НПАОП 24.1-1.36-13Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

Захисне фарбування і теплоізоляцію обладнання необхідно проводити тільки після його огляду і випробування.

  1. Апарати, що працюють під надлишковим тиском нижче 0,07 МПа і містять леткі і легкозаймисті продукти (фосфор і фосфорний шлам) у чистому вигляді або в суміші з водою, необхідно розраховувати з урахуванням випробувань їх на герме­тичність при тиску, що перевищує робочий не менше ніж на 0,03 МПа, відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпе­ки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

Ця вимога не поширюється на систему електросублімації фосфору, що включає електропіч, електрофільтри, конденсатори, випробування яких необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97.

  1. Апарати, що працюють під вакуумом, повинні розраховуватися з урахуван­ням гідравлічного випробування при тиску 0,2 МПа.

  2. Пробкові крани повинні мати риски (прорізи) на торцевій стороні, пофар­бовані в яскраві кольори, видимі з робочого місця. Напрямок руху середовища необхідно вказувати стрілкою на трубопроводі.

  3. Запірні пристрої, що працюють автоматично або керуються дистанційно, повинні мати сигналізатори крайніх положень: "Відкрито" або "Закрито".

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту,

трудової та соціальної політики О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального

Страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України С. Лапчик

Завантажити