НПАОП 24.1-1.35-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів

Малостійкі барвники необхідно сушити у вакуумі за розрідження 1,3-2,7 кПа. Залишкова вологість барвників повинна бути 5-10 %, а для активних барвників - до 3 %.

 1. Барвники, висушені на вальцьових сушарках, необхідно додатково подрібнювати у відцентрових млинах або дезінтеграторах, обладнаних місцевими відсмоктувачами для видалення повітробарвникової суміші, яка може бути вибухонебезпечною.

 2. Пил барвників, що осів на підлогу та поверхню обладнання і трубопроводів, необхідно регулярно видаляти методом вологого прибирання.

 3. Ділянки цехів, призначені для зберігання сировини, необхідно позначати обмежувальними лініями.

Зберігання отруйних речовин (сухий натрій нітрит) в цеху необхідно проводити на піддонах у спеціально відведеному місці на відстані від апаратів та трубопроводів з кислотами, особливо із хлоридною кислотою, в кількості, що не перевищує встановлену денну норму.

 1. Робота цехової припливно-витяжної вентиляції повинна бути налагоджена на забезпечення у виробничих приміщеннях об’єкта з виробництва барвників кратності повітрообміну не менше 5, а під час проведення небезпечних операцій та аварій - 8-12.

8.33. Вихідні продукти (анілін, ціанурхлорид, натрій нітрит та інші отруйні речовини) необхідно зберігати в герметичній упаковці в окремому відсіку складу з дверима, які необхідно замикати та пломбувати.

На дверях відсіку та на пакуванні повинно бути маркування «отруйна речовина».

Вогненебезпечні барвники необхідно зберігати в герметичній тарі за кімнатної температури.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ, МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

 1. Роботодавець повинен забезпечити встановлення в небезпечних місцях виробничих приміщень автоматичних сигналізаторів, збалансованих з газоаналізаторами, настроєними на ГДК шкідливих речовин, і з’єднаних з аварійною вентиляцією.

 2. Технологічні процеси з використанням легкозаймистих речовин необхідно проводити у вибухобезпечному обладнанні, встановленому в приміщенні, обладнаному засобами гасіння пожеж.

 3. Приміщення, призначені для проведення вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних процесів, повинні бути обладнані телефонним зв'язком, гучномовними пристроями або переносними пристроями зв’язку.

Рівень вибухозахисту телефонних апаратів і сигнальних пристроїв до них, оповіщувачів та інших пристроїв зв’язку повинен відповідати класу вибухонебезпечної зони цих приміщень відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

 1. Майданчики, призначені для обслуговування устаткування, повинні відповідати ДСТУ Б В.2.6-52:2008 «Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови», затвердженому наказом Мінрегіонбуду України від 08 липня 2009 року № 277.

 2. Вакуум-фільтри, центрифуги, вакуум-кристалізатори і сушарки повинні бути обладнані відсмоктувачами пилу, під’єднаними до місцевої вентиляції. Повітря перед викидом в атмосферу необхідно направляти на очищення з рекуперацією чи знешкодження викидів.

 3. Центрифуги повинні відповідати ГОСТ 28705-90 «Центрифуги промышленные. Технические требования», затвердженому постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції і стандартів від 29 жовтня 1990 року № 2722.

Центрифуги повинні бути обладнані пневматичними гальмівними пристроями та пристроями для автоматичного їх відключення і подавання сигналів (одночасно звукового та світлового) в разі нестабільного живлення.

Кришки центрифуг повинні бути зблоковані з електричними приводами таким чином, щоб унеможливити включення центрифуг у роботу за відкритої кришки.

Періодично необхідно проводити технічний огляд центрифуг та їх випробування. Динамічне та статичне балансування вала та барабана центрифуг необхідно проводити щороку.

 1. Млини необхідно огороджувати для запобігання доторканню до барабана млина з боку проходів. У конструкції огорожі необхідно встановлювати дверцята, обладнані блоком відключення привода млина від електричної мережі за відкритих дверцят.

 2. Роботодавець повинен забезпечити проведення контролю герметичності завантажувальних і розвантажувальних отворів млина і приєднання їх до аспіраційних пристроїв місцевої вентиляції.

Під час роботи млина не дозволяється прибирати просипи під обертовим барабаном або переміщувати під ним будь-які вантажі.

 1. Завантаження вихідної сировини і вивантаження готової продукції необхідно здійснювати механічними чи іншими пристроями, які виключають необхідність використання ручної праці.

 2. Технологічні отвори сушарок необхідно обладнувати ущільнювачами для запобігання виходу гарячого повітря в приміщення.

 3. Вимірювання опору ізоляції заземлення, перевірку кола між заземлювачами та заземлювальними елементами та інші випробування електроустановок необхідно проводити в обсязі і з періодичністю, встановленими вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

 4. Обладнання, частини якого рухаються або обертаються, необхідно обладнувати огорожами або захисними пристроями для захисту від небезпечних факторів відповідно до ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 30 жовтня 1981 року № 4772.

 5. Роботодавець повинен забезпечити проведення експлуатації повітряних компресорів і повітропроводів відповідно до вимог чинних нормативних документів та технічного огляду компресорів після капітального ремонту відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі - Порядок проведення огляду устаткування підвищеної небезпеки).

 6. Компресори після капітального ремонту повинні проходити позачерговий технічний огляд відповідно до Порядку проведення огляду устаткування підвищеної небезпеки.

 7. Експлуатацію всіх вантажопідіймальних машин необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

 8. Опосвідчення стану безпеки діючих електроустановок необхідно здійснювати за процедурою, визначеною НПАОП 40.1-1.21-98.

 9. Перевірку електродвигунів і пускової апаратури необхідно виконувати одночасно з перевіркою привідних механізмів, але не рідше одного разу на 6 місяців.

 10. Посудини, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам, установленим Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

Посудини, що працюють під тиском, повинні бути обладнані запірною чи запірно-регулювальною арматурою, запобіжними пристроями та контрольно-вимірювальними приладами з урахуванням специфіки технологічного процесу.

 1. Посудини для рідин необхідно обладнувати рівнемірами або іншими приладами, передбаченими технологічним регламентом.

Встановлення вимірювальних приладів зі скляною шкалою на посудинах з отруйними рідинами не дозволяється.

Посудини для зберігання хімічно активних речовин повинні бути обладнані пристроями, які унеможливлюють їх переповнення.

 1. Трубопроводи для подавання вихідних шкідливих речовин (сульфатна кислота, хлоридна кислота, кальцинована сода, натрій гідроксид, розчини солей цинку, магнію, калію, аміачна вода) повинні бути герметичними і мати захисні кожухи або захист від можливого витікання через фланцеві з’єднання, запобіжні вентилі на випадок несправного запірного крана, бути обладнаними контрольно-вимірювальними приладами і системою сигналізації.

 2. Допоміжне обладнання (вентилі, повітропроводи, транспортні пристрої і трубопроводи) повинно бути стійким до агресивної рідини та пофарбованим відповідно до ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

 3. Автоматичні сигналізатори, зблоковані з приладами контролю, встановленими на технологічному обладнанні, повинні подавати попереджувальні та аварійні сигнали (одночасно звукові та світлові) в разі

відхилення одного чи кількох параметрів поза граничнодопустимі межі вибухопожежонебезпечної стадії технологічного процесу. У разі досягнення межі параметрів критичних значень автоматизоване управління технологічними процесами повинно зупинити технологічний процес.

 1. Робочі органи обладнання та їхні приводи повинні бути обладнані засобами, які унеможливлюють виникнення небезпеки під час повного або часткового припинення подачі енергії до приводів цих пристроїв, а також засобами, що унеможливлюють самовмикання приводів робочих органів при відновленні подачі електроенергії.

 2. Під час аварійних зупинок, що пов’язані з припиненням подачі електроенергії, води, пари та інших видів енергоносіїв, роботи необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99.

 3. Підготовку устаткування або трубопроводів до ремонту повинен здійснювати обслуговувальний персонал із записом у журналі даних про виконані підготовчі роботи і здавати керівнику ремонтних робіт з обов’язковим оформленням акта здачі устаткування в ремонт та наряду- допуску.

 4. Під час ремонту електроспоживчого устаткування (насоси, мішалки, транспортери тощо) і пов’язаних з ним електричних пристроїв (електродвигуни, електричні прилади автоматики, щити управління тощо) необхідно контролювати відключення їх від електромереж, з видимим роз’єднанням, для запобігання несанкціонованому пуску-включенню.

Технічні заходи під час ремонту електроспоживчого устаткування повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

На пускових пристроях електроустаткування під час ремонту повинні бути вивішені попереджувальні таблички «Не вмикати! Працюють люди».

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких

спрямовується та координується через Міністра В.І. Теличко

Завантажити