НПАОП 0.00-1.34 -02П р а в и л а безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

11.8. Робочі місця для роботи стоячи повинні відповідати ГОСТ 12.2.033.

11.9. На робочих місцях перебиральників та сортувальників продукції під ногами працівника повинен бути справний дерев`яний решітчастий настил, відстань між планками якого не повинна перевищувати 3 см.

Висота настилу не менше 5 см.

11.10. Не дозволяється захаращувати проходи і робочі місця вузлами і деталями машин, які ремонтуються.

12. Вимоги безпеки під час виконання виробничих процесів

12.1. Післязбиральна доробка плодів, овочів і картоплі

12.1.1. Післязбиральну доробку картоплі необхідно проводити у виробничих приміщеннях або на виробничих майданчиках, які відповідають санітарним нормам, а також вимогам електро - і пожежобезпеки.

12.1.2. Машини, лінії і пункти для післязбиральної доробки картоплі і плодоовочевих культур повинні відповідати ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.019 і ГОСТ 12.3.002.

Машини і механізми у сховищах повинні мати електропривод. Допускається короткочасна робота машин з двигунами внутрішнього згоряння при їх заїзді для розвантаження (завантаження).

12.1.3. У виробничих приміщеннях позначається маршрут транспортних засобів, їх швидкість не повинна перевищувати 2 км/год.

12.1.4. Швидкість в`їзду транспорту на платформу підйомника, його допустима вантажопідйомність регламентується експлуатаційною документацією і позначається відповідними знаками.

12.1.5. Після в`їзду на платформу підйомника транспортний засіб необхідно поставити на стоянкове гальмо.

12.1.6. Перед підніманням платформи підйомника перебування працівників на транспортному засобі, що повинен розвантажуватись, в прийомному бункері і на платформі не допускається та подається звуковий сигнал.

12.1.7. Інтервал між машиною, що розвантажується і найближчою машиною, що чекає розвантаження, повинен бути не менше ніж 20 м.

12.1.8. Рух машини, піднімання, опускання і поворот її окремих агрегатів слід розпочинати, переконавшись в безпеці для оточуючих. При виникненні небезпеки необхідно терміново зупинити машину.

12.1.9. Під час переміщення навантажувача відстань між навантажувачем і будівельними конструкціями або штабелями вантажів повинна бути не менше ніж 0,8 м.

12.1.10. Монтаж (демонтаж) і переміщення транспортерів для коренеплодів і картоплі слід проводити згідно з вимогами експлуатаційної документації заводу-виготовлювача.

12.2. Закладання на зберігання плодів, овочів і картоплі

12.2.1. Мінімальна відстань між ящиками, піддонами, контейнерами, розриви від захисних конструкцій і приладів охолодження в приміщеннях для приймання і зберігання картоплі, овочів і плодів згідно ВНТП-СГІП-46-25.96 рекомендується у табл. 1.

Таблиця 1

Відстань між ящиками, піддонами, контейнерами, розриви між захисними конструкціями і приладами охолодження

Відстань в сховищах, м

Найменування параметрів

без штучного охолодження

з штучним охолодженням

Відстань штабеля тарних вантажів від стін або пристінних колон, приладів охолодження в наземних сховищах

0,4 - 0,6

0,3

Теж в заглиблених сховищах

0,3

0,3

Відстань між верхом штабеля і низом виступаючих несучих конструкцій або вентиляційних каналів

0,3

0,3

Відстань в штабелі між:

ящиками

0,02

0,02

піддонами

0,05 - 0,1

0,05 - 0,1

контейнерами

0,05 - 0,1

0,05 - 0,1

12.2.2. У не охолоджуваних сховищах відстань від низу виступаючих конструкцій до верху продукції під час зберігання насипом або в засіках повинна бути не менше 0,8 м.

12.2.3. Висота огородження засіку повинна бути на 0,05-0,1 м вище верху насипаної продукції.

12.2.4. Картоплю і овочі в контейнерах, ящиках на піддонах розміщають в штабелі. Попередньо намічають на підлозі крейдою план розміщення штабелів, відстані і головний прохід посередині сховища. Ширина проходу повинна складати 1,5-2,0 м при використанні візків або транспортерів, 4,5-6,0 м при заїзді в сховище автомобілів і до 3,5 м для проїзду електронавантажувачів.

Ящики укладаються у штабелі в шаховому порядку або прямимирядами. Під ящики з картоплею і овочами, що розміщуються в штабелі без піддонів, кладуться бруски або жердини висотою 100-120 мм. Для кріплення штабелів установлюються упори.

12.2.5. Висота штабеля при ручному вкладанні 2,0-2,5 м, а з допомогою навантажувачів не вище - 4,5 м.

12.2.6. Не дозволяється підбирати овочі в небезпечній зоні під час роботи механізмів.

12.2.7. Перед підключенням технологічного обладнання до електромережі необхідно перевірити електрообладнання і усунути виявлені несправності (оголення та обриви проводів тощо).

12.2.8. Під час експлуатації електрообладнання машин слід дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.21-98.

12.2.9. Під час копання траншей для зберігання овочевих культур і картоплі екскаватором ЕО-2621, універсальним канавокопачем ТКУ-09 та іншими механізмами слід додержуватись вимог експлуатаційної документації машин.

12.2.10. Під час вкривання землею кагатів і траншей буртоукривачем типу БН-100 працівникам не дозволяється знаходитися в зоні досягання ґрунту.

12.2.11. Під час обслуговування машин і механізмів сторонні осіби до них не допускаються. При необхідності зміни режимів роботи слід подавати умовні сигнали.

12.2.12. Під час укладання овочів і картоплі в кагати, засіки сховищ не допускається утворення пустот і козирків.

12.2.13. При накриванні кагату соломою вручну за допомогою вил відстань між працівниками повинна бути не менше 5 м, брати солому необхідно невеликими порціями.

12.2.14. Не дозволяється ручне розрівнювання коренеплодів і картоплі у засіках і кагатах під час роботи механізмів. Розрівнювання слід проводити тільки після Їх зупинки

12.2.15. Перед запуском захоплювача-кантувача, а також перед поворотом кантувача в інше положення слід переконатись у відсутності людей чи механізмів в зоні повороту.

12.3. Виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт

12.3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи з ручним переміщенням вантажів повинні проводитися з дотриманням граничних норм підіймання і переміщення важких речей різними категоріями працівників, залежно від статі та віку відповідно до вимог ДНАОП 0.03-3.28-93, ДНАОП 0.03-3.29-96

12.3.2. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті повинно відповідати вимогам НАОП 5.1.11-1.22-90.

12.3.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті повинні виконуватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.28-97.

Рух автомобілів на вантажно-розвантажувальних майданчиках і під`їзних шляхах до них повинен регулюватися загальноприйнятими знаками і покажчиками.

12.3.4. Автомобілі необхідно подавати під навантаження (розвантаження) заднім ходом з таким розрахунком, щоб виїзд їх з території майданчика відбувався вільно без маневрування.

12.3.5. В місцях під`їзду транспортного засобу до вантажно-розвантажувальних механізмів, приймальних бункерів тощо повинні бути передбачені відбійні бруси.

12.3.6. Навантаження і вивантаження вантажів, їх кріплення на автомобільному транспорті здійснюється під контролем відповідальної особи.

12.3.7. При укладанні на піддони вантаж не повинен виступати за межі піддонів розміром 0, 8 х 1,2 м більш ніж на 0,02 м із кожного боку.

12.3.8. Під час обробки вантажу авто - і електронавантажувачами, електрокарами, візками маса транспортованого вантажу не повинна перевищувати номінальну вантажопідйомність машини.

12.3.9. З`їжджати із схилу електронавантажувачем і електроштабелером з вантажем слід заднім ходом, заїжджати на схил - переднім.

12.3.10. Рух транспорту в складах, на відкритих майданчиках і рампах необхідно здійснювати тільки в межах транспортних смуг з дотриманням відстані до стін, колон, устаткування і штабелів (не менше ніж 1,0 м).

12.3.11. У місцях скупчення людей, на проходах, перед проїздом повз двері і через ворота, на поворотах, під час зрушення з місця і пересуванні заднім ходом навантажувача необхідно подавати сигнал.

12.3.12. Під час вантажопереробки тарно-штучних вантажів необхідно дотримуватися таких вимог:

- переробці підлягають тарно-штучні вантажі, що укладені на стандартні і справні піддони;

- переробка великогабаритних вантажів, маса яких не перевищує вантажопідйомність навантажувача, повинна здійснюватися вилочними навантажувачами із застосуванням спеціальних подовжувачів, надітих на стандартні вила навантажувача;

- для звільнення вил від штучного вантажу шляхом зштовхування його під час укладання у штабель без піддона або прокладок, поправлення вантажу і його ущільнення у штабелі необхідно застосовувати спеціальний пристрій для зштовхування.

12.3.13. У випадку різниці рівнів підлоги вагона і рампи треба застосовувати тільки спеціальні перехідні містки з ухилом не більше зазначеного у експлуатаційній документації навантажувача.

12.3.14. Під час переміщення невеликих вантажів на незначні відстані слід застосовувати колісні візки зі стаціонарними або підіймальними платформами.

Для полегшення ручного переміщення візка з вантажем колеса його мають бути обладнані шарикопідшипниками.

12.3.15. Під час пересування візка слід додержуватись таких правил:

- візок котити тільки по рівній поверхні спереду себе і держати за ручки;

- швидкість пересування візка не повинна перевищувати 4 км/год., а на перехрестях - 3 км/год.;

- між візками, що рухаються, має бути відстань не менша ніж 10 м.

12.4. Вимоги безпеки під час зберігання плодів, овочів і картоплі.

12.4.1. Під час використання природного і зрідженого газу в установці генерування вуглекислого газу та біологічно-активних речовин необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.20-98.

12.4.2. При вході у станцію газових середовищ повинні бути вивішені плакати: «Стороннім вхід заборонено!», «Небезпечно - газ!».

12.4.3. Роботу у камері із регульованим газовим середовищем (РГС) дозволяється проводити особам, призначеним роботодавцем, які пройшли навчання, медичний огляд, інструктаж на робочому місці з охорони праці та пожежної безпеки, згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99, ДНАОП 0.03-4.02-94, НАПБ Б.02.005-94, які вміють користуватися кисневим ізолюючим протигазом, навчені правилам експлуатації холодильників з РГС для плодів і овочів.

12.4.4. Камери з РГС повинні бути обладнані системою сигналізації безпеки для виходу людей, які випадково залишились в закритих камерах. Пристрій для подавання сигналу повинен бути передбачений біля дверей всередині камери на висоті не більше 0,5 м від підлоги.

12.4.5. Перед кожним входом у камеру з РГС потрібно перевірити справність системи «людина в камері».

12.4.6. Експлуатація охолоджуючого обладнання камер з РГС повинна здійснюватись обслуговуючим технічним персоналом за допомогою дистанційного керування. Пульти керування слід влаштовувати за межами камер. Спостереження за роботою вентиляційної системи камери повинно вестись через оглядове вікно.

12.4.7. Система відтавання охолоджуючого обладнання від снігової шуби повинна бути автоматичною, щоб забезпечити роботу системи без присутності обслуговуючого персоналу в камері.

Злив талої води слід проводити через гідрозатвори.

12.4.8. У процесі експлуатації камер з РГС необхідно не рідше одного разу на добу контролювати наявність СО2і О2в суміжних з ними приміщеннях.

12.4.9. Вхід в камеру з РГС під час заповнення її газом і при зберіганні плодів і овочів дозволяється в кисневих ізолюючих протигазах типу КИП-5 чи КИП-7. На дверях камери повинен бути напис: «Вхід в камеру без кисневого ізолюючого протигазу забороняється! Небезпечно для життя!».

12.4.10. Для виконання будь-якого об`єму роботи в камері одночасно допускається два працівники в ізолюючих протигазах типу КИП-5, або КИП-7, а третій (спостерігач) на протязі всього перебування працівників у камері повинен спостерігати за ними через оглядове вікно, і за необхідності здійснити їх евакуацію із камери і надати першу допомогу. Спостерігач повинен мати при собі ізолюючий протигаз типу КИП-5 чи КИП-7. Забороняється знаходитися в камері одному працівникові.

12.4.11. Безперервне перебування працівників в камері в протигазах допускається не більше 30 хв. Якщо виконання роботи потребує більш часу, то після кожних 30 хв. роботи працівники повинні відпочивати на свіжому повітрі на протязі 10 - 15 хв. У разі потреби проводиться заміна бригади новим складом.

При найменшій підозрі на порушення захисної дії протигаза під час роботи слід негайно вийти із камери.

12.4.12. При перших признаках отруєння вуглекислим газом або нестачею кисню (нездужання, запаморочення, втрата свідомості тощо) необхідно терміново:

- евакуювати потерпілого з камери на свіже повітря;

- зняти з потерпілого протигаз;

- викликати лікаря;

- до прибуття лікаря надати потерпілому першу медичну допомогу.

12.4.13. Вентилятори, що працюють на рециркуляцію, під час знаходження людей в камері повинні бути виключеними.

12.4.14. Вхід в камеру під час зберігання плодів здійснюється через люк, який після входу працівників в протигазах прикривається, але не герметизується, щоб його можна було швидко відкрити при необхідності негайного виходу із камери.

12.4.15. Перед розвантаженням камер з РГС необхідно провести продування камер повітрям через відхідні клапани в атмосферу до нормального вмісту кисню в повітрі.

12.4.16. Відкривання дверей камери дозволяється після дублюючої перевірки вмісту кисню за допомогою портативного газоаналізатора типу ОРС, ВТН, ГХП-3М і з письмового дозволу роботодавця.

12.4.17. Забороняється перебирання, сортування, пакування плодів та виконання інших робіт в холодильних камерах, де плоди закладені на тривале зберігання. Для цих цілей повинно бути виділено спеціальне приміщення в блоці з камерами зберігання.

12.4.18. Протягом зберігання плодоовочевої продукції в камерах з РГС слід систематично видаляти лід, що утворюється взимку на зрошувальних конденсаторах, градирнях, драбинах та площадках з метою безпечного їх обслуговування.

12.5. Експлуатація та обслуговування обладнання

12.5.1. Під час монтажу, експлуатації виробничого обладнання необхідно дотримуватися вимог ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.012.

12.5.2. Експлуатація й обслуговування посудин, які працюють під тиском, повинні здійснюватися відповідно до ДНАОП 0.00-1.08-94.

12.5.3. Роботи, що виконуються під час закладання на зберігання, зберіганні та первинній доробці плодоовочевої продукції, пов`язані із застосуванням пересувних електричних машин, електричних вантажопідіймальних механізмів та усі електротехнічні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030 і ПВЕ.

12.5.4. Для підключення пересувних електрифікованих машин до електромережі потрібно застосовувати спеціальні кабелі згідно з вимогами ПВЕ. Перед включенням пересувних механізмів потрібно візуально перевірити цілісність ізоляції живильного кабелю і правильність під’єднання нульового проводу.

12.5.5. При відсутності напруги і значних перервах у роботі вся комутаційна апаратура повинна бути відключена.

12.5.6. На захисних огородженнях електроустановок, які є потенційно небезпечними для працівників, установлюють знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026.

12.5.7. Риштування, установлені на місці проведення робіт, повинні відповідати вимогам ГОСТ 24258.

12.5.8. Після закінчення ремонту, технічного огляду або наладки перед пуском устаткування, машин або механізмів усі зняті огородження і захисні пристрої повинні бути встановлені на свої місця і надійно закріплені.

12.5.9. Технічне обслуговування машин, що мають пристрої для пересування потрібно проводити у спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, виключаючи при цьому самовільне їх переміщення.

12.5.10. У процесі експлуатації навантажувачів потрібно слідкувати за наявністю і правильною роботою пристроїв, що запобігають перевантаженню робочого органу.

12.5.11. Для забезпечення безпечної експлуатації і утримання ліфта в справному стані слід виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.02-92.

12.5.12. Для безпечної експлуатації виробничої тари необхідно:

- виконувати вимоги ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.010, ГОСТ 12.3.020;

- утримувати тару в чистому і справному стані;

12.5.13. Збирання і монтаж транспортера-завантажувача картоплі типу ТЗК-30 і підбирача ТПК-30 повинні проводити не менше двох працівників.

12.5.14. Під час роботи картоплесортувального пункту від валу відбору потужності (ВВП) трактора включати привод сортувального пункту слід після включення ВВП трактора. Включення приводу сортувального пункту повинен виконувати тільки тракторист, який під час роботи агрегату повинен знаходитись біля приводу включення сортувального пункту і спостерігати за технологічним процесом.

12.5.15. Переміщення завантажувального транспортера типу ТЗК-30, піднімання, опускання, поворот стріли транспортера слід проводити тільки переконавшись в безпеці цих дій для оточуючих і з подаванням звукового сигналу.

12.5.16. При переміщенні машин, підійманні, опусканні, повороті стріли у небезпечній зоні не повинно бути людей і сторонніх предметів.

13. Вимоги безпеки під час роботи із хімічними речовинами

13.1. Зберігання, транспортування та застосування хімічних речовин

13.1.1. Хімічні речовини (формалін, сірчистий газ, мідний купорос, сірка) повинні зберігатися у спеціальному складі. Кислоти повинні зберігатися у спеціальних одноповерхових, вентильованих приміщеннях за температури не нижче +3С.

У складах кислот повинні бути нейтралізуючі речовини (сода, крейда чи вапно) і речовини для поглинання розлитих речовин.

Луги зберігаються в закритих, сухих неопалюваних приміщеннях.

13.1.2. Сумісне зберігання кислот і лугів не дозволяється.

Допускається зберігати луги з кислотами в одній будівлі, але в різних відсіках, відстань між відсіками повинна бути не менше ніж 5 м.

13.1.3. Сулії з кислотами слід упаковувати в корзини або ящики з міцними ручками, вільний простір між сулією і тарою необхідно заповнювати негорючим амортизаційним матеріалом.

13.1.4. Під час зберігання азотної чи сірчаної кислот треба вжити заходів до недопущення стикання їх з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження.

Концентровану азотну кислоту не дозволяється розливати у скляні сулії.

13.1.5. Луги, що поступають на склад в барабанах або мішках, слід пакетувати на плоских піддонах та встановлювати в чарунки стелажів або штабель.

Висота штабеля, сформованого з паперових мішків, не повинна перевищувати 2 м, а з барабанів - 1,5 м.

13.1.6. Кожна хімічна речовина повинна зберігатися в відповідній для неї справній і закритій тарі, яка повинна мати прикріплені етикетки з найменуванням вмісту.

13.1.7. Бутлі встановлюються групами не більше 4-х рядів. Між групами бутлів повинен бути прохід не менше 1 м.

13.1.8. Підлоги в складах повинні бути виготовлені з кислотостійких матеріалів і мати ухил не менш 0,01% до стоків, що відводять розлитий реактив в спеціальний приймач.

13.1.9. Згідно із вимогами ДНАОП 0.03.1.12-98 транспортування хімічних речовин в бутлях допускається тільки в дерев`яних ящиках або плетених корзинах з м`якою підкладкою і ручками для перенесення. Ручне перенесення бутлів з хімічними речовинами дозволяється тільки двома працівниками на віддаль не більше 25 м по рівній поверхні з дотриманням необхідних заходів безпеки.

13.1.10. Для розливу формаліну в дрібну тару слід використовувати спеціальні сифони і насоси.

13.1.11. Бутлі з хімічними речовинами встановлюються в кузов транспортного засобу горловиною вверх і закріплюються з метою запобігання їх перекиданню.

13.1.12. Навантаження і розвантаження кислот і лугів у тарі, а також установлення їх у транспортні пристрої повинно проводитися двома вантажниками. Вивільнення сулій від кислот і розчинів лугів пневматичним способом під вакуумом може проводитись без зняття сулій з автомашин.

13.1.13. Навантаження і розвантаження кислот, лугів та інших небезпечних рідин, а також установлення їх у кузові транспортного засобу повинно здійснюватись працівниками з дотриманням таких заходів безпеки:

- перед початком роботи кожне місце вантажу повинно бути ретельно оглянуте, у разі виявлення навіть найменших пошкоджень тари необхідно вжити додаткових заходів обережності, щоб забезпечити безпеку працівників і водія;

- переносити сулії з кислотою слід тільки після попередньої перевірки дна корзини та ручок;

- забороняється переносити сулії з кислотою і лугом на спині, плечі, перед собою і нахиляти їх.

13.1.14. При попаданні кислоти на тіло необхідно промити уражене місце 2 -3 % - ним розчином бікарбонату натрію (харчової соди), при попаданні лугу - 3-5 %- ним розчином оцтової кислоти чи 2 %- ним розчином борної кислоти, а при відсутності цих речовин - терміново промити уражене місце під струменем води протягом 10-15 хв.

13.1.15. При попаданні кислоти в очі треба негайно промити їх водою з фонтанчика або крана і терміново звернутися до лікаря.

13.1.16. Пролиті отруйні речовини необхідно терміново знешкоджувати нейтралізацією розчином бікарбонату натрію чи оцтової кислоти з подальшим прибиранням за допомогою тирси і ретельним промиванням цих місць водою.

13.2. Вимоги до транспортування і зберігання балонів

із стисненими, зрідженими і розчиненими газами

13.2.1. Експлуатація, транспортування і складування балонів із стисненими, зрідженими і розчиненими газами (киснем, аміаком, діоксидом вуглецю, сірчистим ангідридом, пропан-бутаном тощо) повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94.

13.2.2. Під час перенесення пошкоджених балонів з хлором та усунення витікання хлору слід проводити в спецодязі, користуючись ізолюючими протигазами КІП-6 або КІП-7.

13.3. Підготовка сховищ до зберігання плодів, овочів і картоплі

13.3.1. Всі види робіт, що пов`язані із застосуванням пестицидів, повинні проводитися згідно вимог ДНАОП 0.03-1.12-98. Дозвіл на проведення фумігаційних робіт видається санітарно-епідеміологічною і природоохоронною службами.

Завантажити