НПАОП 25.0-1.01-12Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас і. загальні положення

Працівники, зайняті на роботах з переробки пластичних мас, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07

вересня 2004 року № 194, зареєстрованих в Міністерстві юстиції

України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (далі - НПАОП 24.0-3.01-04), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (далі - НПАОП 24.0-3.03-07).

  1. Працівники при отриманні спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту повинні бути проінструктовані про правила користування цими засобами та ознайомлені з вимогами по догляду за ними.

При навчанні та інструктажі з охорони праці працівників необхідно зазначати, що на робочих місцях, де концентрація пилу перевищує або може перевищувати встановлені ГДК, носіння респіраторів є обов'язковим.

Роботодавцем повинні бути визначені типи респіраторів для кожного робочого місця з урахуванням найбільшого рівня концентрації пилу, заміряного на робочому місці, і коефіцієнта затримки пилу, властивого для даного типу респіратора.

  1. Кожен працівник повинен знати місце розташування засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними, бути ознайомленим з основними вимогами виробничої та особистої гігієни, правилами надання першої медичної допомоги.

  2. Працівники, на робочому місці яких еквівалентний рівень шуму перевищує допустимий рівень, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту органів слуху, а саме:

вкладками для вух та іншими аналогічними засобами (протишумовими вкладками);

протишумовими навушниками; протишумовими шоломами; протишумовими захисними пристроями -

відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний», затвердженого постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 29 жовтня 1987 року № 4082, ДСТУ EN 352-1-2002 «Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 1. Протишумові навушники», затвердженого наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 року № 433, та інших чинних нормативних документів.

 1. Дії працівників під час аварійних ситуацій

  1. У випадку виникнення аварійної ситуації (поломка або ситуація, яка може призвести до поломки обладнання):

тимчасова зупинка технологічного процесу внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань подачі води і повітря;

небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, швидкості руху частин обладнання) технологічного процесу, що може призвести до аварійного стану; утворення вибухонебезпечного середовища в апаратурі; розгерметизація технологічного устаткування, трубопроводів, тари з проникненням продуктів (у тому числі токсичних, вибухопожежонебезпечних), їх пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище;

наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням; аварії або загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, продуктів, тари, -

працівник повинен діяти відповідно до інструкції з технічної експлуатації устаткування щодо їх усунення, інструкції з охорони праці, а також відповідно до ПЛАС та негайно повідомити про те, що сталося, керівника, зробити запис у журналі, повідомити ремонтні служби.

  1. У випадку виникнення пожежі працівник повинен припинити роботу, знеструмити електрообладнання, викликати пожежну охорону, керівника і негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи відповідно до вимог інструкції з пожежної безпеки об’єкта.

  2. У випадку раптового відключення електропостачання, обривання і короткого замикання електрокомунікацій, електрообладнання тощо працівник повинен зупинити устаткування аварійною кнопкою «СТОП», вимкнути електричні рубильники, перекрити подачу стисненого повітря та води, повідомити керівника, зробити запис у журналі і викликати ремонтні служби.

  3. У випадку отримання працівником травми або отруєння шкідливими речовинами потерпілому необхідно надати першу невідкладну медичну допомогу та доповісти керівнику.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких

спрямовується та координується через Міністра В.І. Теличко

Завантажити