НПАОП 01.2-1.10-05Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба

інвентарною мотузкою, довжиною на 3 м більше глибини колодязя (використання поясних пасків не дозволяється);

шланговим протигазом із шлангом на 2 м довше глибини колодязя або кисневим ізолюючим протигазом;

акумуляторним ліхтарем з напругою не вище 12 В або шахтарською лампою (використання джерел світла з відкритим вогнем не дозволяється); пересувним (переносним) вентилятором (компресором); переносними (попереджувальними і заборонними) знаками безпеки; сигнальними ліхтарями із червоним світлом, що прикріплюються у нічний час до триніг, на яких встановлені знаки;

гаками і ломами для відкривання люків колодязів; аптечкою першої допомоги.

  1. Працювати в колодязі в шланговому протигазі безперервно можна не більше 15 хвилин, після цього слід змінити працюючого у колодязі для відпочинку на поверхні не менше ніж на 20 хвилин.

  2. Для видалення накопичених токсичних газів з колодязів потрібно застосовувати:

природне провітрювання у разі відсутності вентиляції (не менше 20

хвилин) при відкритих кришках сусідніх оглядових колодязів, що розташовані як вище, так і нижче на самопливній каналізаційній лінії. При цьому кришка робочого колодязя залишається закритою (під час провітрювання колодязя на водопровідній мережі кришку робочого колодязя відкривають);

примусове нагнітання повітря за допомогою ручного вентилятора або компресорної установки протягом 10 хвилин;

наповнення колодязя водою з подальшим її відкачуванням.

  1. Не дозволяється застосовувати випалювання газу з метою його видалення.

  2. Для запобігання вибуху в колодязі не дозволяється виконувати роботи інструментом, який може викликати іскроутворення.

 1. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

  1. Електробезпека на підприємствах ВРХ повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98, державних стандартів

’ Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования” (ГОСТ 12.1.018-93), ’Электробезопасность. Общие требования и

номенклатура видов защиты” із змінами 1986 року (ГОСТ 12.1.019-79, СТ СЭВ 4830-84), ’Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов” із змінами 1988 року (ГОСТ 12.1.038-82), ’Изделия электротехнические. Общие требования безопасности” із змінами 1978, 1981, 1984, 1988 років (ГОСТ 12.2.007.0-75).

  1. Виробниче обладнання з електричним приводом повинне мати засоби (пристрої) захисту від ураження електричним струмом (включаючи випадки помилкової дії працівників, які обслуговують обладнання).

  2. Електродвигуни, пускорегулювальна, контрольно-вимірювальна і захисна апаратура, а також допоміжне електротехнічне обладнання за формою виконання, способом установлення та захисту, за якістю ізоляції повинні відповідати вимогам ПУЭ.

  3. В електричних схемах машин і обладнання повинен бути передбачений захист від перевантаження та короткого замикання, який

забезпечує автоматичне розвантаження або відключення.

  1. Зовнішні електропроводки в місцях, де можливі їх механічні пошкодження, повинні прокладатися в стальних або пластмасових трубах, металорукавах, коробах, каналах.

  2. Опромінювальні установки під час їх роботи необхідно заземляти, а якщо такої можливості немає, то слід застосовувати пристрої захисного відключення.

  3. Корпус автонапувалки з електричним підігрівом води повинен бути з’ єднаний з пристроєм вирівнювання потенціалів, з металевими конструкціями та технологічним обладнанням.

  4. Силові щити, шафи, ящики і пульти керування, розміщені в тваринницьких приміщеннях, а також у приміщеннях для переробки кормів, повинні бути встановлені в окремих приміщеннях або кабінах.

  5. У тваринницьких приміщеннях повинна застосовуватися освітлювальна арматура закритого виконання на ізольованій основі.

  6. Забороняється торкатися і наближатися до проводів повітряних ліній електропередач, що пошкоджені, провисають або торкаються землі.

  7. Електроустановки в сільськогосподарських підприємствах

підлягають щорічним лабораторним випробуванням.

 1. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

  1. Пожежна безпека на підприємствах ВРХ повинна відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки ’Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности”, (із змінами) (НАПБ Б.07.005-86) та НАПБ А.01.001-2004, державних стандартів

  2. ’ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды размещения и обслуживания” із змінами 1989 року (ГОСТ 12.4.009-83), ГОСТ 12.1.004-91, протипожежним вимогам чинних будівельних норм та іншим нормативним документам.

  3. Паління на території та у приміщеннях дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, обладнаних урнами та ємкостями з водою і позначених відповідними написами або знаками.

  4. Відповідно до Закону України „Про пожежну безпеку” забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на роботодавців.

 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Роботодавці несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством України.

В. А. Маціяшко


Завантажити