НПАОП 25.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

1

2

3

4

5

6

приладів та

Рукавиці комбіновані

Ми

2

автоматики

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

391

7233.1

Слюсар-

Комбінезон

З Ми

6

ремонтник

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Куртка утеплена

Тн

12

392

7215.2

Стропальник

Костюм

З Ми

6

7215.2

Транспортува-

Білизна натільна

З

6

льник (такела-

Черевики шкіряні

Ми

12

жні роботи)

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Куртка утеплена

Тн

24

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Штани утеплені

Тн

24

393

3119

Технолог

Костюм

З Ми

9

Білизна натільна

З

9

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Куртка утеплена

Тн

чергова

394

8333.3

Транспорту-

Комбінезон

З Ми

6

вальник

Білизна натільна

З

4

(обслуговування

Г оловний убір

З

6

механізмів)

Черевики шкіряні

Ми

12

9322

Укладальник-

Рукавиці комбіновані

Ми

1

пакувальник

Куртка утеплена

Тн

12

При виконанні робіт на

ущільнювальних

технологічних установках:

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

замість

рукавиць комбінованих

395

7122.2

Футерувальник

Костюм

З Ми

6

(кислототрив-

Білизна натільна

З

6

ник)

Г оловний убір

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми Мп

1

Куртка утеплена

Тн

12

396

8263.2

Швачка

Халат

З Ми

12

Фартух

З Ми

6

1

2

3

4

5

6

2.6.1

. Сухе сіркоочищення

397

8159.2

Апаратник

Костюм

Рукавиці брезентові Рукавички гумові

З Ми Ми Тп 100 Вн

12

12

чергові

398

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат

З Ми

12

399

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ми Ми Тп 100

Тн

Тн

12

12

1

36

36

400

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм Чоботи гумові Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми В

Ми Тп 100

Тн

Тн

12

чергові

1

36

36

2.6.2.

Мокре сіркоочищення

401

8159.1

Апаратник

одержання

сірковуглецю-

сирцю

Костюм сукняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці брезентові

Тп 100 Вн Ми В Вн Ми Тп 100

12

6

12

12

чергові

2

402

8151.2

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

Костюм сукняний Костюм гумовий

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці брезентові

Тп 100 Вн

Ми В Вн Ми Тп 100

12

черго­

вий

12

12

чергові

2

403

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Костюм

Калоші діелектричні Рукавички гумові

З Ми Эн Эн

12

чергові

чергові

1

2

3

4

5

6

404

8229.2

Контролер

Костюм

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

405

9411

Комірник

Костюм

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

406

8264.2

Машиніст із

Костюм

З Ми

12

прання та

Фартух прогумований

ремонту

з нагрудником

Вн

12

спецодягу

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

2

407

8163.2

Машиніст

Комбінезон

З Ми

12

компресорних

Калоші діелектричні

Эн

чергові

установок

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

8163.2

Машиніст

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

3

насосних

установок

408

3115

Механік

Костюм

З Ми

12

1222.2

Начальник зміни

Черевики шкіряні

Ми

12

(промисловість)

1222.2

Начальник цеху

409

9322

Підсобний

Костюм

З Ми

12

робітник

Фартух прогумований

з нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

2

410

9132

Прибиральник

Костюм

З Ми

12

виробничих

Фартух прогумований

приміщень

з нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

2

411

7233.2

Слюсар з

Костюм сукняний

Ми Тп 100

12

ремонту

Чоботи гумові

В

12

технологічних

Рукавички гумові

Вн

чергові

установок

Рукавиці сукняні

Тп 100

1

7233.1

Слюсар-

ремонтник

2.6.3. Газопідвищувальна станція

412

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

1

2

3

4

5

6

413

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Комбінезон Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

З Ми Эн Эн

12

чергові

чергові

414

1222.2

Начальник зміни

Костюм Чоботи гумові

З Ми В

12

12

415

8159.1

Лаборант хіміч­ного аналізу

Халат

З Ми

12

416

8163.2

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Машиніст

насосних

установок

Комбінезон Калоші гумові

З Ми В

12

12

417

8340.2

Машиніст

котельної

установки

Костюм

Рукавички гумові Рукавиці брезентові

З Ми Вн Тп

12

чергові

1

418

7233.2

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Костюм Чоботи гумові Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ву В

Ми Тп 100

Тн

Тн

12

12

2

36

36

419

7233.2

7233.1

Слюсар з

ремонту

технологічних

установок

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Костюм гумовий

Чоботи гумові Рукавиці брезентові

З Ми Вн

В

Ми Тп 100

12

черго­

вий

12

1

2.6.4. Газорятувальна станція

420

8290.2

Газорятівник

Костюм

Куртка утеплена Штани утеплені Рукавички гумові Рукавиці брезентові або з термозахисної тканини

ТоТиТп 400 Ву Тн Тн Ву Мп Нм Ти Тп 100

черго­

вий

чергова

чергові

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Г оловний убір

Тн

З

Мп См З

12

6

12

12

421

1222.2

1226.2

Майстер

Начальник

станції

Костюм брезентовий або костюм прогумований Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички брезентові

Ми Тп 100 Вн Тн Тн В Вн Тп 100

черго­

вий

чергова

чергові

12

чергові

чергові

2.7. Виробництво регенерату

422

8151.2

8151.1

Апаратник

дозування

Апаратник

змішування

Костюм або халат

З Ми

12

423

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Костюм

То Ти Тп 400 Ву

12

424

7432.2

Бригадир на дільницях основного виробництва

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

425

8231.2

Вальцювальник

гумових

сумішей

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

426

9333

Вантажник

Комбінезон Чоботи гумові Рукавиці брезентові

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ву В

Ми Тп 100

Тн

Тн

12

12

1

36

36

427

8334.2

Водій електро- та автовізка

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

1

428

8231.2

Девулканіза-

торник

Комбінезон Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Нм Ми

12

12

2

429

8151.2

Дробильник

Комбінезон Чоботи гумові

З Ми Нм

12

12

1

2

3

4

5

6

430

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Комбінезон

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

З Ми Эн Эн

12

чергові

чергові

431

8290.2

Зливальник-

розливальник

Костюм

Фартух брезентовий з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

То Ти Тп 400 Ву

Мп В Яж Ву Яж

Тн

Тн

12

6

12

чергові

36

36

432

8231.2

Каландруваль- ник гумових сумішей

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

433

8229.2

Контролер

Халат

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

3

434

8162.2

Котлочистиль-

ник

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шолом сукняний

З Ми Ми Ми Тт

12

12

1

черго­

вий

435

3111

Лаборант

Костюм

З Ми

12

436

1222.2

Майстер

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

437

9322

Мастильник

Комбінезон

З Ми

12

438

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Костюм

З Ми

12

439

8231.2

Машиніст

стрейнера

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

440

3115

1222.2

Механік

Начальник

зміни

(промисловість)

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

441

8151.3

Просівальник

Комбінезон

З Ми

12

442

8231.2

Рафінувальник

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

443

8231.3

Різальник

еластомерів,

Комбінезон Чоботи гумові

З Ми В

12

12

1

2

3

4

5

6

гумових та

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

азбестових

На зовнішніх роботах

виробів

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

444

7233.2

Слюсар з

Костюм

З Ми

12

ремонту

Рукавиці комбіновані

Ми

1

технологічних

При виконанні

установок

слюсарних робіт в цеху

7233.1

Слюсар-

додатково:

ремонтник

Чоботи гумові

В

12

445

8229.2

Сортувальник

Комбінезон

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

446

8231.2

Сушильник

Комбінезон

З Ми

12

девулканізату

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

447

8333.3

Транспортува-

Комбінезон

З Ми Вн

12

льник (обслу-

Чоботи гумові

В

12

говування

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

механізмів)

На зовнішніх роботах

узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

448

7215.2

Т ранспортуваль­

Халат

З Ми

12

ник (такелажні

Рукавички гумові

Вн

чергові

роботи)

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

449

9322

Укладальник-

Комбінезон

З Ми

12

пакувальник

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах

підвищеної небезпеки В.М. Морозов

Завантажити