НПАОП 63.21-1.24-03Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

4.17. Відпрацьовані води під час миття вагонів, візків, колісних пар, підшипників, роликів і інших вузлів і деталей повинні збиратися і знешкоджуватися.

4.18. Порядок відводу відпрацьованих вод на очисні споруди, місця випуску відпрацьованих вод після нейтралізації, вимоги до комплексу очисних споруд визначаються відповідно до ДНАОП 0.03-3.01-71.

4.19. Під час розроблення технічних процесів з технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно керуватись цими Правилами і діючими нормативними документами.

4.20. Для певних видів робіт або за певною професією з технічного обслуговування і ремонту вагонів з урахуванням вимог цих Правил, повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98, НАПБ А.01.001-95, НАПБ В.01.010-97/950 і вивішені на робочих місцях.

4.21. Інструкції по пожежній безпеці розробляються відповідно до НАПБ А.01.001-95.

4.22. Забезпечення пожежної безпеки підприємств технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів і рефрижераторного рухомого складу покладається на їх керівників або уповноважених ними осіб.

4.23. Контроль за станом охорони праці на підприємствах вагонного господарства повинен здійснюватись згідно з НАОП 5.1.11-4.03-86.

5. Вимоги безпеки під час маневрової роботи і огородженні вагонів.

5.1. Маневрова робота і огородження вагонів на коліях депо, ПТО повинні проводитись згідно з нормативними документами залізниць України: ЦРБ-0004, ЦШ-0001, ЦД-0001, ТРА станції, технологічного процесу і інструкції з охорони праці під час проведення маневрової роботи, яка діє на підприємстві, погодженої і затвердженої в порядку, встановленому на залізниці.

Вимоги ТРА з безпечного приймання, відправлення і проходження рухомого складу по коліях станції повинні міститися в технологічному процесі роботи ПТО.

5.2. Керування маневровими роботами і контроль за встановленням і зняттям сигналів огородження повинне здійснюватись працівниками змін, які призначені наказом начальника депо (ПТО). Вони повинні слідкувати за безпечним переміщенням вагонів, розчепленням і зчепленням рухомого складу, за знаходженням працівників під час маневрових робіт, за відсутністю людей у вагонах і під вагонами, за своєчасним огородженням та зняттям огородження рухомого складу. Огородження составів поїздів і вагонів переносними сигналами повинні проводити особи із складу робітників зміни, на яких ці обов’язки покладають керівники зміни.

5.3. Відповідальний за безпечне проведення маневрових робіт діє згідно інструкцій, зазначених в п. 5.1.

5.4. Огородження колій депо і ПТО, на яких проводиться огляд, технічне обслуговування і поточний ремонт вантажних вагонів, повинно бути централізоване. У разі відсутності централізованого огородження, переносні сигнали огородження повинні встановлюватися на вісі колії на відстані 50 м від крайніх вагонів. Якщо відстань від вагона до граничного стовпчика менше 50 м, переносний сигнал огородження з цього боку встановлюють на вісі колії проти граничного стовпчика.

5.5. Стрілочні переводи на коліях замикаються на замок, ключі від якого повинні зберігатися у особи, відповідальної за проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту вагонів і проведення маневрових робіт.

5.6. Вагон або групу вагонів, які ремонтуються на спеціально відведених коліях, крім постійних переносних сигналів, огороджують додатково спареними гальмовими башмаками, які розміщують на обох рейках на відстані не менше 25 м від крайнього вагона або навпроти граничного стовпчика, якщо відстань до нього менше 25 м.

5.7. Огородження місця робіт проводиться на період їх виконання і знімається після їх виконання за вказівкою особи, відповідальної за проведення робіт. Зняття сигналів огородження повинно проводитися тільки після закінчення робіт і виведення працівників від поїзда (вагона) на безпечну відстань особою, відповідальною за проведення робіт. Порядок встановлення і зняття огородження розробляється відповідно до місцевих умов і відображається в технологічному процесі підприємства, затвердженому в установленому порядку.

5.8. Огородження рефрижераторного рухомого складу на коліях станції під час проведення технічного обслуговування або поточного ремонту зовнішнього обладнання секції проводиться за письмовою заявкою особи, відповідальної за роботу на секції, черговому по станції (маневровому диспетчеру).

Огородження рефрижераторних вагонів, які подані на колії ПТО, виконуються працівниками ПТО у порядку, встановленому технологічним процесом роботи.

Не дозволяється зняття огородження до повідомлення механіка керівникові робіт по технічному обслуговуванню вагонів про закінчення роботи.

5.9. До початку роботи особа, відповідальна за роботу на секції, повинна отримати письмовий дозвіл на виконання робіт від чергового по станції (маневрового диспетчера), а потім особисто переконатися в наявності огородження. Робота без огородження не дозволяється.

5.10. Розставляти рефрижераторні вагони біля рампи ПТО необхідно на відстані між ними не менше 5 м.

Розставлені вагони біля рампи ПТО закріплюються гальмовими башмаками бригадою складачів під наглядом відповідального за проведення маневрових робіт працівника ПТО.

5.11. Маневрова робота на коліях депо, ПТО повинна проводитися відповідно до технологічних процесів, забезпечуючи: особисту безпеку працівників, зайнятих на маневрових роботах; контроль технічного обслуговування, ремонту вагонів; збереженість рухомого складу.

5.12. Маневрова робота на спеціально виділених ремонтних коліях і коліях депо повинна виконуватися під керівництвом навченого працівника і призначеного наказом начальника депо.

Маневри поштовхами, зчеплення і розчеплення вагонів під час руху поїзда не дозволяється.

5.13. Під час виконання маневрових робіт, пов’язаних з подачею і виводом вагонів, на тупиковій спеціалізованій колії вагоноремонтні машини повинні знаходитися в кінці тупика і огороджуватися спареними башмаками, встановленими перед машиною на відстані не менше 5 м. На вагоноремонтних машинах повинен горіти сигнал, що забороняє виконання маневрів.

5.14. На наскрізних спеціалізованих коліях маневри можуть виконуватися і в разі наявності на них вагоноремонтних машин. При цьому швидкість руху локомотива і вагонів не повинна перевищувати 5 км/год, а на вагоноремонтній машині повинен горіти сигнал, що дозволяє виконання маневрів.

5.15. У разі виявлення несправностей у ходових частинах вагона, які створюють загрозу сходу з рейок, а також під час перекосу кузова або зламу його деталей несправні вузли і деталі повинні бути замінені або надійно закріплені. Якщо заміна неможлива, то дозволяється переміщення вагона по одному, під безпосереднім наглядом майстра або бригадира, не допускаючи перебування людей на сусідніх міжколійях. Швидкість пересування не більше 3 км/год за командою складача поїздів.

5.16. Огляд, технічне обслуговування і ремонт вагонів потрібно виконувати після їх огородження..

6. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і поточного (відчіплювального) ремонту вагонів.

6.1. Усі види робіт на ПТО повинні проводитися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил і технологічних процесів, які діють на підприємстві.

6.2. Для проходу робітників до місця виконання робіт і назад повинні бути визначені маршрути руху, які позначені показчиками “Службовий прохід”. В нічний час маршрути руху повинні освітлюватися.

6.3. До огляду, технічного обслуговування і ремонту вагонів можна приступати тільки після отримання дозволу оператора (диспетчера) ПТО або чергового по станції (маневрового диспетчера), який він повинен дати по двобічному парковому зв’язку після вмикання системи централізованого огородження составів поїздів або одержання інформації про огородження переносними сигналами.

Оглядачі вагонів по двобічному парковому зв’язку або переносному радіозв’язку зобов’язані повторити отриманий дозвіл, підтвердивши цим, що повідомлення оператора зрозуміли вірно.

6.4. Цистерни і вагони бункерного типу для нафтобітуму проходять огляд і відбір для завантаження і технічного обслуговування тільки після визначення виду вантажу, який перевозився в них раніше.

При неможливості встановлення виду вантажу, який раніше перевозився, або сумнівів, які виникли, необхідно провести лабораторний хімічний аналіз залишків вантажу.

6.5. Внутрішній огляд цистерн на коліях станції прилягання до ППС повинна проводити бригада промивальників-пропарювальників ППС в складі не менше трьох осіб. На одного із них покладаються обов’язки відповідального за безпечне проведення робіт в бригаді, який зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок з робітниками ПТО.

6.6. На електрифікованих коліях роботи з огляду, технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 5.1.11-1.48-00 і вимог інструкції з охорони праці, яка діє на підприємстві.

6.7. На електрифікованих коліях роботи з огляду і технічного обслуговування дахів вагонів і розташованого на них обладнання дозволяється виконувати після зняття напруги в контактній мережі і заземлення контактної мережі, згідно з НАОП 5.11-1.14-87.

6.8. До піднімання вагона, під час заміни частин ресорного комплекту вагона, необхідно надійно закріпити відповідний кінець надресорної балки візка до шкворневої балки рами вагона за допомогою спеціальної скоби або струбцини.

6.9. До піднімання одного кінця вагона необхідно закріпити всі колісні пари візка протилежного кінця вагона з двох боків гальмовими башмаками.

Перед початком роботи необхідно впевнитися в справному стані обмежувачів висоти піднімання на домкратах.

6.10. У разі піднімання одного кінця вагона домкрати необхідно встановлювати під кінці шкворневої балки рами вагона чи в місцях спеціально для цього передбачених. Між головкою домкрата і шкворневою балкою повинна бути покладена дерев’яна прокладка товщиною 15-20 мм. Вагон потрібно підіймати настільки, щоб звільнити від навантаження деталі, які підлягають зніманню.

6.11. Підіймання одного кінця навантаженого чотиривісного вагона виконується двома домкратами, а порожнього чотиривісного вагона - одним домкратом, встановленим по поздовжній вісі вагона.

6.12. Під час підтримання одного кута вагона гідравлічний домкрат зі вставкою повинен встановлюватись на головку рейки виїмкою, яка є в його опорі. На опорну поверхню вставки повинна бути накладена дерев’яна прокладка товщиною 15‑20 мм.

6.13. Вагони з великим обсягом ремонту (заміна колісної пари, букси, боковини, надресорної балки візка, кришки люка, торцевих дверей напіввагона, дверей критого вагона) необхідно подавати на спеціалізовані колії поточного (відчіплювального) ремонту ПТО або депо.

6.14. Технічне обслуговування і ремонт гальмового обладнання вагонів в поїзді дозволяється виконувати тільки після закриття роз’єднувального крана і випуску стиснутого повітря із запасного і робочого резервуарів і гальмового циліндра.

6.15. Перед заміною роз’єднувального крана і трубки, яка до нього підводиться, гальмо вагона повинно бути відключене перекриттям кінцевих кранів.

6.16. Заміна кінцевого крана повинна проводитися тільки після роз’єднання магістралі. Перед роз’єднанням з’єднувальних рукавів кінцеві крани повинні бути закриті.

6.17. Стягування гальмової вантажної передачі під час її регулювання повинно проводитися за допомогою спеціального пристрою.

6.18. Про закінчення технічного обслуговування і ремонту відповідальний за виконання робіт повинен доповісти оператору (диспетчеру) ПТО або черговому по станції (маневровому диспетчеру), який об’являє по двобічному парковому зв’язку про зняття огородження.

6.19. Під час користування двобічним парковим зв’язком необхідно дотримуватись регламенту переговорів, не допускаючи дії зайвого шуму на робітників і мешканців, розташованих поруч, житлових районів.

6.20. Під час ремонту автозчіпного пристрою відстань між вагонами повинна бути не менше 10 м.

Під розчеплені вагони з боку проміжку між вагонами і з обох боків (голови і хвоста поїзда) повинні обов’язково встановлюватися гальмові башмаки.

6.21. Під час зовнішнього огляду цистерн з нафтопродуктами і вагонів з небезпечними і особливо небезпечними вантажами необхідно користуватися ліхтарями у вибухобезпечному виконанні. Вмикати і вимикати ліхтарі необхідно на відстані не менше 10 м від місця огляду цистерн.

6.22. Колії технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно своєчасно очищати від горючих відходів, а для їх збирання в визначених місцях встановлювати металеві ящики з кришками, які щільно закриваються.

6.23. Після закінчення технічного огляду і ремонту з’єднання вагонів в поїзд повинно проводитися тільки після виведення всіх працівників від вагонів на безпечну відстань. Під час підходу і причіплюванні локомотива до вагона після ремонту і технічного обслуговування автозчепу працівник, який відповідає за роботу зміни, повинен проконтролювати знаходження працівників на безпечній відстані.

6.24. Під час ремонту автозчіпного пристрою головного вагона поїзда (заміна головки автозчепу, деталей механізму зчеплення, маятникових підвісок, центруючої балочки) локомотив повинен знаходитися на відстані не менше 5 м від головного вагона.

Поставлення автозчепу на місце методом співударяння вагонів не дозволяється.

6.25. Під час надходження на ПТО спеціальних вагонів з небезпечними вантажами і цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газів, кислот тощо, необхідно проводити роботи з особливою обережністю, враховуючи характер вантажу, який визначається по нанесених на них знаках і написах.

Якщо невідомі найменування вантажу і необхідні заходи з безпеки під час технічного обслуговування і ремонту, починати роботи з усунення несправностей до прибуття представника вантажовідправника не дозволяється.

6.26. Під час ремонту ходових частин, гальмового обладнання, автозчіпного пристрою, порожніх і завантажених цистерн і вагонів з небезпечними вантажами необхідно застосовувати неіскроутворюючий інструмент, не дозволяється паління, застосування відкритого вогню та проведення зварювальних і інших ремонтних робіт, які викликають утворення іскор.

6.27. Підіймання вагонів на ПТО для заміни деталей ресорного комплекту повинно проводитися домкратом відповідної вантажопідіймальності (гідравлічні або гідропневматичні домкрати вантажопідіймальністю 25-30 т ). Під час поточного відчіплювального ремонту, крім перерахованих, можуть застосовуватись електричні домкрати стаціонарного або пересувного типу вантажопідіймальністю 25-40 т або козлові крани відповідної вантажопідіймальності.

6.28. Гідравлічний домкрат під час заміни деталей ресорного комплекту повинен встановлюватись в вертикальному положенні на міцні підкладки, а після закінчення підіймання вагона фіксуватися запобіжною гайкою.

Пересувний домкрат встановлюється на залізобетонні шпали відповідно до схем установки підкладок і домкрата, розроблених і затверджених Головним управлінням вагонного господарства Укрзалізниці.

6.29. Пересувні домкрати повинні встановлюватися на міцні дерев’яні армовані підкладки, які знаходяться в комплекті і видаються разом з домкратами. Установка домкратів з частковою опорою на шпалу не дозволяється.

Для запобігання ковзання на опорну поверхню головки домкрата повинна бути покладена дерев’яна прокладка товщиною 15-20 мм, яка виготовлена із твердих порід дерева.

Під час підіймання вагона домкрат повинен знаходитися у вертикальному положенні.

6.30. Під час підіймання і опускання вагона не дозволяється виконання ремонтних робіт на вагоні, а також знаходження людей на вагоні, під вагоном і в вагоні.

6.31. Підіймання вагонів з допомогою вагоноремонтних машин і установок повинне проводитися за умови виконання вимог безпеки, вказаних у технічній документації з їх експлуатації.

6.32. Під час технічного обслуговування і поточного відчіплювального ремонту вагонів на ПТО у разі підіймання і опускання вагонів, ремонті ходових частин, рами, кузова автозчіпних пристроїв, гальмового обладнання необхідно дотримуватися вимог безпеки, які викладені в розділі 8 цих Правил.

6.33. Не дозволяється виконувати технічне обслуговування вагонів на коліях суміжних з головними коліями станції і на коліях з відстанню між вісями сусідніх колій менше 4800 мм під час проходження по них поїзда.

7. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу.

7.1. Перед технічним обслуговуванням обладнання рефрижераторних вагонів повинне бути очищене від пилу і забруднень. Очищення обладнання необхідно проводити обтиральним ганчір’ям або подібними матеріалами. Обтиральне ганчір’я і матеріали повинні бути чистими і не вміщувати сторонніх включень (голки, металева стружка, скло тощо). Не дозволяється використовувати для очищення обладнання бензин, гас і інші легкозаймисті рідини. РРС повинен бути оснащений первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАОП 5.1.11-3.03-88.

7.2. Технічне обслуговування холодильної установки необхідно проводити з відкидних площадок, розташованих у машинному відділенні рефрижераторного вагона. Не дозволяється проводити обслуговування холодильної установки, розміщеної на монтажних рейках. Під час технічного обслуговування і ремонту електрообладнання рефрижераторного рухомого складу необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80 і ДНАОП 0.00-1.21-98.

7.3. Не дозволяється експлуатувати запірну арматуру з пошкодженими сальниками, клапанами, а також маховичками, які утруднюють відкривання і закривання посудин, апаратів і балонів.

7.4. Під час технічного обслуговування і ремонту рефрижераторних вагонів розкривати холодильну установку можна тільки після відкачування холодоагента із тієї частини установки, яка розкривається.

7.5. Для огляду обладнання рефрижераторного рухомого складу повинні застосовуватися переносні електричні світильники напругою до 42 В (а в машинному відділенні рефрижераторного вагона – до 12 В) або електричні кишенькові і акумуляторні ліхтарі. Кабель живлення переносного світильника повинен мати подвійну ізоляцію, а лампа захищена скляним ковпаком і металевою сіткою.

Не дозволяється застосовувати для освітлення відкритий вогонь.

7.6. Витікання холодоагенту із холодильної установки необхідно усувати негайно після його виявлення. Підтягувати болти, повністю або частково міняти сальникову набивку, запірну арматуру дозволяється тільки після пониження тиску холодоагенту у пошкодженій ділянці до атмосферного і відключення холодильної установки від основної магістралі.

Заповнення холодоагентом системи повинне виконуватися з боку низького тиску. Не дозволяється під час заповнення холодильної установки холодоагентом підігрівати балон.

7.7. Для виявлення місця витікання холодоагенту необхідно користуватись галоїдними лампами або електронними витокошукачами. Чутливість приладу до витікання повинна складати не більше 5 грамів на рік.

7.8. Балони з холодоагентом повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94.

7.9. Для приєднання балонів до холодильної установки необхідно застосовувати відпалені мідні суцільнотягнуті трубки або маслобензостійкі шланги тиском не менше 16 кгс/см2.

7.10. Матеріали, які застосовуються під час технічного обслуговування холодильних установок, повинні відповідати стандартам і технічним умовам.

7.11. Не дозволяється експлуатація холодильних установок з манометрами, у яких:

- відсутня пломба або клеймо;

- минув термін перевірки;

- стрілка манометра під час вимкнення не повертається на нульову позначку шкали;

- розбите скло, або є інші пошкодження, які впливають на правильність їх показань.

7.12. Під час розфасовування холодоагенту в балони і при його відкачуванні із холодильної установки дозволяється застосовувати балони, термін перевірки яких не минув і які відповідні холодоагенту, що розфасовується.

7.13. Засувки, крани, вентилі та інші запірні пристрої обладнання рефрижераторного рухомого складу необхідно утримувати в справності і систематично змащувати відповідно до Інструкції ДЧ-479.

7.14. Не дозволяється змішувати холодоагенти різних типів.

7.15. Не дозволяється розташовувати в одному приміщенні з холодильними установками і балонами з холодоагентом апарати і прилади з відкритим полум’ям або зовнішніми поверхнями, температура яких перевищує 300С.

7.16. Заправляти дизельним пальним паливні баки рефрижераторного рухомого складу необхідно із заправних колонок або паливозаправника в спеціальному місці за допомогою роздавального пістолета.

7.17. Поблизу паливороздавальних колонок, резервуарів, приймально-роздавальних площадок, складів повинні бути встановлені пожежні щити, до яких повинен бути забезпечений вільний доступ.

7.18. Під час екіпірування дизельним пальним РРС запускати дизель-генератор і проводити які-небудь роботи в машинному відділенні не дозволяється.

7.19. В холодну пору року під час запуску дизелів рефрижераторного рухомого складу користуються для розігріву теплою водою.

7.20. Після закінчення технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу необхідно провести прибирання обладнання і приміщень машинних відділень.

8. Вимоги безпеки під час ремонту вагонів у депо.

8.1. Вимоги безпеки під час підготовки до ремонту, введення вагонів у депо і постановки на позицію ремонту.

8.1.1. Вагони, які подаються в депо для ремонту, повинні бути ретельно очищені від снігу, льоду, бруду, сміття, залишків вантажів, які перевозились і, при необхідності, промиті і продезінфіковані відповідно до інструкції №432-5 і ОСТ 32.15-81.

Завантажити