НПАОП 0.00-5.07-94Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

(пункт 2.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.20. При інструктажі персоналу, що обслуговує кран, робота якого можлива тільки при отриманні наряду-допуску, працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, зобов'язаний систематично роз'яснювати персоналу, в яких випадках необхідно отримувати наряд-допуск, його зміст, порядок оформлення та значення його для забезпечення безпеки робіт.

(пункт 2.20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.21. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, не може залишати без уваги встановлені ним випадки порушень правил проведення робіт кранами та повинен вжити заходів до недопущення їх в подальшому. В разі, якщо ці порушення допускаються з відома працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, він повинен призупинити роботу крана та довести про це до відома керівництву підприємства (організації), якому підпорядкована дана особа.

(пункт 2.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.22. При виявленні несправностей крана, працівник, відповідальний за утримання його в справному стані, має вжити заходи щодо їх усунення. Зокрема, не допускається робота крана до усунення:

(пункт 2.22 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.22.1. Тріщин в металоконструкціях та механізмах крана.

2.22.2. Ослаблення в стиках металоконструкцій або деталей механізмів.

2.22.3. Несправностей механізмів, недопустимих зносів їх деталей, канатів, гаків.

2.22.4. Несправності або при відсутності пристроїв безпеки та сигнальних пристроїв (обмежувачів, кінцевих вимикачів, покажчиків тощо).

Після закінчення строку служби, указаного в паспорті крана, він не допускається до роботи без дозволу територіальних органів Держгірпромнагляду та особи, яка здійснює відомчий нагляд за кранами на даному підприємстві, у випадках, передбачених Правилами.

(абзац другий підпункту 2.22.4 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. № 232)

В тих випадках, коли кран зупиняється органами держнаглядохоронпраці примусово з накладанням пломби, вона може бути знята лише з дозволу цих органів, а збереження її з моменту постановки до моменту зняття покладається на працівника, відповідального за утримання крана в справному стані.

(абзац третій підпункту 2.22.4 пункту 2.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.23. Вивід крана в ремонт має проводитись працівником, відповідальним за утримання крана в справному стані, відповідно до графіка ремонту. В разі необхідності дострокового проведення ремонту, вона повинна довести про це до відома керівництва підприємства, цеху, дільниці. Дата та час виводу крана в ремонт та прізвище працівника, відповідального за його проведення, вказуються в розпорядженні керівництва підприємства, цеху, дільниці, в наряді - допуску та вахтовому (змінному) журналі кранівника. На проведення ремонту мостових та консольних пересувних кранів видається наряд-допуск. В наряді-допуску вказуються заходи по забезпеченню безпечних умов виконання ремонтних робіт. Зокрема, вказуються заходи по попередженню ураження ремонтного персоналу струмом, падінню з висоти, наїзду кранів, які працюють на той, що ремонтується, та по попередженню виходу ремонтного персоналу на кранові колії діючих кранів. Використання крана під час його ремонту не дозволяється.

(пункт 2.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.24. Після ремонту або зміни металоконструкцій кранів (стріли, моста, портала, башти) працівник, відповідальний за утримання їх в справному стані, забезпечує зберігання документів, які підтверджують якість металу, електродів, зварки, що застосовувались при ремонті.

(пункт 2.24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.25. Ввід крана в експлуатацію після ремонту проводиться в порядку, передбаченому Правилами. Дата та час вводу крана в експлуатацію записуються в вахтовий журнал кранівника працівником, відповідальним за утримання кранів в справному стані.

(пункт 2.25 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

(назва розділу 3 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. № 232)

3.1. Працівник, відповідальний за утримання кранів у справному стані, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 3.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

10


Завантажити