НПАОП 63.21-1.53-03Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

34


Державний КОМІТЕТ УКРАЇНИ з нагляду за охороною праці

Державний нормативний акт про охорону праці

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Київ 2003

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено

наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 04.08.03 № 141

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Київ 2003

Розроблено: Галузевою асоціацією “Укртрансвуз” м. Харків

Внесено: відділом організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України

Введено: з введенням в дію цих Правил вважаються такими, що не застосовуються на території України “Правилатехники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту” №ЦВ/3824, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 24.12.1979 р.

Зміст

1. Галузь застосування 5

2. Нормативні посилання 5

3. Скорочення10

4. Загальні вимоги 10

5. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і

вагонів-бункерів 18

5.1. Вимоги безпеки під час приймання, огляду і технічного

обслуговування цистерн і вагонів-бункерів 18

5.2. Вимоги безпеки під час холодної обробки цистерн для наливу 22

5.3. Вимоги безпеки під час гарячої обробки цистерн

для наливу і їх ремонту 24

5.4. Вимоги безпеки під час роботи всередині котлів цистерн 25

5.5. Вимоги безпеки під час зовнішнього обмивання і очищення цистерн

і вагонів-бункерів 29

6. Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів 30

7. Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок і робіт, що там виконуються 31

8. Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів, які підготовлені

для наливу і ремонту 35

9. Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту 36

10. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів деталей та інших

матеріалів 40

11. Вимоги до професійного добору працівників і перевірки знань з питань

охорони праці 41

12. Вимоги до застосування засобів захисту працівників43

13. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення46

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

1. Галузь застосування.

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - Правила) поширюються на всі підприємства і організації Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), які займаються поточним ремонтом і підготовкою до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

Нормативний акт встановлює вимоги охорони праці під час ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для працівників і організацій вагонного господарства, які виконують роботи з поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

2. Нормативні посилання.

У цих Правилах використовуються чинні нормативні документи України:

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровано в Мінюсті 10.02.98 за № 93/2533

2

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористову-ючих установок і теплових мереж

Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 15.06.72

3

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.06.2001 р. №272

4

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 за №248/3541

5

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9, зареєстровано в Мінюсті України 07.04.98 за №226/2666

6

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170, зареєстровано в Мінюсті України 18.11.96 за №667/1692

7

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Мінохоронздоров’я України від 31.03.94 №45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345

8

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці жінок

Мінохоронздоров’я України від 29.12.93 №256, зареєстровано В Мінюсті України 30.03.94 за №51/260

9

ДНАОП 0.05-4.02-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

Держкомпраці СРСР та Президія ВЦРПС, Постанова від 16.12.87 №731/П13

10

НАОП 5.1.11-1.14-87

Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання, автоблокування

ЦЕ-4506

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 20.02.87

11

НАОП 5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 18.09.90

12

НАОП 5.1.11-3.02-91

РД3215-91 Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 25.04.91

13

НАОП 5.1.11-3.03-88

Норми обладнання об’єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 22.06.88

14

НАОП 5.1.11-3.04-86

Галузеві норми природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 30.12.86

15

НАОП 5.1.11-4.03-86

Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 04.08.86

16

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Міністерство внутрішніх справ України від 14.01.95, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95 за №219/755

17

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**

Затверджено наказом МВС СРСР 27.02.86, заміна №1 11.05.87

18

НАПБ В.01.010-97/950

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстровано в Мінюсті України 24.07.97 за №440/2244

19

ДСН №3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

20

ДСН №3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

21

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТСЕВ 790-77) Изменения 1978

22

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Зміни 1989.

23

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

24

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

25

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

26

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. Зміни 1988.

27

ГОСТ 12.1.019-79

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Зміни 1986.

28

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

29

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. Зміни 78, 81, 84, 88.

30

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

31

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. Зміни 1980, 1991.

32

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования безопасности. Зміни 1988.

33

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

34

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Госстрой СССР, 1991.

35

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания. Госстрой СССР, 30.12.85

36

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания. Госстрой СССР, 30.12.87 №313

37

ДБН В.2.5-13-98

Пожежна автоматика будинків і споруд

Затверджено Держбуд України від 28.10.98 №247

38

№ 4430

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока и других равноценных пищевых продуктов.

Міністерство охорони здоров’я СРСР від 04.11.87 р. №4430-87, додаток до Постанови Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П13

39

ПУЭ (6-еиздание)

Правила устройства электроустановок.

Минэнергоатом СССР, 1985 г.

40

№ 23 Ц

Правила медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене.

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 07.07.87.

41

№ 24-Ц

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників в Укрзалізниці з питань охорони праці

Затверджено Укрзалізницею 23.03.95

3. Скорочення.

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

ППС – промивально-пропарювальна станція

ПТО – пункт технічного огляду вагонів

СЕС – санітарно-епідеміологічна станція

4. Загальні вимоги.

4.1. Правила встановлюють основні вимоги безпеки під час виконання робіт з поточного ремонту і підготовки цистерн до наливу світлими і темними нафтопродуктами та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - вагони-бункери) на промивально-пропарювальних станціях, пунктах і поїздах (далі - ППС).

4.2. Обробка цистерн під час підготовки їх до ремонту і наливу може проводитися (в залежності від кліматичних умов) на відкритих естакадах, або на естакадах, розташованих в приміщеннях, які мають необхідне обладнання і оснащення.

В районах із розрахунковою зовнішньою температурою нижче –30оС цистерни повинні оброблятись на естакадах, розміщених в закритих приміщеннях.

4.3. Правила не розповсюджуються на роботи з поточного ремонту і підготовки цистерн до наповнення рідинними хімічними речовинами (кислотами, спиртами, зрідженими газами тощо) та іншими матеріалами, а також на ремонт цистерн і вагонів в умовах депо.

4.2. Під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн і вагонів-бункерів у відповідності до ГОСТ 12.0.003-74 на працівників можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- рухомий склад, що рухається;

- транспортні засоби, що рухаються, електрокари, самохідні вишки або візки для огляду котлів цистерн;

- машини, механізми, що рухаються;

- рухомі частини насосного, зливного, підіймально-транспортного і іншого обладнання;

- предмети і інструмент, що падають з висоти;

- підвищене значення напруги електричного кола, замкнення якого може здійснитися через тіло людини;

- підвищені рівні шуму і вібрації насосного і компресорного обладнання;

- недостатня освітленість робочої зони і недостатність природного світла під час роботи всередині котла цистерни;

- підвищена температура поверхонь обладнання, підвищений тиск пари під час обробки цистерн;

- підвищена загазованість і запиленість повітря робочою парою і аерозолями нафтопродуктів;

- підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

- хімічні фактори, які впливають на організм людини через дихальні шляхи, систему харчового травлення і шкіру;

- нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині котлів цистерн.

4.3. Під час виникнення вибухопожежонебезпечної аварійної ситуації на працівників можуть впливати небезпечні фактори вибуху і пожежі.

4.4. Рівень шуму і вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати значень, встановлених ДСН №3.3.6.037-99, ДСН №3.3.6.039-99, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90.

4.5. Освітленість робочих місць в приміщеннях і на відкритих площадках ППС повинна відповідати вимогам НАОП 5.1.11-3.02-91 і НАОП 5.1.11-3.04-86.

4.6. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони на ППС повинен відповідати значенням ГОСТ 12.1.005-88.

4.8. Організація виробничого процесу поточного ремонту і підготовки цистерн і вагонів-бункерів до наливу нафтопродуктами повинна передбачати наступні основні заходи:

- встановлення маршрутів пересування працівників по території ППС;

- наявність пішохідних проходів і проїздів для транспортних засобів;

- наявність централізованої системи обгородження состава цистерн і окремих цистерн, а також обгородження переносними сигналами встановленого зразка;

- забезпечення захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом на електрифікованих коліях станції відповідно до НАОП 5.1.11-1.14-87;

- забезпечення працівників необхідним безпечним інструментом, пристроями, засобами захисту і контролю;

- зливання залишків нафтопродуктів, яке виключає виділення в повітря небезпечних речовин і забруднення шкіри працюючих;

- контроль за параметрами технологічного процесу, який виключає виділення газів, пари і рідини в робочу зону;

- наявність виробничого обладнання, яке виключає, по можливості, контакт працюючих із шкідливими речовинами;

- впровадження автоматизованих і механізованих способів з обробки цистерн і вагонів-бункерів.

4.9. Керівництво ППС повинно мати адреси і номери телефонів найближчих медичних закладів. Ці адреси і номери телефонів мають бути вивішені на робочих місцях і в місцях відпочинку.

4.10. На всіх ППС мають бути ці Правила, інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві для працівників, із зазначенням в них прийнятої на підприємстві системи оповіщення працівників під час виникнення аварій, а також способів надання першої (долікарняної) допомоги.

Працівники повинні бути проінструктовані відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99.

4.11. Кожний працівник повинен знати своє місце і обов’язки під час ліквідації аварії відповідно до плану ліквідації аварійних ситуацій, вміти користуватися рятівним спорядженням і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

4.12. Загальні вимоги пожежної безпеки, вимоги до утримання
ППС, повинні відповідати НАПБ В.01.010-97/950.

4.7. Для забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів на ППС необхідно дотримуватись вимогНАПБ А.01.001-95,ГОСТ 12.1.004-91 і ГОСТ 12.1.010-76.

4.13. Для всіх будинків та приміщень виробничого та складського призначення ППС має бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86).

4.14. На ППС повинен бути передбачений надійний зв'язок із найближчим підрозділом пожежної охорони.

4.15. Засоби пожежогасіння та пожежна сигналізація повинні постійно утримуватися в справному стані та відповідати вимогам ДБН В.2.5-13-98.

4.16. ППС, які знов проектуються і реконструюються, повинні обладнуватися автоматичними засобами пожежної сигналізації, засобами автоматичного контролю вибухонебезпечних концентрацій речовин у повітрі і автоматичними засобами пожежогасіння.

Незалежно від наявності автоматичних засобів сигналізації і пожежогасіння в приміщеннях і на території ППС повинні розміщуватись пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння.

4.17. Для всіх будинків та приміщень, а також зовнішніх виробничих і складських дільниць, має бути визначений клас вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони за ДНАОП 0.00-1.32-01, який необхідно позначити на вхідних дверях приміщення.

4.18. Організація і ведення технологічних процесів на ППС повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації на відповідні процеси, а також вимогам НАПБ В.01.010-97/950.

4.19. Естакади і площадки слід очищати від залишків нафтопродуктів і промивати гарячою водою не рідше, ніж один раз у зміну.

4.20. Під час організації і ведення технологічних процесів необхідно здійснювати:

- періодичний контроль за станом повітря робочої зони (рекомендується встановлення автоматичних газоаналізаторів контролю токсичних концентрацій);

- періодичний контроль функціонування систем сигналізації і пожежогасіння;

- своєчасне вилучення вибухопожежонебезпечних відходів виробництва.

4.21. У виробничих і складських приміщеннях, в яких використовуються або зберігаються речовини і матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації парів та газів, встановлюються газоаналізатори для контролю стану повітряного середовища. Коли відсутні автоматичні газоаналізатори, дозволяється регулярне проведення аналізів повітряного середовища іншими приладами. Періодичність і методика проведення аналізів мають бути відображені в технологічному процесі підприємства.

4.22. Приміщення, в яких розміщені вибухопожежонебезпечні виробництва, мають бути обладнані автоматичними засобами контролю параметрів процесу, сигналізацією досягнення граничних значень і системами блокування, що запобігають виникненню аварійних ситуацій, які повинні забезпечувати:

  • включення в роботу звукової і світлової сигналізації;

  • включення аварійної вентиляції;

  • зупинку компресорів, насосів та інших апаратів або включення в роботу аварійних засувок (відсікаючих клапанів), які припиняють надходження у технічне устаткування і комунікації виробничого приміщення пожежонебезпечних речовин;

  • викидання горючих газів або зливання ЛЗР та ГР з аварійного технологічного устаткування за межі виробничого приміщення або подачу флегматизаторів у технологічне устаткування і комунікації.

4.23. Для забезпечення аварійного зливу пожежонебезпечних речовин на ППС необхідно мати аварійні ємності, які розташовуються за межами виробничих будинків.

4.24. Збірні і аварійні ємності для ЛЗР та ГР рекомендується обладнувати сигналізаторами максимального рівня заповнення, а при необхідності і переливними трубами, зв’язаними з витратними та аварійними ємностями.

4.25. На території ППС не дозволяється:

- підніматися на естакаду під час обледеніння цистерн та естакади, коли відсутні огородження, поручні;

- палити і застосовувати відкритий вогонь;

- виконувати роботи, коли несправні перехідні містки;

- переходити з естакади на цистерну без перехідних містків;

- знаходитись стороннім особам біля місць оброблення цистерн або на естакаді;

- прокладати над залізничними коліями, будинками і спорудами повітряні електромережі;

- зливати залишки легкозаймистих, горючих рідин і інших залишків нафтопродуктів разом із водою і конденсатом в загальну каналізаційну мережу, відкриті канави, під укіс тощо;

- застосовувати драбини, що утворюють іскри від ударів і тертя, для спускання людей в цистерну;

- застосовувати інструмент з іскроутворюючого матеріалу та взуття, яке має стальні пластини або цвяхи;

- залишати обтиральні матеріали всередині і на зовнішніх частинах цистерн;

- в’їзд локомотивів в депо очищення і під естакади.

4.26. Палити на території ППС дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього приміщеннях, які погоджені із органами державного пожежного нагляду і СЕС залізниць і позначені відповідними знаками.

4.27. На ППС необхідно постійно забезпечувати справний стан фільтрів вентиляційних установок і очисних споруд.

4.28. На території ППС мають бути окремі ємності для збирання і зберігання залишків нафтопродуктів, баласту, який забруднений і просочений нафтопродуктами, обтиральних матеріалів, шламу і інших матеріалів.

4.29. Баласт, обтиральні матеріали і інші предмети, які збираються із колій і території і забруднені нафтопродуктами, а також шлам, який вилучається із цистерни після закінчення робочої зміни, повинні вивозитись в спеціально відведені для цього місця, які погоджені з СЕС залізниці і знешкоджуватися. Для очищення забрудненої території рекомендується використовувати бактеріальні препарати.

Завантажити