НПАОП 25.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

1

2

3

4

5

6

пилу та лако-масло-

смоло-фактисоваріння

додатково:

Чоботи гумові

В

12

255

8231.2

Машиніст

гумозмішувача

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12

12

256

8333.1

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Эн Эн Ми

12

12

чергові

чергові

3

257

3115

Механік

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

На дільницях: крейдяній, рецептурній, фарбування гум, розме­лювання ебонітового пилу та лако-масло- смоло-фактисоваріння додатково:

Чоботи гумові

З Ми Ми Ми

В

12

12

2

12

258

8231.1

Налагоджуваль- ник устаткуван­ня для виробни­цтва гумових виробів та взуття

Комбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12

12

259

1222.2

Начальник зміни

Костюм Калоші гумові

З Ми В

12

12

260

8269.3

Обліковець міри та виробів

Халат

Черевики шкіряні

З Ми Ми

12

12

261

8155.2

Оператор газго- льдерної станції

Комбінезон

З Ми

12

262

9322

Підсобний

робітник

Халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

2

263

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Халат

Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Калоші гумові

З Ми Ми Вн В

12

2

чергові

чергові

264

8231.2

Ремонтувальник гумових виробів

Фартух

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

6

2

1

2

3

4

5

6

265

8143.2

Різальник папе­

Халат

З Ми

12

ру, картону та

При роботі з водою

целюлози

додатково:

Калоші гумові

В

12

266

8229.2

Сортувальник

Халат

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

267

7215.2

Транспортува-

Комбінезон

З Ми

12

льник

Чоботи гумові

В

12

(такелажні

Рукавиці комбіновані

Ми

1

роботи)

268

8162.2

Чистильник

Комбінезон

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

269

8231.3

Чистильник

Халат

З Ми

12

оснащення та

Черевики шкіряні

Ми

12

пристроїв

Рукавиці комбіновані

Ми

2

270

8231.2

Фарбувальник

Халат

З Ми

12

гумових виробів

Черевики шкіряні

Ми

12

2.4. Загальні професії гумового і шинного виробництв

271

8231.2

Вальцювальник

Халат

З Ми

12

гумових

Черевики шкіряні

Ми

12

сумішей

Рукавиці комбіновані

Ми

3

272

9333

Вантажник

Комбінезон

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

273

8231.2

Випробувач

Халат

З Ми

12

гумових

Черевики шкіряні

Ми

12

виробів

Рукавиці комбіновані

Ми

3

274

8231.2

Вулканізаторник

Халат

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

275

8231.2

Заготівник

Халат

З Ми

12

зразків для ви­

Черевики шкіряні

Ми

12

пробування шин

Рукавиці комбіновані

Ми

3

276

8231.2

Контролер

Халат

З Ми

12

шинного

Черевики шкіряні

Ми

12

виробництва

Рукавиці комбіновані

Ми

3

1

2

3

4

5

6

277

7241.1

Лаборант з фізико- механічних випробувань

Халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

3

278

8231.2

8231.2

Машиніст

гумозмішувача

Машиніст

каландра

Халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

3

279

8231.2

Термопластика-

торник

Халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

3

280

7215.2

Транспортува­льник (такелажні роботи)

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах

узимку

додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ми Ми

Тн

Тн

12

12

2

36

36

2.5. Виробництво азбесто-технічних виробів

281

8152.2

Апаратник

варіння

Халат

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці брезентові

При виконанні робіт з виготовлення манжет:Фартух Нарукавники Рукавиці комбінованіПри виконанні робіт з виготовлення оліфи, фактису, масла, емульсії:

Костюм

Фартух прогумований

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Вн В Вн Ми Тп 100

З Ми Ми Ми

З Ми Вн

Ми

Ми

12

6

12

чергові

3

6

6

2

12

черго­

вий

12

2

282

8152.2

Апаратник просочування та сушіння

При виконанні роботи на просочувально- сушильному агрегаті:

1

2

3

4

5

6

азбосталевих

листів

Халат

Рукавички гумові Рукавиці брезентовіНа ручних роботах додатково:

Чоботи гумовіПри виконанні роботи на просочуванні азботехніч- них виробів:

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці брезентові

З Ми Вн Ми Тп 100

В

З Ми

Вн В Вн Ми Тп 100

12

чергові

3

12

12

6

12

чергові

3

283

8154.2

Апаратник

рекуперації

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

3

284

8152.2

Апаратник

сушіння

При виконанні роботи на сушильних апаратах:

Куртка

Рукавиці комбіновані

При виконанні роботи на вакуум-сушилці:

Костюм

Рукавиці комбіновані

При виконанні роботи по сушінню формуваль­ної маси, стрічки диско­вої та інших азбестових виробів:

Фартух з нагрудником

При виконанні робіт по сушінню фільтромаси:

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові

Ми

Ми

З Ми Ми

З Ми

Вн

В

12

2

12

1

6

12

12

285

7432.2

Бригадир на дільницях основного виробництва

Халат

З Ми

12

286

8212.2

Брикетувальник

формувальної

маси

Костюм

Рукавиці комбінованіПри вальцюванні

З Ми Ми

12

2

1

2

3

4

5

6

гальмівних накладок:

Рукавиці комбіновані замість

рукавиць комбінованих

Ми

Ми

1

2

287

8159.2

Вальцювальник

При вальцюванні пароніту:

Комбінезон Рукавиці комбінованіПри вальцюванні гальмівних накладок:

Халат

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

З Ми Ми

12

1

12

1

288

8212.2

Виготовлювач

набивок

Костюм

Фартух брезентовий Рукавиці брезентові

З Ми Ми Ми

12

6

2

289

8223.2

Відпальник

виробів

Куртка

Фартух брезентовий Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Тп Ми

12

6

1

290

8334.2

Водій електро- та автовізка

Комбінезон

З Ми

12

291

8124.2

Волочильник

дроту

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

292

8231.2

Вулканізаторник

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

293

8212.3

Г рафітувальник азбестових технічних виробів

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

9

1

294

8151.2

Дробильник

Костюм або комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

295

8159.3

Дублювальник

листового

матеріалу

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

296

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Комбінезон Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

З Ми Ми Эн Эн

12

1

чергові

чергові

297

8152.3

Емульсовар

Костюм або халат

Фартух прогумований

З Ми Вн

12

черго­

вий

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми

Ми

12

2

298

8159.3

Завантажувач-

Костюм

З Ми

12

вивантажувач

Рукавиці комбіновані

Ми

2

299

8151.3

Заготівник

Костюм

З Ми

12

азбестової

Рукавиці комбіновані

Ми

2

суміші

300

8212.2

Заготівник

Костюм

З Ми

12

азбестових

Рукавиці комбіновані

Ми

2

технічних

При виконанні роботи по

виробів

формуванню тканих

фільтрополотен

додатково:

Фартух з нагрудником

З Ми

6

301

8152.3

Заправник-знімач

Костюм

З Ми

12

гальмової стрічки

Рукавиці комбіновані

Ми

2

302

8290.2

Зливальник-

Комбінезон

З Ми

12

розливальник

Рукавиці комбіновані

Ми

2

303

7215.2

Зшивальник металевих сіток

Халат

З Ми

12

304

8212.2

Калібрувальник

Костюм

З Ми

12

набивок

Рукавиці комбіновані

Ми

2

305

8152.2

Клеєвар

Костюм

Фартух брезентовий Рукавиці брезентові

З Ми Ми Ми

12

6

2

306

8232.3

Комплектува­

льник

Фартух

Рукавиці комбіновані

Ми

Ми

12

2

307

8212.2

8159.2

9322

Контролер азбестоцемент­них виробів Контролер якості продукції та технологічного процесу Крутильник

Халат

З Ми

12

308

1222.2

Майстер

Костюм

З Ми

12

309

9322

Мастильник

Костюм

Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні

З Ми Ми Эн

12

1

чергові

310

8163.2

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Машиніст

Напівкомбінезон

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

насосних

установок

311

8229.2

Машиніст

шпредінг-

машини

Комбінезон

З Ми

12

312

3115

Механік

Костюм

З Ми

12

313

8151.3

Наважувач-

готувач

азбестових

сумішей

Комбінезон з капюшоном Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Пн Ми Ми

12

12

2

314

7223.1

Налагоджуваль- ник холодно- штампувального устаткування

Комбінезон

З Ми

12

315

8159.3

Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів

Костюм

З Ми

12

316

1222.2

Начальник зміни

Халат

З Ми

12

317

8231.2

Обрізувач

гумових

виробів

Фартух з нагрудником Рукавиці сукняні Нарукавники

Ми Мп Тп 100 Ми

6

1

6

318

8163.2

Оператор з обслуговування установок для пилогазоулов- лювання

Комбінезон з капюшоном Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Протигаз фільтрувальний або

респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Взуття утеплене

З Ми Пн В

Ми

Тн

Тн

Тн30

12

12

2

черго­

вий

36

36

36

319

8261.2

Оператор

чесального

устаткування

Костюм

З Ми

12

320

8212.3

Перфораторник

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

1

321

9322

Підсобний

робітник

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

1

1

2

3

4

5

6

322

8159.1

Помічник

майстра

Костюм

З Ми

12

323

8229.2

Пресувальник

Фартух з нагрудником Рукавиці комбіновані Нарукавники

З Ми Ми Ми

6

2

6

324

8212.2

Пресувальник

гарячого

формування

Фартух з нагрудником Рукавиці сукняні Нарукавники

Ми Мп Тп 100 Ми

6

1

6

325

8123.2

Прожарювач

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

326

8261.2

8231.2

Прядильник Ремонтувальник гумових виробів

Комбінезон

З Ми

12

327

8231.3

Різальник елас­томерів, гумових та азбестових виробів

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

1

328

7221.2

Різальник мета­лу на ножицях і пресах

Фартух брезентовий з нагрудником Рукавиці брезентові

Ми Мп Ми Мп

9

1

329

8151.2

Розмелювач

Комбінезон

З Ми

12

330

8211.2

Свердлуваль­

ник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

331

8262.2

Сіткоплетільник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

332

9321

Складальник

азбестометалевих

листів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

333

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

Костюм

З Ми

12

334

7233.2

Слюсар з ремон­ту технологіч­них установок

Костюм

Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні

З Ми Ми Эн

12

1

чергові

335

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Слюсарю додатково:

Чоботи гумові

З Ми Ми Эн

В

12

1

чергові

чергові

336

7222.1

Слюсар-інстру-

ментальник

Комбінезон

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

337

8159.2

Снувальник

Халат

З Ми

12

338

8229.2

Сортувальник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

339

8212.3

Сушильник азбестоцемент­них виробів

Комбінезон

З Ми

12

340

9322

Тасьмовик

Костюм або халат

З Ми

12

341

8262.2

Ткач

Костюм

На сирому ткацтві додатково :

Фартух прогумований

З Ми Нм

12

6

342

8223.2

Травильник

Костюм

Фартух прогумований

Чоботи гумові Рукавички гумові

К20

К80

К20Щ20

К50Щ50

12

черго­

вий

12

чергові

343

8333.3

Транспорту­вальник (обслуговуван­ня механізмів)

Костюм

З Ми

12

344

8212.3

Формувальник

фільтр-пластин

Фартух з нагрудником

З Ми

6

345

8122.3

Чистильник металу, відли­вок, виробів та деталей

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шолом захисний

З Ми Пн Ми Ми З

12

12

1

черго­

вий

346

7431.2

Чистильник-

точильник

чесальних

апаратів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

347

8211.2

Шліфувальник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

2.6. Виробництво технічного вуглецю

348

8152.2

8159.2

Апаратник гранулювання Апаратник ущільнення те­хнічного вуглецю

Комбінезон Білизна натільна Г оловний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Куртка утеплена При виконанні роботи на

З Ми Пн З З Ми Ми Тн

6

4

6

12

1

12

1

2

3

4

5

6

ущільнювальних техно­

логічних установках:

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

замість

рукавиць комбінованих

349

8152.2

Апаратник

При виконанні роботи з

плавлення

очищення сухим спосо­

бом плавильного та

випарного відділень:

Костюм брезентовий

Тр Тт

9

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові

Ми Тп

12

Рукавиці брезентові

Тр Тп 100

1

Куртка утеплена

Тн

12

При виконанні роботи у

плавильному відділенні:

Костюм

Ми

6

Куртка утеплена

Тн

24

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці сукняні

Тп 100

2

350

8154.1

Апаратник

Костюм брезентовий

Ми Тп 100

9

карбонізації

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові

Ми Тп

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

Куртка утеплена

Тн

12

351

8152.1

Апаратник

Костюм

З Ми

12

конденсації

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

3

352

8159.1

Апаратник

Костюм

З Ми Пн

6

одержання

Білизна натільна

З

6

технічного

Головний убір

З

6

вуглецю

Черевики шкіряні

Ми

12

8154.1

Апаратник

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

розкладання

Куртка утеплена

Тн

12

8159.1

Апаратник

При виконанні роботи з

одержання

одержання технічного ву­

сірковуглецю-

глецю з антраценової си-

сирцю

ровини:

Рукавички трикотажні

Ми

0, 5

замість

рукавиць брезентових

Завантажити