НПАОП 63.21-1.01-09Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

від 28 грудня 2009 року № 216

Про затвердження Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за № 218/17513

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» НАКАЗУЮ :

 1. Затвердити Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що додаються.

 2. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Литвинову В. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. внести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

 5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П

.

С. О. Сторчак

О. М. Біловол

М. Болотських

О. Кужель

О. А. Миколайчук


Г олова Комітету

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра — головний державний санітарний лікар України

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Голова Державного комітету ядерного регулювання Україн

и

Заступник голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

О. О. Слизконос

 1. Г. Король

 2. Биковець

В. Биковець В. Хмільовський


Голова профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Президент Спілки орендарів та підприємців України

В. Г. Хара


Керівник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк, здійснення контролю і забезпечення її виконання, Г олова Федерації профспілок УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 28.12.2009 № 216

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за № 218/17513

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА УТРИМ АННЯ АВТОМОБІЛЬ НИХ ДОРІГ

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності (далі — підприємства), які виконують роботи з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

На кожному підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98)

.

 1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

Забороняється допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

 1. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників повинні проводитися в установлені терміни відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

 2. Неповнолітні працівники (молодші 18 років) допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

 3. Не дозволяється жінкам виконувати роботи, які зазначені в Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також підіймати та переміщувати вантажі відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

 4. Працівники повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.12.2008 № 292, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.01.2009 за № 73/16089 (далі — НПАОП 63.21-3.03-08).

 5. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

 1. Вимоги безпеки до підготовчих робіт

 1. Вимоги безпеки в зоні проведення робіт

 1. У місцях проведення дорожніх робіт порядок установлення огороджувальних засобів повинен відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002. «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» (далі — ДСТУ 4100-2002).

 2. Не дозволяється завозити устаткування, матеріали та складувати їх без попереднього встановлення огороджень, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061­81. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования к рабочим местам» (далі — ГОСТ 12.2.061-81).

 3. Під час технологічних перерв і закінчення робочої зміни дорожньо-будівельна техніка повинна залишатися в огородженій зоні.

 1. Вимоги безпеки до удівельного майданчика та робочих місць

 1. Усі роботи з улаштування будівельного майданчика повинні проводитися відповідно до проектної документації, затвердженої у встановленому порядку.

 2. На будівельному майданчику повинні бути обладнані санітарно-побутові та інші приміщення відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87. «Административные и бытовые здания» (далі — СНиП 2.09.04-87).

 3. Будівельний майданчик, що розташовується в межах населеного пункту, повинен бути огороджений.

 4. Проїзди, проходи, кранові колії, вантажно-розвантажувальні майданчики та робочі місця необхідно регулярно очищати від будівельного сміття, а взимку очищати від снігу та льоду та посипати протиожеледними матеріалами.

 5. Будівельний майданчик, дільниці виконання робіт, робочі місця, проїзди та підходи до них у темний час доби повинні бути освітлені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85. «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок» (далі — ГОСТ 12.1.046-85) і ДБН В.2.5-28-2006. «Природне та штучне освітлення».

Прожектори не повинні засліплювати очі працівників.

Висота підвішування світильників загального освітлення, у тому числі прожекторів, повинна бути не нижче 2,5 м.

 1. На під’їзних тимчасових дорогах до будівельного майданчика, у місцях розміщення пересувних асфальтобетонних і цементобетонних заводів повинні бути встановлені знаки безпеки дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ 4100-2002.

 2. Для автомобілів і інших транспортних засобів на будівельному майданчику повинна бути встановлена допустима швидкість руху.

У зонах обмеженої швидкості руху, місцях стоянки транспортних засобів і розворотів повинні бути встановлені дорожні знаки відповідно до вимог ДСТУ 4100-2002.

 1. Вимоги безпеки під час зберігання матеріалів, виробів і конструкцій

 1. Завозити матеріали для їх складування та зберігання дозволяється після влаштування майданчиків, передбачених проектом виконання робіт (далі — ПВР).

 2. Зберігатися матеріали, вироби та конструкції на будівельному майданчику повинні в штабелях або на спеціальних стелажах.

Для матеріалів і виробів, що вимагають закритого зберігання, повинні влаштуватися навіси та склади, а для матеріалів, що порошать, — силоси, бункери, ларі тощо.

 1. Усі довгомірні матеріали та конструкції повинні зберігатися в штабелях на спеціально обладнаних горизонтальних майданчиках.

 2. Матеріали, які вивозяться для ремонту дороги, повинні складуватися на майданчиках або на узбіччі.

У разі складування матеріалів на узбіччі дороги місце складування повинно бути огороджене знаками дорожнього руху.

Не дозволяється складувати матеріали на укосах насипу та виїмок.

 1. Для відводу поверхневих вод на майданчиках для зберігання матеріалів повинен бути ухил 1-2° убік границь майданчиків, а якщо вони розташовані на косогорах, то влаштовують нагірну канаву для відводу води.

Узимку майданчики перед складуванням матеріалів очищають від снігу та льоду.

 1. Під час складування матеріалів, конструкцій і виробів вживають заходів проти самовільного їх переміщення (осипання, розкочування, розвалювання та перевертання).

Не дозволяється привалювати (опирати) матеріали та вироби на паркани та інші конструкції.

 1. Штабелі з піску, гравію, щебеню та інших сипких матеріалів повинні мати укоси, що відповідають куту природного укосу для даного матеріалу, або огороджуватися підпірними стінками.

 2. Між суміжними штабелями (стелажами) на складах потрібно влаштувати проїзди для руху транспортних засобів і вантажопідіймальних механізмів, а також проходи для працівників шириною не менше 1 м.

 3. Відстань від місць складування матеріалів і устаткування до бровки котлованів, траншей повинна визначатися розрахунком стійкості їх укосів.

У всіх випадках ця відстань не може бути менше ніж 1 м.

 1. Балони із стиснутими газами та ємності з фарбами, оліфою, маслами та легкозаймистими рідинами, а також тара з-під них повинні зберігатися роздільно відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

 2. Балони із зрідженим газом повинні зберігатися у вертикальному положенні в спеціальних приміщеннях або у металевих шафах із природною вентиляцією.

Не дозволяється зберігати в одному приміщенні кисневі балони та балони із зрідженим газом.

 1. Вентилі газових балонів повинні бути закриті запобіжними ковпаками.

Не дозволяється приймати, зберігати та видавати балони без ковпаків.

 1. Отруйні речовини повинні зберігатися в окремих приміщеннях (сховищах), які добре вентилюються.

На сховищах повинні бути попереджувальні написи.

 1. Якщо в одному приміщенні зберігаються різні отруйні речовини, бирки на них повинні бути пофарбовані в кольори відповідно до вимог ГОСТ 19433-88. «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

 2. Легкозаймисті рідини (гас, бензин тощо), а також змащувальні матеріали повинні зберігатися з дотриманням правил пожежної безпеки в приміщеннях із неспалимими конструкціями або заглибленими в землю.

Відстань від складів із такими матеріалами до споруд, що знаходяться поблизу, повинна бути не менше ніж 50 м.

Не дозволяється зберігати та переносити летючі або легкозаймисті рідини у відкритій тарі.

 1. Ємності для зберігання горючих рідин (резервуари, цистерни тощо) повинні закриватися герметичними кришками та замикатися на замок.

Наповнювати ємності та роздавати горючі матеріали потрібно тільки за допомогою трубопроводів і насосів.

Не дозволяється роздавати їх відрами, черпаками, сифонами та за допомогою шлангів, відсмоктуючи ротом.

Наливати легкозаймисті рідини потрібно тільки в тару, що герметично закривається.

 1. Вимоги безпеки до інструменту

 1. Інструмент (ручний, електрифікований і пневматичний) повинен зберігатися в коморах.

Після закінчення робочої зміни інструмент повинен здаватися на зберігання відповідальному працівнику.

 1. Не дозволяється видавати несправний і неперевірений інструмент.

 2. Застосовувати механізований інструмент потрібно лише за призначенням.

 3. Працівники, які виконують роботу електрифікованим інструментом, повинні мати II групу з електробезпеки та посвідчення на право роботи з цим інструментом відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98).

 4. Кліщі для переміщення бортового каменю не повинні мати погнутості, розколин, надломів, спрацьованих шарнірів болтів.

 5. Складувати інструмент потрібно на узбіччі проїжджої частини паралельно рухові транспорту в огородженому місці, а граблі, що застосовуються для розпушування та розрівнювання асфальтобетонної суміші, потрібно класти зубцями донизу.

 6. Пневматичні інструменти (молотки, зубила, трамбівки тощо) перед застосуванням повинні бути відрегульовані.

 7. Клапани на пневматичних інструментах повинні бути відрегульовані та не пропускати повітря.

 8. Шланг до трубопроводу стиснутого повітря повинен підключатися тільки через вентилі, встановлені на повітророзподільних резервуарах або відводах від магістралі.

Не дозволяється підключати шланги безпосередньо до магістралі.

 1. Приєднання та роз’єднання гумового шлангу до пневматичного інструменту дозволяється тільки після виключення подачі повітря.

Перед приєднанням до пневматичного інструменту шланг повинен бути ретельно продутий повітрям.

До початку роботи потрібно перевірити справність пневматичного інструменту та місця з’єднань шлангу.

Для кріплення шлангів до штуцерів і ніпелів повинні застосовуватися хомутики.

Не дозволяється для кріплення шлангів застосовувати дріт.

 1. Під час роботи з пневматичним інструментом необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

вмикати подачу повітря тільки після того, як інструмент установлено в робоче положення;

не допускати холостого ходу пневматичного інструменту;

під час переміщення інструменту не дозволяється тримати його за шланг або робочу частину;

виконувати роботу пневматичним інструментом потрібно тільки при стійкому положенні працівника;

у разі перерви в роботі потрібно знімати робочу насадку інструменту.

 1. У разі появи будь-яких несправностей пневматичного інструменту робота повинна бути припинена та про несправність повідомлено уповноважену особу.

 1. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт

 1. Зварювальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003­86. «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности».

 2. Перед початком зварювальних робіт потрібно упорядкувати робоче місце, а також перевірити наявність і справність устаткування, комплекту інструментів і захисних засобів.

 3. Працівники, які виконують електрозварювальні та газозварювальні роботи, повинні забезпечуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 4. Зварювальні роботи в закритих ємностях повинні виконуватися не менше ніж двома працівниками, один із яких повинен перебувати ззовні для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт іншим зварником.

 5. Працівник, що працює всередині ємності, повинен мати запобіжний пояс із закріпленою на ньому мотузкою, другий кінець якої довжиною не менше ніж 2 м повинен знаходитися в руці іншого працівника, що перебуває ззовні ємності.

Робоче місце зварника повинно вентилюватися.

У разі ручного зварювання повітря повинно подаватися безпосередньо під щиток зварника, а в окремих випадках він повинен бути забезпечений шланговим протигазом.

 1. Зварювальні агрегати та апарати, які встановлені на відкритому майданчику, повинні бути накриті навісами або брезентом, а також захищені від механічних пошкоджень.

 2. Під час зварювання в закритих приміщеннях робочі місця електрозварників повинні бути огороджені від суміжних робочих місць і проходів переносними щитами (ширмами) з незаймистих матеріалів, а приміщення забезпечені обладнанням загальною обмінною та місцевою витяжною вентиляцією.

 3. Не дозволяється виконувати електрозварювальні роботи під час дощу або грози.

 4. Для газозварювання та різання металів повинні застосовуватися ацетиленові генератори.

 5. Газогенератори повинні бути обладнані водяними затворами.

Рівень рідини у водяному затворі потрібно перевіряти перед початком роботи, а також після кожного зворотного удару.

 1. Газогенератор повинен знаходитися поза приміщенням і бути огороджений.

Допускається використовувати газогенератор усередині приміщення для виконання

тимчасових робіт з об’ємом приміщення не менше 300 м 1 та припливно-витяжною вентиляцією.

При цьому газогенератор повинен бути огороджений і знаходитися під постійним контролем.

Не дозволяється встановлювати в приміщенні більше одного газогенератора.

 1. Не дозволяється розміщувати газогенератори та балони з газом у котельнях, що працюють, кузнях, у місцях скупчення людей і у приміщеннях, де можливе утворення вибухових сумішей.

 2. Не рідше двох разів на місяць потрібно очищати та промивати газогенератор, а також перевіряти справність усіх його частин.

 3. Під час експлуатації переносних ацетиленових генераторів не дозволяється:

завантажувати в газогенератор карбід кальцію меншої або більшої грануляції, ніж це зазначено в його паспорті;

завантажувати карбід кальцію в мокрі ящики;

виконувати роботи від одного газогенератора декількома пальниками або різаками;

завантажувати карбід кальцію понад установлену паспортом норму;

збільшувати газоутворення понад установлені паспортом вимоги;

вимикати автоматичні регулятори;

відкривати кришку завантажувального пристрою реторти газогенераторів усіх систем;

проштовхувати карбід кальцію залізними прутками.

 1. Не дозволяється знімати з балонів ковпаки ударами молотка та за допомогою зубила або будь-якими іншими засобами, що призводять до появи іскор.

 2. Газові балони повинні мати сигнальне забарвлення.

 3. Для переміщення балонів повинні застосовуватися спеціальні візки або носилки.

Не дозволяється переносити балони на плечах і на руках, а також перекочувати, кидати, піддавати ударам і поштовхам.

 1. Підготовлені до роботи кисневі та ацетиленові балони потрібно захищати від дії прямих сонячних променів і встановлювати на спеціальних підставках осторонь від проходів.

 2. Перед приєднанням редуктора до балона необхідно:

ретельно оглянути балон зовні (чи не прострочений термін випробувань, не забруднений він мастилом або іншими жирними речовинами, чи справна різьба штуцера вентиля);

перевірити справність різьби накидної гайки редуктора та наявність у неї фібрової прокладки;

продути штуцер шляхом короткочасного відкриття вентиля балона, стоячи збоку від напрямку виходу газу.

 1. Приєднувати та від’єднувати редуктор від балона дозволяється тільки при закритому вентилі спеціальним ключем, який не має слідів жирових плям.

 1. Вимоги безпеки під час перевезення працівників автомобільним транспортом

Відповідальним працівникам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, дозволяється перебувати в кузові вантажного автомобіля за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння.

Завантажити