НПАОП 0.00-1.44-09Про затвердження правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

10.1.2. Навантажувально-розвантажувальні роботи з аміачною селітрою насипом необхідно виконувати механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування та засобів малої механізації.

10.1.3. Місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт повинні бути обладнані знаками безпеки відповідно до вимог «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ІSO 6309:1987, ІDT)» (далі — ДСТУ ISO 6309:2007), відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 та техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на транспортно-складських роботах відповідно до вимог чинного законодавства.

10.1.4. Рух транспортних засобів у місцях проведення навантажувально-розвантажувальних робіт повинен бути організований за схемою, затвердженою роботодавцем, з установленням відповідних дорожніх знаків згідно з вимогами «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» (ДСТУ 4100-2002).

10.1.5. У місцях проведення навантажувально-розвантажувальних робіт з аміачною селітрою вміст шкідливих речовин і пилу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88. Розсипи аміачної селітри повинні бути ретельно зібрані.

10.1.6. У разі зміни метеорологічних умов, які негативно впливають на фізико-хімічний стан аміачної селітри, навантажувально-розвантажувальні роботи повинні бути припинені або мають бути вжиті заходи для створення безпечних умов проведення робіт.

10.2. Вимоги безпеки під час використання навантажувально-розвантажувальних механізмів(машин)

10.2.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням конвеєрів повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2.2. Перед початком навантаження аміачної селітри і після її вивантаження всі транспортні засоби відповідно до вимог цих Правил повинні бути ретельно очищені від залишків будь-яких попередніх вантажів, сторонніх речовин і забруднень, промиті і просушені.

10.2.3. Під час навантажувально-розвантажувальних робіт у складах аміачної селітри з твердим і рівним покриттям дозволяється використовувати пересувні механізми з акумуляторними електроприводами та автонавантажувачі з двигунами внутрішнього згоряння з обов’язковим використанням іскрогасників на вихлопних трубах двигунів.

10.3. Вимоги безпеки під час навантаження аміачної селітри

10.3.1. Бурти аміачної селітри повинні мати укоси з нахилом, який відповідає куту природного укосу для вантажів цього виду, або бути огороджені міцними підпірними стінками.

10.3.2. У разі злежування аміачної селітри під час проведення навантажувально-розванта­жу­вальних робіт не слід допускати її відбір шляхом утворення підкопу, щоб уникнути обвалення зводу бурту.

10.3.3. Під час навантаження (розвантаження) ємностей з аміачною селітрою у їхній верхній частині відповідно до вимог чинного законодавства повинні бути передбачені спеціальні пристрої, які виключають падіння працівників усередину.

10.3.4. Під час переміщення по насипу аміачної селітри працівники повинні користуватися запобіжними поясами із страхувальним тросом або слід встановлювати трапи і настили з поручнями по всьому шляху пересування.

10.3.5. Не допускається перебування працівників у ємності, що заповнюється аміачною селіт­рою.

10.3.6. Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничних станціях повин­но проводитися відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2007 № 311, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.12.2007 за № 1419/14686 (НПАОП 63.21-1.22-07), і НАПБ А.01.001-2004.

10.3.7. Підніматися на дах мінераловозів для відкриття і закриття кришок люків слід через спеціальні виходи (двері) люкових майданчиків складу і лише після повної зупинки вагона.

10.3.8. Під час ліквідації зависання у разі злежування аміачної селітри у вагонах-мінераловозах (за допомогою вібраторів і спеціальних пристосувань) перебування працівників безпосередньо під зависаючим вантажем і на його поверхні не допускається.

10.3.9. Перед початком роботи з очищення ємностей (мінераловозів) перевіряється вміст шкідливих і вибухонебезпечних речовин і відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, що регулюють вимоги до виконання таких робіт, працівникам повинен бути виданий наряд-допуск та проведений цільовий інструктаж відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-05 безпосередньо на робочому місці.

Не допускається входити в неочищені від залишків вантажу ємності без протигаза за наявності в повітрі концентрації шкідливих речовин більше граничнодопустимої норми, встановленої ГОСТ 12.1.005-88. Перед початком роботи необхідно встановлювати огородження та вивішувати попереджувальний знак: «Небезпечна зона».

10.3.10. Роботи з очищення і ремонту ємностей допускається виконувати тільки бригадою, що складається не менше ніж із двох працівників (один виконує роботу всередині ємності, інший за ним спостерігає зовні).

Працівник, який перебуває зовні, повинен тримати запобіжний трос, який закріплено на поясі працівника, що перебуває всередині ємності. Робота в ємностях без спостерігача не допускається.

10.3.11. Для забезпечення безпеки працівника у мінераловозі між ним та працівником, який перебуває біля люка мінераловоза, має бути забезпечений двосторонній зв’язок.

10.3.12. Під час спускання в ємність не можна тримати в руках будь-які предмети. Усі необхідні для роботи інструменти і матеріали необхідно опускати в ємність окремо.

10.3.13. Тривалість перебування працівників у ємностях не повинна перевищувати 45 хвилин, після чого вони мають відпочити зовні протягом 15 хвилин.

10.3.14. Не допускається закривати ємності, не переконавшись у відсутності в них людей.

10.3.15. У разі потреби пропарювання ємностей гострою парою слід дотримуватись таких заходів безпеки:

перед пуском пари у відкриті ємності слід переконатись у відсутності в них людей;

під час подачі пари в ємність за допомогою шланга слід опустити його на дно ємності й надійно закріпити біля горловини.

Після пропарювання ємності мають бути створені умови для виходу пари. Перед відкриттям ємності після пропарювання необхідно перевірити, чи закрита подача пари в ємність.

10.3.16. Для внутрішнього огляду мінераловозів під час їхньої підготовки до навантаження необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства і використовувати переносні світильники напругою не більше 12 В, рівень вибухозахисту або ступінь захисту яких повинен відповідати вимогам ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок.

10.3.17. Після закінчення навантажувально-розвантажувальних робіт пересувні механізми повинні бути виведені зі складу, встановлені на місцях стоянки згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76 і ретельно очищені від аміачної селітри.

10.4. Вимоги до розміщення і підготовки навантажувально-розвантажувальних майданчиків

10.4.1. Місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, розміщення на них будівель (споруд) і відокремлення їх від житлової забудови санітарно-захисними зонами повинні відповідати вимогам будівельних і санітарних норм і правил.

10.4.2. Місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91, «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (ГОСТ 12.4.009-83), НАПБ А.01.001-2004 та вимогам інших чинних нормативних документів з пожежної безпеки.

10.4.3. Місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, включно з проходами і проїздами, повинні мати природне і штучне освітлення згідно з ДБН В.2.5-28-2006. Типи світильників необхідно вибирати залежно від умов середовища і властивостей вантажу.

10.4.4. У районі навантажувально-розвантажувальних майданчиків (рамп) не дозволяється рух локомотивів, які дають іскри, а також зупинка цистерн з горючими речовинами, міцними кислотами, органічними рідинами та іншими речовинами, які можуть окиснюватися продуктами розкладу аміачної селітри.

XI. Вимоги пожежної безпеки

11.1. Загальні вказівки щодо забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації, ремонту устаткування і виконання технологічних операцій з аміачною селітрою насипом повинні відповідати положенням Закону України «Про пожежну безпеку» та вимогам НАПБ А.01.001-2004, НАПБ В.01.013-79/131, ГОСТ 12.1.004-91 і «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.010-76).

11.2. Інструкції щодо забезпечення пожежної безпеки на виробничих дільницях і в структурних підрозділах підприємств, де переробляється і зберігається аміачна селітра насипом, повинні розроблятися роботодавцем відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та вимог НАПБ А.01.001-2004, НАПБ В.01.013-79/131, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76 і цих Правил.

11.3. Виробничі, допоміжні та підсобні приміщення (цехи, склади і відкриті стоянки техніки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 і НАПБ Б.03.001-2004.

Експлуатація вогнегасників повинна виконуватись відповідно до вимог НАПБ Б.01.008-2004, а їхнє технічне обслуговування — відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004. Оснащення об’єктів стаціонарними системами пожежної сигналізації і пожежогасіння повинно здійснюватись відповідно до вимог НАПБ Б.06.004-2005 і «Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Пожежна автоматика будинкiв i споруд», затверджених наказом Державного комiтету України з будiвництва та архiтек­тури вiд 28.10.98 № 247 (ДБН В.2.5-13-98).

11.4. На території, у приміщеннях складів для зберігання аміачної селітри і на дільницях об’єктів її перероблення повинні бути вивішені знаки, які забороняють користуватися відкритим вогнем, відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007.

11.5. Для підтримки пристроїв захисту від блискавки у справному стані необхідно регулярно проводити їх ревізію відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002:

для будівель і споруд I і II категорій вогнестійкості із захистом від блискавки — щороку;

для III категорії — не рідше одного разу на три роки зі складанням акта, в якому зазначаються виявлені дефекти.

Усі виявлені пошкодження і дефекти повинні бути негайно усунені.

11.6. Для захисту від статичної електрики повинні заземлятися усі металеві і електропровідні неметалеві частини устаткування і електроустаткування. Заземлення повинно виконуватись відповідно до вимог «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (ГОСТ 12.1.030-81) і «ССБТ. Изделия электротехнические» (ГОСТ 12.2.007.0-75).

Такі роботи повинні виконуватися відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, що регулюють вимоги до їхнього виконання.

Переробку сипких матеріалів належить вести в металевому або елетропровідному неметалевому обладнанні.

11.7. Стаціонарні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння необхідно підтримувати у працездатному стані і виконувати всі операції, передбачені інструкціями з їх експлуатації.

11.8. Пожежу, спричинену термічним розкладанням аміачної селітри, необхідно гасити великою кількістю води.

11.9. Не допускається куріння та користування відкритим вогнем на складах і вантажних платформах аміачної селітри. Проведення вогневих робіт допускається у разі дотримання вимог, регламентованих НАПБ А.01.001-2004, НАПБ В.01.013-79/131, Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255, заре­єстрованою в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01), і Загальними правилами вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і наф­топереробних виробництв, затвердженими наказом Державного комітету з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 06.09.88 (НПА?П 0.00-1.41-88), а також за наявності наряду-допуску на їх проведення, оформленого відповідно до цих нормативних документів.

11.10. У разі виникнення пожежі працівники зобов’язані:

терміново викликати пожежну охорону;

поінформувати старшого працівника зміни і діяти відповідно до ПЛАС, що діє на підприємстві, розробленого згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.33-99;

евакуювати людей з території, де виникла пожежа;

за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби;

приступити до гасіння пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння і (за наявності) стаціонарних систем пожежогасіння з ручним пуском.

11.11. Спеціальні пожежні щити (стенди) для розміщення первинних засобів пожежогасіння слід встановлювати відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004. На пожежному щиті (стенді) повинні розміщуватись ті первинні засоби пожежогасіння, які використовують у цьому приміщенні, споруді, на установці.

XII. Вимоги безпеки під час аварійних ситуацій

12.1. Вимоги запобігання аварійним ситуаціям

12.1.1. Характерні причини детонації аміачної селітри такі:

наявність замкнутого об’єму і відсутність вільного виходу для газоподібних продуктів розкладання;

пожежа, яка супроводжується горінням значної кількості аміачної селітри;

забруднення селітри деякими домішками;

потрапляння у плав аміачної селітри розжарених предметів і дерев’яних елементів об’єкта, що горить;

проникнення полум’я в глиб штабеля аміачної селітри і підвищення тиску газів, що виділяються всередині маси речовин під час горіння.

12.1.2. Для попередження розвитку можливих аварій під час зберігання і перероблення аміачної селітри необхідно вживати таких першочергових заходів:

використовувати негорючі і важкогорючі конвеєрні стрічки та інші матеріали;

не зберігати аміачну селітру разом з горючими матеріалами;

дотримуватись норм технологічного процесу під час перероблення аміачної селітри та умов її зберігання у складських приміщеннях;

застосовувати пристрої захисту устаткування;

своєчасно виконувати графіки ППР устаткування, машин;

проводити ознайомлення працівників з їхніми діями на робочому місці відповідно до плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, що діє на підприємстві, розробленого відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99;

використовувати електроустаткування у вибухозахищеному виконанні;

не допускати проїзду транспорту, не оснащеного іскрогасниками, територією підприємства;

застосовувати пристрої блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд і устаткування;

використовувати технологічні процеси і устаткування, які задовольняють вимогам електростатичної іскробезпеки;

підтримувати температуру нагрівання поверхні машин, устаткування, приладів, які можуть увійти в контакт з аміачною селітрою, нижче граничнодопустимої і яка не повинна перевищувати 80 % температури її термічного розкладання.

12.1.3. Під час будівництва загальні вимоги безпеки системи протипожежного і противибухового захисту повинні регламентуватися вимогами ДБН В.1.1-7-2002.

12.1.4. Для обмеження поширення і розвитку пожежі слід забезпечувати:

необхідну вогнестійкість будівель і споруд;

використання негорючих матеріалів для внутрішньої обробки приміщень;

дотримання протипожежних розривів між будівлями і спорудами;

аварійне відключення і перемикання установок і комунікацій;

встановлення пристроїв (бортики, порожки), які запобігають або обмежують розлив і розтікання аміачної селітри під час пожежі;

подавання вогнегасних речовин (води) стаціонарними системами пожежогасіння або пересувною протипожежною технікою.

12.1.5. Для попередження загоряння аміачної селітри на заводських складах необхідно виключити:

розсипи продукту під час завантаження буртів і вагонів;

наявність сторонніх забруднень (розсипи, залишки попередніх вантажів) у машинах, які подаються під завантаження, і в складах;

зберігання або перевезення разом з аміачною селітрою будь-яких інших речовин і матеріалів;

наявність у складі підвалів, каналів, приямків та інших заглиблень у підлозі, а також пазів, що є невидимими, і ділянок, у яких можуть скупчуватися розсипи і забруднення;

появу сторонніх осіб на складі.

Заступник начальника управління
організації державного нагляду
за промисловою безпекою
на виробництвах і об’єктах
підвищеної небезпеки
Г. Г. Тюкавкін

 

http://www.sot.zp.ua

33Завантажити