НПАОП 0.00-1.24-10Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

1.13. Нормальне положення автоматичних шлагбаумів переїзду — відкрите, а неавтоматичних —закрите. Усі переїзди, що охороняються, в темну пору доби, а також під час туманів, снігопадів, хуртовин повинні освітлюватися та мати прямий телефонний або радіозв’язок з найближчим черговим по станції або диспетчером.

На відстані гальмівного шляху в обидва боки від переїзду повинні бути встановлені попереджувальні знаки «С» про подачу сигналу машиністом локомотива.

1.14. Усі роботи, пов’язані з перетином залізничних колій ЛЕП та зв’язку, нафтопроводами, водопроводами та іншим наземним і підземним устаткуванням, що не підпорядковане гірничому підприємству, можна виконувати тільки згідно з розробленим на підприємстві технологічним регламентом, узгодженим з власником цього устаткування.

1.15. Пристрої колійного загородження (скидуючі башмаки або стрілки, поворотні бруси) у положенні загородження повинні унеможливлювати вихід рухомого складу з колій, на яких вони встановлені.

Ці пристрої необхідно обладнувати покажчиками колійного загородження.

1.16. Перед вхідними сигналами станцій при довжині залізничних колій на ухилі перед ними 500 мі більше повинні бути обладнані тупики для уловлювання некерованих рухомих складів.

1.17. Ремонт споруд і пристроїв необхідно проводити за умови забезпечення безпеки руху.

Не дозволяється:

розпочинати роботи, якщо місця проведення робіт, небезпечні для проходження рухомого складу, не огороджені сигналами;

знімати сигнали, що огороджують місця робіт, до повного їх закінчення, а також до перевірки стану колії, контактної мережі та дотримання габаритів.

Місця проведення робіт, небезпечні для проходження рухомого складу, повинні бути огороджені сигналами з обох боків як на одноколійних, так і на дво- і багатоколійних дільницях шляхів незалежно від того, очікується поїзд чи ні. Перед початком шляхових ремонтних робіт посадова особа, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, зобов’язана проінструктувати працівників про умови безпеки проведення цих робіт і зазначити місця, куди працівники повинні відходити під час проходу поїздів, а також попередити проїзних диспетчерів відповідних станцій та узгодити з ними умови виконання робіт.

1.18. На станційних коліях, що потребують огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості, дозволяється проводити будь-які роботи тільки за узгодженням з черговим по станції і якщо є попередній запис керівника робіт в журналі огляду колій, стрілових переводів, обладнання СЦБ і зв’язку.

Введення в дію зазначеного обладнання після закінчення робіт проводиться за розпорядженням чергового по станції на підставі запису керівника робіт в журналі огляду колій, стрілових переводів, обладнання СЦБ і зв’язку або телефонограми, зареєстрованої в тому самому журналі, переданої черговому по станції керівником робіт з наступним особистим його підписом.

1.19. Рухомий склад необхідно утримувати в справному стані, що забезпечує його безперебійну роботу та безпеку руху.

1.20. Усі локомотиви повинні бути обладнані автоматичними і ручними гальмами.

Додатково до пневматичних гальм нові електровози та тягові агрегати, що виготовляються, необхідно обладнувати електричними гальмами.

1.21. Автоматичні гальма рухомого складу повинні мати керованість і надійність дії в різних умовах експлуатації, забезпечувати плавність гальмування, а також зупинку поїзда у разі роз’єднання або розриву гальмівної магістралі.

Автоматичні гальма повинні забезпечувати можливість застосування різних режимів гальмування залежно від навантаження вагонів і профілю колії.

Автоматичні гальма рухомого складу повинні забезпечувати гальмівне натискання, що гарантує зупинку поїзда під час негайного гальмування на відстані не більше ніж визначений гальмівний шлях.

1.22. Усі локомотиви повинні мати справно діючі:

системи гальмування — не менше двох для тепловозів (ручну та пневматичну) і не менше трьох для електровозів (ручну, пневматичну та електричну);

обладнання для подачі звукових сигналів;

пісочниці;

вимірювачі швидкості;

засоби пожежогасіння;

обладнання освітлення.

Моторвагонний рухомий склад і думпкари повинні бути обладнані автоматичними гальмами.

1.23. Не дозволяється випускати в експлуатацію локомотиви та інші самохідні одиниці на залізничному ходу за наявності несправностей:

приладів для подачі звукових сигналів;

протипожежного устаткування;

пневматичних, електричних, ручних гальм і компресора;

пристроїв радіозв’язку;

пристроїв блокування пильності під час обслуговування локомотива одним машиністом;

автоматичних пристроїв зчеплення;

системи подачі піску;

прожектора, буферного ліхтаря, освітлення, контрольних вимірювальних приладів;

захисного блокування високовольтної камери;

пристроїв захисту від струму короткого замикання, перевантаження та перенапруги, аварійної зупинки дизеля;

відсутності або несправності передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію;

відсутності захисних кожухів електрообладнання;

дизеля або появи стуку чи стороннього шуму в ньому.

1.24. Не дозволяється залишати рухомий склад без закріплення від самовільного відходу (руху). Порядок закріплення встановлюється керівником транспортного цеху.

1.25. Не дозволяється експлуатувати вагони, у яких є хоч би одна з таких несправностей:

колісної пари, яка потребує заміни;

тріщина в поясі візка або на щоковині литого візка;

злом надресорної балки або поперечної в’язі, обрив колодкового або буксового болта;

пристрою автоматичного зчеплення, поглинаючого пристрою або тягового хомута пристрою автоматичного зчеплення;

злом або тріщина (яка виходить з горизонтальної на вертикальну полицю) хребтової, бокової шворневої балок або буферного бруса;

кузова, а також запірного механізму люка у піввагона та хопра, що загрожує збереженню вантажів, які перевозяться, і безпеці руху;

букси, що потребує заміни, розплавлений або зламаний буксовий підшипник, відсутність буксової кришки;

якщо сумарний зазор між ковзунами з обох боків візка більше ніж 20 мм або менше ніж 2 мм у вантажних вагонів.

Крім того, не дозволяється експлуатувати думпкари, що мають несправності:

циліндрів перекидання (тріщини, послаблення кріплення, витікання повітря);

важільного механізму перекидання та відкриття поздовжнього борта;

кранів керування;

витікання повітря з розвантажувальної магістралі;

прогинання рами кузова у думпкарів з бортами, що підіймаються, коли між днищем і бортом утворюється зазор більше ніж 70 мм.

1.26. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними локомотивів визначаються залежно від типу локомотивів і місцевих умов роботи.

При електричній і тепловозній тязі одна локомотивна бригада може обслуговувати декілька локомотивів, якщо керування здійснюється з однієї кабіни.

Обслуговування локомотива одним машиністом допускається тільки за наявності обладнання автоматичної зупинки на випадок раптової втрати машиністом здатності керувати поїздом.

1.27. Швидкість руху поїздів на залізничних коліях кар’єру встановлюється залежно від рухомого складу, який використовується, верхньої будови та профілю колії, а також місцевих умов.

1.28. На перегонах (міжстанційних, міжпостових) і блок-дільницях може експлуатуватися тільки один поїзд.

1.29. На електрифікованих коліях не дозволяється переміщення кранів з піднятою стрілою, крім випадків, коли проводяться кранові роботи за нарядом і при відключених пристроях контактної мережі.

1.30. Не дозволяється розбирання і укладання залізничних колій машинами, механізмами і пристроями, не обладнаними для підйому такого вантажу.

1.31. Не дозволяється перевозити рейкові ланки на залізничних платформах зі встановленим уніфікованим обладнанням, що знімається без відповідного закріплення упорами і обмежуючими ланцюгами.

1.32. Вибійні та відвальні залізничні колії повинні закінчуватися запобіжними упорами, надійно закріпленими не менше ніж за 10 м від кінця рейок, огородженими сигналами, освітленими в темну пору доби або пофарбованими світловідбиваючою фарбою.

1.33. На неробочій частині вибійних і відвальних тупиків (колій) не дозволяється залишати крани, пересувачі колій та інші механізми без огородження їх скидальними пристроями, що унеможливлюють наїзд на них рухомого складу або їх виїзд на робочу частину колії.

Не дозволяється розміщувати рухомий склад на вловлюючих та запобіжних тупиках.

1.34. Проходження поїздів вагонами вперед дозволяється за наявності переднього вагона з гальмовою площадкою, зверненою в бік руху поїзда, на якій повинен бути складач поїзда.

Допускається проходження спеціалізованих технологічних поїздів вагонами вперед без складача поїзда за обов’язкової наявності на передньому вагоні (думпкарі) відповідних звукових, а в темну пору доби і світлових сигналів, чутних і помітних на відстані гальмівного шляху. В такому випадку на стоянках під час маневрової роботи обов’язки складача (керівника маневрів) дозволяється покладати на помічника машиніста, який пройшов навчання за професією складача.

1.35. Навантаження думпкарів проводиться згідно з паспортом. Однобічне, понадгабаритне, а також таке навантаження, що перевищує вантажопідйомність вагонів, не дозволяється.

1.36. У разі якщо вагони залишаються на ухилі, то гальма необхідно затиснути, а під колеса підкласти гальмівні башмаки.

Відчеплені вагони на коліях кар’єру необхідно надійно загальмувати для запобігання самочинному відходу їх в ухил.

1.37. Вагони для перевезення працівників включати до складу вантажних поїздів не дозволяється.

Допускається перевезення працівників доріг у спеціально призначеному для цього вагоні, який входить до складу ремонтного поїзда.

Організація перевезення працівників у кар’єрах здійснюється відповідно до розробленої на підприємстві технологічної інструкції.

1.38. Подавання та переміщення залізничного рухомого складу в процесі навантаження (розвантаження) необхідно проводити тільки згідно з дозвільними сигналами машиніста екскаватора або оператора навантажувального обладнання.

1.39. Маневри на станційних коліях необхідно проводити за вказівками тільки одного працівника — чергового по станції або маневрового диспетчера, а на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією,— поїзного диспетчера.

Маневри на коліях локомотивних і вагонних депо та інших коліях, де виконується ремонт рухомого складу, необхідно проводити тільки під наглядом і за особистими вказівками чергового по депо або іншого працівника, якому доручено керівництво маневрами на цих коліях.

Розмежування районів керівництва маневровою роботою, а також розподіл обов’язків між працівниками, що виконують маневри, визначаються керівником залізничного цеху або управління залізничного транспорту.

Не дозволяється зчіплювати і розчіплювати вагони під час руху, їздити на буферах і автозчіпках, встрибувати у вагони, локомотиви та на платформи або зістрибувати з них під час руху.

1.40. Експлуатація кранів на залізничних коліях (у тому числі на електрифікованих) проводиться відповідно до вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00).

2. Вимоги безпеки на автомобільному транспорті та тракторах

2.1. Земляне полотно для шляхів необхідно будувати з міцних ґрунтів. Не можна застосовувати для насипів торф, дерен і рослинні залишки.

Повздовжні ухили кар’єрних шляхів повинні відповідати техніко-економічному розрахунку з врахуванням забезпечення безпеки руху.

2.2. Ширина проїжджої частини шляху визначається зважаючи на розміри автомобілів і автопоїздів.

Тимчасові в’їзди в траншеї необхідно улаштовувати так, щоб вздовж них під час руху транспорту залишався вільний прохід шириною не менше ніж 1,5 м.

2.3. У разі затяжних повздовжніх ухилів шляхів (більше ніж 0,06) необхідно влаштовувати горизонтальні площадки з ухилом не більше ніж 0,02, довжиною не менше ніж 50 м і не далі ніж через кожні 600 м довжини затяжного ухилу.

2.4. В особливо утруднених умовах на кар’єрних і відвальних шляхах величину радіусів кривих у плані допускається приймати в розмірі не менше двох конструктивних радіусів розвороту транспортних засобів по передньому зовнішньому колесу — при розрахунку на одиночний автомобіль і не менше трьох конструктивних радіусів розвороту — при розрахунку на тягачі з напівпричепами.

2.5. На узбіччі технологічних автодоріг і тимчасових з’їздів у кар’єрі з боку відпрацьованого простору необхідно споруджувати захисний вал з ґрунту, що огороджує призму обвалення.

Застосування на постійних дорогах захисних огороджень інших типів визначається проектом.

Висота захисного валу повинна бути не менше ніж 1/3 діаметра колеса автомобілів, що експлуатуються, вантажопідйомністю до 100 т і не менше ніж 1/2 діаметра колеса вантажопідйомністю 100 ті більше.

Під час відсипки захисного валу з м’яких і напівскельних порід його ширина в нижній частині повинна бути не менше ніж 3-кратна висота, а під час відсипки зі скельних порід — не менше ніж 2,5-кратна висота.

Ширина узбіччя доріг, на яких споруджується захисне огородження, визначається проектом, за яким відстань від підошви ґрунтового валу до крайки проїжджої частини повинна бути не менше ніж 0,5 м, а до бровки укосу — 1,0 м і відповідно 1,5 м та 1,0 м — від основи огородження під час спорудження його з бетону.

2.6. Керівництво гірничого підприємства зобов’язане створювати безпечні умови для руху транспортних засобів, забезпечити своєчасний ремонт автомобільних доріг. У зимовий період автошляхи необхідно систематично очищати від снігу та льоду, посипати піском, шлаком, дрібним щебенем або обробляти спеціальними розчинами.

2.7. Експлуатацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів в кар’єрах необхідно проводити лише після їх технічного огляду згідно з Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458 (НПАОП 0.00-6.01-10).

Кожен автомобіль повинен мати технічний паспорт, що містить його основні технічні та експлуатаційні характеристики. Кар’єрні автомобілі, що знаходяться в експлуатації, повинні бути укомплектовані:

засобами пожежогасіння;

знаками аварійної зупинки;

медичними аптечками;

упорами (башмаками) для підкладання під колеса;

пристроєм блокування (сигналізації) підняття кузова під високовольтною лінією (для автосамоскидів вантажопідйомністю 30 т і більше);

двома дзеркалами заднього виду;

засобами зв’язку;

комплектом інструменту, передбаченим заводом-виробником;

фарами для освітлення робочого майданчика і дороги, звуковим переривистим сигналом під час руху заднім ходом.

На лінію автомобілі можуть бути випущені тільки за умови, якщо їх агрегати та вузли, що забезпечують безпеку руху, а також безпеку інших робіт, що передбачені технологією використання автотранспорту, знаходяться в справному стані. Водії повинні мати при собі документ на право керування автомобілем.

Водії, які керують автомобілями з дизель-електричною тягою, повинні мати посвідчення на ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.21-98.

2.8. У разі проведення капітальних ремонтів і надалі в строк, передбачений заводом-виробником, необхідно проводити експертне обстеження вузлів, деталей і агрегатів великовантажних автосамоскидів, які впливають на безпеку руху, згідно з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

2.9. Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і тракторних поїздів на шляхах кар’єру визначається з урахуванням дорожніх умов. Рух на технологічних шляхах необхідно регулювати відповідними знаками.

2.10. На технологічних автомобільних шляхах не можна проводити обгін автомашин під час їх руху. В окремих випадках, у разі застосування автомобілів з різною технічною швидкістю руху, допускається обгін автомобілів за умов забезпечення безпеки руху.

2.11. Разовий заїзд на територію гірничого підприємства автомобілів, тракторів, тягачів, навантажувальних і підіймальних машин та іншого виду транспорту, який належить іншим підприємствам і організаціям, допускається тільки після обов’язкового інструктажу водія або машиніста щодо встановлених на підприємстві схем маршрутів руху, швидкості та порядку руху за ними транспорту.

2.12. Буксирування несправних автосамоскидів вантажопідйомністю більше ніж 15 т необхідно здійснювати спеціальними тягачами.

Залишати на проїжджій частині дороги несправні автосамоскиди не дозволяється. Допускається тимчасово залишати автосамоскид на проїжджій частині дороги у разі його аварійної зупинки за умови огородження автомобіля з обох боків відповідними попереджувальними знаками.

Причепи та напівпричепи повинні бути обладнані гальмами та габаритними світловими сигналами «Стоп» і сигналами повороту.

Буксирувати автомобілі, верстати та обладнання можна тільки на жорсткому зчепі.

2.13. Шиномонтажні роботи необхідно здійснювати в окремих приміщеннях або на спеціальних огороджених майданчиках, оснащених необхідними механізмами. Працівники, які виконують шиномонтажні роботи, повинні пройти навчання з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

2.14. Очищення кузова від налиплої і намерзлої гірничої маси необхідно проводити в спеціально відведеному місці із застосуванням механічних або інших засобів.

2.15. Під час навантаження автомобілів (автопоїздів) екскаваторами необхідно дотримуватись таких умов:

використовувати автомобілі з вантажопідйомністю, яка відповідає технічним характеристикам екскаваторів, що здійснюють їх навантаження;

автомобілі (автопоїзди), що чекають на навантаження, необхідно розміщувати за межами радіуса дії екскаваторного ковша і ставити їх під навантаження тільки після відповідного сигналу машиніста екскаватора. Відстань між транспортними засобами, що чекають на навантаження, повинна бути не менше ніж 5 м;

автомобіль (автопоїзд), що перебуває під навантаженням, повинен бути загальмований;

навантаження в кузов автомобіля (поїзда) необхідно здійснювати тільки збоку або ззаду. Перенесення екскаваторного ковша над кабіною автомобіля або трактора не дозволяється;

завантаженим автомобілем (автопоїздом) дозволяється рухатись до пункту розвантаження тільки після відповідного сигналу машиніста екскаватора.

2.16. Кабіну кар’єрного автосамоскида необхідно перекривати спеціальним захисним козирком, що забезпечує безпеку водія під час навантаження.

За відсутності захисного козирка водій автомобіля зобов’язаний вийти під час навантаження з кабіни і перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора.

2.17. Під час роботи автомобіля в кар’єрі, на відвалах та в інших місцях не дозволяється:

рух автомобіля з піднятим кузовом;

ремонт та розвантаження під ЛЕП та ближче ніж 40 м від них;

рух заднім ходом до місця навантаження (розвантаження) на відстані більше ніж 30 м (за винятком випадків спорудження траншей, автомобільних та залізничних з’їздів);

переїздити через кабелі, що прокладені по землі без спеціального запобіжного укриття;

перевозити працівників у кабіні.

У кабінах технологічних автомобілів дозволяється перевозити посадових осіб, в обов’язки яких покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та окремих працівників за наявності в них письмового дозволу та наявності місця в кабіні, передбаченого заводом-виробником;

залишати автомобіль на ухилах і підйомах. У разі зупинки автомобіля на підйомі або ухилі внаслідок технічної несправності водій зобов’язаний вжити заходів, що унеможливлюють самочинний рух автомобіля: вимкнути двигун, загальмувати машину, підкласти під колеса підпори (башмаки), автомобіль вантажопідйомністю 40 т і більше уперти передніми або задніми колесами в уступ;

запускати двигун, використовуючи рух автомобіля з ухилу;

залишати автомобіль з працюючим двигуном.

В усіх випадках під час руху автомобіля заднім ходом необхідно безперервно подавати звуковий сигнал, а в разі руху заднім ходом автомобіля вантажопідйомністю 10 т і більше звуковий сигнал повинен включатися автоматично.

2.18. Великотоннажний та інший технологічний транспорт, що не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підлягає реєстрації відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8.

2.19. Перевозити працівників у кар’єрі можна тільки в автобусах або спеціально обладнаних для цього автомашинах зі швидкістю і за маршрутами, визначеними на підприємстві.

Майданчики для посадки працівників повинні бути горизонтальними або з ухилом не більше ніж 0,01 та мати відповідні знаки.

Обладнувати майданчики для посадки працівників можна тільки за межами проїжджої частини шляху.

2.20. Навантажувально-розвантажувальні пункти необхідно влаштовувати з фронтом робіт, що забезпечує маневрові операції автомобілів, бульдозерів, тракторів і автопоїздів, з урахуванням вимог пунктів 8.1–8.8 глави 8 розділу V цих Правил.

Майданчики для навантаження і розвантаження автомобілів (автопоїздів) повинні бути горизонтальними. Допускається ухил не більше ніж 0,01.

Завантажити