НПАОП 27.1-1.06-08Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

Не дозволяється експлуатувати не пофарбовані газові балони та які не мають написів із зазначенням назви газу, що міститься в них. Колір балонів і написів на них повинні бути такими:

Газ

Колір фарбування

Колір напису

1

2

3

Кисень

Блакитний

Чорний

Ацетилен

Білий

Червоний

Нафтогаз

Сірий

Червоний

Пропан

Червоний

Білий

Бутан

Червоний

Білий

Природний газ

Червоний

Білий

Водень

Темно-зелений

Червоний

Вуглекислота

Чорний

Жовтий

 1. Усі переносні ацетиленові генератори повинні мати паспорт, інструкцію з експлуатації заводу-виробника та інвентарний номер, відповідно до якого генератор повинен бути зареєстрований у журналі обліку та технічних оглядів.

 2. Під час експлуатації переносних однопостових ацетиленових апаратів не дозволяється:

завантажувати карбід кальцію в мокрі ящики або корзини; вести роботи з одного генератора декількома пальниками або різаками; завантажувати карбід кальцію понад норму, яка визначена інструкцією з експлуатації;

форсувати газоутворення понад визначену паспортом продуктивність; відключати автоматичні регулятори;

відкривати кришку завантажувального пристрою реторти генераторів усіх систем середнього тиску до випуску газу, що перебуває під тиском;

розташовувати ацетиленові генератори в проходах, проїздах, у місцях скупчення людей, у неосвітлених місцях, у приміщеннях, де можливе виділення речовин, які створюють з ацетиленом суміші, що самовибухають, або легкозаймистих речовин, а також у котельних, що працюють, і біля місць забору повітря компресорами та вентиляторами.

 1. Переносні ацетиленові генератори необхідно встановлювати переважно на відкритому повітрі або під навісом.

Дозволяється встановлювати переносні генератори для виконання тимчасових газополуменевих робіт:

у робочих і житлових приміщеннях, якщо вони мають об'єм не менше

3 3

300 м на кожен апарат і можуть провітрюватися, або 100 м , якщо генератор встановлено в одному, а газополуменеві роботи виконуються в іншому (суміжному) приміщенні;

у гарячих цехах (ковальських, сталеплавильних, прокатних, термічних, ливарних тощо) на відстані 10 м від відкритого вогню та нагрітих предметів або в місцях, де немає небезпеки нагрівання генератора інфрачервоним випромінюванням, потрапляння на нього гарячих часток металу, що відлітають, або іскри та засмоктування ацетилену, що виділяється, в працюючі печі, вентилятори та компресори;

вище від рівня землі за письмовим дозволом технічного керівника підприємства та дозволу пожежного нагляду на підйом генератора;

на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях, якщо вжиті заходи проти його замерзання.

 1. Не дозволяється встановлювати генератор у нахиленому положенні та на візок разом з кисневим балоном. Під час роботи генератор необхідно оберігати від поштовхів, ударів та падіння.

 2. Не дозволяється залишати без нагляду заповнені балони та ацетиленовий генератор під час перерви в роботі. Після закінчення робіт генератор і балони необхідно прибрати у відведені місця для зберігання.

 3. Замерзлі ацетиленові генератори та вентилі газових балонів дозволяється відігрівати тільки парою або гарячою водою без слідів масла.

Відігрівати переносні генератори в приміщенні дозволяється на відстані не менше 10 м від джерел відкритого вогню та за наявності вентиляції.

 1. Рівень рідини у водяному затворі ацетиленового генератора повинен перевірятися в строки, зазначені в інструкції з експлуатації генератора завода- виробника.

 2. Не дозволяється розпалювати відкритий вогонь, палити та запалювати сірники в межах 10 м від кисневих і ацетиленових балонів, газогенераторів і ям з мулом.

 3. Під час виконання зварювальних робіт із застосуванням зріджених газів вентиляційні відсмоктувачі повинні бути розташовані в нижній частині приміщення.

 4. Відбір кисню з балонів необхідно проводити до залишкового тиску не нижче 0,5Н05Па, а ацетилену - до такого залишкового тиску:

Температура,С

Мінімальний допустимий залишковий тиск за манометром, Па

Нижче 0

0,5 105

Від 0 до 15

1,0105

Від 16 до 25

2,0 105

Від 26 до 35

3,0105

Для газового різання металів тиск повинен бути не менше 0,5 МПа.

 1. Відкривати вентиль балона з ацетиленом або кріпити на ньому редуктор дозволяється тільки спеціальним ключем.

 2. Гумові рукава перед приєднанням до пальника або різака повинні бути продуті робочим газом.

Не дозволяється застосовувати для кисню редуктори, гумові рукава, що використовувалися раніше для роботи із зрідженими газами.

Гумові рукава повинні відповідати технічним вимогам ГОСТ 9356 - 75 «Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия» (далі - ГОСТ 9356 - 75).

 1. Використання зріджених газів (пропанбутанових сумішей) під час газополуменевої обробки матеріалів необхідно проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

 2. Під час відбору горючих газів з трубопроводів, що перебувають під тиском 0,710s Па і вище, повинні бути встановлені відповідна запірна апаратура та регулятор тиску, а також водяний затвор. Якщо тиск менше 0,7 ■ 105Па - тільки водяний затвор або зворотний клапан - для природного газу.

 3. Працівників, які проводять подрібнення карбіду кальцію, необхідно забезпечувати захисними окулярами, а тих, які вивантажують залишки мулу карбіду кальцію з генератора, - гумовими рукавичками відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08.

Залишки мулу необхідно вивантажувати з генератора в спеціальний посуд і зливати в гасильну яму.

 1. Для газополуменевої обробки матеріалів повинні застосовуватися гумотканинні шланги відповідно до ГОСТ 9356-75. Довжина шланга не повинна перевищувати 30 м, а під час виконання монтажних робіт - 40 м; застосування шлангів більше 40 м дозволяється тільки у виняткових випадках з письмового дозволу особи, яка видала наряд-допуск на виконання робіт.

 2. Під час газового зварювання шланги повинні бути захищені від можливих пошкоджень важкими та гострими предметами, розплавленим металом і шлаком, відкритим вогнем тощо.

Застосовувати шланги з дефектами не дозволяється. У разі виявлення на шлангах дефектів зіпсовані місця необхідно вирізати, окремі частини шланга з’єднати спеціальними двосторонніми шланговими ніпелями. Мінімальна довжина частини з’єднаних шлангів повинна бути 3 м, кількість стиків в шлангах - не більше двох.

 1. Закріплення шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури (пальників, різаків, редукторів тощо) повинно бути надійним і виконуватись за допомогою хомутів заводського виготовлення. Місця приєднання шлангів повинні ретельно перевірятися на щільність перед початком і під час роботи. На ніпелях водяних затворів шланги необхідно щільно натягувати, але не закріплювати. Ніпеля та штуцери не повинні мати гострих країв, щоб уникнути пошкодження шлангів.

 2. Газополуменеві роботи необхідно виконувати на відстані не менше 10 м від переносних генераторів; 3 м - від газорозбірних постів під час ручних робіт;

 1. м - від газопроводів. Зазначені відстані належать до газополуменевих робіт, при яких полуменеві іскри спрямовані у бік, протилежний джерелу живлення газами. Якщо напрям полум'я та іскор спрямовано у бік джерел живлення газами, необхідно встановлювати металевіширми.

 1. Проводити ремонт пальників, різаків, редукторів та іншої апаратури газозварникам і різальникам не дозволяється. Несправна апаратура повинна бути здана в ремонт.

Ремонт і випробування газополуменевої апаратури повинні виконуватися відповідно до ДСТУ 2448-94 Кисневе різання. Вимоги безпеки (далі - ДСТУ 2448-94) у спеціально обладнаних майстернях.

 1. Усі роботи, пов'язані з газополуменевою обробкою металів, повинні виконуватися працівниками в захисних окулярах закритого типу і зі склом марки ТС із світлофільтрами. Для захисту від теплового випромінювання, іскор, бризок розплавленого металу, окалини та відкритого полум'я газорізальники та різальники повинні забезпечуватися костюмом брезентовим з вогнестійким просоченням з прихованими кишенями. На робочих місцях параметри мікроклімату, шуму, електромагнітних полів, освітленості повинні відповідати вимогам відповідних ДСН. Повинен також бути забезпечений захист від випромінювання зварювальної дуги.

 2. Газові балони дозволяється перевозити, зберігати, видавати та одержувати тільки працівникам, навченим поводженню з ними і які пройшли відповідний інструктаж.

 3. Автомобілі, призначені для перевезення балонів із зрідженими газами, повинні бути спеціально обладнані та забезпечені вогнегасниками.

 4. Наповнені та порожні балони повинні бути захищені від дотику із струмоведучими дротами. Відстань між балонами та струмоведучим дротом повинна бути не менше 1 м.

 5. Шафи газорозбірних постів із затворами, вентилями та кисневими редукторами повинні закриватися. Кисневі пости повинні мати написи згідно з ДСТУ 2448-94.

 6. Застосовувати кисень для очищення одягу, обдування виробів і пристосувань, а також для збагачення повітря не дозволяється.

 7. Не дозволяється проводити газополуменеву обробку, у тому числі і нагрів трубопроводів, посудин і резервуарів, що перебувають під тиском, незалежно від того, яким газом або рідиною вони заповнені.

 8. Різання газом на висоті необхідно проводити тільки із спеціальних засобів підмощування (риштування, настили, навіси, колиски тощо).

Застосовувати замість засобів підмощування випадкові опори не дозволяється.

 1. Під час різання великих деталей, ферм, балок та інших металоконструкцій повинні бути вжиті заходи для того, щоб відрізані частини не могли обвалитися.

 2. На робочому місці газозварника (різальника) повинні бути засоби пожежогасіння (пісок, вода, вогнегасник).

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РЕМОНТУ МЕТАЛУРГІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ, АГРЕГАТІВ І АПАРАТІВ

1. Ремонт основного технологічного гірничорудного, збагачувального та

агломераційного обладнання

 1. Ремонт гірничорудного, збагачувального та агломераційного обладнання необхідно виконувати відповідно до вимог чинних нормативно- правових актів з обов’язковим забезпеченням працівників, зайнятих на зазначених роботах, відповідними засобами захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08.

Під час ремонту технологічного обладнання електрична схема приводу повинна бути розібрана, а на пускових пристроях вивішені плакати: «Не вмикати - працюють люди».

 1. Перед початком ремонту обладнання робота машин і механізмів повинна бути припинена. Ремонт обладнання та апаратів (бункерів, дробарок, грохотів, класифікаторів, чанів, зумпфів, флотаційних машин, конвеєрів тощо) можна починати тільки після очищення та промивання від матеріалу, який у них міститься, пилу, а також після розбирання електричної схеми та одержання бирки допускаючим до робіт.

 2. Виконувати ремонтні роботи (або огляд) усередині обладнання з обертовими роторами (молоткові, кулачкові дробарки, барабанні грохоти, змішувачі тощо) дозволяється лише після надійного закріплення відкритих кришок корпусів (кожухів) даного обладнання в положенні, що унеможливлює їх мимовільне закриття.

Завантажувальні отвори дробарок, грохотів, а також місця подачі сировини в барабани, змішувачі тощо необхідно перекривати для запобігання випадковому падінню сторонніх предметів.

 1. Ремонт вентиляторів, з’єднаних з колектором запиленого повітря, що перебуває під розрідженням (під час роботи цеху), дозволяється виконувати тільки, якщо загальмовано ротор, що унеможливлює його провертання, а також відключеним від мережі приводом.

 2. Підйом і спуск людей під час ремонту дробарок необхідно проводити за допомогою драбин. Не дозволяється спуск людей в робочу зону без запобіжного пояса і страхувальної мотузки.

 3. Повертати барабан млина, а також вибивати футерувальні болти під час укладання нової футеровки в барабані млина, якщо в ньому перебувають люди, не дозволяється.

 4. Під час заміни футеровки млинів повинні бути передбачені пристрої, що запобігають довільному повороту млинів.

 5. Заміну футеровки млинів дозволяється проводити як з попереднім вивантаженням, так і без вивантаження з нього дробильних тіл.

У разі заміни футеровки без вивантаження дробильних тіл усередині млина необхідно влаштовувати настил та дотримуватись запобіжних особливих заходів безпеки, що передбачені інструкцією, затвердженою роботодавцем.

 1. Під час зварювання або різання футерувальних плит усередині барабана млина необхідно здійснювати примусове провітрювання для забезпечення нормального складу повітря або періодично продувати стисненим повітрям.

 2. Заливання футеровок розплавленим цинком повинно виконуватися працівниками, спеціально навченими, проінструктованими, досвідченими у виконанні таких робіт, забезпеченими спецодягом і засобами індивідуального захисту, обов'язково у присутності відповідальної посадової особи.

 3. Ремонт конвеєрних стрічок необхідно проводити методом холодної або гарячої вулканізації.

Заміну конвеєрної стрічки на конвеєрах і зшивання кінців стрічок, ланцюгів елеваторів тощо необхідно виконувати за допомогою такелажних пристроїв відповідної вантажопідйомності. Вулканізацію кінців конвеєрних стрічок необхідно проводити з дотриманням вимог інструкцій, опрацьованих і затверджених роботодавцем у визначеному порядку.

 1. Сушильні агрегати (сушильні барабани, шахтні та електричні печі тощо) дозволяється ремонтувати лише після повної їх зупинки, продування, відключення подачі теплоносія та зниження температури ділянки, що підлягає ремонту, близько до 43о С за відсутності загазованості.

 2. Під час зупинки агломераційних (випалювальних) машин для поточного та капітального ремонту тягодуттьові установки дозволяється зупиняти тільки після припинення подачі природного газу або мазуту до пальників, встановлення заглушки та продування парою колекторів через свічки до отримання позитивного аналізу повітря. Продувальні свічки необхідно залишати відкритими.

 3. Ремонт кладки горна агломераційної (випалювальної) машини необхідно проводити після видачі наряду-допуску, розбирання електричної схеми приводів машини та тягодуттьових засобів, встановлення переносного вентилятора для подачі холодного повітря.

Охолоджувати кладку горна водою не дозволяється.

Під час проведення ремонту в горні випалювальної машини необхідно використовувати переносні електричні світильники напругою не вище ніж 12 В.

 1. Під час ремонту горнів трубопроводи витратних баків, по яких підводять пальне до форсунок, повинні бути перекриті засувками та заглушкою, а також звільнені від залишків пального. Робочі баки повинні мати зливні пристрої для зливу пального в аварійні баки.

 2. Під час проведення ремонтних робіт на трактах відхідних газів або заміні роторів тягодуттьових установок для усунення просочення продуктів горіння з бортів перед засувкою з боку ексгаустера, димососа або вентилятора необхідно встановлювати заглушку.

 3. Обладнання, що працює в середовищі з токсичними реагентами, перед ремонтом необхідно ретельно очистити та знешкодити токсичні речовини.

 4. Каналізаційні колодязі перед спуском в них працівників для проведення ремонтних робіт повинні бути провентильовані. Для цих робіт необхідно призначати бригаду в складі не менше трьох чоловік, двоє з яких повинні перебувати на поверхні та спостерігати за працівником, який працює в колодязі. Не дозволяється спускатися в колодязь без запобіжного пояса з наплічними пасками і страхувальною мотузкою. У разі неможливості повного видалення шкідливих домішок з колодязя спуск повинен бути тільки із застосуванням шлангового або ізолюючого протигаза.

 1. Ремонт доменних печей та їх допоміжних пристроїв

 1. Всі капітальні ремонти доменних печей поділяються на три розряди.

До першого розряду належать капітальні ремонти печі, під час яких повністю замінюється вогнетривка кладка шахти, горна та поду. У деяких випадках частково або повністю міняють кожух печі та холодильних плит.

До другого розряду належать капітальні ремонти, під час яких повністю або частково замінюється вогнетривка кладка шахти печі і фурменої зони.

До третього розряду - капітальні ремонти, під час яких замінюються тільки засипний апарат і захисні сегменти.

Під час проведення зазначених робіт можливе виконання також і інших робіт з ремонту обладнання, що не впливають на загальну тривалість простою доменної печі на ремонті.

 1. Перед кожною зупинкою доменної печі на капітальний ремонт роботодавець повинен видати наказ про призначення особи, відповідальної за видування печі, та затвердити заходи, які гарантують безпеку виконання робіт з видування.

 2. Видування повинен проводити технологічний персонал згідно з інструкцією, затвердженою роботодавцем. Проведення підготовчих робіт і перебування ремонтного персоналу на доменній печі під час видування не дозволяється.

 3. Перед зупинкою доменної печі на капітальний ремонт І розряду необхідно визначити масу нижньольоткового чавуну, що накопичився в поді печі, і забезпечити наявність ємностей необхідного об'єму для його зливу, а також рівень, на якому необхідно пробурити нижню льотку, щоб потрапити в низ нижньольоткового чавуну.

На доменних печах корисним об'ємом більше 700 м необхідно свердлити дві льотки - верхню та нижню. Через верхню льотку випускають чавун в чавуновозні ковші, а через нижню - у футеровані коробки, встановлені на платформах.

Під час свердління отворів для випуску нижньольоткового чавуну необхідно застосовувати бурильний верстат або перфоратор. Буріння необхідно виконувати коронкою діаметром до 100 мм. При наближенні до масиву рідкого чавуну буріння повинно бути припинено. Подальшу обробку отвору для випуску нижньольоткового чавуну необхідно проводити за допомогою кисню.

Одночасно з капітальними ремонтами І та ІІ розрядів і реконструкцією доменних печей повинні виконуватися капітальні ремонти повітронагрівачів. Повітронагрівачі, що потребують невідкладних ремонтів, повинні бути відремонтовані, не очікуючи ремонту доменних печей.

 1. Виконувати будь-які роботи з демонтажу та монтажу обладнання в приміщенні повітронагрівачів під час ремонту повітронагрівача на діючій печі без узгодження із службою експлуатації не дозволяється.

 2. Послідовність демонтажу та монтажу обладнання повітронагрівача необхідно визначати за графіком проведення робіт та ремонтною технологічною документацією.

 3. Надійність відключення повітронагрівача та забезпечення безпечних умов праці для ремонтного персоналу покладається на відповідальну особу із складу адміністрації доменного цеху.

Роботи, пов’язані з перебуванням працівників всередині печі, повітронагрівача, газопроводу, пиловловлювача, необхідно проводити з дотриманням таких вимог:

температура кладки печі не повинна перевищувати 43оС, а повітря - 40оС; при цьому необхідно використовувати припливну вентиляцію, обдування працівників під час ремонтних робіт, застосування ЗІЗОД відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 №331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2008 за №285/14976 (далі - НПАОП 0.00-1.04-07), а також дотримуватися режиму праці для запобігання перегріву згідно з ДСН 3.4.6.042-99 та МР № 5172-90;

вентиляція на робочих місцях повинна бути такою, щоб вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищував допустимі відповідно до санітарних норм. Стан повітряного середовища необхідно контролювати перед початком і в процесі виконання ремонтних робіт. Відновлення робіт після кожної перерви в роботі дозволяється тільки після аналізу повітря. Підготовчі роботи, пов’язані з перебуванням працівників всередині печі, пилоуловлювача, дозволяється проводити за умови застосування газозахисної апаратури у разі перевищення граничнодопустимої концентрації шкідливих речовин;

для працівників та осіб, які працюють всередині печі, повітронагрівача, газопроводу, пиловловлювача, повинні бути обладнані помости або підвісні колиски. Виконувати роботи, стоячи на матеріалах, не дозволяється.

Ремонти та очищення повітронагрівачів повинні проводитися з дотриманням таких вимог:

повітронагрівач повинен бути відключений від повітропроводів гарячого та холодного дуття і газопроводу металевими заглушками;

всі клапани (газовий, димовий, гарячого та холодного дуття) повинні бути щільно закриті; механічні приводи клапанів повинні бути надійно роз’єднані, а електричні - відімкнені;

перед початком робіт з капітального ремонту, а також під час поточних ремонтів повітронагрівач у зоні виконання ремонтних робіт повинен бути охолоджений до температури не вище ніж +43С;

протягом всього ремонту повітронагрівач повинен провітрюватися, причому повітря, що нагнітають, повинно створювати в повітронагрівачі позитивний тиск і виходити через нижні люки;

відповідальна особа від адміністрації доменного цеху повинна особисто переконатися в тому, що вжито всі заходи, що виключають потрапляння газу до повітронагрівача;

Завантажити