НПАОП 0.00-1.04-07Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

Маркування та призначення протигазових фільтрів (коробок) до промислових протигазів, які виготовляються згідно ГОСТ 12.4.122-83 "Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия", наведено в табл. 1 додатка 4.

Типи, маркування та призначення протигазових та комбінованих фільтрів, які виготовляються у країнах Євросоюзу, наведено в табл. 2 додатка 4.

Щоб підібрати відповідний клас ефективності ЗІЗОД, треба

обчислити необхідний коефіцієнт захисту. Для цього необхідно

ідентифікувати шкідливу речовину, що перебуває в повітрі робочої

зони, і визначити її середньозмінну концентрацію. Необхідний

коефіцієнт захисту (К ) обчислюється за формулою

К = П / ГДК, (3)

зп 0

де П - концентрація забруднювальної речовини в повітрі

робочої зони, мг/куб.м;

ГДК - граничнодопустима концентрація шкідливої речовини, мг/куб.м.

Для протиаерозольних респіраторів значення концентрації шкідливої речовини впливає на вибір конструкції, яка обумовлює тривалість часу захисної дії.Для цих ЗІЗОД час захисної дії визначається стійкістю до запилення. Цей параметр характеризує здатність респіратора (або його фільтрувального елемента) створювати комфортні умови для дихання протягом тривалого проміжку часу при великій концентрації забруднювальної речовини(*).

При використанні респіратора типу "фільтрувальна півмаска" в умовах запилення 400-500 мг/куб.м уже через 1-1,5 години він стає не придатним для подальшого використання (опір диханню зростає до непереносного). У той самий час і за тих самих умов ФЕ, стійкий до запилення патронного респіратора, забезпечує комфортне дихання протягом усієї робочої зміни.

При концентрації пилу до 100 мг/куб.м використовуються респіратори "фільтрувальна півмаска", понад 100 мг/куб.м - патронні респіратори.

За умов значного запилення вугільних шахт, де має місце швидкий ріст опору диханню, слід застосовувати тільки патронні респіратори зі змінними ФЕ, стійкими до запилювання.

Клас ефективності (ступінь захисту) протиаерозольних респіраторів також потрібно вибирати за відомим дисперсним складом (розмір часток) шкідливих речовин.

Аерозолі можуть бути дрібнодисперсними (з діаметром часток менше 2 мкм), - як правило, це дими та тумани, і грубодисперсними (з діаметром часток більше 2 мкм), у вигляді пилу. Респіратори, які використовують для захисту від дрібнодисперсних аерозолів, повинні мати більш ефективні фільтрувальні властивості, ніж для захисту від грубодисперсних аерозолів.

Для захисту від дрібнодисперсних аерозолів застосовують ЗІЗОД першого та другого ступенів захисту (Р3 і Р2 за європейською класифікацією), для грубодисперсних - третього (відповідно Р1).

Дисперсність часток аерозолів деяких речовин наведена у Додатку 5до Правил.

Для захисту від високотоксичних аерозолів (надзвичайно небезпечних і небезпечних шкідливих речовин) застосовують фільтрувальні ЗІЗОД більш високого класу (ефективності) захисту, ніж ті, які можна було б вибрати, виходячи з дисперсного складу та концентрації аерозолів.

У випадку використання ЗІЗОД з більшим коефіцієнтом захисту, ніж потрібно, необхідно коригувати режим праці.

6.3. Вибір за мікрокліматичними умовами і важкістю виконуваної роботи

При виборі ЗІЗОД необхідно враховувати такий важливий показник як ергономічність ЗІЗОД, тобто ступінь можливого впливу ЗІЗОД на здоров'я, функціональний стан і працездатність людини. Він характеризується величиною аеродинамічного опору ЗІЗОД, об'ємною часткою вуглекислого газу у вдихуваному повітрі, обмеженням видимості, слуху, мовного спілкування тощо, які викликають труднощі в роботі та напругу психофізичних систем організму.Урахування цих властивостей має принципово важливе значення для фізіологічно обґрунтованого вибору конкретного ЗІЗОД відповідно до важкості роботи, що виконується.

Метеорологічні умови впливають на працездатність респіраторів. За низьких температур у респіраторів і протигазів може настати обледеніння клапанної системи та втрата герметичності. При використанні ЗІЗОД з постачанням дихального повітря через дихальний шланг виникає потреба підігріву повітря за допомогою спеціальних пристроїв. З метою запобігання обледенінню респіратори оснащують спеціальними елементами - вкладишами, що поглинають вологу, яка утворюється у процесі дихання.

Високий рівень фізичної напруги, а також підвищена температура повітря, як правило, підсилюють несприятливий вплив ЗІЗОД на людину, підвищуючи опір диханню, збільшуючи потовиділення та підвищуючи навантаження на сердцево-судинну систему. Намокання та забиття пилом фільтрувальних півмасок призводить у процесі дихання до їх деформації і зниження захисних властивостей. У таких умовах використовують патронні респіратори або клапанні респіратори "фільтрувальна півмаска". Наявність клапана значно знижує опір видиху, перешкоджає утворенню конденсату, що виникає внаслідок дихання, і сприяє видаленню з-під півмаски зайвої вологи (поту, слини).

У вугільних шахтах при виконанні важкої праці в умовах високого запилення необхідно використовувати тільки патронні респіратори з двома фільтрами, стійкими до запилювання, та з двома клапанами видиху.

VII. Застосування ЗІЗОД

7.1. Порядок індивідуального підбору ЗІЗОД

ЗІЗОД виготовляються різних розмірів для більш точного їх прилягання до голови й обличчя. До них належать фільтрувальні патронні респіратори і протигази, а також шлангові дихальні апарати з лицьовими частинами у вигляді шолома-маски, панорамної маски або півмаски декількох розмірів (зростів). Респіратори типу "фільтрувальна півмаска", а також пневмошоломи і пневмомаски є безрозмірними і підбираються тільки примірянням або приладнанням.

Якщо відповідний тип ЗІЗОД не забезпечує необхідного прилягання до обличчя, то цей розмір або тип ЗІЗОД не повинен застосовуватися.

Підбір розмірів лицьових частин респіраторів і протигазів проводять індивідуально на підставі результатів вимірів морфологічної висоти обличчя (у значенні В) і/або довжини кругової лінії голови (у значенні L) або за рекомендаціями виробника (вимірювання кругової лінії голови та морфологічної висоти обличчя подано в додатку 6 до Правил) .

Визначення розміру шолома-маски роблять за довжиною кругової лінії голови.

Для підтвердження правильності підбору шолома-маски необхідно надіти протигаз, закрити отвір фільтра, коробки або гофрованої трубки долонею і 3-4 рази зробити спробу глибоко вдихнути. Якщо дихати при цьому неможливо, то шолом-маска підібрана правильно.

Визначення розміру панорамної маски роблять за довжиною кругової лінії голови. Розмір підмасковика визначається за морфологічною висотою обличчя В.

Якщо В менше 110 мм - використовують підмасковик малого розміру, що позначається літерою М.

При В рівних 111-125 мм - використовують підмасковик середнього розміру, що позначається літерою С.

Якщо В більше 125 мм - використовують підмасковик великого розміру, що позначається літерою Б.

Визначення розміру (росту) півмасок проводять за морфологічною висотою обличчя В таким чином. Штангенциркулем із затупленими кінцями або іншим приладом вимірюють відстань від найбільш поглибленої точки спинки носа (перенісся) до найбільш виступної уперед-униз точки підборіддя.

Визначення розміру (зросту) лицьової частини ЗІЗОД визначають за табл. 1 Додатка 6.

Остаточне припасування до обличчя виконують за допомогою тасьм головного гарнітура. При правильному приляганні півмаска не повинна відставати від обличчя, а видихуване повітря не повинно виходити через смугу обтюрації при форсованому диханні або нерізкому видиху при закритому долонею клапані видиху.

Використання одного й того самого ЗІЗОД різними особами може призвести до передачі інфекційних захворювань. У зв'язку з цим:

- респіратори і протигази повинні бути закріплені за кожним працівником індивідуально;

- не допускається використання тих ЗІЗОД і фільтрів до них, що були в ужитку іншими особами.

7.2. Зберігання ЗІЗОД

Респіратори та протигази до використання повинні зберігатися в заводському пакуванні на відстані не ближче ніж 1 м від опалювальних приладів.

Необхідно оберігати полімерні матеріали (гуму, пластмаси тощо) від руйнівного впливу прямих сонячних променів.

Забороняється зберігання ЗІЗОД та змінних фільтрів, ФЕ в приміщенні разом з ароматичними речовинами.

У приміщенні для видачі респіратори і протигази необхідно зберігати в індивідуальних пакетах або сумках, в окремих комірках стелажів. До комірок стелажів прикріпляють таблички з номерами, що відповідають тим, які нанесені на респіратори або протигази.

Здані по закінченні зміни ЗІЗОД, що були в користуванні, виймають із сумок, пакетів, очищують і дезінфікують.

7.3. Очищення та дезінфікування ЗІЗОД

На підприємствах, де масово використовують ЗІЗОД, необхідно організовувати службу обслуговування ЗІЗОД (на шахтах потрібно обладнати спеціальне приміщення: респіраторну). Слід організувати зберігання, видачу, обробку респіраторів, протигазів та інших засобів індивідуального захисту органів дихання між змінами, їх перевірку і ремонт, а також приймання відпрацьованих ЗІЗОД і фільтрів до них.

Особи, які працюють у респіраторній, повинні вести облік часу використання ЗІЗОД, постійно стежити за справністю клапанів (особливо видиху), а також проводити очищення і дезінфікування.

ФЕ, які стійкі до запилювання протиаерозольних патронних респіраторів, піддають щоденній регенерації після кожної робочої зміни таким чином: у разі зволоження ФЕ в процесі експлуатації їх висушують, не виймаючи з патронів, у вентильованій сушильній шафі при температурі 50-70 град.С до повного висихання. Укладання фільтрів патронів на решетування сушильної шафи виконується в один ряд.

Після сушіння з фільтрів видаляють частину пилу, що накопичилась, шляхом легкого постукування патроном кришкою донизу об тверду поверхню. Такі методи видалення пилу, як відсмоктування, а особливо продування і прання, не дозволяються, тому що призводять до різкого збільшення проникання часток пилу через ушкоджену структуру протиаерозольного фільтра. Після регенерації фільтрувальні патрони витирають чистою ганчіркою і встановлюють на ту півмаску, з якої вони були зняті.

На практиці встановлено, що така ергономічна характеристика ФЕ як опір диханню, зберігається в припустимих межах протягом 2-3 змін за умови регенерації їх після кожної зміни. Після цього строку вони протягом робочої зміни не забезпечують нормований опір диханню, тому повинні бути замінені на нові.

При неможливості індивідуального закріплення ФЕ (патронів) за певними працівниками регенерація не проводиться, а повторне використання ФЕ, що були у вжитку, не дозволяється. Заміна фільтрів на нові проводиться кожну зміну.

Протиаерозольні респіратори одноразового використання, а також відпрацьовані ФЕ патронних ЗІЗОД підлягають знищенню шляхом:

1) спалювання при температурі понад 500 град.С і достатній кількості кисню (для поліпропіленових матеріалів);

2) утилізації згідно з діючими санітарними правилами (для поліхлорвінілових матеріалів типу ФПП).

Інші ЗІЗОД та фільтри (коробки) до них знищуються відповідно до діючих санітарних норм.

7.4. Орієнтовний строк придатності й ознаки виходу з ладу ЗІЗОД

7.4.1. Респіратори типу "фільтрувальна півмаска"

Оскільки респіратори типу "фільтрувальна півмаска" мають порівняно низьку фільтрувальну поверхню, їх застосовують при концентрації пилу до 100 мг/куб.м. При застосуванні їх у таких умовах строк придатності становить одну робочу зміну (6-8 годин), крім випадків, коли документами виробника встановлено інший строк. Ознакою виходу з ладу цих респіраторів є відчуття користувачем дискомфорту через збільшення опору диханню, підвищення температури та вологості в підмасковому просторі. Використання цих засобів має разовий характер.

Ознаками несправності респіраторів "фільтрувальна півмаска" є також механічне ушкодження, відрив елементів головного гарнітура, порушення герметичності клапана видиху.

При застосуванні в умовах низької запиленості (до 50 мг/куб.м) для захисту від аерозолів шкідливих речовин низької токсичності дозволяється повторне використання респіраторів, крім випадків, коли документами виробника встановлено інше. У цьому разі проводиться регенерація струшуванням у процесі роботи і між змінами.

Аналогічні властивості мають газопилозахисні респіратори "фільтрувальна півмаска".

7.4.2. Патронні респіратори

Строк придатності патронних респіраторів залежить від складу і властивостей полімерних матеріалів, з яких вони виготовляються (гумова півмаска, поліетиленові деталі), а також матеріалів, з яких виготовляється головний гарнітур, і визначається підприємством - виготовлювачем у документах на виріб.

Ознаками несправності респіратора є: порушення герметичності обтюрації або клапана видиху, видимі дефекти півмаски, деформація пелюсток клапанів вдиху або видиху, повне розтягування елементів головного гарнітура до неможливості ущільнення ЗІЗОД або їх розрив.

Значно швидше виходять з ладу змінні фільтри патронних респіраторів.

1) Виходом з ладу змінних ФЕ є відчуття користувачем дискомфорту через збільшення опору диханню, підвищення температури та вологості в підмасковому просторі. При застосуванні респіраторів за умов, для яких вони призначені, строк служби комплекту ФЕ становить одну робочу зміну (6-8 годин), якщо інше не встановлено документами виробника.

При застосуванні в умовах низької запиленості для захисту від аерозолів шкідливих речовин малої токсичності, а також за умови індивідуального закріплення фільтрів за певним робітником допускається повторне застосування комплекту ФЕ. У цьому разі регенерацію проводять у спеціальному приміщенні між змінами.

2) Виходом з ладу змінних протигазових фільтрів є поява запаху газу (парів) під півмаскою (закінчення часу захисної дії). У цьому разі фільтри (патрони) підлягають обов'язковій заміні.

При застосуванні респіраторів за передбачених умов їх використання строк служби комплекту фільтрів становить не менш однієї робочої зміни (6-8 годин), крім випадків, коли документами виробника встановлено інший строк.

Він може змінюватися залежно від концентрації забруднювальної речовини в повітрі робочої зони.

7.4.3. Промислові протигази

Строк придатності протигазів установлюється виробником та документацією на виріб і не може перевищувати трьох років.

Ознаками несправності протигаза є: порушення герметичності обтюрації або клапана видиху, видимі дефекти півмаски, деформація пелюсток клапанів вдиху або видиху, повне розтягування елементів головного гарнітура до неможливості ущільнення ЗІЗОД або їх розрив.

При застосуванні протигазів за передбачених умов їх використання строк служби фільтрів (коробок) становить не менш однієї робочої зміни (6-8 годин), якщо виробником не встановлено інше. Він може змінюватися залежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони.

Виходом з ладу змінних протигазових коробок є поява запаху газу (пари) під лицьовою частиною (закінчення часу захисної дії). У цьому разі вони підлягають обов'язковій заміні. Оскільки деякі гази не мають запаху, то критерієм виходу з ладу коробок є:

для марки СО - збільшення маси коробки на 50 г;

для марки М - запах під маскою і збільшення маси коробки на 35 г;

для марки Г - робота коробки протягом 100 годин.

7.5. Порядок визначення потреби в ЗІЗОД

Для визначення потреби в ЗІЗОД у кожному підрозділі (на ділянці, у цеху або відділі) складаються відомості.

У відомості вказують усі робочі місця (або групу місць) і марки (типи) ЗІЗОД, необхідні для виконання всіх або деяких робіт на перелічених місцях.

Якщо на тих самих робочих місцях для виконання різних трудових операцій (або груп операцій) потрібні різні марки (типи) ЗІЗОД, кожна з них подається окремим рядком.

Якщо однаковими ЗІЗОД доводиться користуватися всім робітникам та службовцям ділянки (цеху), потребу в них указують одним рядком.

Якщо однакові ЗІЗОД не використовують на групі робочих місць, то розрахунок потреби в засобах захисту враховує кожного працівника.

Потребу в ЗІЗОД кожної марки на одного працівника розраховують з урахуванням прийнятого середнього строку служби.

Якщо застосування ЗІЗОД необхідне лише протягом частини робочого часу, то кількість ЗІЗОД, необхідних у цих умовах на рік, визначають за показниками роботи ділянки (цеху) у минулому році і якщо потрібно, коригують при кожному перегляді (не рідше одного разу на рік).

При об'єднанні відомостей по підприємству і складанні заявки враховують також невикористані ЗІЗОД та ті, що залишилися на складі з урахуванням строків придатності та умов зберігання.

Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного

нагляду

Г.О.Больман

Додаток 1 до підпункту 4.1.1 Правил

ПЕРЕЛІК

європейських стандартів на фільтрувальні ЗІЗОД

ЗІЗОД за принципом подачі повітря

Конструктивні частини

Назва фільтрів ЗІЗОД

Позначення стандарту

Самовсмоктувальні

Фільтри, які використовуються з маскою (EN 136), півмаскою, чвертьмаскою (EN 140) чи з мундштучним пристроєм (EN 142)

Фільтри протигазові та комбіновані

EN 14387

Фільтри протиаерозольні

EN 143

Фільтри з дихальними шлангами (позамаскові) - протиаерозольні, протигазові та комбіновані фільтри

EN 12083

Фільтрувальна лицьова частина

Фільтрувальні протиаерозольні півмаски

EN 149

Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів чи від газів та пилу

EN 405

Півмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від газів, або газів і аерозолів, або тільки від аерозолів

EN 1827

З примусовим подаванням повітря

Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном

EN 12941

Моторові повітронагнітальні фільтрувальні пристрої з масками півмасками або чвертьмасками

EN 12942

Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного

нагляду

Г.О.Больман

Додаток 2 до пункту 4.3 Правил

Зовнішній вигляд фільтрувальних ЗІЗОД (za285-08 )

Зовнішній вигляд фільтрувальних ЗІЗОД

Мал.1 Мал. 2 Мал. 3 Мал. 4

Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного

нагляду

Г.О.Больман

Додаток 3 до підпункту 5.1.1 Правил

Таблиця 1. Вимоги до фільтрувальних ЗІЗОД, що регламентовані міждержавними стандартами ГОСТ ССБТ, а також у національних стандартах, що гармонізовані з європейськими стандартами

Найменування показника

ГОСТ ССБТ

ДСТУ EN

ступінь захисту

клас ефективності

1

2

3

3

2

1

1. Коефіцієнт захисту

>100

>=100

>=10

<=50

<=12

<=4

2. Коефіцієнт проникнення тест- аерозолю крізь протиаерозольний фільтр, %, не більше

з витратою: - 30 куб.дм/хв (за масляним туманом) - 95 куб.дм/хв (за масляним туманом та хлоридом натрію)

<=0,1 -

<=1,0 -

> 1,0 -

- <= 0,05

- <= 6

- <= 20

3. Початковий опір проти- аерозольного фільтра повітряному потоку з витратою, Па, не більше: - 30 куб.дм/хв - 95 куб.дм/хв

<=60 -

<=60 -

<=60 -

<=120 <=420

<=70 <=240

<=60 <=210

4. Початковий опір протигазового фільтра повітряному потоку з витратою, Па, не більше: - 30 куб.дм/хв - 95 куб.дм/хв

<=200 -

<=130 -

<=100 -

<=160 <=640

<=140 <=560

<=100 <=400

5. Об'ємна частка СО , %, не 2 більше

<= 2

<= 1

Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного

нагляду

Г.О.Больман

Додаток 4 до підпункту 6.2.2 Правил

Таблиця 1. Маркування та призначення протигазових фільтрів (коробок) до промислових протигазів, які виготовляються за ГОСТ 12.4.122-83 "Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия".

Марка

Кодовий колір

Шкідливі речовини, від яких забезпечується захист

А

Коричневий

Пари органічних та галоідоорганічних з'єднань (бензин, гас, ацетон, бензол толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, ефіри анілін, нітроз'єднання бензолу і його гомологів, тетраетилсвинець, фосфор- і хлорорганічні отрутохімікати)

Коричневий з білою смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

В

Жовтий

Кислі гази й пари (сірчистий ангідрид, хлор, сірководень, синильна кислота, окисли азоту, хлорводень, фосген, фосфор- і хлорорганічні отрутохімікати)

Жовтий з білою смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

Г

Двоколірний: чорний з жовтою смугою

Пари ртуті, а також ртутноорганічні речовини і хлор, але з меншим часом захисної дії, ніж марки А і В

Те саме з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

Е

Чорний

Арсин, фосфін, а також кислі гази й пари органічних речовин, але з меншим строком захисту, ніж А і В

Чорний з білою смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

КД

Сірий

Аміак, сірководень, а також пари органічних речовин, але з меншим часом захисної дії, ніж А і В

Сірий з білою смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

К

Ясно-зелений

Аміак, пил, дим, туман

СО

Білий

Оксид вуглецю (СО)

М

Червоний

Оксид вуглецю (СО) і супутні йому в невеликих концентраціях пари органічних речовин, кислі гази, аміак, арсин, фосфін

Червоний з білою смугою

Те саме, а також пил, дим, туман

Завантажити