НПАОП 32.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

1

2

3

4

5

6

66

9322

Різальник радіоке- раміки та феритів

Напівкомбінезон Респіратор протипиловий Окуляри захисні

З

П

ЗН

12

До зносу До зносу

67

8131.3

Свердлувальник

електрокерамічних

виробів

Напівкомбінезон Респіратор протипиловий Окуляри захисні

З

П

ЗН

12

До зносу До зносу

68

8232.3

8290.2

9321

Комплектувальник

Маркувальник

Сортувальник

електроізоляційних

матеріалів

При виконанні робіт з керамікою та феритами:

Фартух з нагрудником

З

6

69

8131.2

Ставильник-вибір- ник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів на вагонетках

При виконанні робіт на круглих горнах:

Куртка з утепленням

Фартух

Валянки

Рукавиці брезентові Шолом із сукна При виконанні робіт на тунельних печах: Фартух брезентовий

Ти

З

Ти

Ти

Ти

Тп100

24

6

12

2

Чергові

6

70

8159.3

Травильник радіо- кераміки

При виконанні робіт з травлення кераміки плавиковою кислотою: Костюм з

кислотозахисним про­сочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К50

К50

ЗН

12

6

2

3

До зносу

71

8159.2

Фільтр-пресуваль- ник ( електротех­нічне виробництво)

Комбінезон Фартух прогумований Чоботи гумові

З

Вн

В

1

12

12

72

8212.2

Формувальник

радіокераміки

Костюм

Фартух прогумований Рукавиці брезентові

З

Вн

Ми

12

12

4

1

2

3

4

5

6

73

8131.2

Шліфувальник

Костюм

Пм

12

електрокерамічних

Рукавиці комбіновані

Ми

2

виробів

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

4.Виробництво купроксних та селенових випрямлячів

74

8152.2

Апаратник вакуум-

При виконанні робіт з

апаратів

селеном:

Халат

З

12

Берет

З

12

75

8159.2

Апаратник з

Халат

З

12

регенерації селену

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

76

8159.3

Апаратник з

Халат

З

12

регенерації сірки

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

77

8159.3

Апаратник

Халат

З

12

сірнильник

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

78

8159.2

Варник селену

Халат

З

12

Фартух прогумований

Яж

12

Черевики шкіряні

Яж

12

Рукавички гумові

Яж

1

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

79

7311.2

Вимірювач випрям­

Халат

З

12

лячів та елементів

Рукавички

Ми

1

Берет

З

12

80

7241.1

Електромонтер з ре-

При виконанні робіт на

монту та обслуго-

гарячих дільницях :

вування електроус-

Костюм

Ти

12

таткування

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

81

7311.2

Заливальник

Халат

З

12

компаундами

Рукавички

З

1

При виконанні робіт із

заливання смолами та

клеєм:

Берет

З

12

1

2

3

4

5

6

82

7242.2

Зачищувач

При виконанні робіт із зачищення селенових елементів:

Халат

Респіратор

протипиловий

Пм

П

12

До зносу

83

9321

Клеїльник - обпресувальник

Фартух

Берет

З

З

12

12

84

9321

Складальник

випрямлячів

Халат

Рукавички

З

З

12

1

85

7233.1

Слюсар-ремонтник

При виконанні робіт на гарячих дільницях: Костюм

Рукавиці комбіновані

З

Ти

12

2

86

8152.2

Терміст купроксних та селенових випрямлячів

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

87

8152.3

Терміст

нафталінових печей

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

88

8159.3

Травильник купро- ксних випрямних елементів

Халат з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

Яж

К50

К50

ЗН

12

6

12

3

До зносу

89

7142.2

Фарбувальник приладів і деталей

Халат

Рукавички

З

З

12

1

90

8159.2

Формувальник селенових елементів

Халат

З

12

5.Виробництво трансформаторів та дроселів на витих стрічкових магнітопроводах

91

7242.2

Виробник стрічкових осердь

Халат

Рукавички

Нм

Нм

12

0.5

92

7242.2

Зачищувач

Халат

Рукавички

Респіратор

протипиловий

Пм

Пм

П

12

1

До зносу

1

2

3

4

5

6

93

7311.2

Калібрувальник

Халат

Ми

12

магнітопроводів

Рукавички

Ми

0,5

94

7242.2

Різальник

Костюм або халат

Ми

12

магнітопроводів

Рукавички

Ми

0,5

Ш.Електровакуумне та напівпровідникове виробництво

1.Виробництво електровакуумних приладів

А.Робітники

95

8154.1

Апаратник елект-

Халат

З

12

ролізу

Фартух прогумований

К50

6

Чоботи гумові

К50

12

Рукавички гумові

К50

3

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

96

8159.2

Апаратник

Костюм

З

12

повітроподілу

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

97

8159.2

Відкатник-вакуум-

Фартух

З

6

ник

Рукавички

Ми

0,5

При роботі у ртутних

цехах та на ртутній

апаратурі:

Костюм

Яж

12

Тапочки

З

12

Рукавички

Ми, З

0,5

Напальчники

Яж

До зносу

Берет

З

12

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

При догляді за балона­

ми в розрядних будках:

Костюм

З

12

При роботі на відкри-

тому повітрі взимку:

Куртка утеплена

Тн

30

Штани утеплені

Тн

30

Чоботи утеплені

Тн20

30

1

2

3

4

5

6

98

7311.1

Випробувач деталей та приладів

На випробуванні ртутних електро­вакуумних приладів: Халат Тапочки Рукавички Берет

При роботі зі склом додатково:

Окуляри захисні При виконанні робіт з НдВЧ:

Окуляри захисні спеціальної конструкції

З

З

З

З

ЗП

Від випромі­нювання

12

12

1

12

До зносу До зносу

99

7311.2

Заварник електро­вакуумнихприладів

Халат

Рукавички

Окуляри захисні

У ртутних цехах

додатково:

Тапочки

Берет

З

Ти

ЗН

З

З

12 0,5 До зносу

12

12

100

8283.2

Заготівник деталей

електровакуумних

приладів

Фартух

Рукавички

(при роботі зі склом)

З

З, Мп

12

0,5

101

7212.2

Зварник електро­вакуумних приладів

Халат

Напальчники

З

З

12

До зносу

102

8159.3

Заливальник

цоколів

Халат Рукавички Окуляри захисні

З

З

ЗН

12 0,5 До зносу

103

8112.2

Дозувальник

Халат

З

12

104

7233.2

Комплектувальник виробів та інстру­менту

Фартух

При виконанні робіт у

ртутних цехах:

Костюм

Берет

Рукавички

Респіратор

протигазовий

З

Яж

З

Ми

Г

6

12

12

1

До зносу

1

2

3

4

5

6

105

7311.1

Контролер деталей та приладів

При виконанні робіт, пов ’язаних з контро­лем ртутних електро­вакуумних приладів: Костюм Берет Респіратор протигазовий На гарячих операціях та при бракуванні скля­них виробів додатково: Рукавички Окуляри захисні

Яж

З

Г

Ти, Мп ЗП

12

12

До зносу

0,5 До зносу

106

8229.2

Лаборант з аналізу газів та пилу

Костюм

Респіратор

газопилозахисний

З

ГП

12

До зносу

107

8290.3

Маркувальник деталей та приладів

При виконанні робіт на маркуванні електрова­куумних приладів та скла:

Фартух Нарукавники Окуляри захисні На маркуванні ртут­них електровакуумних приладів:

Халат

Тапочки

Рукавички

Берет

Окуляри захисні

З

З

ЗП

О, Яж З

Ми, З З

ЗП

12 0,5 До зносу

12

12

1

12

До зносу

108

8223.2

Металізатор

Халат

Нарукавники Рукавички шкіряні Окуляри захисні При хімічному способі додатково:

Фартух прогумований Рукавички гумові

З

Нм

Мп

ЗП

К20

К20

12

3

2

До зносу

6

1

1

2

3

4

5

6

109

7242.2

Монтажник-

вакуумник

Халат

Напальчники Додатково при вико­нанні робіт: у ртутних цехах : Тапочки Берет

на регенеруванні

електровакуумних

приладів:

Рукавички

на регенеруванні рту- них електровакуумних приладів:

Фартух прогумований

Тапочки

Рукавички

Берет

З

Яж

З

З

Ми

Яж

З

Яж, Ми З

12

До зносу

12

12

0,5

6

12

0,5

12

110

8159.3

Випалювач ламп

Фартух Рукавички Окуляри захисні

З

Тп100

ЗН

6

0,5 До зносу

111

8290.3

Пакувальник

електродів

При виконанні робіт з укладання та пакуван­ня електровакуумних приладів: Напівкомбінезон Рукавички

При укладанні та паку­ванні ртутних приладів:

Тапочки

Берет

З

Мп

З

З

12

1

12

12

112

7322.2

Паяльщик сіток та шинок на склі

Напівкомбінезон

Респіратор

протигазовий

О, К20 Г

12

До зносу

113

8283.1

С кладальник-монта- жник у виробництві кольорових кінескопів

Халат

Рукавички

З

Ми

12

1

1

2

3

4

5

6

114

8131.2

Срібрильник

Халат з

водовідштовхувальним

просочуванням

Вн

12

Фартух прогумований

К20

6

Чоботи гумові

К20

12

Нарукавники

прогумовані

К20

6

Рукавички гумові

К20

2

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

115

7242.2

Цокольник

Фартух

З

6

Нарукавники

З

6

Рукавички

Ми

2

При виконанні робіт у

ртутних цехах:

Халат

Яж

12

Тапочки

З

12

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

116

8212.2

Шлі фувальник

Халат

З, Ми

12

виробів електронної

Рукавички

З

1

техніки

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

117

7242.2

Штампувальник

Халат

З

12

ніжок

Рукавички

Ми

0,5

При виконанні робіт у

ртутних цехах додат-

ково:

Тапочки

З

12

Берет

З

12

Б.Інженерно-технічні працівники

118

2144.2

Інженер-електронік

Халат

З

12

1222.2

Майстер

Рукавички

3114

Технік-технолог

(у разі потреби)

Мп, Тп100

2

(електроніка)

При виконанні робіт у

ртутних цехах

додатково:

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

1

2

3

4

5

6

2.Технохімічні роботи

119

7311.2

Аквадувальник

Халат

Нарукавники

Рукавички

Берет

З

Он

Он

З

12

6

1

12

120

7311.2

Алундувальник

Халат з

кислотозахисним про­сочуванням Рукавички гумові Берет Респіратор протигазовий

К20

К20

К20

Г

12

1

12

До зносу

121

8283.2

Заготівник

газопоглинача

Халат

Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протигазовий

З, Ят Ят, Пм ЗН

Г

12

1

До зносу До зносу

122

8283.1

Заготівник хімічних напівфабрикатів

Халат Респіратор протипиловий При роботі з кислота­ми додатково:

Фартух прогумований Чоботи гумові Нарукавники прогумовані Рукавички гумові

З, Пм П

К80

К50

К80

К80

12

До зносу

6

12

3

1

123

8159.3

Збагачувач

мікропорошку

При виконанні робіт з відновлення і просі­ювання порошків: Костюм

Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий Окуляри захисні

Пм Пм, Ми

П

ЗН

12

1

До зносу До зносу

124

8159.2

Карбідувальник

Халат

Респіратор

протигазовий

З

Г

12

До зносу

1

2

3

4

5

6

125

8159.2

Карбонізатор

Халат

Окуляри захисні

Респіратор

протигазовий

Пм

ЗН

Г

12

До зносу До зносу

126

8223.2

Коректувальник

ванн

Костюм з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К80

К80

К50

К80

ЗН

12

6

12

1

До зносу

127

7241.1

Лаборант з фізико- механічних випро­бувань

Халат

Рукавички

З, Пм Ми

12

1

128

8121.1

Лаборант спект­рального аналізу

Халат

З

12

129

8159.1

Люмінофорник-

екранувальник

Халат

При роботі на конве­єрі :

Рукавички

При роботі з нанесення екранів:

Рукавички гумові

Ят

Ми

Яж

12

1

1

130

8159.3

Магнезувальник-

вакуумник

Халат

Фартух прогумований

З

Яж

12

6

131

8159.3

Матувальник-

вакуумник

Костюм з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К20

К20

К20

К20

ЗН

12

6

12

2

До зносу

132

8159.2

Випалювач радіо- кераміки, п’эзо- кераміки та феритів

Рукавички

Халат

Ти

З

12

1

133

8159.2

Оксидувальник-

вакуумник

Халат

Рукавички

Напальчники

Берет

З

Ми, Ят Ят З

12

1

До зносу 12

1

2

3

4

5

6

134

8131.1

Оператор вакуумно-

напилювальних

процесів

Халат Рукавички Напальчники гумові Берет

З

Ми, Ят Ят З

12

1

До зносу 12

135

8159.2

Оператор з нане­сення газопоглинача

Халат

Респіратор

протигазовий

З

Г

12

До зносу

136

7322.2

Оператор з нанесен­ня просвітлюваль- них та захисних покриттів

Халат

Рукавички гумові

З, О Он, Оа

12

1

137

8153.2

Оператор

іонообміну

Халат

Нарукавники

Рукавички

Берет

З

Он

Он

З

12

6

1

12

138

8122.2

Плавильник металу та сплавів

Костюм з

вогнезахисним просо­чуванням

Рукавиці брезентові При виготовленні прецизійних сплавів: Напівкомбінезон Рукавички Окуляри зі світлофільтром

Тр

Тр

Ти, З Ти

Тр

12

3

12

1

До зносу

139

8159.2

Промивальник деталей та вузлів

При роботі з кислотни­ми розчинами та орга­нічними розчинниками: Халат з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К50

К50

ЗН

12

6

12

3

До зносу

3.Виробництво тугоплавких металів та алмазного волока

140

8122.2

Вальцювальник холодного металу

Костюм з

вогнезахисним просо­чуванням Рукавички

Ти

Тп

12

0,5

Завантажити