НПАОП 0.00-1.32-97Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

Забороняється допускати до роботи осіб, не ознайомлених з ПЛА та незнаючих його в частині, що відноситься до місця іх роботи.

8.12. Всі підземні робітники та особи технічного нагляду повинні бути навчені правилам користування ними.

Перевірка знань робітниками правил користування саморятівниками повинна проводитися начальниками дільниць або іх заступниками не рідше одного разу в шість місяців. Число саморятівників повинно бути на 10% більше облікового складу підземних робітників.

8.13. Для оповіщення робітників на підземних роботах про виникнення аварії, крім телефонної, повинна бути обладнана спеціальна аварійна сигналізація (світова, гучномовна).

9. ПЕРЕВІЗ (СПУСК-ПІДЙОМ) ЛЮДЕЙ ТА ВАНТАЖІВ

9.1. Підземні похилі стволи, обладнанні стрічковими конвейєрами і маючими різницю відміток кінцевих точок більше 40 м, повинні бути обладнані механічними піднімальними установками для перевозу людей та вантажів:

- похилими підйомниками із спеціальними людськими (вантаж- ними) вагонетками;

- монорейковими підвісними канатними вантажолюдськими дорога- ми;

- другими механизмами, що мають дозвіл на використання їх на гірничорудних підприємствах.

9.2. Кожна механічна підіймальна установка, що служить для спуску(підйому) людей та вантажів, повинна щодобово оглядатись спеціально призначеною наказом по підприємству особою, а парашутні пристрії перевірятись шляхом включення ручного приводу.

Результати огляду записуються в спеціальну книгу по затвердженій формі.

9.3. Транспортні засоби механічних підйомників, що служать для перевозу людей, повинні бути з'єднані між собою подвійними зчепленнями, або однією зчіпкою і запобіжними ланцюгами.

Центровий стержень зчіпки, крюки та запобіжні ланцюги повинні мати 13-кратний запас міцності по відношенню до максимального статичного навантаження і замінятися новими не пізніше як через 5 років після навіски.

9.4. Пересування людей по проходу в похилих стволах і галереях допускається тільки при непрацюючих підіймальних установках, за виключенням виконання ремонтних та аварійних робіт, на які складається окремо проект виконання робіт (ПВР) або план ліквідації аварій і згоджується в установленому порядку.

В цьому випадку допускається робота конвейєра і підіймальних установок, а також пересування людей. Ремонтній бригаді дозволяється вихід і посадка у будь- якому місці по довжині похилого ствола.

9.5. В постійних місцях посадки і висадки людей вздовж підіймальних установок з боку проходів повинні передбачатися посадочні площадки шириною не менше 1,0 м з улаштуванням переходів до робочих місць.

9.6. На проміжних і кінцевих посадочних площадках повинні бути влаштовані приміщення (ніші) для укриття людей. Приміщення (ніші) повинні бути обладнанні звуковою та світловою сигналізацією, попереджаючою про рух підйомної установки. Мінімальні розміри приміщення: довжина 2,0 м; глибина 1,5 м; висота 2,0 м.

9.7. При роботі установки в режимі перевозки вантажів кількість людей, що знаходяться в поїзді, не повинна перевищувати чотирьох чоловік. В це число можуть входити тільки особи, що супроводжують вантаж, та кондуктор.

При виконанні пасажирських рейсів допускається використання вантажних возиків поїзду тільки для перевозу ручного інструменту.

9.8. Управління підіймальною установкою повинно здійснюватися кондуктором, що пройшов спеціальне навчання, має посвідчення на право управління та призначений наказом по підприємству.

При перевозі вантажів функції кондуктора можуть виконувати обучені особи, що супроводжують вантаж. Управляти установкою другим особам забороняється.

9.9. Кожна підйомна установка в похилому стволі повинна бути обладнана високочастотним зв'язком між підіймальною машиною та посудиною, що рухається, який дозволяє здійснити двосторонній розмовний зв'язок, а також передачу кодових сигналів, виконавчих сигналів (стоп, рух вниз, рух вгору, посадка дозволена або заборонена та ін.), а також сигналу датчика напуску канату.

9.10. Спуск і підйом довгомірних та негабаритних вантажів повинен проводитись по затвердженій головним інженером ЦПТ інструкції із зазначенням послідовності технологічних операцій.

9.11. Проектування і експлуатація монорельсових підвісних ка- натних доріг повинні здійснюватись у відповідності з Основними вимогами безпеки при експлуатації монорейкових доріг на гірничо- рудних підприємствах.

10. ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ ЦПТ

10.1. Технологічна лінія, що складається з кількох послідов- но установлених і одночасно працюючих елементів (живильників, дробарок, грохотів, конвейєрів, відвалоутворювачів, штабелеуклад- чиків і т.ін.) повинна бути автоматизована. Автоматизоване управління технологічною лінією повинно забезпечувати:

10.1.1. Перед запуском обладнання, що знаходиться поза зоною видимості повинен бути поданий звуковий попереджуючий сигнал тривалістю не менше 10сек. Після першого сигналу повинна передбачатись витримка часу не менше 30сек, після чого перед запуском обладнання повинен подаватися другий сигнал тривалістю 30сек.

Запуск механізмів і обладнання повинен бути повністю зблокований з виконанням вказаної витримки часу.

Крім цього, запуск такого обладнання оповіщається гучномов- ним зв'язком з вказівкою найменування і технологічної нумерації запускаємого обладнання. В місцях з посиленим рівнем шуму повинна також передбачатись дублююча світлова сигналізація.

З порядком подачі сигналів перед пуском обладнання повинні бути ознайомлені всі робітники. Умовні позначення подаваємих сигналів повинні вивішуватись на видних місцях. При запуску машин повинна бути забезпечена повна безпека обслуговуючого персоналу.

10.1.2. Пуск обладнання починається з останнього, рахуючи від місця завантаження лінії, відключення - в зворотньому поряд- ку.

10.1.3. Автоматично, у випадку раптової зупинки будь-якого обладнання лінії, одночасне відключення попереднього обладнання лінії.

10.1.4. Автоматичне відключення обладнання лінії при виникненні аварійної ситуації*

10.1.5. Блокування, що виключає можливість повторного вклю- чення приводу до ліквідації аварійної ситуації;

10.1.6. Місцеве блокування, що запобігає пуску даного обладнання лінії дистанційно.

10.2. В місцях управління обладнанням лінії повинні передба- чатись слідуючі види управління:

- ручне незблоковане;

- централізоване зблоковане.

10.3. Автоматизовані лінії ЦПТ повинні мати двосторонній телефонний зв'язок між пунктами завантаження і розвантаження лінії, а також між перевантажувальними пунктами лінії та оператором ЦПТ.

Встановлення телефонних апаратів по всьому конвейєрному тракті передбачене не рідше ніж через 120 м.

8


Завантажити