дільниці ВТБ

Підпис головного інженера шахти

місце виміру

максимальна концентрація

у прове-денні виробок, м

видо-бутку, т

розгазування

розслідування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

продовження додатка 7

Форма 3

Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прори-ву), дата та час виник-нення

Вид мета-нови-ділення (суфляр, прорив)

Назва
та символ пласта

Найме-нува-ння вироб-ки

Місце виник-нення суфля-ру (про-риву) у вироб-ці

Концентрація метану
у вихідному
з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), %

Витрата повітря,
м3/хв

Макси-мальна зареєстро-вана витрата метану, м3/хв

Трива-лість дії суфля-ру (про-риву), діб

Роботи,
що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану

Геологічні порушення, наявні у місці
або поблизу суфляру (прориву)

Заходи, що здійснювалися під час ліквідації суфлярного виділення (прориву)

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологіч-ної дільниці

Підпис голов-ного інжене-ра шахти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Завантажити