НПАОП 60.1-1.02.-12Правила безпечної експлуатації контактної мережі

137

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

13.01.2012 № 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 лютого 2012 р.за № 226/20539

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

15 березня 2012 року за № 484

НПАОП 60.1-1.02.-12

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ТА ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АВТОБЛОКУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

І. Сфера застосування

1.1. Вимоги цих Правил поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які організовують або здійснюють роботи з технічної експлуатації, технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту, відновлення, реконструкції та проведення випробувань контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць (далі - суб’єкти господарювання), та на працівників, які виконують роботи, пов’язані з технічною експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом, налагоджуванням і випробуванням контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць (далі – працівники).

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час експлуатаціїконтактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць:

контактної мережі постійного струму напругою 3,0 кВ і змінного струму напругою 25,0 кВ, у тому числі станцій стикування;

повітряних ліній напругою до 35 кВ включно, розташованих на підтримуючих конструкціях контактної мережі та на окремих опорах;

трансформаторних підстанцій, підключених до зазначених вище повітряних ліній;

кабельних ліній, що належать до перерахованих вище ліній електропередач і станцій стикування;

хвилеводів, підвішених на опорах контактної мережі і на окремих опорах, проводів захисту контактної мережі при різних способах заземлення опор;

пристроїв пунктів групування;

проводів електрорепелентного захисту;

освітлювальних електроустановок, що знаходяться на підтримуючих конструкціях контактної мережі та на окремих опорах;

волоконно-оптичних ліній зв'язку, підвішених на підтримуючих конструкціях контактної мережі;

екрануючих і підсилюючих проводів на підтримуючих конструкціях контактної мережі та на окремих опорах.

1.3. Роботи у діючих електроустановках, що визначені у пункті 1.2 цього розділу, при ліквідації пошкоджень повинні виконуватися відповідно до цих Правил.

1.4. Введення електроустановок в експлуатацію і виведення їх з експлуатації оформлюються наказом начальника служби електропостачання або особи, на яку наказом керівника підприємства покладені такі функції.

1.5. Ремонтні роботи повинні виконуватися за технологічними картами або проектом виконання робіт, розробленим згідно з чинним законодавством.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов’язкове дотримання вимог НПАОП 45.2-7.02-80 «Техника безопасности в строительстве СНиП ІІІ-4-80» і НПАОП 45.21-1.06-91 «Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць».

Перелік технологічних карт повинен знаходитися у енергодиспетчера та в районі контактної мережі. У наряді-допуску на виконання робіт вказується номер технологічної карти або проекту виконання робіт.

1.6. Порядок виконання відновлювальних робіт у місцях перетину контактної мережі з повітряними лініями інших власників погоджується з організаціями – власниками ліній будь-якої форми власності.

1.7. Машини і механізми, устаткування та інструмент, які застосовуються при роботах, повинні бути справними і випробуваними у відповідності з діючими нормами.

1.8. Електрообладнання, конструкції, комплектуючі деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації.

1.9. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та цих Правил.

1.10. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, посадових осіб,пов’язаних з обслуговуванням контактної мережі і пов'язаних з нею пристроїв електропостачання автоблокування залізниць, проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – НПАОП 0.00‑4.12-05), а з питань пожежної безпеки – відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-03), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03).

1.11. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

1.12. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).

ЗІЗ мають відповідати чинним національним стандартам та вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761, на відповідний вид виробів і бути придатними за розмірами згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

Працівники забезпечуються ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.13. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

1.14. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

1.15. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повиннні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

ІІ. Визначення термінів, скорочення

1. Позначення та скорочення

У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

ВОЛЗ - волоконно-оптична лінія зв'язку;

ВПМ - вантажопідіймальні машини та механізми;

ДПР – повітряна лінія поздовжнього електропостачання напругою 27,5 кВ (два проводи – рейка) на електрифікованих ділянках змінного струму;

ДТ - дросель-трансформатор;

ЕП - екрануючий провід;

ЕРС - електрорухомий склад;

ЕЧ - дистанція електропостачання;

ЕЧК - район контактної мережі;

ЕЧЦ - енергодиспетчер;

КЛ - кабельна лінія електропередач;

КТП - комплектна трансформаторна підстанція;

КТПЖ - комплектна трансформаторна підстанція, що підключається до ПЛ напругою 27,5 кВ;

КТПО - комплектна трансформаторна підстанція однофазна, що підключається до ПЛ напругою 6; 10; 35 кВ;

КТПЖО - комплектна трансформаторна підстанція однофазна, що підключається до ПЛ напругою 27,5 кВ;

КТПОС - комплектна трансформаторна підстанція однофазна спеціальна;

КТППО - комплектна трансформаторна підстанція підйомно-опускна;

МОГ - механізм очистки ожеледі на контактних проводах;

ОМ - однофазний масляний трансформатор;

ПЛ – повітряна лінія електропередач;

ПГП - пункт групування на станції стикування;

ПП - підсилюючий провід;

ППЗ КП - пункт паралельного з’єднання контактних підвісок;

ППП - пункт підготовки до рейсу пасажирських поїздів з електричним опаленням вагонів;

ПСК - пост секціонування;

РРД - ремонтно-ревізійна дільниця;

СЦБ - сигналізація, централізація і блокування.

2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

виконавець робіт - член бригади з II-V групою з електробезпеки, що виконує роботу на контактній мережі, ПЛ, КЛ і пов’язаних з ними пристроях;

відсмоктувальна лінія - сукупність проводів, що приєднуються до середніх точок дроселів-трансформаторів, які забезпечують повернення тягового струму з рейок на тягову підстанцію;

діюча електроустановка - електроустановка або її ділянка, що прийнята в експлуатацію у встановленому порядку і перебуває під робочою чи наведеною напругою або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів;

додатковий електрозахисний засіб - ізолюючий електрозахисний засіб, що сам по собі не може при даній напрузі забезпечити захист від ураження електричним струмом, але доповнює основний засіб захисту, а також служить для захисту від напруги дотику і напруги кроку;

електрозахисні засоби - засоби, призначені для забезпечення електробезпеки персоналу від ураження електрострумом;

електротехнічні працівники - працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці і мають групу з електробезпеки ІІ і вище;

електротехнологічні працівники - працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов'язана з ремонтом і технічним обслуговуванням електроустаткування;

електроустановки - сукупність машин, апаратів, ліній та допоміжного устаткування (разом зі спорудами і приміщеннями, в яких вони встановлені), призначених для виробництва, перетворення, розподілу електричної енергії та перетворення її в інший вид енергії, які перераховані в пункті 1.2 розділу І цих Правил;

захисне заземлення - заземлення частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки;

зона наведеної напруги - зона уздовж контактної мережі змінного струму або повітряної лінії напругою 35 кВ та вище будь-якої довжини у вигляді ділянки землі і повітряного простору, обмежена з обох боків вертикальними площинами, що знаходяться від контактної мережі або ПЛ на відстані менше 75 м;

ізолююче спряження (повітряний проміжок) - спряження суміжних анкерних ділянок контактної мережі з електричною ізоляцією (струморозділ). Ізолююче спряження виконується так, що при проході струмоприймача електрорухомого складу анкерних ділянок, що з’єднуються, вони електрично з’єднуються;

ізолюючий стик - стикове з'єднання рейок залізничної колії, що електрично ізолює їх одну від одної;

інструктаж - доведення до персоналу місця, зони, умов та вимог щодо безпечного виконання робіт;

керівник робіт - особа, що очолює бригаду, яка працює за нарядом-допуском або за розпорядженням;

комбіновані роботи - роботи, які виконуються по декількох категоріях відносно заходів безпеки, на роз’єднувачах, розрядниках, відсмоктувальних трансформаторах, що підключені до контактної мережі через нормально шунтовані врізані в шлейфи ізолятори;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій і обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймача електрорухомого складу;

місце підвищеної небезпеки – це будь-яка небезпечна зона усередині та/або зовні частини електроустановки або приєднання, де для виконання робіт повинні здійснюватись додаткові заходи безпеки працівників;

нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими спряженнями), на якій відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що при проходженні струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція сполучення ділянок контактної мережі, між якими вона розташована;

нейтральні елементи (частини) - елементи (частини) контактної мережі, ПЛ і пов'язаного з ними обладнання, розташовані між ізоляторами і електрично не з'єднані як із частинами, що знаходяться під напругою, так із заземленими частинами;

однотипні роботи - роботи на контактній мережі, ПЛ, КЛ і пов'язаному з ними обладнанні, що виконуються в однакових умовах і за однією категорією робіт;

оперативно - виробничий персонал - виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок;

основний електрозахисний засіб - електричний захисний засіб, ізоляція якого довготривало витримує робочу напругу електроустановки і який дозволяє працювати на частинах, що знаходяться під напругою;

охоронна зона повітряних ліній електропередавання і контактної мережі - зона уздовж контактної мережі, ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані з обох боків лінії від крайніх проводів за не відхиленого їх положення на відстані:

2 м для напруги до 1000 В;

10 м для напруги вище 1000 В і до 25 кВ;

15 м для напруги 35 кВ;

20 м для напруги 110 кВ;

25 м для напруги 154, 220 кВ;

30 м для напруги 330, 400, 500 кВ;

40 м для напруги 750 кВ;

переносні шунтуючі штанги - пристосування, що складається з ізольованих рукояток, затискачів проводів і гнучкого мідного проводу для з’єднання різнопотенційних елементів, не призначене для передачі тягового струму і є додатковим електрозахисним засобом;

переносне заземлення (заземлювальна штанга) - пристосування, призначене для заземлення струмовідних частин з метою забезпечення електробезпеки, яке складається з ізолюючої штанги, клем або крюкових контактів встановленої конструкції, заземлювального гнучкого мідного проводу для приєднання до заземлювача і струмовідних частин, що заземлюються;

підготовка робочого місця - виконання визначених технічних заходів із забезпечення проведення робіт на робочому місці: перемикання комутаційних апаратів, перевірка відсутності напруги, заземлення та огородження місця роботи, створення однопотенційних умов для захисту персоналу від ураження струмом робочої або наведеної напруги та інших;

ПЛ або контактна мережа під наведеною напругою - ПЛ або контактна мережа, що проходить по всій довжині або на окремих ділянках у зоні електромагнітного впливу іншої діючої ПЛ напругою 35 кВ і вище або контактної мережі змінного струму напругою 25 кВ і на вимкнених проводах у яких при різних схемах заземлення чи відсутності заземлення може наводитися напруга більше 42В;

помічник виконавця робіт - член бригади, що виконує роботу разом з виконавцем і за його командою;

різнопотенційні елементи (частини) - елементи або частини (у тому числі і заземлені) контактної мережі, ПЛ і зв'язаного з ними обладнання, не з'єднані один з одним електричним (металевим) з'єднанням;

робоче заземлення - навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом (рейковою мережею) струмовідних частин електроустановки, по якому постійно або тимчасово протікає струм робочого режиму даної електроустановки;

робоче місце - ділянка контактної мережі, ПЛ, КЛ і пов’язані з ними пристрої, обмежена опорами, повітряними стрілками, секційними ізоляторами, на якій у разі вжиття всіх заходів безпеки (підготовка робочого місця, застосування засобів захисту, забезпечення безпечних відстаней тощо) дозволяється виконання роботи;

створення однопотенційних умов - створення умов, коли в межах зони роботи (місці роботи) частини контактної мережі, ПЛ або пов'язане з ними обладнання, а також виконуючий на ньому роботу персонал знаходяться під одним і тим самим потенціалом, що забезпечується за рахунок електричного з'єднання елементів (частин) електроустановки і монтажних приладь за допомогою установки заземлювальних штанг, шунтувальних штанг, шунтувальних перемичок тощо;

спеціальний заземлювач - тимчасовий штучний заземлювач, спеціально виконаний для забезпечення електробезпеки, що забивається в ґрунт на глибину не менше 0,5 м, виконаний зі сталевої труби діаметром не менше 50 мм або кутникової сталі розміром не менш 50х50 мм, довжиною не менше 1,0 м, з болтовим затискачем діаметром не менше 10 мм для приєднання заземлювального проводу;

шунтуюча перемичка - пристрій з гнучкого мідного проводу з затискачами на кінцях, призначений для надійного електричного (металевого) з'єднання різнопотенційних елементів (частин) та для вирівнювання потенціалів і передачі робочого струму;

хвилевідний провід - провід, підвішений на підтримуючих конструкціях контактної мережі або опорах на обходах для забезпечення двостороннього радіозв'язку машиністів локомотивів, водіїв дрезин, машиністів самохідних колійних машин, мотовозів, автомотрис з черговими по станціях і диспетчерами.

ІІІ. Загальні вимоги

1. Організація безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування

1.1. Суб’єкти господарювання повинні мати затверджені у встановленому порядку:

проектну документацію;

технологічні регламенти;

паспорти (сертифікати) на технологічне устаткування;

інструкції з ведення технологічних процесів, ремонту та очищення устаткування;

нормативні акти з охорони праці, які діють на підприємстві і розробляються відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93);

перелік нормативно-правових актів, стандартів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної роботи підприємства.

1.2. Опрацювання та введення в дію нових, перегляд та скасування чинних інструкцій з охорони праці на підприємствах здійснюються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

1.3. Суб’єкт господарювання повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.4. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких працівникам необхідно пройти спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці.

1.5. На підприємстві роботодавцем складається та затверджується перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

1.6. До роботи допускаються працівники, які безпосередньо обслуговують контактну мережу та пристрої електропостачання автоблокування залізниць, що пройшли медичний огляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 № 240, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832.

Завантажити