НПАОП 63.21-1.24-03Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

14.15. Складувати рами візків слід не більше ніж у два яруси.

15. Вимоги до перевірки знань з охорони праці.

15.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці повинні проводитися відповідно до Положення про навчання з питань охорони праці, яке розроблене з урахуванням специфіки виробництва відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці” і затверджене керівником підприємства.

15.2. Працівники повинні знати:

- технологію обслуговування і ремонту вагонів;

- засоби захисту від дії на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які виникають під час роботи, і правила надання першої (долікарняної) допомоги;

- вимоги безпеки виконання робіт, виробничої санітарії і пожежної безпеки;

- правила застосування і використання протипожежного обладнання і інвентарю;

- вміти користуватися вогнегасниками.

15.3. До роботи на транспортних і підіймально-транспортних засобах (електрокарах, автомашинах, кранах) допускаються особи, які мають посвідчення на право управління цими засобами.

Водії транспортних засобів, які працюють на коліях залізничної станції, можуть бути допущені до роботи тільки після перевірки знань Інструкції ЦШ-0001 і відповідних розділів ПТЕ.

15.4. Працівники, пов’язані з роботою вантажопідіймальних механізмів повинні мати посвідчення на право роботи з ними.

15.5. До роботи на пересувних вагоноремонтних установках допускаються особи, які пройшли навчання по даним видам робіт, і перевірку знань на право управління цими установками і мають при собі посвідчення та не мають медичних протипоказань.

16. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту.

16.1. Працівники депо і ПТО, які зайняті на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні бути забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту (ЗіЗ) відповідно до НАОП 5.1.11-3.01-90.

16.2. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справні і відповідати розміру і зросту робітника, якому вони видаються.

16.3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити хімічне чищення, дезінфекцію, прання і ремонт спецодягу в установлені терміни.

16.4. Перед здачею в ремонт ЗіЗ і інші запобіжні пристрої повинні підлягати дезинфекції, очищенню і пранню.

Зберігання, ремонт і прання спецодягу і захисних засобів повинно проводитися на підприємстві.

Не дозволяється застосовувати гас і інші токсичні нафтопродукти для очищення тіла і оброблення ЗІЗ.

16.5. Працівники, які використовують під час роботи нафтопродукти і контактують з ними, повинні забезпечуватися захисними пастами і мазями, які дозволені для користування органами державного санітарного нагляду.

16.6. Працівники, які виконують роботи на висоті, повинні забезпечуватися запобіжними поясами, які згідно з ДНАОП 1.1.10-1.07-01 повинні оглядатися перед кожним застосуванням і випробовуватися 1 раз на 6 місяців.

Результати випробувань повинні заноситися в журнал, до запобіжного поясу кріпиться бірка, на якій повинен бути вказаний інвентарний номер і дата випробування.

16.7. Працівники, які зазнають впливу високих рівнів шуму, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху (навушники, вкладнями).

17. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення працівників.

17.1. Працівники депо (ПТО) повинні бути забезпечені санітарно-побутовими і допоміжними приміщеннями відповідно до СНиП 2.09.04-87.

17.2. Санітарно-побутові приміщення на пунктах технічного обслуговування і підготовки вагонів до перевезень, крім того, повинні мати кімнати для короткочасного відпочинку, обігріву і прийняття їжі.

17.3. Для приймання їжі повинна бути обладнана їдальня або спеціально обладнане приміщення. Зберігання і прийняття їжі на робочих місцях не дозволяється.

17.4. Роботодавець повинен забезпечувати постійну наявність в умивальних кімнатах мила для миття рук.

Перед вживанням їжі працівники зобов’язані ретельно вимити руки теплою водою з милом.

17.5. На підприємствах, пов’язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом вагонів, має бути організоване питне водопостачання робочих місць. В спеціально відведених місцях повинні бути встановлені автомати з газованою водою або бачки фонтанного типу, які захищені від попадання пилу і інших шкідливих речовин.

17.6. У бачках повинна знаходитися щоденно змінювана кип’ячена вода з температурою під час роздачі не вище +20 С і не нижче +8 С.

Дозволяється вживання некип’яченої водопровідної води з дозволу СЕС.

17.7. На робочих місцях технічного обслуговування і ремонту вагонів у встановлених місцях повинні знаходитися, укомплектовані медикаментами і перев’язувальними матеріалами, аптечки або сумки першої допомоги, а також інструкції з надання першої допомоги.

Усі працівники повинні знати місця розташування аптечок і вміти надавати першу долікарняну допомогу потерпілому.

17.8. На кожній дільниці повинен бути призначений працівник, відповідальний за зберігання і своєчасне поповнення медичної аптечки.

18. Відповідальність за порушення Правил.

18.1. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідність згідно з чинним законодавством.

18.2. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об’єкта цим Правилам несуть відповідальність підприємства, установи, організації, які виконували відповідні роботи.

18.3. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків відповідно до законодавства.

12


Завантажити