НПАОП 63.21-1.07-00Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

До козлів, для запобігання їх ніг від занурення в м'який грунт, мають прикріплюватися подушки або опорні хрестовини.

8.9.15. Під час встановлення зрубів у водоймах, які мають різкі зміни рівня води (внаслідок приливів або штормової погоди), мають бути роз-кріплені відтяжками на якорях.

8.9.16. Технічний стан плавучої або придонної бурової установки має перевірятися щоденно до початку роботи бурильником та керівником вишукувального підрозділу, а плавзасобу - судноводієм.

8.9.17. Справний технічний стан плавучих бурових установок має підтверджуватися актами огляду їх комісіями кожен раз перед початком навігації чи виходом на буріння в новому місці, а також після закінчення складення плавзасобу і бурової установки.

8.10. Буріння свердловин з льоду

8.10.1. Виконання бурових робіт з льоду має починатися тільки за наявності необхідної (розрахункової) товщини льоду в місці організації площадки, але не менше 50 см та значень, наведених у таблиці 5.15.2 цих Правил. Для підвищення міцності бурової площадки можлива будова рубленого (із брусів і колод) настилу, який би перерозподіляв навантаження на більшу площу льоду.

8.10.2. Вогнища можна розпалювати лише на попередньо влаштованій земляній подушці розміром не менше 1,5 х 1,5 м і завтовшки не менше 0,25 м, розташованій не ближче 20 м від бурової установки.

8.10.3. Призначені для обігріву бурових бригад печі дозволяється встановлювати на металевому листі, укладеному на земляну підсипку завтовшки не менше 0,15 м.

8.10.4. Під час роботи з домкратами під них мають бути підкладені міцні бруси завтовшки не менше 25 см.

Припустиме зусилля у цьому випадку має визначатися в залежності від площі опори підкладок, стану і товщини льоду.

8.11. Проходка шурфів і канав

8.11.1. Робоча площадка по периметру біля шурфу чи канави має утримуватися в чистоті та регулярно очищатися від породи, снігу або льоду.

8.11.2. Ручний інструмент, що використовується для проходки шурфів та канав, має відповідати вимогам, викладених у пунктах 4.8.3-4.8.6 цих Правил.

Ударні частини кувалд (молотів) і клинів повинні мати гладку чуть випуклу поверхню без сколів, тріщин і задирок. Під час проходки шурфів працівникові більш безпечніше користуватися однобічними кайлами.

8.11.3. Грунт з канави має викидатися на обидва боки; для запобігання осипання його назад в канаву треба залишати берму завширшки не менше 0,3 м.

8.11.4. Під час проходки канав на схилах породу слід скидати вниз за схилом. Для запобігання травмування людей та пошкодження машин, механізмів, обладнання тощо кусками породи, що скочуються, на межі небезпечної зони мають установлюватися відповідні попереджувальні та заборонні знаки.

8.11.5. Перед допуском працівників у шурфи чи канави завглибшки понад 1,5 м керівник вишукувального підрозділу має перевірити стійкість укосів та кріплення їх стін.

8.11.6. Видалення грунту із шурфа завглибшки 2-2,5 м дозволяється виконувати викиданням, у разі більшої глибини мають влаштовуватися полки для перекидання грунту або він має видалятися баддями.

8.11.7. Розробляти грунт в шурфах і канавах "підкопом" не дозволя-ється.

8.11.8. Валуни і каміння, а також відшарування грунту, виявлені в сті-нах та на укосах шурфів і канав, мають видалятися.

8.11.9. Під час проходки шурфів методом розморожування грунту на "підпал" працівник повинен слідкувати за правильністю горіння вогнища в забої шурфу. Проходити шурфи на "підпал" дозволяється до глибини не більше 5 м з дотриманням відповідних заходів безпеки.

8.11.10. Проходка шурфів і канав з вертикальними стінками без кріп-лення в нескельних і незамерзлих грунтах вище рівня грунтових вод і при відсутності поблизу підземних споруд дозволяється на глибину не більше:

1 м - в насипних, пісчаних і великоуламкових грунтах;

1,25 м - в супісках;

1,5 м - в суглинках і глинах.

8.11.11. Під час проходки шурфів у пливунах і сипучих грунтах має застосовуватися забивне кріплення з дощок завтовшки 50 - 100 мм, шириною 150 - 200 мм і завдовжки 1,2 - 1,6 м, виготовлених з рівної деревини.

8.11.12. Під час встановлення кріплення верхня частина його має виступати над брівкою виїмки не менше ніж на 15 см.

8.11.13. Кріплення встановлюється в напрямку зверху вниз по мірі розробки виїмки на глибину не більше 0,5 м від її дна.

Розбирання кріплення має виконуватися в напрямку знизу вверх по мірі зворотного засипання виїмки.

8.12. Ліквідація аварій у свердловинах

(витягування труб і бурового снаряду, що застряв у свердловині)

8.12.1. Роботи по ліквідації аварій, що виникли під час буріння свердловин, виконуються тільки під безпосереднім наглядом за участю керівника вишукувального підрозділу.

8.12.2. Перш ніж приступити до ліквідації аварії, необхідно:

точно визначити положення інструменту, який залишився у свердловині;

підібрати відповідний аварійний інструмент;

намітити спосіб ліквідації аварії.

8.12.3. Під час користування гідравлічними домкратами слід керуватися вимогами, викладеними у п. 8.4.5 цих Правил.

8.12.4. Для запобігання розльоту клинів домкрата у разі обриву труб, клини слід з'єднувати між собою і прив'язувати до домкрата.

8.12.5. Труби під час витягування їх за допомогою домкрата мають бути:

застраховані вище домкрата шарнірними хомутами;

підвішені на канаті, зайва слабина канату вибраною, а барабан лебідки надійно загальмований.

8.12.6. Під час витягування труб за допомогою домкратів не дозволяється:

застосовувати будь-які прокладки між головками домкратів з лафетами або хомутами;

виправляти перекоси домкратів, що знаходяться під навантаженням;

утримувати натягнуті труби тальовим канатом під час переставляння чи вирівнювання домкратів;

наближатися до домкратів, що знаходяться під навантаженням, на від-стань менше 1 м.

8.12.7. Під час роботи домкратів треба слідкувати за їх рівномірним підійманням або опусканням. У разі появи перекосів під час підіймання труб домкрат має звільнюватися і йому надаватися прямовісне вертикальне положення.

8.12.8. Працівники, які приводять насос домкрата в дію, під час пі-діймання труб мають знаходитися в безпечному місці або укритті.

8.12.9. Під час ліквідації зависання бурового снаряда в свердловині необхідно, щоб:

інструментальний канат мав невелику слабину;

бурильник знаходився коло важелів управління, а в разі його відсут-ності інструментальна лебідка була загальмованою.

8.12.10. Не дозволяється:

звільняти верхній зажимний хомут (лафет), збиваючи його ударами тягаря, що падає зверху. Для цього слід ослабити болти і осаджувати хомут кувалдою;

піднімати відбійну штангу вище гирла свердловини (обсадних труб).

8.12.11. У разі користування ударною бабою повинні слідкувати за тим, щоб з'єднання бурильних труб не розгвинчувалися. Під час вибивання труб вверх під бабою треба ставити шарнірний хомут.

8.12.12. У разі постановки ловильних труб для з'єднання з аварійними трубами, а також під час їх розгвинчування мають вживатися такі заходи проти падіння ловильних труб:

бурильні труби з ловильним інструментом треба підвішувати на тальовому канаті;

після встановлення ловильного інструменту на аварійну колону слід убрать зайву слабину каната;

нагвинчування ловильного інструменту на аварійний буровий снаряд слід виконувати буровим станком.

8.12.13. Дозволяється нагвинчування ловильного інструменту на ава-рійний буровий снаряд вручну. Але в цьому випадку установлення шарнірного ключа слід робити з урахуванням слабини тальового канату з таким розрахунком, щоб під час зривання ловильного інструменту з аварійного бурового снаряда виключалась можливість защемлення рук між ключом і деталями станка чи кондуктором.

8.12.14. Розгвинчування аварійних труб ловильними трубами слід здійснювати тільки за допомогою бурового станка, а не вручну.

8.13. Ліквідація бурових свердловин, шурфів і канав

8.13.1. Грунт, просочений паливно-мастильними матеріалами і попе-лом від спалювання обтиральної тканини і ганчір'я, має зніматися і переміщатися на дно шурфів і канав перед їх остаточним засипанням.

8.13.2. Всі пробурені свердловини, викопані шурфи і канави повинні засипатися грунтом з пошаровим трамбуванням, а поверхня має бути вирівнена з наданням їй відповідних ухилів для стоку дощових і талих вод.

8.13.3. Не дозволяється залишати над дном водоймища обсадні труби, що стирчать, після закінчення буріння свердловин на воді, які можуть перешкоджати судноплавству та рибальству; обсадні труби слід витягнути або заглибити на рівень (чи глибше) дна водоймища у разі недоцільності їх витягування.

Додаток 1

до пункту 4.1.4 Правил безпеки під час

проведення вишукувань автомобільних доріг

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

(витяг з ДНАОП 0.00-8.02-93)

1. Роботи в охоронних зонах ліній електропередавання.

2. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення.

3. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інстру-ментів.

4. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та ко-мунікацій газових промислів.

5. Управління та обслуговування бурових механізмів.

6. Земляні роботи, що виконують в зоні розташування підземних кому-нікацій та на глибині більше 2 метрів.

7. Роботи на висоті.

8. Роботи з підйомних і підвісних колисок та риштувань на висоті.

9. Геолого-маркшейдерські роботи.

10 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

11. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

12. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ; роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

Додаток 2

до пункту 4.1.4

Правил безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

Затверджено:

Гол. інженер

_______________________

(підпис, прізвище і по б.)

_____________________

число, місяць, рік

НАРЯД-ДОПУСК

на право виконання небезпечних робіт

_____________________________________________________________________________

найменування проектної організації

1. Відповідальному виконавцю робіт______________________________________________

(посада, професія

___________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові)

групою (бригадою тощо) у складі________чол. доручається:

___________________________________________________________________________________________

(найменування роботи, місце її проведення)

2. Необхідні для виконання робіт:

інструменти_________________________________________________________________

обладнання_________________________________________________________________

захисні засоби_______________________________________________________________

3. Під час підготовки та виконання робіт забезпечити такі заходи безпеки:_____________

___________________________________________________________________________________________

(основні заходи та засоби по забезпеченню

______________________________________________________________________________________________________________

безпеки праці)

4. Особливі умови_____________________________________________________________

5. Початок роботи з_____годин______хв. "______"_________________________ ____р.

Закінчення роботи о_____годині______хв. "______"_________________________ ____р.

6. Відповідальним керівником робіт призначається__________________________________

___________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б.)

7. Наряд-допуск видав__________________________________________________________

(посада, прізвище і.б., підпис)

8. Наряд-допуск одержав: відповідальний керівник робіт_____________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б., підпис)

9. Заходи по забезпеченню безпеки праці та порядок виконання робіт погоджені: відпові-дальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці тощо)*___________________________

__________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б., підпис)

10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з інструкціями___

___________________________________________________________________________________________

(назва інструкції або короткий

___________________________________________________________________________________провели:

зміст інструктажу)

відповідальний керівник роботи__________________________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

Закінчення додатку 3

до пунктів 4.1.4

вишукувань автомобільних доріг

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці тощо)* _________________

(число, місяць і рік, підпис)

11. Інструктаж пройшли працівники загону (групи тощо):

Прізвище, ім'я,

по батькові

посада, професія,

розряд

Дата (число,

місяць і рік)

Підпис особи, яка

пройшла інструктаж

12. Робочі місця та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді-допуску, забезпечені.

Дозволяю приступити до робіт___________________________________________________

(посада, прізвище і.б. представника

____________________________________________________________________________________________________________________

діючого підприємства, який допускає до роботи, число, місяць і рік, підпис)*

Відповідальний керівник робіт________________________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

Відповідальний виконавець робіт______________________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

13. Роботи розпочаті о______годині_______хв. "______"___________________ _______р.

Відповідальний керівник робіт________________________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

14. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (інструменти, обладнання тощо прибрані), працівники виведені.

Наряд-допуск закритий о______годині______хв. "______"_______________ _______р.

Відповідальний виконавець робіт_____________________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

Відповідальна особа діючого підприємства*_____________________________________

(число, місяць і рік, підпис)

*Оформляється підписом тільки під час виконання робіт на території діючого під-приємства.

Примітки.1. Наряд-допуск оформляється в двох примірниках: 1-й знаходиться у особи, яка видала наряд; 2-й - у відповідального керівника (виконавця) робіт. Під час виконання робіт на території діючого підприємства наряд-допуск оформляється в трьох примірниках (3-й примірник видається відповідальній особі діючого підприємства).

2. Порядок оформлення наряд-допуску, обов'язки відповідальних осіб (особа, яка видає наряд-допуск, виконує небезпечну роботу або керує нею та особа діючого підприємства) прийняті згідно з вимогами, викладеними у підрозділі 3 додатка 4 ДНАОП 5.1.14-1.01-96. Зразок наряд-допуску декілько змінений у порівнянні з наведеним у цьому ДНАОП виходячи із специфіки виконання вишукувальних робіт.

Додаток 3

до пункту 6.1.2 Правил безпеки

під час проведення вишукувань автомобільних

доріг

ФОРМА

акту опосвідчення стану безпеки пристосувань для обстеження

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник (власник)

підприємства, організації

“ ____”__________200_ р.

А К Т

опосвідчення стану безпеки пристосувань для обстеження

від “____”__________ 200_ р. № ________

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(підпорядкованість підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства _________________________

особи відповідальної за опосвідчення ________________________

Комісія у складі: голова комісії _______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

члени комісії _______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

провела обстеження безпечного стану пристосувань для проведення робіт

__________________________________________________________________

(перелік пристосувань)

  1. Стан безпеки пристосувань

__________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку 3

до пункту 6.1.2 Правил безпеки

під час проведення вишукувань автомобільних

доріг

В И С Н О В К И:

  1. Стан безпеки пристосувань відповідають нормативним вимогам, за винятком

____________________________ _____________________________

(назва пристосувань) (причини невідповідності)

____________________________ _____________________________

З А Х О Д И

щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням термінів усунення порушень та відповідальних за це осіб

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

Експлуатація пристосування для проведення робіт

дозволяється не дозволяється

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ___________________________________

(підпис, дата)

Члени комісії ___________________________________

(підпис, дата)

Завантажити