НПАОП 01.2-1.10-05Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба

місце розміщення загального вимикача;

вид і номер керованої машини.

Написи наносять на кришки магнітних пускачів або на окремі таблички над ними.

  1. Обладнання, що обслуговується кількома працівниками, з метою попередження про його запуск устатковують звуковою та світловою сигналізаціями. Світлова сигналізація технологічних ліній (включити/виключити, відкрити/закрити) повинна розрізнятися за кольором. Засоби звукової сигналізації встановлюються на пульті керування відповідно до державного стандарту ’Система ’человек - машина”. Сигнализаторы звука неречевых сообщений. Общие эргономические требования” (ГОСТ 21786-76).

  2. Попереджувальна сигналізація повинна бути зблокована із системою пуску машин так, щоб тривалість передпускового сигналу (звукового чи світлового) становила 5-15 секунд, після чого сигналізація має автоматично відключатися.

  3. Великогабаритні машини, під час обслуговування яких оператор переміщується, а також конвеєри (транспортери) та рольганги, які мають довжину понад 10 м, повинні мати аварійні кнопки „Стоп”. Кількість аварійних кнопок має бути такою, щоб відстань між ними була не більше 10 м і був забезпечений вільний доступ до них з будь-якого місця знаходження працівників.

  4. При розміщенні обладнання в суміжних приміщеннях аварійні кнопки „Стоп” повинні бути у кожному приміщенні.

  5. Комунікації виробничого обладнання повинні бути виконані та

розміщені з таким розрахунком, щоб унеможливити травмування працівників.

  1. Відстань між огорожами стаціонарних машин і конструкційними елементами будівель (стіни, колони тощо), а також ширина постійних проходів, вільних від обладнання та комунікацій, повинна відповідати нормам технологічного проектування.

  2. Виробниче обладнання з кількома приводними двигунами слід обладнувати пристроями одночасної зупинки приводів.

  3. Стаціонарні транспортери, розміщені нижче рівня підлоги, в усіх місцях, де обслуговуючий персонал може їх перетинати, повинні мати міцні перекриття, які витримують сумарне навантаження до 1500 Н (середня вага людини і вантажу, який вона може нести згідно з граничними нормами підіймання та переміщення вантажів).

  4. Приміщення, в яких розташовані робочі місця для приготування робочих розчинів пестицидів або встановлені машинні агрегати та лінії, під час роботи яких можливе виділення у приміщення пилу чи газу, повинні обладнуватися витяжною вентиляцією.

  5. На робочому місці в приміщенні для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів повинні бути вивішені: операційні карти з приготування дезінфікуючих розчинів, інструкції з безпечного виконання робіт і попереджувальні написи.

  6. На робочих місцях, де за умов технологічного процесу підлога постійно мокра або холодна, встановлюють стійкі підніжні решітки, виготовлені з матеріалів, які виключають ковзання і легко піддаються санітарній обробці.

  7. Пневматичні системи, які забезпечують пневмотранспорт і вентиляцію зони пиловидалення, повинні бути герметичні в місцях з’єднань.

  8. Електроприводи та електрообладнання стаціонарних установок потрібно встановлювати та експлуатувати відповідно до ПУЭ та ДНАОПДодаткове змінне обладнання, інструмент та інвентар повинні бути розміщені у спеціально відведеному місці виробничого приміщення таким чином, щоб не захаращувати проходи для людей і підступи до машин.

  9. Роботи на приставних драбинах допускається проводити на висоті не більше 5 м. Драбини повинні мати гострі металеві наконечники при установленні на ґрунт, або гумові башмаки - на твердішу основу. Допустимий кут нахилу драбини відносно до вертикальної площини має бути не менше 30°.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

  1. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів

   1. Безпека процесів, пов’язаних з виробництвом продукції тваринництва, повинна відповідати вимогам державних стандартів, технологічної та експлуатаційної документації, інструкцій з вимог безпеки до технологічних процесів.

   2. Мікроклімат виробничого середовища не повинен чинити несприятливого впливу на працівників. У виробничих та допоміжних приміщеннях мікроклімат повинен відповідати ВНТП-СГіП-46-1.94. У виробничих приміщеннях, де неможливо встановити допустимі нормативні показники мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, повинен бути забезпечений колективний або індивідуальний захист працівників.

   3. Санітарно-гігієнічні параметри умов праці на робочих місцях повинні відповідати Державним санітарним нормам виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 за № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), Державним санітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 за № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), та СНиП ІІ-4-79.

   4. Небезпечні місця та зони на фермах (комплексах) необхідно позначати попереджувальними знаками згідно з ГОСТ 12.4.026-71. Знаки безпеки повинні бути розміщені на видному місці.

   5. Сигнальні пристрої, які попереджують про небезпеку, розміщують таким чином, щоб сигнали були помітними або добре прослуховувались під час виконання виробничого процесу.

   6. Над стійлами агресивних тварин слід вивішувати попереджувальні знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026-71 з пояснювальним написом типу „Обережно! Корова б’ється” тощо.

   7. Поводження з тваринами має бути спокійним, упевненим, але не грубим.

   8. Працівники, які мають незначні рани, садна, захворювання шкіри допускаються до роботи лише з дозволу медичного працівника і за умови виконання ними необхідних захисних заходів.

  2. Приготування кормів

Подрібнення кормів

   1. Дробарки, вальцеві верстати, жорна та інші подрібнювачі встановлюються на фундаментах відповідно до експлуатаційної документації на обладнання. При використанні цих машин у складі комплекту обладнання комбікормового або кормоприготувального цеху їхнє місце і спосіб установки визначаються проектом.

   2. Під час підготовки до роботи подрібнювачів необхідно перевірити балансування робочого органу, кріплення ножів, молотків і протирізальних пластин, справність і надійність кріплення кришки дробильної камери, наявність захисних огороджень на передачах та рухомих частинах машин.

   3. Під час підготовки до роботи живильників та подрібнювачів слід перевірити кріплення болтових з’єднань, натягнення ременів і ланцюгів. Рухомі та нерухомі ножі подрібнювачів повинні бути закріплені болтами з контргайками, а зазори між ними - відповідати значенням, вказаним у паспорті машини.

   4. Перед пуском подрібнювача потрібно впевнитися у відсутності сторонніх предметів усередині нього і на живильниках.

   5. Подача продуктів у подрібнювач здійснюється тільки після виходу його ротора у робочий режим.

Продукт необхідно подавати в машину рівномірно, використовуючи для цього спеціальні дерев’яні проштовхувачі з ручкою довжиною не менше 1 м.

   1. Під час завантаження подрібнювачів необхідно слідкувати, щоб у них не потрапляли сторонні предмети і змерзлі грудки технологічного продукту.

   2. Очищати від забивання робочі органи потрібно тільки при виключеному і повністю зупиненому обладнанні з ужиттям заходів, які запобігають його випадковому пуску (знімання приводних пасів, відключення муфти, навішування на пусковий пристрій попереджувальної таблички „Не вмикати!” тощо).

   3. Робочі місця та приміщення, де встановлені подрібнювачі, необхідно щоденно прибирати від пилу і бруду.

Автоклавна (гідробаротермічна) обробка грубих кормів

   1. До роботи на автоклавах допускаються працівники, які мають

посвідчення на право обслуговування посудин, що працюють під тиском.

   1. Під час автоклавної обробки грубих кормів повинні виконуватися вимоги та експлуатаційної документації до автоклавів.

   2. Автоклави встановлюють в окремому приміщенні з температурою повітря не нижчою 5 °С.

   3. Завантаження сировини в автоклави повинне бути механізованим.

   4. При використанні хімічних речовин, з метою запобігання попадання їх у повітря виробничого приміщення, передбачається герметизація обладнання і система аспірації.

   5. Перед кожним циклом парової обробки кормів необхідно проводити гідравлічну перевірку автоклава, а також прилеглих трубопроводів і запірної арматури, використовуючи процес замочування сировини в автоклаві під тиском води не меншим, ніж робочий тиск пари. Максимальний тиск живильного насоса не повинен перевищувати дозволеного робочого тиску автоклава згідно з експлуатаційною документацією.

   6. Противаги кришок автоклавів потрібно огороджувати, а масу їх відрегулювати так, щоб виключити самовільне опускання кришок.

   7. Швидкознімні кришки автоклава протягом процесу обробки повинні бути закриті на замок. При використанні прохідних автоклавів у тупиковій схемі неробочі кришки повинні мати заглушки.

   8. При гідробаротермічній обробці грубих кормів знімати або відкривати кришки обладнання необхідно тільки після припинення подачі пари та повного закриття вентилів.

   9. Автоклави повинні бути забезпечені апаратурою автоматичного запису температури і тиску робочого середовища. Вона встановлюється в кабіні оператора або в інших місцях поблизу пультів та органів керування, де б забезпечувалось постійне спостереження за їх роботою і показаннями.

   10. Конденсат з автоклава повинен відводитися в безпечне місце. Перед його зливанням необхідно переконатися, що навпроти зливного отвору немає людей.

   11. Під час вивантаження кормів із автоклава потрібно проводити вентиляцію приміщення.

Екструдування кормів

   1. Над кожним прес-екструдером повинен бути пристрій для примусової витяжної вентиляції. Прес-екструдер дозволяється включати тільки при працюючій вентиляції.

   2. Не дозволяється знаходитися проти регулятора-гранулятора під час пуску, зупинки і роботи прес-екструдера, здійснювати пуск прес- екструдера з частково закритими або забитими продуктами вихідними отворами регулятора-гранулятора; брати руками пробу вихідної суміші на виході із шнека дозатора (необхідно користуватися совком), розбирати шнекову частину при температурі деталей понад 45 °С.

Хімічна обробка кормів

   1. Безпека під час роботи з аміачною водою, рідким (безводним) аміаком та іншими хімічними речовинами повинна відповідати вимогам чинного законодавства.

   2. Працівники, які працюють з рідким (безводним) аміаком, повинні мати посвідчення на право обслуговування посудин, що працюють під тиском.

   3. Хімічна обробка кормів має проводитися тільки при наявності вентиляції.

   4. Під час роботи з аміаком, каустичною содою та іншими хімічними речовинами працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до

ДНАОП 0.00-3.01-98.

   1. Перевозити хімічні речовини необхідно у закритих ємкостях.

   2. Зберігати вапно, карбамід, селітру необхідно в закритій тарі у спеціально обладнаних сухих приміщеннях.

У кормоцеху слід зберігати не більше однодобового запасу цих речовин.

   1. Ємкість для зберігання аміачної води високої концентрації (25%) повинна мати відповідний напис, бути заземлена, обладнана запобіжними клапанами і знаходитися за межами приміщення кормоцеху.

   2. Сховища для аміачної води мають бути обладнані первинними засобами пожежогасіння.

У випадку виникнення пожежі пересувні ємкості з аміачною водою транспортують у безпечне місце, а стаціонарні - поливають водою.

Зберігання горючих матеріалів, проведення будь-яких робіт із застосуванням відкритого вогню і паління на відстані менше 100 м від сховища аміачної води не дозволяється.

   1. Машини і ємкості з хімічними речовинами повинні розміщуватися на огороджених рівних із твердим покриттям майданчиках.

   2. У місцях розташування машин і ємкостей з хімічними речовинами вивішують інструкції з їх безпечного обслуговування.

   3. Запірні пристрої ємкостей належить відкривати повільно і плавно без ривків та ударів металевими предметами.

   4. Продування контрольних кранів, вентилів та відбір проб аміачної води, каустичної соди та інших хімічних речовин необхідно проводити обережно, у гумових рукавичках і в протигазі із відповідним фільтруючим елементом.

   5. Переливання аміачної води із однієї тари в іншу слід виконувати за методом „газового обв’язування”, коли пари з наповненої ємкості потрапляють у порожню. При цьому працівники повинні знаходитися з навітряного боку.

   6. Кислоти і формалін потрібно переливати з бутлів за допомогою сифонів, не допускаючи розбризкування рідин.

   7. Приготування робочих розчинів хімічних речовин необхідно проводити в закритих установках з мішалками. Подачу вихідних речовин і робочого розчину слід здійснювати за допомогою механізмів або обладнання (шнеки, насоси), що запобігають контакту працівників з хімічними речовинами.

   8. Робочий розчин повинен подаватися у змішувачі-реактори через інжекторний пристрій.

   9. Під час застосування їдкого натру або кальцинованої соди можлива кристалізація їх у трубопроводах, що може спричинити підвищення тиску до аварійного.

У такому випадку необхідно відігрівати трубопровід гарячою водою або парою з дотриманням заходів безпеки.

   1. Гасити вапно для обробки соломи потрібно в закритих ємкостях, заглиблених у землю і розміщених за межами приміщення.

   2. Перед обслуговуванням, ремонтом і внутрішнім оглядом ємкостей і трубопроводів з-під аміачної води та інших хімічних речовин необхідно їх промивати водою й продувати повітрям або парою, які подаються в нижню частину ємкості при відкритому верхньому люкові. Люк ємкості залишають відкритим до повного видалення з неї парів аміаку. Лише після цього можна виконувати ремонтні роботи та користуватися відкритим вогнем.

   3. Цехи з хімічної обробки кормів потрібно забезпечити:

розчином гідрокарбонату натрію (0,5%-ним і 1%-ним) об’ємом не

менше ніж 3 л кожного для нейтралізації кислоти, що потрапила в очі або на шкіру;

сухою харчовою содою (не менше 1 кг) для приготування розчинів;

1%-ним розчином лимонної або оцтової кислоти, насиченим розчином борної кислоти для нейтралізації лугів (аміачної води, каустичної соди);

ємкістю із чистою водою для умивання після нейтралізації кислот або

лугів;

аптечкою першої допомоги з необхідними медикаментами.

Запарювання та варіння кормів

   1. Для обслуговування верхньої частини запарників і варильних котлів їх необхідно обладнувати драбинами та площадками відповідно до державного стандарту ’Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ” (ГОСТ 26887-86).

   2. Для захисту працівників від опіків парою та гарячою водою з викидної труби запарника верхня частина її відводиться у безпечне місце.

   3. Перед відкриванням кришок запарників і варильних котлів потрібно закрити паровий вентиль і знизити тиск до атмосферного. Під час відкривання кришки необхідно стояти з того боку, в який вона відкривається.

   4. Перед зливанням конденсату із запарника слід впевнитися, що проти зливного отвору немає людей.

   5. Не дозволяється залишати працюючий запарник або варильний котел без нагляду.

Приготування комбінованих кормів і кормосумішей

   1. До роботи з обслуговування обладнання кормоцехів допускаються працівники, які мають першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

   2. Керування операціями приготування комбікормів - подрібненням, сушінням, екструдуванням, тепловою та хімічною обробкою, дозуванням, змішуванням, гранулюванням (брикетуванням) повинне бути дистанційним із загального пульта керування. Під час проведення технічного обслуговування та ремонту необхідно передбачити можливість переходу на місцеве керування окремими агрегатами.

   3. Обладнання та механізми, робота яких супроводжується виробничим шумом і вібрацією, що перевищують допустимі санітарні норми, потрібно забезпечувати ізолюючими пристроями, встановлювати на віброізолюючій основі або в ізольованих приміщеннях.

   4. Під час переробки кормів із виділенням пилу необхідно передбачити герметизацію усіх місць і джерел пилоутворення та їхню аспірацію. Аспіраційні установки повинні вмикатися за 0,5 хвилини до включення технологічних ліній і вимикатися через 3 хвилини після зупинки ліній.

   5. Зерно та інші компоненти кормів перед переробкою повинні очищатися від металевих та інших домішок.

   6. Рідкі компоненти комбікормів повинні вноситися за допомогою шлюзових затворів або дозаторів, що запобігають їх розбризкуванню.

   7. Робота з компонентами, які мають різкий неприємний запах (білкові, мінеральні, лікарські домішки), повинна проводитися при працюючій системі аспірації або місцевій вентиляції.

   8. З метою зменшення пилоутворення при вільному падінні сухих кормів із напрямних жолобів або транспортерних стрічок необхідно використовувати спускні рукави, фартухи тощо.

  1. Вантаження, транспортування та роздавання кормів

   1. Під час зберігання, навантаження і транспортування кормів не можна допускати потрапляння в них сторонніх предметів, які можуть викликати поломку обладнання, створити аварійні та травмонебезпечні

ситуації.

   1. Під час завантаження сипучих кормів працівникам не дозволяється знаходитися в кузові транспортного засобу.

   2. При розміщенні вантажопідйомних машин і механізмів на вантажно-розвантажувальних майданчиках необхідно залишати вільні проходи завширшки не менше 0,8 м для працівників, а для проїзду транспортних засобів - не менше 3,5 м.

   3. При застосуванні навантажувачів усі дії працюючих повинні узгоджуватись із машиністом навантажувача.

   4. Місця під’їзду транспортних засобів до вантажно- розвантажувальних механізмів, приймальних бункерів тощо необхідно обладнувати відбійними брусами.

   5. Трактор із навісним навантажувачем, для підвищення поздовжньої стійкості, необхідно укомплектовувати бульдозерною навіскою. Не допускається робота трактора з навісним знаряддям на схилах понад 8° (16%). В зоні дії навантажувачів, фуражирів тощо не допускається перебування сторонніх осіб, а також перебування працівників під вантажем і стрілою.

   6. Розробку скирт, буртів, траншей та інших складів кормів висотою понад 2 м необхідно проводити вертикальними шарами, починаючи з верхньої частини і з краю, виключаючи при цьому можливість зсуву або обвалу частини скирти, бурта. Після вжиття необхідних заходів безпеки козирки, що утворилися, навіси корму в скиртах, буртах і траншеях потрібно обвалити.

   7. Транспортні засоби, поставлені під навантаження/розвантаження, повинні бути загальмовані та вжиті додаткові заходи, що перешкоджають їх самовільному рухові.

   8. Перед початком транспортування соломи і сіна з полів та луків на кормовий двір необхідно привести у справний стан дороги, переїзди, греблі та

насипи, а на небезпечних ділянках встановити відповідні дорожні знаки.

   1. При виконанні транспортних робіт колісними тракторами потрібно передні та задні колеса встановити на максимальну ширину колії. Під час ожеледиці та у важкопрохідних місцях дороги на ведучі колеса надіти ланцюги проти ковзання.

   2. Для піднімання на транспортний засіб, завантажений соломою або сіном, чи для спускання з нього працівників слід забезпечити мотузковими або приставними драбинами та організувати їх страхування.

   3. Ремонт та технічне обслуговування стаціонарних

кормороздавачів необхідно проводити при вимкненому рубильнику і знятих запобіжниках електричного щита. На щит потрібно вивісити плакат з написом „Не вмикати! Працюють люди”.

   1. Для роз’єднання і з’єднання тягових ланцюгів необхідно мати пристрої, які виключають зривання та викидання інструменту під час ремонту.

   2. До роботи на мобільних кормороздавачах допускаються

працівники, які мають посвідчення водія відповідного транспортного засобу.

   1. На мобільних кормороздавачах слід поновлювати написи і знаки, передбачені заводом-виробником.

   2. Біля робочих органів кормороздавачів мають бути нанесені написи, що забороняють очищення, технічне обслуговування та ремонт при працюючому двигуні трактора.

   3. Після монтажу або ремонту підвісна дорога випробовується на дію статичних і динамічних навантажень відповідно до вимог експлуатаційної документації.

   4. Переміщення вагонетки необхідно здійснювати тільки

штовханням її від себе, при цьому перебування людей на шляху руху

вагонетки не дозволяється. Забороняється їзда людей на вагонетці. Під час розвантажування вагонетки з кузовом, що перекидається, працівник має бути в торці кузова, а його руки не повинні потрапити у зону між рухомими та нерухомими частинами.

   1. На вагонетці роблять напис про допустиму вантажопідйомність. Не допускається перевантаження вагонетки.

   2. Забороняється експлуатація підвісної дороги із зношеними підвісками, кріпленнями, підіймачами, запірними пристроями кузова і підіймача, звареними котками, а також погнутими рейками та розходженням їх у місцях стиків.

13.4. Догляд за великою рогатою худобою

Напування тварин

 1. Напування ВРХ повинні проводиться із індивідуальних або групових автонапувалок, приєднаних до водопроводу або резервуару, або з пересувних напувалок. Напувалки повинні забезпечувати вільне напування тварин у будь-який час.

 2. Під час напування тварин пересувними напувалками в місцях водопою напувалки повинні бути загальмовані.

 3. Місце забору води з водойм повинне бути достатньо широким для під’їзду та розвороту транспортного засобу, що агрегатується з водороздавачем. Під’їзд до води повинен бути рівним, пологим, з кутом ухилу не більше 12о; берег водойми повинен бути захищений від обвалу.

Завантажити