НПАОП 63.21-1.24-03Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

8.1.2. Вагони, які вимагають проведення дезинфекції, повинні проходи санітарне оброблення на спеціалізованих дезінфекційних станціях (пунктах).

8.1.3. Очищення, мийка, обдування і сушіння вагонів повинні проводитися на спеціально виділеній колії або в спеціальних ангарах поза вагоноремонтною дільницею. Виділені для очищення і мийки колії повинні мати з обох боків доріжки з твердим покриттям.

8.1.4. Розставлення вантажних вагонів на вагоноремонтній дільниці, коліях відчіплювального ремонту і спеціалізованих коліях повинно проводитися з дотриманням наступних вимог:

- відстань між торцевою стіною вагоноремонтної дільниці (ангара) і автозчепами крайніх вагонів повинна бути: при наявності поперечної транспортної дороги вузької колії не менше 3 м, а дороги широкої колії для транспортування візків і колісних пар – не менше 5 м;

- відстань між автозчепами вагонів, які ремонтуються без викочування візків, повинна бути не менше 1 м;

- під час ремонту вагонів з викочуванням візків стаціонарним методом ремонту відстань між вагонами встановлюється в залежності від довжини візків і відповідно до місцевих умов, щоб проходи з кожного боку викоченого візка були не менше 1 м; при поточному методі ремонту відстань між ремонтними позиціями визначається відповідними розрахунками, при цьому відстань між автозчепами вагонів, які стоять поруч, і викоченими візками повинна бути не менше 1 м. Довжина ремонтних позицій повинна визначатися з урахуванням застосування вагоноремонтних машин і інших механізмів і пристроїв.

8.1.5. Під час демонтажу і монтажу холодильно опалювальних установок секцій ЦБ-5, які знаходяться на позиціях для ремонту, відстань між автозчепами сусідніх вагонів повинна бути не менше 4,5 м.

8.1.6. Маневрова робота на коліях депо і вагоноскладальних дільницях повинна проводитися за письмовим нарядом, який видається особою відповідальною за проведення цих робіт.

8.1.7. Подача несправних вагонів у депо і виведення відремонтованих вагонів повинні проводитися під контролем особи, відповідальної за маневри, за графіком, погодженим керівниками депо і станції .

8.1.8. Вагони зовні вагоноскладальної дільниці повинні встановлюватися на відстані не менше 10 м від воріт.

8.1.9. Після виконання маневрових робіт колії, які ведуть на вагоноскладальну дільницю, повинні бути огороджені механічними зупиняючими пристроями, які встановлені в забороняюче положення, або гальмовими башмаками (не менше двох на кожній колії). Колії поточного ремонту повинні бути огороджені гальмовими башмаками не менше двох на кожну колію проти граничного стовпчика.

Огородження колій проводиться працівниками депо і ПТО, які призначаються наказом начальника депо.

8.1.10. Усі роботи на вагонах під час їх переміщення по коліях повинні бути припинені, а робітники виведені на безпечну відстань.

8.1.11. Перед початком ремонту ходових частин, рами автозчепного пристрою і гальмового обладнання на платформах і напіввагонах необхідно оглянути запори бортів і кришок люків. Борти платформ і кришки люків напіввагонів необхідно підняти і закріпити.

8.2. Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів.

8.2.1. Під час планового ремонту для підіймання вагонів у депо можуть застосовуватися стаціонарні або пересувні електричні домкрати вантажопідіймальністю 25-40 т і мостові крани відповідної вантажопідіймальності з подальшою установкою вагонів на ставлюги. Підіймання порожніх вантажних вагонів краном дозволяється за умови, що навантаження від вагона на кран не перевищує його вантажопідіймальності. Вантажозахоплювальні пристрої повинні забезпечувати безпеку робіт під час підіймання вагонів.

8.2.2. Під час підіймання вагонів домкрат повинен займати вертикальне положення. Кінцевий вихід гвинта електродомкрата не повинен перевищувати 3/4 його довжини, домкрати повинні бути обладнані автоматичними обмежувачами висоти підіймання (вимикачами-кінцевиками).

8.2.3. Під час ремонту в депо кузова вагона між рамою вагона і стаціонарною типовою металевою опорою (ставлюгою) повинна бути прокладена інвентарна дерев’яна прокладка товщиною 15-20 мм.

8.2.4. На стаціонарних електричних домкратах вантажопідіймальністю 35‑40 т із стальними запобіжними гайками підняті завантажені і порожні вагони можуть залишатися без ставлюг. Після підіймання вагона без підведення під нього ставлюг, роботи, які викликають появу ударних навантажень або розкачування вагонів, не допускаються.

8.2.5. Підіймання одного кінця вагона повинне проводитися після закріплення візка протилежного кінця вагона з обох боків гальмовимибашмаками;краном вантажопідіймальністю, що перевищує вагу вантажу, що підіймається, тобто половину тари вагона, з використанням фальшавтозчіпа або двома домкратами, при цьому навантаження вагона, якій підіймається, на домкрати не повинне перевищувати їх вантажопідіймальності.

8.2.6. Підіймання і опускання вагона двома або чотирма електродомкратами повинне проводитися одночасно під керуванням особи, відповідальної за проведення цих робіт; випередження підіймання одного домкрата відносно другого не дозволяється. У разі випадкової зупинки одного електричного домкрата або перерві подачі напруги всі домкрати повинні бути негайно вимкнені. Після усунення несправності необхідно переконатися у відсутності перекосу вагона на домкратах і тільки після цього продовжити підіймання або опускання вагона.

8.2.7. Виконання ремонтних робіт на вагоні, а також знаходження людей на вагоні, під вагоном і в вагоні при підійманні його і опусканні не дозволяється.

8.2.8. Підіймання одного кінця транспортера при поточному відчіплювальному або деповському ремонті в депо повинно проводитись після закріплення протилежного кінця візка транспортера гальмовими башмаками двома електродомкратами вантажопідіймальністю 30-40 т або мостовим краном вантажопідіймальністю, яка перевищує половину маси транспортера, що підіймається.

8.2.9. Перестановку транспортерів усіх типів, крім зчленованих, на колію іншої ширини слід проводити двома електродомкратами вантажопідіймальністю 30-40 т або мостовим краном, вантажопідіймальність якого перевищує половину маси транспортеру, що підіймається. Підіймання транспортерів зчленованого типу під час перестановки їх на колію іншої ширини здійснюється за допомогою спеціального пристрою і гідравлічних домкратів вантажопідіймальністю не менше 25 т кожний із розрахунку два домкрата на двовісний візок.

8.2.10. Перед заміною колісних пар для забезпечення безпеки працюючих на транспортері необхідно провести підготовчі роботи із закріплення окремих деталей візків і рами відносно один одного.

8.3. Вимоги безпеки під час ремонту ходових частин і рами вагонів.

8.3.1. Транспортування і ремонт ходових частин (візків вагонів) повинні бути механізовані. Розбирання, збирання і переміщення литих деталей візків повинні проводитись за допомогою вантажопідіймальних механізмів або спеціальних пристроїв.

8.3.2. Правильні роботи для усунення прогинів рами, балок, кришок люків на вагонах повинні проводитися спеціальними пристроями або зі зняттям цих вузлів із вагонів.

8.3.3. Правильні роботи частин рами або люків (кришок) проводити тільки тоді, коли кузов знаходиться на візках.

8.3.4. Під час зняття несправних деталей необхідно застосовувати відповідний інструмент, забезпечуючи при цьому безпеку людей, які проходять або працюють поруч.

8.3.5. Нагрівання заклепок поза приміщень проводиться на горнах, а всередині приміщень повинно проводиться тільки на електрогорнах. Кидати нагріті заклепки від горна до місця роботи не дозволяється. Поставлення заклепок слід проводити гідропресами (гідроскобами).

8.4. Вимоги безпеки під час ремонту кузовів вагонів.

8.4.1. Ремонт деталей і вузлів кузовів вантажних вагонів повинен проводитися вагоноремонтними машинами або спеціальним обладнанням і пристроями відповідно до ОСТ 32.15-81. Ремонт деталей і вузлів із зніманням з вагона повинен проводитися на спеціалізованих дільницях.

8.4.2. Розбирання кузова вагона повинно починатися з покрівлі, опалубки (ізотермічні вагони і вагони спеціального призначення), потім стіни і підлога, при цьому цвяхи із дощок повинні бути видалені. Під час ремонту даху і його підшивки інші роботи на вагоні не дозволяються.

8.4.3. Під час розбирання покрівлі і опалубки даху вагона, а також під час настилання опалубки, не дозволяється проводити роботи всередині вагона і біля нього. Скидання з даху вагона деталей може проводитися тільки за умови огородження місць їх падіння і під наглядом призначеного працівника.

8.4.4. Під час розбирання кузова вагона необхідно негайно прибирати частини, які знімаються (листи і дошки обшивки тощо) на спеціальні найближчі площадки на місці або на вагоноремонтній машині. Місця зняття болтів і заклепок повинні бути огороджені щитами.

8.4.5. Подавання і спускання деталей на дах вагона проводитися не менше, ніж двома робітниками.

8.4.6. Роботи всередині вагона, а також роботи з ремонту стін дозволяється проводити тільки після закінчення робіт по настиланню не менше половини площі підлоги або після укладання тимчасового настилу, встановлення тимчасових кришок люків рами вагонів з боку проведення робіт.

8.4.7. У вагонах з подвійною підлогою спочатку встановлюється нижній настил підлоги, а потім верхній настил підлоги.

8.4.8. Під час ремонту торцевої частини кузова вагона необхідно користуватися тільки спеціальними (відкидними) площадками або допоміжними драбинами. Ставати на автозчеп не дозволяється.

8.4.9. Встановлення на вагони засувних дверей повинно проводитися тільки за наявності дверних рейок і пристроїв, які утримують двері на вагоні. Встановлення дверей, кришок люків і бортів на вагони повинно проводитися вантажопідіймальними механізмами.

8.4.10. Під час встановлення дверей, кришок люків, бортів, якщо вони не можуть бути відразу закріплені, потрібно робити тимчасове закріплення, яке утримує їх від падіння. Залишати остаточно невстановлені двері, кришки люків і борти без тимчасового закріплення не дозволяється.

8.4.11. Підняті борти платформи повинні бути закріплені бортовими запорами.

8.4.12. Під час заміни верхніх обв’язувальних брусів вагонів, нові бруски, які встановлюються, на час припасування їх по місцю, повинні бути закріплені.

8.4.13. Під час встановлення на вагон косоурів, підніжок, поручнів закріплення їх повинно проводитись відповідно до робочих креслень завода-виготовлювача, ремонтної документації і ОСТ 24.050-67-87.

8.4.14. Для збереження стійкості кузова заміну стійок необхідно проводити послідовно, а не одночасно всіх.

8.4.15. Не дозволяється залишати інструмент з краю даху, на виступах рами і кузова.

8.4.16. Не дозволяється роз’єднувати і розбирати важільний механізм, який з’єднує кузов з рамою. Повітря із гальмової магістралі і повітряного резервуару повинне бути випущене до початку роботи.

8.4.17. Для безпечного проведення робіт підіймання кузова вагона для перевезення апатиту і апатитного концентрату на висоту більше 650 мм не дозволяється.

8.4.18. Під час правлення торцевих дверей, стійок, розкосів, усунення розширення або звуження кузова за допомогою вагоноремонтної машини не дозволяється перенесення балок цього пристрою під час їх опускання і підіймання. Під час роботи необхідно слідкувати за тим, щоб рукави гідро- і пневмопроводів не були притиснуті механізмами до вагона.

8.4.19. Перед правленням стулок дверей напіввагона між дверима і стійкою необхідно закласти дерев’яну прокладку товщиною 15-20 мм.

8.4.20. Перед правленням кришок люків напіввагона необхідно впевнитись в надійності їх кріплення запірними механізмами і у відсутності на боковому каркасі кузова напіввагона в’язального дроту.

8.4.21. Відгвинчування гайок, яке вимагає застосування великих зусиль, слід проводити за допомогою гайковертів або ключів, які мають подовжену рукоятку.

Не дозволяється нарощування ключів і заповнення зазору між губками ключа і гайками прокладками.

8.5. Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн.

8.5.1. Зварювальні роботи всередині котлів повинні виконуватися відповідно до ГОСТ 12.3.003-86, ЦВ-0019, №1009-73.

8.5.2. Проведення зварювальних і інших робіт, пов’язаних з ремонтом котлів цистерн дозволяється тільки за наявності акта встановленої форми ВУ-19 (акт про придатність цистерн для ремонту) про придатність даної цистерни для ремонту, з підписами осіб, які виконували підготовку цистерн до ремонту. Для цистерн обов’язкова довідка про дегазацію котла цистерни відповідно ОСТ 32.13-82.

8.5.3. Під час проведення зварювальних робіт всередині котла цистерни кришка ковпака і клапан зливного приладу повинні бути відкриті і забезпечена припливна вентиляція з достатнім обміном повітря або застосовуватися спеціальне обладнання у вигляді шлангових дихальних приладів, що забезпечують подачу чистого повітря в зону дихання зварника.

Взимку повітря, яке подається, повинно бути підігріте до +18...+22С.

8.5.4. В котел цистерни може бути спущений один працівник, два працівника повинні знаходитися біля люка цистерни. Працівники всередину котла цистерни повинні спускатися по драбинах, які знаходяться всередині котла. Якщо відсутні постійні драбини, то повинні застосовуватися переносні дерев’яні неоковані драбини, довжина яких повинна бути не менше 3,3 м.

8.5.5. Перед спусканням в котел цистерни зварник повинен надіти запобіжний пояс з прикріпленим до нього канатом для страхування. Другий кінець каната повинен знаходитися в руках спостерігаючих робітників, які зобов’язані при виконанні електрозварювальних робіт всередині котла постійно знаходитися біля ковпака цистерни і уміти подавати і приймати за допомогою каната сигнали, а також, у випадку необхідності, надати допомогу зварнику, який знаходиться всередині котла.

8.5.6. Одночасне проведення зварювальних робіт і інших робіт зовні і всередині котла цистерни не дозволяється.

8.5.7. Не дозволяється запалювати газозварювальний пальник всередині котла цистерни. Пальник повинен бути запалений поза котлом, його подає зварнику працівник, який знаходиться біля ковпака цистерни.

8.5.8. Освітлення під час роботи всередині котла може бути штучним від джерела світла, розташованого зовні. Дозволяється застосування переносних електричних світильників (напругою до 12 В) із скляним ковпаком і металевою сіткою або акумуляторних ліхтарів.

8.5.9. Електрозварники під час роботи всередині котла цистерни повинні користуватися захисним щитком, каскою, гумовим взуттям, брезентовими або шкіряними рукавицями, наколінниками і підлокітниками, виготовленими із брезенту і вати, а для підстилання під ноги гумовим килимком, войлочною підстілкою з гумовою прослойкою або дерев’яним сухим щитом.

8.5.10. Під час виконання електрозварювальних робіт з ремонту ходових частин або рами цистерни зливний прилад повинен бути закритий, а кришка ковпака котла цистерни відкрита.

8.6. Вимоги безпеки під час ремонту гальмового обладнання вагонів.

8.6.1. Перед заміною повітророзподільників, випускних клапанів, деталей гальмового обладнання і резервуарів, підвідних трубок до повітророзподільника, перед розкриттям гальмових циліндрів і регулюванням важільної передачі, повітророзподільник повинен бути вимкнутий, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

8.6.2. Перед заміною стоп-крана, роз’єднувального крана і підвідної трубки від магістралі до роз’єднувального крана магістраль вагона потрібно від’єднати від джерела живлення перекриттям кінцевих кранів.

8.6.3. Під час регулювання гальмової важільної передачі для суміщення отворів в головках тяг і важелів необхідно користуватись бородком і молотком. Перевіряти збіг отворів пальцями рук не дозволяється.

8.6.4. Під час продувки магістралі для уникнення удару з’єднувальним гальмовим рукавом необхідно застосовувати кронштейн для підвішування з’єднувального рукава або притримувати його рукою біля з’єднувальної головки.

8.6.5. Перед роз’єднанням рукавів кінцеві крани суміжних вагонів повинні бути перекриті.

8.6.6. Для розбирання поршня після діставання його із гальмового циліндра необхідно кришкою циліндра стиснути пружину настільки, щоб можна було вибити штифт головки штока і зняти кришку, поступово відпускаючи її до повного звільнення пружини.

8.6.7. Перед роз’єднанням головки штока поршня гальмового циліндра і горизонтального важеля повітророзподільник повинен бути вимкнений, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

Виймання і встановлення поршня гальмового циліндра повинне проводитися за допомогою спеціального пристрою.

8.6.8. Перед заміною кінцевого крана необхідно роз’єднати магістраль з джерелом живлення.

8.6.9. Під час технічного обслуговування і ремонту гальмового обладнання під вагоном не дозволяється знаходитися біля головки штока гальмового циліндра з боку виходу штока і торкатися головки штока.

8.6.10. Для забезпечення безпеки працюючих простукування резервуарів робочої камери і повітророзподільника під час їх очищення, а також вигвинчування заглушок гальмових приладів і резервуарів, які знаходяться під тиском, не дозволяється.

8.6.11. Спеціальні установки, повітрярозбірні колонки для випробування автогальм і інших цілей, повинні бути обладнані з’єднувальними головками.

Під час випробування автогальм не дозволяється проводити роботи з ремонту ходових частин, рам, автогальмового обладнання вагонів.

8.6.12. Під час ремонту гальмового обладнання необхідно користуватися інструкцією ЦВ-ЦЛ-0013.

8.7. Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів.

8.7.1. Під час заміни автозчепа і поглинального апарата в составі поїзда необхідно розчепити і розсунути состав поїзда на відстань не менше 10 м між вагонами, встановити спарені гальмові башмаки під колеса з боку розчіплених вагонів.

8.7.2. Зняття автозчепу і поглинального апарата з тяговим хомутом і упорною плитою з вагона і їх встановлення повинні проводитися з допомогою спеціальних підіймачів або вантажопідіймального крана.

Перед ремонтом автозчепного обладнання борти платформ повинні бути попередньо підняті і закріплені або зняті.

8.7.3. Згвинчування гайки із стяжного болта поглинального апарата дозволяється тільки на розбиральному стенді. Простукування корпусу поглинального апарата з деталями, які заклинилися, дозволяється проводити тільки в тому випадку, якщо апарат знаходиться у тяговому хомуті з упорною плитою.

8.7.4. Перед згвинчуванням двох останніх (які розташовані по діагоналі) гайок з болтів нижньої підтримуючої планки для зняття з вагона поглинального апарата під планку повинен бути підставлений спеціальний підіймач або інші вантажопідіймальні механізми.

8.7.5. Розбирання і збирання поглинального апарата повинні проводитися на спеціальному стенді.

8.7.6. Під час збирання деталей механізму автозчепа для встановлення замка на місце, натискання на нижнє плече собачки для підняття і направлення верхнього плеча повинно проводитися бородком або спеціальним ломиком.

8.8. Вимоги безпеки під час виконання фарбувальних робіт.

8.8.1. Усі виробничі процеси, які пов’язані з фарбуванням вагонів і їх деталей, повинні виконування з дотриманням вимог НАПБ А.01.001-95, НАОП 5.1.11-1.26-88, НАПБ В.01.010-97/510, НАОП 5.1.11-2.08-87, ГОСТ 12.3.005-75.

8.8.2. Усі роботи, які пов’язані з фарбуванням вагонів, повинні виконуватися в малярних дільницях або відділеннях, а у випадку їх відсутності, підготовчі операції (зачищення, грунтування, тощо) і фарбування можуть бути виконані на позиціях вагоноскладальної виробничої дільниці, обладнаної припливно-витяжною вентиляцією і протипожежним обладнанням або на відкритому повітрі з температурою не нижче ніж +5С.

8.8.3. Фарбувальні дільниці, якщо дозволяється вимогами технології, слід розташовувати ізольовано від сусідніх приміщень. Такі дільниці повинні відокремлюватися від інших частин будівель протипожежними перешкодами відповідно до вимог нормативних документів, що діють у галузі будівництва.

8.8.4. Дозволяється фарбування вагонів на вагоноскладальній дільниці в період, коли інші роботи на дільниці не проводяться. Після закінчення фарбування необхідно провітрити приміщення.

8.8.5. Очищення поверхні ручним або механізованим інструментом слід проводити в місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

8.8.6. Для очищення, мийки і фарбування вагонів повинні застосовуватися спеціальні підмості (площадки) пересувного або інвентарного типу. Підмості повинні бути достатньо жорсткими, стійкими, мати із зовнішнього боку поручні, драбини і пристрої для підвішування посудин з фарбою.

Застосування в якості підмостей розкладних драбин з закріпленими на них дошками, які виконують роль настилу, не дозволяється.

Нанесення трафаретів може проводитися з приставних драбин. Роботи виконуються відповідно до ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

8.8.7. Під час очищення і фарбування даху в верхній частині кузова вагона працівники повинні одягати запобіжний пояс, страхувальний канат якого повинен кріпитися до спеціального протягнутого над робочим місцем тросу або до огородження пересувної площадки.

Запобіжний пояс повинен мати справні, без надривів і інших пошкоджень полотна пояса і наплічних ременів, справну з фіксованими стрижнями пряжку. Ремені повинні бути міцно прилаштовані, не провисати і в той же час не сковувати рухи.

8.8.8. Під час фарбування розпилювачем дозволяється застосовувати матеріали, які містять в якості пігменту свинцеві з’єднання, тільки в тому випадку, якщо вентиляційні установки забезпечують роботу у відповідності до ГОСТ 12.4.021-75.

Завантажити